SAT 14

Teologie a dějiny

uspořádal Jindřich Halama

Studie a texty Evangelické teologické fakulty UK, JIhlava: Mlýn, 2009, 150 stran

Sláma, Petr: Za ní, před ní a v ní: o Bibli, dějinách a starozákonní teologii

1-6

Keřkovský, Pavel: Etika zaslíbení

7-26

Mrázek, Jiří: Daniel 7 v Novém zákoně

27-33

Hošek, Pavel: Manifestace a proklamace: dějiny náboženství v pojetí M. Eliadeho a P. Ricoeura

34-45

Macek, Petr: Boží působení ve světě v pojetí procesuální teologie

46-69

Kranát, Jan: Má protestantismus svou filosofii dějin?

70-78

Štefan, Jan: Jeruzalém a Athény? Jeruzalém, nebo Athény? Také k interpretaci Dietricha Bonhoeffera

79-93

Prudký, Martin: Teologie v dějinách - dějiny v teologii

94-110

Morée, Peter: "Česká víra není římská víra, nýbrž husitská, českobratrská"

111-123

Halama, Jindřich: K pojetí dějin u J. L. Hromádky

124-141

Noble, Ivana: Paměť jako břemeno a paměť jako dar

142-150


Poslední změna: 11. červen 2017 11:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám