Novinky leden 2017


BI - Biblistika 2
Clévenot, Michel, 1932-1993
So kennen wir die Bibel nicht : Anleitung zu einer materialistischen Lektüre biblischer Texte / Michel Clévenot ; mit einem Vorwort von Gerd Theissen und einer Einführung in die materialistische Bibellektüre von Kuno Füssel. -- 1. Aufl.. -- 191 stran
ISBN 3-459-01155-6
Moučka, Ladislav
Nachaš : had Mojžíšovy knihy Genesis : o počátku a konci biblického času, návratu ke Stromu života a naději / Ladislav Moučka. -- Vydání první. -- 394 stran : ilustrace ; 24 cm
ISBN 978-80-86018-39-3
CD - Dějiny 15
Bolom, Sixtus, 1982-
Svoboda svědomí : superintendent Michael Blažek a protestantská společnost pozdního osvícenství / Sixtus Bolom-Kotari. -- První vydání. -- 565 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. -- (Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. Řada A - Monographia ; svazek 74)
ISBN 978-80-7286-286-3. -- ISBN 978-80-87709-14-6
Dvořák, Karel, 1913-1989
Soupis staročeských exempel = Index exemplorum paleobohemicorum / Karel Dvořák ; spolupracovník Kamil Boldan ; editor Jan Luffer. -- 2., rozšířené a opravené vydání. -- 293 stran. -- (Folkloristika ; svazek první)
ISBN 978-80-257-1767-7
Emmert, František, 1974-
Německá okupace českých zemí / František Emmert. -- První vydání. -- 205 stran : fotografie (většinou černobílé)
ISBN 978-80-204-4222-2
Grant, Robert McQueen, 1917-
The letter and the spirit / by R.M. Grant. -- 163 stran
ISBN 978-1-55635-958-3
Klátik, Miloš, 1963-
Cestou nádeje : príspevok evanjelikov k slovenskej národnej identite / Miloš Klátik. -- Prvé vydanie. -- 392 stran : ilustrace, portréty, faksimile
ISBN 978-80-7140-476-7
Konzal, Jan, 1935-
Duch a nevěsta : z dějin církevního podzemí ve 2. polovině 20. století / Jan Konzal. -- 1. vydání. -- 183 stran, viii stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; 20 cm. -- (Historia ecclesiastica ; sv. č. 15)
ISBN 978-80-7325-205-2
Kurie (archi)diecezjalne Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej / Redakcja Maria Dębowska. -- 354 stran : ilustrace, faksimile, tabulky
ISBN 978-83-8061-224-2
Lexikon der christlichen Antike / herausgegeben von Johannes B. Bauer und Manfred Hutter ; unter Mitarbeit von Anneliese Felber. -- xxxi, 387 stran. -- (Kröners Taschenausgabe ; Band 332)
ISBN 3-520-33201-9
Lieu, Judith, 1951-
Marcion and the making of a heretic : God and scripture in the second century / Judith M. Lieu. -- First published. -- xvi, 502 stran
ISBN 978-1-107-02904-0
Marie-Anne de Jésus, de la Communauté des Béatitudes
Anna od Ježíše : zakladatelka Karmelu ve Francii a v Belgii / sestra Marie Anna od Ježíše ; z francouzštiny přeložila Terezie Brichtová. -- Vydání v Karmelitánském nakladatelství 1.. -- 126 stran. -- (Karmelitánská spiritualita ; svazek 28)
ISBN 80-85527-19-7
Nicholas of Lyra : the senses of scripture / edited by Philip D. W. Krey and Lesley Smith. -- xiv, 344 stran. -- (Studies in the history of Christian thought (61-..), ISSN 0081-8607 ; volume 90)
ISBN 90-04-11295-2
Open the gates of paradise / editors: Dušan Foltýn, Jan Klípa, Pavlína Mašková, Petr Sommer a Vít Vlnas ; translation Linda Leffová, Gita Zbavitelová, Kateřina Hilská, Ky Krauthamer. -- 491 stran : ilustrace (převážně barevné), plány, faksimile ; 29 cm
ISBN 978-80-7035-592-3
Otevři zahradu rajskou / editoři: Dušan Foltýn, Jan Klípa, Pavlína Mašková, Petr Sommer a Vít Vlnas. -- 2. upravené vydání. -- 491 stran : barevné ilustrace, plány, faksimile ; 30 cm
ISBN 978-80-7035-591-6
The incarnation : ecumenical studies in the Nicene-Constantinopolitan Creed A.D. 381 / edited by Thomas F. Torrance. -- xxii, 180 stran ; 23 cm
ISBN 0-9053-12-14-7
Velký čin malé církve : pravdivý příběh o mimořádné statečnosti pravoslavných věřících / kolektiv autorů ; předmluva metropolita Kryštof ; doslov Stanislav Motl. -- 1. vydání. -- 91 stran, 10 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm
ISBN 978-80-905015-0-8
