SAT 16

Život Dekalogu, život Písma


Uspořádal Martin Prudký

Studie a texty Evangelické teologické fakulty UK (01/2010), Jihlava: Mlýn, 2010, 105 stran


I. Život Dekalogu

Prudký, Martin: Dekalog v biblické teologii: Text Desatera a jeho význam pro bibli a její teologii

3-23

Halama, Ota: Poznámky k interpretaci Dekalogu v českých dějinách církve

24-38

Halama, Jindřich: Život s Bohem. Návod k použití

39-50

Noble, Tim: Desatero ve filmech DeMillea a Kieslowského

51-64

Hošek, Pavel: Desatero a Küngův projekt světového étosu

65-70

II. Život Písma

Macek, Ondřej: "i kdyby sám anděl z nebe přišel...nemohu jinak..." Bible a náboženská kniha v rukou kacířů 18. století

73-91

Sauter, Gerhard: Jak můžeme zachovat biblickou věrnost a zároveň číst bibli z pohledu své dnešní situace?

92-105


Poslední změna: 11. červen 2017 11:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám