SAT 15

Unitatis Fratrum 1457-2007: Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén

Uspořádal Martin Wernisch

Studie a texty Evangelické teologické fakulty UK, Jihlava: Mlýn, 2009, 214 stran

I. Jednota bratrská v konfesijních sporech předbělohorské doby

Kubišta, Albert: Jednota bratrská jako terč konfesijních polemik

3-14

Zemek, Petr: Jednota bratrská v zápase s jihlavským farářem Janem Hederikem

15-29

Urbánek, Vladimír: Konfesijní identity a irénické snahy

30-46

II. Působení Jednoty bratrské za hranicemi Českých zemí

Bečková, Marta: Jednota bratrská v polském exilu

47-60

Žbirková, Viera: Výsledky výskumu o Jednote bratrskej na Slovensku koncom 17. a začiatkom 18. storočia

61-82

Langerfeld, Karl-Eugen: Die Absichten der Erneuerten Brüder-Unität bei ihrer Tätigkeit im eurasichen Raum

83-96

III. Charakteristika Jednoty bratrské v jednotlivých oblastech života a tvorby

Uhlířová, Jana: Vzdělání - charakteristický fenomén Jednoty bratrské

97-108

Larangé. Daniel S.: Kazatelské umění jako odkaz Jednoty bratrské

109-121

Halama, Ota - Marek, Jindřich: Smrt a pohřby bratrské šlechty v polovině 16. století

122-174

IV. Jednota bratrská v pramenech 17. století

Čapková, Dagmar: K pojetí řádu u Komenského a v Jednotě bratrské

175-182

Just, Jiří: Nález archivu Matouše Konečného a jeho význam pro studium dějin Jednoty bratrské

183-192

Veselá, Lenka: Českobratrská literatura v knihovně posledních Rožmberků

193-214


Poslední změna: 11. červen 2017 11:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám