Oborové knihovny a souborné katalogy v ČR a zahraničí

Souborné katalogy v ČR

Souborný katalog Univerzity Karlovy

Souborný katalog ČR CASLIN - knihy, periodika

ANL Články v českých novinách, časopisech a sbornících

Knihovny.cz

Souborný katalog Univerzity Palackého

- zahrnuje dokumenty z knihovny Cyrilometodějské teologické fakulty

Zahraniční knihovny a zahraniční souborné katalogy

Universitätsbibliothek Tübingen

- fond největší německé knihovny odpovědné za obor teologie

- knihovna ETF zabezpečí výpůjčku dokumentu z fondu knihovny v Tübingen do týdne

Virtueller Katalog Theologie und Kirche

- virtuální meta-katalog církevních a vědeckých (zejména teologických a příbuzných) knihoven v Německu a Rakousku

The Library of Congress

- 12 milionů záznamů knih, rukopisů, kartografických a hudebních materiálů z celého světa

Karlsruher Virtueller Katalog

- virtuální společný katalog knihoven a knihkupectví nejenom německy mluvících zemí, ale i národních knihoven vybraných zemí západní Evropy

Zeitschriftendatenbank

- databáze časopisů německých knihoven

Elektronische Zeitschriftenbibliothek

- souborný katalog elektronických časopisů knihoven především z německé jazykové oblasti, ale také Národní knihovny ČR a knihovny ETF UK. Obsahuje odborné časopisy ze všech oborů, které nabízejí plné texty na internetu.

Poslední změna: 27. listopad 2018 09:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 646/9, 110 00 Praha 1


Telefon: v době rekonstrukce je telefon v knihovně odpojen,

221 988 219 (tajemník)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu
Kudy k nám

Otevírací doba


Zavřeno do října 2024