EC - Ekumenika 5
Makarios-Symposium über das Gebet : Vorträge der dritten Finnisch-deutschen Theologentagung in Amelungsborn 1986 / herausgegeben von Jouko Martikainen und Hans-Olof Kvist. -- 279 stran ; 21 cm
ISBN 951-9498-48-6
Martinek, Michael, 1958-
Přehled křesťanských církví a jejich aktivit v ČR / Michael Martinek. -- Vydání první. -- 317 stran
ISBN 978-80-262-1116-7
Orthodox handbook on ecumenism : resources for theological education : "That they all may be one" (John 17:21) / editors Pantelis Kalaitzidis, Thomas FitzGerald, Cyril Hovorun, Aikaterini Pekridou, Nikolaos Asproulis, Guy Liagre, Dietrich Werner. -- First edition. -- xxxvi, 962 stran + 1 CD-ROM. -- (Regnum studies in global christianity)
ISBN 978-1-908355-44-7
The Sacraments : an ecumenical dilemma : (ecumenical theology) / edited by Hans Küng. -- x, 178 stran ; 25 cm. -- (Concilium theology in the age of reneweal ; volume 24)
Zulehner, Paul Michael, 1939-
Papež František a jeho reforma církve / Paul M. Zulehner ; z německého originálu Auslaufmodell. Wohin steuert Franziskus die Kirche? ... přeložila Helena Medková. -- Vydání první. -- 161 stran : ilustrace ; 22 cm
ISBN 978-80-7429-756-4
ET - Etika 5
Je planeta Země už plná? / sestavil Ian Goldin ; z anglického originálu Is the Planet full? přeložila Monika Dadová. -- První vydání. -- 334 stran : ilustrace, mapy, grafy ; 21 cm
ISBN 978-80-7277-546-0
Lanier, Jaron, 1960-
Komu patří budoucnost? : nejste zákazníkem internetových firem: jste jejich produktem / Jaron Lanier ; z anglického originálu Who owns the future? přeložil Petr Holčák. -- První vydání v českém jazyce. -- 327 stran. -- (Zip ; svazek 53)
ISBN 978-80-7363-698-2. -- ISBN 978-80-257-1994-7
Milbank, John, 1952-
The politics of virtue : post-liberalism and the human future / John Milbank and Adrian Pabs. -- x, 407 stran ; 23 cm. -- (Future perfect : Images of the time to come in philosophy, politics and cultural studies)
ISBN 978-1-78348-649-6. -- ISBN 978-1-78348-648-9
Muchová, Ludmila, 1953-
Morální výchova v nemorální společnosti? / Ludmila Muchová. -- 1. vydání. -- 334 stran : ilustrace
ISBN 978-80-7325-386-8
Reformácia a politika : církev a štát v starostlivosti o rôzne cieľové skupiny : Trnava, 16.-18. septembra 2015 / Zostavovateľ:Miloš Klátik. -- 1. vydanie. -- 271 stran : ilustrace
ISBN 978-80-7140-495-8
JD - Judaistika 2
Küng, Hans, 1928-
Židovství / Hans Küng ; z německého originálu Das Judentum. Die religiöse Situation der Zeit ... přeložili Vladimír Petkevič, Daniela Blahutková a Dagmar Pohunková. -- První vydání. -- 635 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7485-110-0
VanderKam, James C., 1946-
An introduction to early Judaism / James C. VanderKam. -- xii, 234 stran : ilustrace, plány
ISBN 0-8028-4641-6
NZ - Nový zákon 20
Brož, Jaroslav, 1963-
List Židům / Jaroslav Brož. -- 1. vydání. -- 260 stran ; 23 cm. -- (Český ekumenický komentář k Novému zákonu ; svazek 16)
ISBN 978-80-87287-73-6
Busse, Ulrich, 1943-
Das Johannesevangelium : Bildlichkeit, Diskurs und Ritual : mit einer Bibliographie über den Zeitraum 1986-1998 / von Ulrich Busse. -- xiii, 572, 8 stran ; 25 cm. -- (Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium ; 162)
ISBN 90-429-1100-X. -- ISBN 90-5867-244-1. -- ISBN 2-87723-617-X
Dunn, James D. G., 1939-
Neither Jew nor Greek : a contested identity / James D.G. Dunn. -- xiv, 946 stran. -- (Christianity in the making ; volume 3)
ISBN 978-0-8028-3933-6
Enoch and the Synoptic Gospels : reminiscences, allusions, intertextuality / edited by Loren T. Stuckenbruck and Gabriele Boccaccini. -- xii, 447 stran ; 24 cm. -- (Early Judaism and its literature ; number 44)
ISBN 978-0-88414-117-4. -- ISBN 978-0-88414-119-8. -- ISBN 978-0-88414-118-1
Gathercole, Simon J.
Defending substitution : an essay on atonement in Paul / Simon Gathercole. -- 128 stran ; 22 cm. -- (Acadia studies in Bible and theology)
ISBN 978-0-8010-4977-4
Hatina, Thomas R.
New Testament theology and its quest for relevance : ancient texts and modern readers / by Thomas R. Hatina. -- First published. -- 277 stran ; 24 cm
ISBN 978-0-567-65471-7. -- ISBN 978-0-567-53396-8
Henriksen, Jan-Olav, 1961-
Jesus as healer : a gospel for the body / Jan-Olav Henriksen & Karl Olav Sandnes. -- x, 273 stran : tabulky
ISBN 978-0-8028-7331-6
Horbury, William, 1942-
Messianism among Jews and Christians : biblical and historical studies / William Horbury. -- Second edition. -- viii, 465 stran ; 24 cm
ISBN 978-0-56766-274-3. -- ISBN 978-0-56766-275-0. -- ISBN 978-0-56766-276-7
Lykke, Anne
Reign and religion in Palestine : the use of sacred iconography in Jewish coinage / Anne Lykke. -- xii, 278 stran : ilustrace, tabulky ; 25 cm. -- (Abhandlungen des Deutschen Palästinavereins, ISSN 0173-1904 ; Band 44)
ISBN 978-3-447-10443-2
Paul's Graeco-Roman context / edited by Cilliers Breytenbach. -- xxi, 751, 7 stran ; 25 cm. -- (Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium ; CCLXXVII)
ISBN 978-90-429-3271-5
Rukopisy z Nag Hammádí. 4, Kodex VI/3, kodex VII/2 a 5, kodex VIII/2, kodex XIII/1, Authentikos logos, Druhý traktát velkého Séta, Tři Sétovy stély, Petrův list Filipovi, Protennoia ve třech tvarech / uspořádal W.B. Oerter a Z. Vítková ; z koptských originálů přeložili a úvody a komentáři opatřili Wolf B. Oerter, Václav Ondráček, Petr Pokorný, Pavel Ryneš a Zuzana Vítková. -- 288 stran : ilustrace, faksimile ; 22 cm. -- (Knihovna rané křesťanské literatury ; svazek 7)
ISBN 978-80-7429-551-5
Schweizer, Eduard, 1913-
Die Bergpredigt / Eduard Schweizer. -- 2. Auflage. -- 118 stran ; 19 cm. -- (Kleine Vandenhoeck-Reihe ; 1481)
ISBN 3-525-33470-2
Šály, Martin, 1964-
Mezi duchem a uchopitelností : dynamika života církve v Novém zákoně a meze jejího uplatnění v historii / Martin Šály. -- 1. vydání. -- 197 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Quaestiones quodlibetales ; No 28)
ISBN 978-80-7325-408-7
Tam, Josaphat C., 1974-
Apprehension of Jesus in the Gospel of John / Josaphat C. Tam. -- xiv, 265 stran. -- (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2. Reihe ; 399)
ISBN 978-3-16-154065-3
The gospel of John as genre mosaic / Kasper Bro Larsen (ed.). -- 414 stran. -- (Studia Aarhusiana Neotestiamentica ; Volume 3) (V&R Academic)
ISBN 978-3-525-53619-3
The prologue of the Gospel of John : its literary, theological, and philosophical contexts : papers read at the Colloquium Ioanneum 2013 / edited by Jan G. van der Watt, R. Alan Culpepper, and Udo Schnelle. -- xxii, 342 stran. -- (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament ; 359)
ISBN 978-3-16-154771-3
The text of the New Testament in contemporary research : essays on the Status Quaestionis / edited by Bart D. Ehrman, Michael W. Holmes. -- Second edition. -- xii, 884 stran. -- (New Testament tools, studies and documents, ISSN 0077-8842 ; v. 42)
ISBN 978-90-04-25840-2. -- ISBN 978-90-04-23655-4
Thomas, John Christopher
Revelation / John Christopher Thomas and Frank D. Macchia. -- xxii, 670 stran : mapa. -- (The two horizons New Testament commentary)
ISBN 978-0-8028-2554-4
Tichý, Ladislav, 1948-
List Galatským / Ladislav Tichý. -- 1. vydání. -- vi, 130 stran ; 23 cm. -- (Český ekumenický komentář k Novému zákonu ; svazek 9)
ISBN 978-80-7545-031-9
Winter, Bruce W.
Seek the welfare of the city : Christians as benefactors and citizens / by Bruce W. Winter. -- First published. -- ix, 245 stran ; 23 cm. -- (First-century Christians in the Graeco-Roman world)
ISBN 0-8028-4091-4. -- ISBN 0-85364-633-3
PH - Filozofie 4
Koperník, Mikuláš, 1473-1543
O obězích nebeských sfér. První kniha / Mikuláš Koperník ; překlad, úvod a komentář Zdeněk Horský ; k vydání připravil Vojtěch Hladký. -- 242 stran
ISBN 978-80-7285-199-7. -- ISBN 978-80-7465-217-2
Oudenrijn, Frans van den
Kritische Theologie als Kritik der Theologie : Theorie und Praxis bei Karl Marx : Herausforderung der Theologie / Frans van den Oudenrijn. -- 267 stran ; 21 cm. -- (Systematische Beiträge ; Nr. 8)
ISBN 3-7867-0344-2
Pagel, Gerda
Lacan zur Einführung / Gerda Pagel. -- 2. Aufl.. -- 169 stran : ilustrace ; 17 cm. -- (Zur Einführung ; 72)
ISBN 3-88506-872-9
Štícha, František, 1950-
O nepřesnosti našeho vyjadřování : jazyk jako produkt intuitivního myšlení / František Štícha. -- Vydání první. -- 312 stran ; 21 cm. -- (Lingvistika)
ISBN 978-80-200-2603-3
PT - Praktická teologie 8
Best sermons. 4 / James W. Cox, editor ; Kenneth M. Cox, associate editor. -- First edition. -- x, 263 stran ; 22 cm
ISBN 0-06-061614-8
Dyrek, Krzysztof, 1957-
Kněžské a řeholní povolání : rozlišení a rozvoj (psychologický aspekt) / Krzysztof Dyrek, Mieczyslaw Kožuch, Kazimierz Trojan ; z polského originálu Powolanie, Rozeznanie i rozwój přeložil Josef Aron. -- Vydání první. -- 72 stran
ISBN 80-7192-001-0
Grün, Anselm, 1945-
Buď dobrý sám k sobě / Anselm Grün ; z německého originálu Gut mit sich selbst přeložila Zdenka Kolářová. -- Vydání v KN první. -- 79 stran
ISBN 80-7192-203-X
Heryán, Ladislav, 1960-
Exotem na této zemi : o Božím milosrdenství mezi námi / Ladislav Heryán. -- Vydání první. -- 143 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-262-1099-3
Hodie et cras : dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji / redaktor Krzysztof Burczak. -- 177 stran : barevné ilustrace
ISBN 978-83-8061-056-9
Lewis, C. S. (Clive Staples), 1898-1963
Dokud nemáme tvář / C.S. Lewis ; překlad: Jan a Michaela Šramlovi. -- Druhé vydání. -- 287 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-7255-363-1
Nordstokke, Kjell 1946-
Liberating diakonia / Kjell Nordstokke. -- 144 stran
ISBN 978-82-519-2795-6
Theißen, Gerd, 1943-
Poeticko-kritický katechismus : meditace o víře a rozumu / Gerd Theissen ; z německého originálu Ein kritischer Katechismus přeložila Věra Lukášová /. -- První vydání. -- 462 stran
ISBN 978-80-7017-234-6
RE - Religionistika 2
Berger, Peter L., 1929-
In praise of doubt : how to have convictions without becoming a fanatic / Peter L. Berger and Anton C. Zijderveld. -- First paperback edition. -- viii, 189 stran ; 22 cm
ISBN 978-0-06-177817-9
The desecularization of the world : resurgent religion and world politics / edited by Peter L. Berger, Jonathan Sacks, David Martin, Tu Weiming, George Weigel, Grace Davie, Abdullahi A. An-Na'im. -- viii, 135 stran ; 23 cm
ISBN 978-0-8028-4691-4
ST - Systematická teologie 7
Epperly, Bruce Gordon, 1952-
Procesuální teologie - příručka pro rozpačité / Bruce G. Epperly ; z anglického originálu Process theology: a guide for the perplexed přeložil Petr Macek. -- První vydání. -- 319 stran ; 18 cm
ISBN 978-80-7017-233-9
Gregorios, Paulos Mar, 1922-1998
The Human Presence : an Orthodox view of nature / Paulos Gregorios. -- 103 stran
ISBN 2-8254-0575-2
Heron, Alasdair I. C., 1942-
A century of protestant theology / by Alasdair I.C. Heron. -- ix, 229 stran ; 22 cm
ISBN 0-7188-2430-X
Makarios-Symposium über den Heiligen Geist : Vorträge der zweiten Finnisch-deutschen Theologentagung in Karis 1984 / herausgegeben von Fredric Cleve und Esko Ryökäs. -- 208 stran ; 21 cm
ISBN 951-9498-49-4
Noble, Ivana, 1966-
Wrestling with the mind of the Fathers / Ivana Noble, Kateřina Bauerová, Tim Noble, Parush Parushev. -- 283 stran ; 23 cm
ISBN 978-0-88141-514-8. -- ISBN 978-0-88141-515-5
Pöhlmann, Horst Georg, 1933-
Kompendium evangelické dogmatiky / Horst Georg Pöhlmann ; z německého originálu Abriss der Dogmatik překládali pod odborným vedením Jana Štefana Petr Gallus, Ondřej Kolář, Ondřej Macek a Tabita Vejnarová. -- 2. vydání. -- xxii, 435 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-86498-57-7
Trinitätslehre heute : Vorträge auf der 20. Konferenz für Hochschultheologen der Ostseeländer / Fredric Cleve und Esko Ryökäs (hrsg.). -- 139 stran ; 21 cm. -- (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut, ISSN 0356-7109 ; Nr. 96)
ISBN 951-649-032-8
SZ - Starý zákon 9
Ber, Viktor, 1972-
O Hospodinu, Bohu živém : témata a texty k teologii Starého zákona / Viktor Ber. -- První vydání. -- 310 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7255-376-1
Beyond Eden : the biblical story of paradise (Genesis 2 - 3) and its reception history / edited by Konrad Schmid and Christoph Riedweg. -- xiv, 295 stran : ilustrace. -- (Forschungen zum Alten Testament. 2. Reihe, ISSN 1611-4914 ; 34)
ISBN 978-3-16-149646-2
Brueggemann, Walter, 1933-
Truth speaks to power : the countercultural nature of scripture / Walter Brueggemann. -- First edition. -- vii, 167 stran ; 22 cm
ISBN 978-0-664-23914-5
Cooke, G. A. (George Albert), 1865-1939
A text-book of North-Semitic inscriptions : Moabite, Hebrew, Phoenician, Aramaic, Nabataean, Palmyrene, Jewish / by G.A. Cooke. -- xxiv, 407, 8 stran, xiv stran obrazových příloh : ilustrace, faksimile
Chialà, Sabino
Libro delle parabole di Enoc : testo e commento / Sabino Chialà. -- 372 stran. -- (Studi biblici ; 117)
ISBN 88-394-0555-0
Kubáč, Vladimír, 1929-1993
Člověk před Boží tváří / Vladimír Kubáč ; k vydání připravil Jiří Beneš ; ilustrace Jana Wienerová. -- Vydání první. -- 334 stran
ISBN 978-80-7429-754-0
Pognon, Henri
Inscriptions sémitiques de la Syrie, de la Mésopotamie et de la région de Mossoul / par H. Pognon. -- ii, 228 stran, xlii stran obrazových příloh : ilustrace
ISBN 978-2-01-345621-0
Tiller, Patrick A.
A commentary on the Animal apocalypse of I Enoch / by Patrick A. Tiller. -- xii, 430 stran ; 24 cm. -- (Early Judaism and its literature / Society of Biblical Literature ; Number 04)
ISBN 1-55540-780-3. -- ISBN 1-55540-781-1
VanderKam, James C., 1946-
Enoch and the growth of an apocalyptic tradition / by James C. VanderKam. -- x, 217 stran. -- (The Catholic biblical quarterly. Monograph series ; 16)
ISBN 0-915170-15-9
VO - Všeobecnosti 14
Dahrendorf, Ralf, 1929-2009
Pfade aus Utopia : Arbeiten zur Theorie und Methode der Soziologie / Ralf Dahrendorf. -- 403 stran. -- (Piper paperback) (Gesammelte Abhandlungen ; 1)
Dillmann, August, 1823-1894
Ethiopic Grammar / August Dillmann ; revised by Carl Bezold ; translated by James A. Crichton. -- Second edition. -- xxx, 581 stran : tabulky. -- (Ancient language resources)
ISBN 1-59244-145-9
Eco, Umberto, 1932-2016
Od hlouposti k šílenství : zprávy o tekuté společnosti / Umberto Eco ; z italského originálu Pape Sàtan aleppe. Cronache di una società liquida přeložily a poznámkami opatřily Helena Lergetporer, Gabriela Chalupská a Kateřina Vinšová. -- Vydání první. -- 414 stran
ISBN 978-80-257-1933-6
Fidelius, Petr, 1948-
Řeč komunistické moci / Petr Fidelius. -- Druhé, rozšířené vydání. -- xxii, 290 stran. -- (Paprsek ; Svazek druhý)
ISBN 978-80-7474-176-0
Hábl, Jan, 1975-
I když se nikdo nedívá : fundamentální otázky etického vychovatelství / Jan Hábl. -- 185 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-7465-187-8
In spiritu veritatis : almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP / Martin Bedřich, Benedikt Mohelník, Tomáš Petráček, Norbert Schmidt (eds.). -- Vydání první. -- 779 stran : ilustrace
ISBN 978-80-87183-02-1
Kosatík, Pavel, 1962-
Čeští demokraté : 50 nejvýznamnějších osobností veřejného života / Pavel Kosatík ; biografické boxy sestavil Michal Kotlář. -- Vydání první. -- 339 stran : ilustrace, portréty, faksimile
ISBN 978-80-204-2307-8
Kroupová, Kateřina
Slovník speciálněpedagogické terminologie : vybrané pojmy / Kateřina Kroupová a kolektiv. -- Vydání 1.. -- 326 stran ; 22 cm. -- (Pedagogika)
ISBN 978-80-247-5264-8. -- ISBN 978-80-271-9345-5
Leslau, Wolf, 1906-2006
Concise dictionary of Geʻez : (classical Ethiopic) / Wolf Leslau. -- xi, 247 stran
ISBN 978-3-447-06283-1
Oermann, Nils Ole, 1973-
Albert Schweitzer : |1875-1965| / Nils Ole Oermann ; z německého originálu Albert Schweitzer 1875-1965. Eine Biographie přeložil Petr Babka. -- Vydání první. -- 329 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm
ISBN 978-80-7429-536-2
Preisner, Rio, 1925-2007
Trialogy o toleranci, skutečné skutečnosti a Evropě / Rio Preisner ; ilustrace Jana Majcherová. -- 549 stran ; 21 cm. -- (Duch a tvar ; sv. 8)
ISBN 978-80-86370-60-6
Schwertner, Siegfried M., 1936-
IATG3 : Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete : Zeitschriften, Serien, Lexika, Quellenwerke mit bibliographischen Angaben / Siegfried M. Schwertner. -- 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. -- xliii, 726 stran
ISBN 978-3-11-020575-6
Valenta, Josef, 1954-
Didaktika osobnostní a sociální výchovy / Josef Valenta. -- Vydání 1.. -- 232 stran ; 21 cm. -- (Pedagogika)
ISBN 978-80-247-4473-5
Zahradníková, Markéta, 1971-
Postel, hospoda, kostel / Markéta Zahradníková, Zbigniew Czendlik. -- Vydání první. -- 269 stran : černobílé ilustrace, fotografie, portréty ; 22 cm
ISBN 978-80-257-1918-3
ZZ - Ostatní 49
Alkmán, činný 7. století př. Kr.
Partheneion z Louvru / Alkmán ; úvodní studie, překlad a komentář Robert Roreitner. -- Vydání první. -- 157 stran ; 16 cm. -- (Bilingua ; I. svazek)
ISBN 978-80-904945-3-4
Augustin, svatý, 354-430
Šestá patristická čítanka : výklad k prvnímu listu sv. Jana / Sv. Augustin ; přeložil Josef Novák. -- 95 stran. -- (Teologické studie ; 41)
Bartlová, Milena, 1958-
Husitské století / Milena Bartlová, Jan Biederman, Lenka Bobková, Tomáš Borovský, Jaroslav Boubín, Pavlína Cermanová, Martin Čapský, Martin Čechura, Petr Čornej, Petr Elbel, Ota Halama, Lenka Hlávková, Jan Hrdina, Antonín Kalous, Martin Musílek, Martin Nodl, Robert Novotný, Pavel Soukup, Jaroslav Svátek, Hana Vlhová-Wörner, Blanka Zilynská ; Pavlína Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup eds.. -- Vydání první. -- 789 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 28 cm
ISBN 978-80-7422-277-1
Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie = Bedřich Hrozný and 100 Years of Hittitology / Šárka Velhartická (ed.) ; autoři textů: Šárka Velhartická, Jörg Klinger, Jana Siegelová, Heiner Eichner, Silvia Alaura, Michal Svatoš, Petr Charvát, Felicia Meynersen, Nea Nováková, Fikri Kulakoğlu, Guido Kryszat, Annick Payne, Ondřej Rašín ; překlad: Vladimír Čadský, Joanne P.C. Domin, Ky Krauthamer, Daniel Morgan, Martina Neradová, Jürgen Ostmeyer, Felix O. Weigel. -- 252 stran : ilustrace, portréty, faksimile, mapy ; 33 cm
ISBN 978-80-7035-597-8
Benda, Václav, 1946-1999
Křesťanství a konzervativismus / Václav Benda ; editor: Patrik Benda. -- 55 stran ; 21 cm
ISBN 80-238-8804-8
Campbell, Joseph, 1904-1987
Síla mýtu / Joseph Campbell, Bill Moyers ; z anglického originálu The power of myth přeložil Miroslav Jindra. -- Vydání první. -- 287 stran. -- (Capricorn ; svazek 20)
ISBN 978-80-257-1904-6
Červenka, Jaromír, 1903-1983
Friedrich Nietzsche : studie o jeho imoralismu a jeho předzvěstech v řecké filosofii / Jaromír Červenka. -- 268 stran ; 21 cm
Deleuze, Gilles, 1925-1995
Spinoza : praktická filosofie / Gilles Deleuze ; z francouzského originálu Spinoza, philosophie pratique ... přeložil Martin Vrabec. -- První vydání. -- 121 stran ; 20 cm. -- (Oikúmené ; svazek 176)
ISBN 978-80-7298-521-0
Dialog mit dem Zweifel / herausgegeben von Gerhard Rein. -- 1. Auflage. -- 158 stran
Die Textualisierung der Religion / herausgegeben von Joachim Schaper. -- xi, 307 stran : ilustrace, tabulky. -- (Forschungen zum Alten Testament, ISSN 0940-4155 ; 62)
ISBN 978-3-16-149730-8
Drápal, Dan, 1949-
Můj vztah ke katolické církvi / Dan Drápal. -- 1. vydání. -- 36 stran
Gorazd II., biskup, 1879-1942
Cyril a Metoděj : apoštolové Slovanů / Matěj Pavlík ; k vydání připravil Roman Wimmer. -- 1. vyd.. -- Praha : Český národní fond kultury, 2013. -- 282 s. : il., fot.
ISBN 978-80-905015-1-5 (váz.)
Habsburkové : vznikání občanské společnosti 1740-1918 / Ivo Cerman (ed.) ; Marie Bahenská, Iveta Cermanová, Jaroslav Dibelka, Michal Frankl, Martin Gaži, Bohumil Jiroušek, Martin Kučera, Tomáš Malý, Michal Morawetz, Zdeněk R. Nešpor, Stefan Newerkla, Martina Niedhammer, Martin Pelc, Jakub Rákosník, Jan Randák, Karel Schelle, Zdeňka Stoklásková, Marek Šmíd, Jaromír Tauchen, Dalibor Tureček, Dalibor Vácha, Václav Valeš, Luboš Velek, Michael Wögerbauer. -- Vydání první. -- 830 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile
ISBN 978-80-7422-483-6
Hermann, Rainer T., 1956-
Konečná stanice - Islámský stát? : selhání státu a náboženská válka v arabském světě / Rainer Hermann ; z německého originálu Endstation Islamischer Staat? ... přeložili Jiřina a Petr Kučerovi. -- Vydání první. -- 115 stran : mapy ; 21 cm. -- (XXI. století ; sv. 40)
ISBN 978-80-200-2607-1
Herrmann, Wilhelm, 1846-1922
Dogmatik / von Wilhelm Herrmann ; mit einer Gedächtnisrede auf Wilhelm Herrmann von Martin Rade. -- xxiv, 103 stran. -- (Bücherei der christlichen Welt)
Homéros, činný 8. století př. Kr.
Ílias / Homéros ; přeložil Otmar Vaňorný. -- Dvanácté vydání. -- 598 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-86027-25-8
Homéros, činný 8. století př. Kr.
Odysseia / Homéros ; přeložil Otmar Vaňorný. -- Šestnácté vydání. -- 451 stran : ilustrace ; 20 cm
Churchland, Patricia Smith, 1943-
Mozek a vědomí, aneb, Role mozku při utváření lidské identity / Patricia S. Churchlandová ; z anglického originálu Touching a nerve přeložil Radim Bělohrad. -- Vydání první. -- 246 stran : ilustrace ; 22 cm
ISBN 978-80-7438-150-8
Jan Hus : Wege der Wahrheit : das Erbe des böhmischen Reformators in der Oberlausitz und in Nordböhmen = Jan Hus : cesty pravdy : dědictví českého reformátora v Horní Lužici a v severních Čechách / herausgegeben für die Städtischen Museen Zittau von Marius Winzeler. -- 272 stran : barevné ilustrace, faksimile. -- (Zittauer Geschichtsblätter ; Heft 52)
ISBN 978-3-944560-25-0
Jaspers, Karl, 1883-1969
Duchovní situace doby / Karl Jaspers ; z německého originálu Geistige Situation der Zeit přeložil Milan Váňa. -- Vydání první. -- 191 stran ; 21 cm. -- (Europa ; sv. 16)
ISBN 978-80-200-1646-1
Jouanna, Arlette, 1936-
Bartolomějská noc : zločin v zájmu státu : 24. srpen 1572 / Arlette Jouannová ; z francouzského originálu La Saint-Barthélemy přeložila Věra Dvořáková. -- První vydání. -- 407 stran : 1 mapa ; 24 cm
ISBN 978-80-7407-084-6
Küng, Hans, 1928-
Malé dějiny katolické církve / Hans Küng ; z německého originálu Kleine Geschichte der katholischen Kirche přeložila Anna Mikulová. -- Vydání druhé. -- 148 stran
ISBN 978-80-87029-92-3
Kuthan, Jiří, 1945-
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl druhý, Města, církev, korunní země / Jiří Kuthan. -- 815 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimile, erby ; 31 cm
ISBN 978-80-7422-245-0
Matoušek, Oldřich, 1947-
Státní orgány sociálněprávní ochrany dětí : dobrá praxe z pohledu rodin a pracovníků / Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová. -- Vydání první. -- 166 stran
ISBN 978-80-246-3336-7
Mikulec, Jiří, 1962-
České země v letech 1620-1705 : od velké války k dlouhému míru / Jiří Mikulec. -- První vydání. -- 406 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. -- (Dějiny českých zemí)
ISBN 978-80-7277-553-8
Nešpor, Zdeněk R., 1976-
Slovník českých sociologů / Zdeněk R. Nešpor a kol.. -- Vydání 1.. -- 467 stran : portréty
ISBN 978-80-200-2221-9
Órigenés, asi 185-asi 253
Proti Kelsovi : řecko-české vydání. I-II / Órigenés ; překlad, úvod a poznámky k textu Miroslav Šedina. -- První vydání. -- 603 stran ; 22 cm. -- (Knihovna raně křesťanské tradice ; XIX)
ISBN 978-80-7298-219-6
Palouš, Radim, 1924-2015
Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky / Radim Palouš. -- Vydání první. -- 89 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-246-1833-3
Pešek, Jiří, 1954-
Jeho Praha : výbor statí Jiřího Peška k dějinám Prahy : vydáno k životnímu jubileu autora = Ausgewählte Studien von Jiří Pešek zur Geschichte Prags : herausgegeben zum 60. Lebensjubiläum des Autors / uspořádaly Olga Fejtová, Kateřina Jíšová, Martina Power a Hana Svatošová. -- Vydání první. -- 815 stran : ilustrace, mapy, tabulky ; 21 cm. -- (Documenta Pragensia. Supplementa, ISSN 0231-7443 ; V)
ISBN 978-80-86852-55-3. -- ISBN 978-80-87271-92-6
Pešek, Jiří, 1954-
Od aglomerace k velkoměstu : Praha a středověké metropole 1850-1920 / Jiří Pešek. -- Vydání první. -- 319 stran : tabulky, grafy, mapy, plány. -- (Documenta Pragensia. Monographia ; volumen 9)
ISBN 80-86197-09-3
Polišenský, Josef, 1915-2001
Otázky studia obecných dějin. I, Prameny k obecným dějinám v českých archivech a knihovnách / Josef Polišenský a pracovní kolektiv katedry obecných dějin. -- Vydání 1. -- 129 stran. -- (Acta Universitatis Carolinae. Historica ; 1957/4)
Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej / redakcja Michał Skwarzyński, Piotr Steczkowski. -- 384 stran
ISBN 978-83-8061-236-5
Půtová, Barbora, 1985-
Královská cesta : všední i sváteční život v proměnách času / Barbora Půtová. -- Vydání první. -- 151 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 25 cm
ISBN 978-80-7432-636-3
Rozpad židovského života : 167 dní druhé republiky / Marcela Zoufalá, Jiří Holý (eds.). -- Vydání první. -- 301 stran : černobílé ilustrace, fotografie. -- (Judaica ; sv. 21)
ISBN 978-80-200-2597-5
Ryle, Gilbert, 1900-1976
The concept of mind / Gilbert Ryle. -- 316 stran. -- (Peregrine Books)
ISBN 0-14-055029-1
Semitic papyrology in context : a climate of creativity : papers from a New York University conference marking the retirement of Baruch A. Levine / edited by Lawrence A. Schiffman. -- xiv, 285 stran : ilustrace, mapy, plány, faksimile ; 25 cm. -- (Culture and history of the ancient Near East, ISSN 1566-2055 ; vol. 14)
ISBN 90-04-12885-9
Shlaim, Avi, 1945-
Izrael a Palestina : přehodnocení, revidování, vyvracení / Avi Šlaim ; z anglického originálu Israel and Palestine - reappraisals, revisions, refutations ... přeložila Daniela Bartáková. -- Vydání první. -- 378 stran : mapy ; 21 cm. -- (XXI. století ; sv. 39)
ISBN 978-80-200-2544-9
Schmitt, Jean-Claude, 1946-
Svatý chrt : Guinefort, léčitel dětí ze 13. století / Jean-Claude Schmitt ; z francouzského originálu La saint lévrier. Guinefort, guérisseur d'enfants depuis le XIIIe siècle přeložila Helena Beguivinová. -- Vydání první. -- 276 stran : ilustrace, mapy, plány ; 21 cm
ISBN 978-80-200-1609-6
Stíny minaretů : islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik / Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský (eds.). -- Vydání první. -- 272 stran ; 21 cm. -- (XXI. století ; sv. 41)
ISBN 978-80-200-2630-9
Šebek, Jaroslav, 1970-
Za Boha, národ a pořádek / Jaroslav Šebek. -- Vydání první. -- 462 stran. -- (Novověk ; sv. 13)
ISBN 978-80-200-2576-0. -- ISBN 978-80-7286-275-7
Šimon, Polský, 1584-1639
Putování 1608-1618 : cestopis a kroniky arménského poutníka / Šimon Polský ; Petra Košťálová (ed.). -- Vydání první. -- 484 stran : ilustrace, mapy. -- (Itineraria ; svazek 3)
ISBN 978-80-257-1934-3
Štampach, Odilo Ivan, 1946-
Náboženství v dialogu : kritické studie na pomezí religionistiky a teologie / Odilo Ivan Štampach. -- Vydáni první. -- 205 stran. -- (Studium ; 5)
ISBN 80-7178-168-1
Tamás, G. M., 1948-
K filosofii socialismu / G. M. Tamás ; z anglických originálů Marx on 1989, A capitalism pure and simple, Truth and class revisited, Rudiments for a political philosophy of socialism, Communism on the ruins of socialism a Une promesse de bonheur přeložil Pavel Siostrzonek. -- V tomto uspořádání vydání první. -- 238 stran ; 21 cm. -- (Emancipace a kritika ; svazek I)
ISBN 978-80-7007-453-4
The process of authority : the dynamics in transmission and reception of canonical texts / edited by Jan Dušek and Jan Roskovec. -- xi, 364 stran. -- (Deuterocanonical and cognate literature studies, ISSN 1865-1666 ; volume 27)
ISBN 978-3-11-037694-4. -- ISBN 978-3-11-039953-0
Trans montes : podoby středověkého umění v severozápadních Čechách / editoři: Aleš Mudra, Michaela Ottová ; autoři textů: Jan Beránek, Richard Biegel, Jan Dienstbier, Ondřej Faktor, Jan Fiřt, Renáta Gubíková, Vladěna Haragová, Michaela Hrubá, Jan Klípa, Olga Kotková, Viktor Kubík, Petr Macek, Aleš Mudra, Magdalena Nespěšná Hamsíková, Michaela Ottová, Michal Patrný, Vladislav Razím, Petr Skalický, Ľubomír Turčan, Helena Zápalková. -- Vydání první. -- 399 stran : ilustrace (většinou barevné), faksimile, mapy, plány, 1 portrét ; 34 cm
ISBN 978-80-7308-537-7
Vavřínek, Vladimír, 1930-
Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem / Vladimír Vavřínek. -- 1. vyd.. -- Praha : Vyšehrad, 2013. -- 375 s. : il.
ISBN 978-80-7429-344-3
Západ nebo Východ? : české reflexe Evropy 1918-1948 / Petr Hlaváček (ed.). -- Vydání první. -- 838 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Historie)
ISBN 978-80-200-2606-4
Ženka, Josef, 1983-
Granadské elity v 15. století / Josef Ženka. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2011. -- 179 s. : 1 mapa, geneal. tabulky ; 21 cm
ISBN 978-80-246-1904-0 (brož.)
Ženka, Josef, 1983-
Středomoří v dějinách : pocta prof. Eduardu Gombárovi k 60. narozeninám / Josef Ženka a kol.. -- Vydání první. -- 313 stran : tabulky, grafy, portrét ; 21 cm
ISBN 978-80-7308-427-1

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1


Telefon: 221 988 603 (výpůjční pult)

221 988 601 (vedoucí knihovny)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu
Kudy k nám

Otevírací doba

PO

10-14

ÚT-ČT

10-16

10-14

Soboty, další informace