Chci, aby v knihovně


 • Byli pořád tak skvělí zaměstnanci jako dosud:-) Díky!

  Děkujeme!

  Vaše knihovna

  21.11.2016


 • Studijní ticho bez rozhovorů a telefonátů na obou strankách přepážky.

   Budeme se snažit na naší straně, prosíme o dodržování ticha a respektování studujících i na vaší straně (hlavně bez telefonátů). Úplné ticho ale u výpůjčného pultu není možné, využívejte proto ke studiu i studovnu časopisů. Děkujeme.


  Vaše knihovna

  21.11.2016 • Bolo lepšie pripojenie Wi-fi. Na viacerých miestach (galerie) je signál slabý a pripojenie nestabilné.

  Tento dotaz jsme konzultovali s oddělením IT. Bohužel signál wi-fi již dosáhl svého limitu a nemůže být více navýšen. Pro využití internetu můžete používat naše knihovní počítače nebo se připojit ve studovně časopisů.


 • Počítače v nichž mi není hleděno přes rameno. Kontrola práce vysokoškolských studentů tímto způsobem mi přijde nedůstojná. Každý má právo studovat i prokrastinovat svobodně ...

  V naší knihovně čtenářům přes ramena nenahlížíme, respektujeme soukromí každého jedince, který na počítači pracuje.  Počítače jsou určeny přednostně k vyhledávání v katalogu a elektronických zdrojích.  Ale nemáme dobré zkušenosti s umístěním počítačů např. na galerii či v dolním patře knihovního sálu. Často docházelo ke zneužití služeb internetu, otvírání stránek nevhodného charakteru, zaseknutí počítače.  Obsah stránek nijak nesouvisel se studiem, tudíž jsme stroje přemístili do přední části. Pokud je ale volno, nikoho nekontrolujeme, neomezujeme ani nevyhazujeme. Navíc na základě přání čtenářů jsme omezili počet našich knihovních počítačů, oproti tomu jsme rozšířili počet pracovních míst, kde je možné studovat (či prokrastinovat) na vlastním notebooku, s připojením k wi-fi (galerie, dolní patro sálu, studovna časopisů).


  Vaše knihovna

  8.11.2016


 • Chci, aby v pondělí bylo otevřeno do 19.00 ...

  Jak už bylo napsáno v jiném dotazu, knihovna je otevřená 35 hodin týdně. Tento počet hodin nemůže být z personálních důvodů navýšen. Otevírací doba se v minulosti několikrát měnila, vždy na základě potřeb uživatelů a možností knihovny. V některých letech byla zavedena i prodloužená otevírací doba do 21.00. Po čase bylo toto zrušeno, protože knihovna byla velmi často prázdná a zcela nevyužita.  Otevřeno do 19:00 máme 3 dny v týdnu, takže i pracující lidé mají možnost návštěvy po práci.


  Vaše knihovna 8.11.2016

 • Chci, aby v knihovně byly skříňky na klíček ...

  S možností, že se čipové zámky nesetkají s oblibou, jsme počítali. V knihovně zůstalo dostatečné množství skříněk na klíček. Klíček obdržíte u služby v knihovně.


  Vaše knihovna

  1.6. 2016

 • Chci, aby v knihovně byla možnost levnějšího tisku (je-li možná) – ekologičtější než kupuje-li každý tiskárnu domů …

  Cenu tisku jsme již před časem na popud čtenářů snížili. Cena tisku je nyní na dolní hranici, tak aby pokryla náklady. Náklady na tisk minimalizujeme tím, že používáme obyčejný kancelářský papír a tiskneme na novém výkonném zařízení.

  V knihovně je možné skenovat zdarma.  Je pravdou, že v současnosti nám nefunguje oboustranný tisk z knižního skeneru. Což zvyšuje spotřebu kancelářského papíru v knihovně. Tuto závadu řeší výrobce zařízení.  Produkci tištěných dokumentů může snížit i využití čtečky elektronických knih. Čtečku si můžete zapůjčit v knihovně.

  Přiznáváme, že mezi cenou tisku v knihovně a nákupem domácích tiskáren, velice těžko nacházíme přímou souvislost. Za ekologickou stopu našich uživatelů neneseme zodpovědnost.

  Na fakultě je tříděn odpad. V rámci projektu bylo ve většině prostor fakulty i knihovny instalováno úspornější osvětlení. 


  Vaše knihovna

  25.2. 2016

 • Chci, aby v knihovně bylo více počítačů.

  Dle našich zkušeností jsou počítače v knihovně ke studijním účelům využívány pouze z padesáti procent času. Zbytek času stráveného na počítačích zabírají volnočasové aktivity a sociální sítě. Využití knihovních počítačů pro nestudijní účely umožňujeme, ale snažíme se je omezovat. Pokud nemáte k dispozici volný počítač pro studijní účely, požádejte službu, ta zařídí prostřídání uživatelů u počítačů. K dispozici v knihovně tedy zůstává 6 uživatelských počítačů.


  Vaše knihovna

  25.2. 2016

 • Chci, aby v knihovně nesmrděl kouř. Tento problém jsme již zaznamenali. Kuřácké hodiny v Marathonu jsou určeny smluvně. Záležitost je nyní projednávána s vedením fakulty.


  Vaše knihovna

  28.1. 2016

 • Na tabuli se objevilo: "Díky, že to děláte!" Vzkaz jsme předaly všem zaměstnancům knihovny. Co jiného říci než, děkujeme, je nám potěšením.


  Vaše knihovna

  13.1. 2016

 • Prosím delší otevírací doba během dálkařské soboty. Současná varianta -výuka nebo knihovna...

  O tomto problému víme. Vzhledem k tomu, že výuka probíhá celý den, nenašli jsme zatím řešení. Jednou z možností by mohlo být prodloužení obědové pauzy během výuky. O tom ale nemůže rozhodnout knihovna. Budeme Vám vděční za Vaše další návrhy.


  Vaše knihovna

  13.1. 2016

 • Chci, aby v knihovně hrála klasická hudba na pozadí

  Vaše přání zařazujeme do kategorie "k vyřízení - ostatní". Pokud by mělo k realizaci Vašeho nápadu dojít, budeme Vás informovat. Požádali bychom Vás o pomoc s výběrem hudebního repertoáru. Do diskuze se jistě zapojí milovníci ticha.


  Vaše knihovna

  13.1. 2016

 • Chci, aby v knihovně ...postele a dort

  Vaše přání zařazujeme do kategorie "k vyřízení - ostatní". Předpokládáme, že postele by měly mít zdravotní matrace a odkládací stolky? Pokud by mělo k realizaci podobného nápadu dojít, budeme Vás informovat.


  Vaše knihovna

  13.1. 2016

 • Otevírací doba od 9.00

  Je nám líto, ale Vaše přání zůstane nesplněno. Knihovna je otevřená 35h hodin týdně, tento počet hodin nemůže být z personálních důvodů navýšen. Otevírací doba knihovny se v minulosti několikrát měnila, vždy na základě potřeb uživatelů a možností knihovny. V některých letech byla zavedena i prodloužená otevírací doba do 21h. Po čase byly však tyto večerní hodiny zrušeny, protože knihovna byla velmi často prázdná a zcela nevyužita. Stejně je tomu s ranními hodinami před 10h. K otázce otevírací doby knihovny se v určitých intervalech vracíme, Vaše přání bude bráno v potaz.


  Problém s otevírací dobou knihovny částečně řeší pořízení návratového boxu. Je umístěn naproti vrátnici a knihy do něj můžete vhazovat i mimo otevírací dobu knihovny.


  Vaše knihovna

  11.1. 2016

 • Počítače v knihovně

  Počítače v knihovně skutečně dosloužily. Skvělou zprávou je, že máme již připraveno 6 nových. K jejich instalaci v knihovně dojde v druhé polovině prosince nebo v novém roce. Stávající stroje již nebudeme upravovat. Vydržte, v blízké době stoupne kvalita počítačového vybavení knihovny minimálně o dvě třídy.

  V přízemí, druhém a třetím patře jste možná jíž zahledli informační kiosky. I ty by měly být v blízké době v provozu a poskytovat Vám přístup na internet.

  V budově přibylo mnoho zařízení a byly obnovovány elektrické a datové sítě, prosíme o trpělivost, při uvedení všech novinek do provozu.


  Vaše knihovna.

  4.12. 2015

 • Chci, aby v knihovně bylo více knih z moderní/současné teologie.

  Nákup literatury by měl být organizován tak, aby rovnoměrně pokryl tematický profil fondu knihovny. Nemůžeme Vám proto jednoduše slíbit znásobení nákupů titulů z oblasti současné teologie, něco však v poslední době přece jen přibývá, zvláště teď na konci roku. Seznamy novinek ve fondu dle tematického zaměření zveřejňujeme vždy na začátku měsíce na webu knihovny.  Současně Vaší pozornosti doporučujeme další zdroje, kde můžete současnou produkci najít.

  Klasický knižní fond je totiž doplňován nákupem rozsáhlých souborů elektronických knih a periodik. Právě mezi nimi naleznete mnoho titulů z současné/ moderní teologie. Pro přístup k veškerým elektronickým zdrojům přístupným pro studenty ETF a UK je nejvhodnější Portál elektronických zdrojů.

  Elektronické knihy si můžete číst on-line v knihovně, z domova nebo si určité části stáhnout do počítače a vytisknout. Další možností je 14ti denní výpůjčka e-knihy do nějakého mobilního zařízení (notebook, tablet, čtečka). V knihovně si můžete půjčit elektronickou čtečku knih.

  Tituly nedostupné v našem fondu si můžete vypůjčit prostřednictvím meziknihovní služby.  V rámci ČR si můžete objednat knihu z jakékoli mimopražské knihovny. Ze zahraničí Vám zabezpečíme výpůjčku z fondu Universitätsbibliothek Tübingen, která spravuje nejrozsáhlejší knižní fond v oblasti teologie v Německu. Výpůjčku knih z jiných zahraničních knihoven Vám zprostředkuje Národní knihovna. 

  Vaše knihovna.

  25.11. 2015

 • Chci, aby se v knihovně daly rezervovat knihy elektronicky. 

  Je nám líto, ale službu rezervace knih z fondu nebudeme v blízké době zavádět. Níže uvádíme důvody, proč to není pro naši knihovnu organizačně vhodné. 

  Služba rezervace dokumentu je charakteristická pro jiný typ knihoven. Jsou to především knihovny skladové bez knih ve volném výběru, nebo s malým poměrem knih, ve volném výběru a také knihovny, které mají fond uložen ve vzdálených skladech.

  Naše knihovna má většinu svého fondu uloženu ve volném výběru a skladové knihy jsou uživateli přístupné na počkání.

  Naše knihovna má cca 500 uživatelů naší fakulty a cca 3000 uživatelů z ostatních fakult UK. Tím, že si náš student může knihu půjčit přímo v místě studia je zvýhodněn na rozdíl od studentů jiných fakult, což je také naším cílem.

  Služba by musela být zpoplatněná, aby nedocházelo k jejímu zneužívání. Uživatelé by byli zatíženi dalšími poplatky.

  Pokud by byly na tituly vytvářeny rezervace, pravděpodobnost, že bude kniha přístupná na místě, než dorazíte do knihovny, by se ještě zmenšila. Uživatelé by byli k rezervaci okolnostmi nuceni.

  Jsme si vědomi, že student by měl v některých případech raději knihy připraveny přímo k půjčení, věříme však, že výhody otevřeného fondu, jako je možnost prolistování knihy, prohlédnutí tematických souborů knih, tuto potřebu vyváží.

  Rezervace je možné zadávat na knihy půjčené jiným čtenářem.

  Problém nemožnosti rezervace je zjevný, zejména u často půjčovaných titulů. Jeho částečným řešením je projekt e-prezenčka. Během kterého byly tyto tituly v knihovnách UK vytipovány, naskenovány a zpřístupněny ve zvláštním režimu na počítačích v knihovnách. Digitální kopie knih zařazených do projektu naleznete po otevření ikony e-prezenčka na počítači v knihovně. Digitální kopie lze otevřít na monitoru a vytisknout vybrané části. Soubory nelze stahovat, jelikož jsou chráněny autorským zákonem. Je třeba doplnit, že se zde dostanete k často půjčovaným titulům ze všech zúčastněných knihoven UK, čili i těm titulům, které nemusí být ve fondu naší knihovny.

  Vaše knihovna.

  25.11.2015

 • Chci, aby v knihovně byl při studiu knih podáván čaj a káva.

  V případě, že by bylo povoleno si do knihovny nosit nápoje v otevřených nádobách, bychom nebyli schopni udržovat pořádek a čistotu pracovních stolků v knihovně. Tato pracovní místa jsou primárně určena pro práci s knihami a dokumenty, kupříkladu i starými a vzácnými tisky.

  Klávesnice a další, poměrně drahá zařízení, čelí hromadění nečistot i při běžném provozu. S ohledem na ostatní čtenáře i zařízení knihovny nechceme tuto situaci zhoršovat volnou konzumací nápojů v jejich blízkosti.

  Občerstvit se můžete v kavárně Marathon, která je k dispozici přímo v budově. Své vlastní občerstvení můžete konzumovat také ve 3. patře, kde vznikl nový odpočinkový prostor pro studenty.

  V tuto chvíli je dovoleno do knihovny nosit pouze nápoje v uzavíratelných lahvích, není zde dovoleno konzumovat jakékoliv potraviny. Je nám líto, že Vaše přání zůstane nesplněné, ale věříme, že jej částečně vyřeší výše uvedené prostory ve 3. patře. Tam mohou studenti trávit svůj volný čas. K dispozici by měla být i mikrovlnná trouba. Rovněž je tam umístěn informační kiosek s přístupem na internet.


  Vaše knihovna.

  25.11.2015Poslední změna: 21. listopad 2016 12:22 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1


Telefon: 221 988 603 (výpůjční pult)

221 988 601 (vedoucí knihovny)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu
Kudy k nám

Otevírací doba


otevírací doba v září 2022


pondělí

10.00–14.00

úterý

10.00–16.00

středa

10.00–14.00

čtvrtek

10.00–16.00

pátek

10.00–14.00