Granty

Grantové a rozvojové projekty knihovny

Programy Ministerstva kultury - Veřejné informační služby knihoven (VISK) a Knihovna 21. století (K21)


- knihovna se podílela na řešení projektů ÚVT UK:

Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit v prostředí Souborného katalogu Univerzity Karlovy (VISK 9)

Doba řešení: 2001

Výsledek řešení projektu: oprava personálních autorit


Kooperativní tvorba a využívání korporativních autorit vysokoškolských pracovišť na příkladu Univerzity Karlovy v Praze (VISK 9)

Doba řešení: 2002

Výsledek řešení projektu: vytvoření metodiky tvorby korporativních záhlaví a oprava rejstříků


- knihovna sama řešila:

Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit v knihovně ETF UK (VISK 9)

Doba řešení: 2003

Výsledek řešení projektu: navázání kooperace: rutinní přebírání autorit z AUT NK ČR a odevzdávání autorit vlastních


Ochrana historického fondu knihovny ETF UK před nepříznivými vlivy (K21)

Doba řešení: 2004

Program na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti veřejných vysokých škol


Rozšíření a zkvalitnění přístupu k informačním službám jednotlivých pracovišť studijních programů teologických fakult (společně s KTF UK)

Doba řešení: 2002

Výsledek řešení projektu: upgrade knihovnického systému na UNIX (Linux) verzi, nová verze prohlížeče Tinweb


Zřízení pracoviště pro zrakově postižené s přístupem k informačním zdrojům na ETF

Doba řešení: 2002

Výsledek řešení projektu: pořízení počítačové sestavy pro zrakově postižené uživatele


Digitalizace vzácných dokumentů z fondu knihovny Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (VISK 6)

Doba řešení: 2005

Výsledek řešení: Digitalizace vzácný dokumentů, sg. 1T 31 - Lukáš Pražský: Kniežka tato jest o gruntu viery obecné křesťanské, 1525 a sg. IK 5746 - Sborník Matěje Sabiny Drahotušského, 1583


Ochrana historického knihovního fondu knihovny ETF UK před nepříznivými vlivy – navazující projekt (K21)

Doba řešení: 2005

Výsledek řešení: Restaurování vzácného tisku: Bible norimberská, 1540, sg. IIIK 60


Restaurování vzácného starého tisku z fondu knihovny UK ETF – ochrana před nepříznivými vlivy prostředí (K21)

Doba řešení: 2006

Výsledek řešení: Restaurování vzácného tisku: Turnovský, Václav Slovacius: Kázání, před 1613, sg. IIK 1903


Programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy


Automatický tezaurus pro teologii - integrace věcného popisu v knihovnách teologických fakult (IF96057)

Doba řešení: 1996-1997

Výsledek řešení projektu: český teologický tezaurus v. 1, vyhodnocení idexace, seminář Tezaurus 97


Oborové informace pro teologii, religionistiku a filosofii - centrum referenčních služeb při knihovně ETF UK (LB98046)

Doba řešení: 1998 - 2000

Výsledek řešení projektu: zpřístupnění bibliografických databází (ATLA, RTA, ZID, Philosopher`s index), Souborný seznam časopisů českých teologických knihoven, nová internetová stránka knihovny


Oborové multifunkční centrum pro teologii a religionistiku (LI200005)

Doba řešení: 2000 - 2003

Výsledek řešení projektu: koordinované předplatné vědeckých časopisů pro šest teologických knihoven (CMTF PU Olomouc, TF JCU České Budějovice, HTF UK a ETF UK Praha, Centrum Aletti, Dominikánská knihovna), zpřístupnění elektronických verzí časopisů (EZB), nová internetová stránka knihovny, seminář Informační zdroje pro humanitní vědy


Studijní portál / virtuální učebna pro humanitní obory (modelově pro teologii, filosofii a religionistiku)

Doba řešení: 2003-2005

průběžně lze sledovat vývoj portálu na: http://www.catharina.cz

Výsledek řešení: portál pro teologii, filozofii a religionistiku Catharina.cz


Archivace a zpřístupnění digitálních verzí kvalifikačních prací na Univerzitě Karlově v Praze

Doba řešení: 2006-2008

průběžně lze sledovat vývoj databáze digitálních verzí na: http://evskp.cuni.cz/EVSKP-1.html


Zabezpečení fondu knihovny Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze elektromagnetickým zabezpečovacím systémem

Doba řešení: 2006

Výsledek řešení: vybavení sálu knihovny moderními zabezpečovacími přístroji


Speciální vybavení (poslucháren a budovy) UK-ETF pro potřeby studentů s postižením sluchu a zraku

Doba řešení: 2007

Výsledek řešení: orientační značky v celé budově ETF UK v braillově písmu, instalace indukční smyčky pro neslyšící ve velké posluchárně, ozvučení potřebné pro indukční smyčku do velké posluchárny, nákup mobilní sady audio sluchátek pro nedoslýchavé (využitelná ve všech učebnách) a instalace zvukového zařízení s možností elektronického zápisu, využitelného pro neslyšící i pro nevidomé


Grantová agentura Akademie věd ČR


- spolu s FF UK - Ústavem informačních studií a knihovnictví:

Interakce člověk-počítač v humanitních vědach

Doba řešení: 2006-2008


Fond rozvoje vysokých škol


Věcné třídění v teologii (776/95)

Doba řešení: 1995

Výsledek řešení projektu: posouzení typů selekčních jazyků, vytvoření modelu teologického tezauru


Rozšíření přístupu k informačně-knihovnickým službám ETF (472/96)

Doba řešení: 1996

Výsledek řešení projektu: OPAC přístup ke katalogu, zavedení automatické identifikace čtenářů i knih čárovými kódy


Automatizovaný tezaurus pro teologii (1159/97)

Doba řešení: 1997

Výsledek řešení projektu: software pro správu tezauru MultiTes, vytvoření metodických materiálů k teologickému tezauru (indexační pravidla a vyhledávací manuál)


Elektronické dodávky dokumentů v knihovně ETF (1841/2000)

Doba řešení: 1998

Výsledek řešení projektu: technické vybavení (skener, tiskárna, software Recognita)


Pracoviště pro zrakově postižené studenty humanitních oborů (933/2004)

Doba řešení: 2004

Výsledek řešení projektu: technické vybavení 1 studijního místa (kamerová lupa TwincleBright VGA včetně monitoru 19“LCD ACER, Braillův řádek BrailleVoyager44 - hmatový i hlasový výstup)Poslední změna: 8. únor 2016 13:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 646/9, 110 00 Praha 1


Telefon: 221 988 603 (výpůjční pult)

221 988 105 (vedoucí knihovny)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu
Kudy k nám

Otevírací doba


Zavřeno do října 2024