Informace pro autory


Příspěvky zasílejte elektronicky na adresu , jako textový dokument MS Word (doc/docx) nebo Open Document (odt).


Pokud článek obsahuje graficky specifické prvky (grafy, tabulky, textové části v cizích abecedách), může být autor požádán o zaslání příspěvku ve formátu PDF nebo výtisku na papír.


O uveřejnění rozhoduje redakční rada na základě nejméně dvou nezávislých posudků, které si vyžádá redakce.


Požadovaný způsob zpracování rukopisů a zásady citačního stylu zde:


Takto vypadá rukopis zpracovaný podle uvedených zásad:


Poslední změna: 4. únor 2022 13:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám