Informace pro autory

Studie a texty Evangelické teologické fakulty: informace pro autory

Příspěvky zasílejte elektronicky na adresu , jako textový dokument MS Word (DOC) nebo Open Document (ODF).

U každého příspěvku se vyžaduje poznámkový aparát (formou poznámek pod čarou nebo koncových poznámek) s úplnými bibliografickými údaji (případně s připojenou bibliografií) v úpravě běžné ve vědeckých publikacích. Každý odborný článek musí být opatřen stručným anglickým nebo německým sumářem (v rozsahu 900-1300 znaků).


O uveřejnění rozhoduje redakční rada na základě nejméně dvou nezávislých posudků, které si vyžádá redakce. Pokud redakční rada rozhodne článek uveřejnit, může být autor požádán o zaslání příspěvku ve formátu PDF nebo vytištěný na papíře.


Formulář pro recenzní posudek (DOC)

Formulář pro recenzní posudek (PDF)


Poslední změna: 11. červen 2017 11:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám