Novinky duben 2017


BI - Biblistika 1
Garfinkel, Josef, 1956-
Debating Khirbet Qeiyafa : a fortified city in Judah from the Time of King David / Yosef Garfinkel, Igor Kreimerman and Peter Zilberg. -- 269 stran : ilustrace, plány, grafy, mapy
ISBN 978-965-221-106-4
CD - Dějiny 34
Allen, Pauline, 1948-
Severus of Antioch / Pauline Allen and C.T.R. Hayward. -- First published. -- vii, 200 stran. -- (The early Church fathers)
ISBN 0-415-23402-6. -- ISBN 0-415-23401-8
Ambrož, svatý, 339-397
Wybór pism. Część druga / Św. Ambroży ; przekład J. Jundziłł, ks. P. Libera, ks. K. Obrycki, R. Pankiewicz, ks. W. Szołdrski. -- 258 stran. -- (Pisma starochrzescijanskich pisarzy, ISSN 0209-0945 ; tom XXXV)
Athanasius, svatý, asi 295-373
Apologie / Św. Atanazy ; tłumaczenie, wstęp, opracowanie: ks. Jan Ożóg TJ ; przygotowali do druku: Stanisław Kalinkowski, ks. Emil Stanula. -- 219 stran. -- (Pisma starochrzescijanskich pisarzy ; tom XXI)
Bednaříková, Jarmila, 1952-
Stěhování národů a sever Evropy : Vikingové na mořích a pevnině / Jarmila Bednaříková. -- Vydání první. -- 276 stran, 8 nečíslovaných stran barevné obrazové přílohy : černobílé ilustrace, mapy. -- (Historica)
ISBN 978-80-7429-744-1
Bergauer, Paulus
Der Jakobusbrief bei Augustinus : und die damit verbundenen Probleme der Rechtfertigungslehre / Paulus Bergauer. -- 105 stran
Beyerhaus, Gisbert
Studien zur Staatsanschauung Calvins : mit besonderer Berücksichtigung seines Souveränitätsbegriffs / von Gisbert Beyerhaus. -- xvi, 162 stran ; 23 cm. -- (Neue Studien zur Geschichte der Theologie und die Kirche ; siebentes Stück)
Césaire d'Arles, svatý, asi 470-542
Kazania / Tlumaczenie: ks. Stefan Ryznar ; wstęp i opracowanie: ks. Emila Stanula. -- 264 stran. -- (Pisma starochrzescijanskich pisarzy, ISSN 0209-0929 ; tom LII)
Commodianus Gazeus
Poezje / przeklad, wstęp, opracowanie: Piotr Gruszka. -- 143 stran. -- (Pisma starochrzescijanskich pisarzy, ISSN 0209-0929 ; tom LIII)
Csukás, Adam, 1994-
Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku a Podkarpatskej Rusi : trpký život kňaza, ktorému z ložného chlieb napečú... / Adam Csukás. -- Vydání první. -- 166 stran ; 21 cm. -- (Knižnice církevního a konfesního práva, ISSN 2464-8558 ; svazek 1)
ISBN 978-80-906501-0-7
Die Kirche angesichts der konstantinischen Wende / herausgegeben von Gerhard Ruhbach. -- xi, 421 stran. -- (Wege der Forschung ; Band CCCVI)
ISBN 3-534-05287-0
Doumerc, Bernard, 1953-
Benátky a jejich impérium ve Středomoří : 9.-15. století / Bernard Doumerc ; z francouzského originálu Venice et son empire en Méditerranée přeložil Otomar Krejča; doslov Ovidiu Cristea. -- První české vydání. -- 217 stran : mapy ; 21 cm. -- (Medievistika)
ISBN 978-80-246-3509-5
Golvin, Jean-Claude
Karnak, Ägypten : anatomie eines Tempels / Jean-Claude Golvin, Jean-Claude Goyon. -- 141 stran : barevné ilustrace, plány, mapy
ISBN 3-8030-1037-3
Graus, František, 1921-1989
Živá minulost : středověké tradice a představy o středověku / František Graus ; z německého originálu Lebendige Vergangenheit přeložil Jan Dobeš. -- 430 stran. -- (Historické myšlení ; svazek 68.)
ISBN 978-80-257-2015-8
Hammond Bammel, Caroline P.
Origeniana et Rufiniana / Caroline P. Hammond Bammel. -- Strany 381-513 ; 25 cm. -- (Vetus Latina. Aus der Geschichte der lateinischen Bibel ; 29)
ISBN 3-451-21943-3
Hartog, François, 1946-
Věřit v dějiny / François Hartog ; z francouzského originálu Croire en l’histoire přeložil Petr Horák. -- 1. vydání. -- 210 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh : barevné ilustrace ; 21 cm
ISBN 978-80-7325-412-4
Chromatius, svatý, -asi 407
Kazania i homilie / Tlumaczyl: o. Stefan Ryznar ; wstęp i opracowanie: ks. Emila Stanula. -- 185 stran. -- (Pisma starochrzescijanskich pisarzy, ISSN 0209-0929 ; tom XLIX)
Kolář, Pavel
Co byla normalizace? : studie o pozdním socialismu / Pavel Kovář, Michal Pullmann. -- Vydání první. -- 221 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7422-560-4. -- ISBN 978-80-87912-62-1
Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Komenského vlastní životopis : autobiografie Komenského pro období 1628-1658 : zachycená ve spisu Pokračování v bratrském napomínání S. Maresia o mírnění horlivosti láskou : s věrným zobrazováním před povahou dravčí a před škraboškami : k tomu přednímu cíli, aby byla zmenšena nenávist a rozmnožena přízeň, anebo aby trvalí zatvrzelci byli schváceni božským i lidským soudem / Jan Amos Komenský ; k vydání s úpravou překladu J. Hendricha připravil, předmluvou a poznámkami, chronologickým přehledem a bibliografickým výběrem opatřil profesor PhDr. Jan Kumpera,Csc. ; autor a realizátor námětu Pavel Šebek. -- 130 stran ; 21 cm. -- (Almi)
ISBN 978-80-87494-26-4
Lohse, Bernhard, 1928-1997
Epochy dějin dogmatu / Bernhard Lohse ; z německého originálu Epochen der Dogmengeschichte pod odborným vedením Jana Štefana překládali Petr Gallus, Ondřej Kolář, Ondřej Macek, Tabita Vejnarová a Jan Zámečník. -- Druhé vydání. -- 246 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-86498-37-9
Meinhold, Peter, 1907-1981
Geschichte der kirchlichen Historiographie / von Peter Meinhold. -- 2 svazky (533, 628 stran) ; 23 cm. -- (Orbis Academicus. Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen ; Band III/5)
Mrňávek, Tomáš, 1974-
Vývoj a struktura liturgie sv. Jana Zlatoústého / Tomáš Mrňávek. -- První vydání. -- 228 stran, 44 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm
ISBN 978-80-7465-232-5
Órigenés, asi 185-asi 253
Commento alla lettera ai romani / Origene ; introduzione, traduzione e note a cura di Francesca Cocchini. -- I Edizione. -- 2 svazky. -- (Ascolta, Israele ; 2, 3)
ISBN 88-211-8451-X. -- ISBN 88-211-8452-8
Pánková, Markéta, 1954-
Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642-2016) / Markéta Pánková ; odborná výtvarná spolupráce Alena Matyášová. -- Vydání první. -- 267 stran : barevné ilustrace, portréty, faksimile ; 27 cm
ISBN 978-80-200-2662-0. -- ISBN 978-80-86935-34-8
Pietas et societas : new trends in Reformation social history : essays in memory of Harold J. Grimm / edited by Kyle C. Sessions and Phillip N. Bebb. -- xix, 224 stran : ilustrace, portréty. -- (Sixteenth century essays & studies ; volume IV)
ISBN 0-940474-04-2
Prudentius, Aurelius Clemens, 348-asi 405
Poezje / Aureliusz Prudencjusz Klemens ; przeklad, wstęp i opracowanie Mieczysław Brożek. -- 366 stran. -- (Pisma starochrzescijanskich pisarzy, ISSN 0209-0945 ; tom XLIII)
Richter, Karel, 1930-
Sudety / Karel Richter. -- Druhé, vázané vydání. -- 271 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
ISBN 978-80-88117-01-8
Rottenwöhrer, Gerhard, 1943-
Unde malum? : Herkunft und Gestalt des Bösen nach heterodoxer Lehre von Markion bis zu den Katharern / Gerhard Rottenwöhrer. -- 599 stran ; 21 cm
ISBN 3-88347-142-9
Schildt, Joachim
Martin Luther und die deutsche Bibel / Joachim Schildt. -- 100 stran : ilustrace. -- (Schriften der Wartburg-Stiftung ; Band III)
Starożytne reguły zakonne : przeklad zbiorowy/ Wybór, wstępy, opracowanie ks. Marek Starowieyski, opracowanie redakcyjne ks. Emil Stanula. -- 343 stran. -- (Pisma starochrzescijanskich pisarzy ; tom XXVI)
Štollová, Sandra
Pangermanismus : ideové základy pan-hnutí, historický vývoj a proměna myšlenkového směru v ideologii / Sandra Štollová. -- První vydání. -- 134 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7277-554-5
Thomas, Robert
Spiritualité cistercienne/ Robert Thomas. -- 199 stran
Učitel víry : Sv. Jan od Kříže : sborník vydaný k 400. výročí smrti sv. Jana od Kříže / na překladech spolupracovali P. Josef Navrkal, P. Metoděj Minařík, O. Carm., ing. Karel Tlustý, Ivan Hrůša, O. Carm, Marie Kublová a další. -- 77 stran ; 20 cm. -- (Karmelitánská spiritualita ; svazek 9)
ISBN 80-85527-01-4
Ursinus, Zacharias, 1534-1583
Katechismus, to jest, Křesťanské učení : nově podle vydání herbornského z roku 1623 přeložené a biblickými doklady tohoto vydání opatřené / [Zacahriáš Ursinus a Kašpar Olevian ; přeložil J. B. Jeschke]. -- Vyd. 17. (naše 4.). -- Brno : Vlasta Procházková - Českobratrské nakladatelství, 1949. -- 89 s.
Volavka, Vojtěch, 1899-1985
Michelangelo / Vojtěch Volavka. -- 1. vyd.. -- Praha : Odeon, 1965. -- 69 s. : 62 obr.. -- (Světové dějiny ; Svazek 28)
EC - Ekumenika 5
Avis, Paul
Reshaping ecumenical theology : the Church made whole? / Paul Avis. -- x, 209 stran
ISBN 978-0-567-19443-5. -- ISBN 978-0-567-07044-9
Giannaras, Chrestos, 1935-
Orthodoxy and the West : Hellenic self-identity in the modern age / Chrestos Giannaras ; translated by Peter Chamberas and Norman Russell. -- xi, 379 stran
ISBN 1-885652-81-X
Raiser, Konrad, 1938-
Ecumenism in transition : a paradigm shift in the ecumenical movement? / Konrad Raiser ; translated from the German by Tony Coates. -- viii, 132 stran ; 22 cm
ISBN 2-8254-0996-0
Rusch, William G.
Ecumenical reception : its challenge and opportunity / William G. Rusch. -- x, 142 stran ; 23 cm
ISBN 978-0-8028-4723-2
Theologischer Konsens und Kirchenspaltung / Peter Lengsfeld, Heinz-Günther Stobbe (Hrsg.). -- 174 stran : grafy
ISBN 3-17-007121-1
ET - Etika 4
Collier, Paul, 1949-
Exodus : jak migrace mění náš svět / Paul Collier ; z anglického originálu Exodus. How migration is changing our world ... přeložili Blanka Boboková a Vincent Richards. -- První vydání. -- 258 stran : grafy ; 21 cm
ISBN 978-80-7277-557-6
Librová, Hana, 1943-
Věrní a rozumní : kapitoly o ekologické zpozdilosti / Hana Librová a žáci ; s obrazovým doprovodem Miloše Slámy. -- Vydání první. -- 327 stran : ilustrace + 1 strana přílohy
ISBN 978-80-210-8412-4
Mehr als Zehn Worte? : zur Bedeutung des Alten Testaments in ethischen Fragen / herausgegeben von Christian Frevel. -- 430 stran ; 22 cm. -- (Quaestiones disputatae ; 273)
ISBN 978-3-451-02273-9
Svoboda a odpovědnost : sborník příspěvků z kurzu pro kazatelky a kazatele ČCE, pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze 25.1.-29.1.2016. -- 1. vydání. -- 119 stran : 1 ilustrace, tabulky ; 21 cm. -- (Knižnice SPEKu ; sv. 21)
ISBN 978-80-88060-07-9
JD - Judaistika 7
Ancient Jewish sciences and the history of knowledge in Second Temple literature / editors Jonathan Ben-Dov and Seth Sanders. -- 275 stran
ISBN 978-1-47982-304-8. -- ISBN 978-1-4798-7397-5
Arbeitsbuch Christen und Juden : zur Studie des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland / im Auftrag der Studienkommission Kirche und Judentum herausgegeben von Rolf Rendtorff ; mit einem Vorwort des Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. -- 3. Auflage. -- 288 stran
ISBN 3-579-04745-0
Ben-Chorin, Šalom, 1913-1999
Jesus im Judentum / Schalom Ben-Chorin. -- 79 stran ; 21 cm. -- (Schriftenreihe für christlich-jüdische Begegnung ; Band 4)
Boyarin, Daniel, 1946-
A traveling homeland : the Babylonian Talmud as diaspora / Daniel Boyarin. -- x, 178 stran ; 24 cm. -- (Divinations : rereading late ancient religion)
ISBN 978-0-8122-4724-4
Brand, Miryam T.
Evil within and without : the source of sin and its nature as portrayed in Second Temple literature / Miryam T. Brand. -- 331 stran. -- (Journal of ancient Judaism. Supplements ; volume 9)
ISBN 978-3-525-35407-0. -- ISBN 978-3-647-35407-1
Samohýl, Jan, 1966-
Židovské inspirace křesťanství / Jan Samohýl ; s předmluvou Karla Skalického. -- 1. vydání. -- 199 stran. -- (Studium ; svazek 11)
ISBN 978-80-7195-929-8
Showstack, Gerald Lee
Suburban communities : the Jewishness of American Reform Jews / Gerald L. Showstack. -- xix, 230 stran ; 24 cm. -- (Brown studies on Jews and their societies ; number 5)
ISBN 1-55540-234-8
NZ - Nový zákon 7
Bullard, Roger A.
The Hypostasis of the Archons : the Coptic text with translation and commentary / by Roger Aubrey Bullard ; with a contributions by Martin Krause. -- xi, 132 stran ; 24 cm. -- (Patristische Texte und Studien ; Band 10)
Cameron, Peter Scott
Violence and the kingdom : the interpretation of Matthew 11:12 / Peter Scott Cameron. -- 310 stran. -- (Arbeiten zum Neuen Testament und Judentum ; Band 5)
ISBN 3-8204-7478-1
Farmer, Craig S.
The Gospel of John in the sixteenth century : the Johannine exegesis of Wolfgang Musculus / Craig S. Farmer. -- xii, 250 stran : portrét. -- (Oxford studies in historical theology)
ISBN 0-19-509903-6
Goppelt, Leonhard, 1911-1973
Typos : the typological interpretation of the Old testament in the New / by Leonhard Goppelt ; translated by Donald H. Madvig ; foreword by E. Earle Ellis. -- xxii, 264 stran
ISBN 0-8028-0965-0
Hill, Charles Evan, 1956-
The Johannine corpus in the early church / Charles E. Hill. -- xiii, 531 stran : ilustrace ; 24 cm
ISBN 978-0-19-926458-2
Madigan, Kevin, 1960-
Resurrection : the power of God for Christians and Jews / Kevin J. Madigan and Jon D. Levenson. -- xviii, 284 stran ; 24 cm
ISBN 978-0-300-15137-4. -- ISBN 978-0-300-12277-0
Steudel, Annette
Der Midrasch zur Eschatologie aus der Qumrangemeinde (4QMidrEschat a.b) : materielle Rekonstruktion, Textbestand, Gattung und traditionsgeschichtliche Einordnung des durch 4Q174 ("Florilegium") und 4Q177 ("Catena A") repräsentierten Werkes aus den Qumranfunden / von Annette Steudel. -- x, 235 stran, faksimile + obrazové přílohy. -- (Studies on the texts of the desert of Judah ; volume XIII)
ISBN 90-04-09763-5
PH - Filozofie 1
Jonas, Hans, 1903-1993
Philosophical essays : from ancient creed to technological man / Hans Jonas. -- xx, 355 stran
ISBN 978-0-9827067-9-4
PT - Praktická teologie 7
Altrichter, Michal, 1965-
Hledání jakosti : duchovní podněty / Michal Altrichter. -- Vydání první. -- 133 stran ; 18 cm. -- (Současné otázky ; 56.)
ISBN 978-80-7412-268-2
Ambros, Pavel, 1955-
Doprovázet, rozlišovat a integrovat : uvedení do pastorální antropologie / Pavel Ambros. -- Vydání první. -- 286 stran ; 21 cm. -- (Studijní texty Centra Aletti ; LXIX.)
ISBN 978-80-7412-255-2
Ambros, Pavel, 1955-
Pastorace mladých : iniciace k životu nového člověka a utváření jeho životního stylu / Pavel Ambros. -- Vydání první. -- 230 stran ; 21 cm. -- (Současné otázky ; 54.)
ISBN 978-80-7412-254-5
Collins, John N. (John Neil), 1931-
Diakonia : re-interpreting the ancient sources / John N. Collins. -- xv, 368 stran ; 24 cm
ISBN 978-0-19-539602-7
Katechismus z nařízení sněmu tridentského pastýřům duchovním a z rozkazu Pia V., papeže římského, na světlo vydaný / [překlad Jan Herčík]. -- V Praze : Dědictví sv. Prokopa, 1867. -- xxv, 602 s.. -- (Dědictví sv. Prokopa ; Č. 4)
Merell, Jan, 1904-1986
Kázání na hoře : výklad a úvahy na 5-6. kap. evangelia sv. Matouše / Jan Merell. -- Vyd. 1.. -- Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1964. -- 88 s.. -- (Listy víry)
Schweitzer, Albert, 1875-1965
Mitteilungen aus Lambarene. Erstes und zweites Heft, Frühjahr 1924 bis Herbst 1925 / Albert Schweitzer. -- 164 stran : ilustrace
RE - Religionistika 3
Gebelt, Jiří, 1968-
Ve stínu islámu : menšinová náboženství na Blízkém východě / Jiří Gebelt a kolektiv. -- Vydání první. -- 444 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty ; 22 cm
ISBN 978-80-7429-692-5
Jenseits der Tradition? : Tradition und Traditionskritik in Judentum, Christentum und Islam / herausgegeben von Regina Grundmann und Assaad Elias Kattan. -- vii, 263 stran. -- (Judaism, Christianity, and Islam - tension, transmission, transformation ; volume 2)
ISBN 978-1-61451-681-1. -- ISBN 978-1-5015-0017-6
Kubalík, Josef, 1911-1993
Dějiny náboženství / Josef Kubalík. -- 1. vyd.. -- Praha : Česká katolická charita, 1984. -- 195 s.
ST - Systematická teologie 4
Ecumenical ecclesiology : unity, diversity and otherness in a fragmented world / edited by Gesa Elsbeth Thiessen. -- Paperback edition. -- xi, 247 stran ; 25 cm. -- (Ecclesiological investigations ; volume 5) (T & T Clark theology)
ISBN 978-0-567-61834-4. -- ISBN 978-0-567-00913-5
Edward Schillebeeckx and contemporary theology / edited by Lieven Boeve, Frederiek Depoorte, Stephan van Erp. -- Paperback edition. -- xxxiv, 297 stran. -- (T & T Clark theology)
ISBN 978-0-5671-4201-6. -- ISBN 978-0-5671-8160-2
Jenson, Robert W., 1930-
Alpha and Omega : a study in the theology of Karl Barth / by Robert Jenson. -- 175 stran
ISBN 978-1-59244-007-8
Šandera, Petr, 1964-
Základní texty duchovního života : výklad Vyznání víry, Desatera a Modlitby Páně / Petr Šandera, Tomáš Butta. -- Vydání první. -- 151 stran ; 18 cm. -- (Blahoslav)
ISBN 978-80-7000-126-4
SZ - Starý zákon 17
1 Könige 1-14 / übersetzt und ausgelegt von Ernst Axel Knauf. -- 407 stran : ilustrace, plány, tabulky. -- (Herders theologischer Kommentar zum Alten Testament)
ISBN 978-3-451-26814-4
Ariel, Rav Jigal
Příběh knihy Ester / komentář Rav Jigal Ariel ; překlad Jan Divecký, Karol E. Sidon. -- První vydání. -- 167 stran, xvi stran textová příloha : ilustrace
ISBN 978-80-87343-62-3
Beyerlin, Walter
Reflexe der Amosvisionen im Jeremiabuch / Walter Beyerlin. -- 119 stran. -- (Orbis Biblicus et Orientalis ; 93)
ISBN 3-7278-0658-3. -- ISBN 3-525-53723-9
Bhayro, Siam
The Shemihazah and Asael Narrative of 1 Enoch 6-11 : introduction, text, translation and commentary with reference to ancient near eastern and biblical antecedents / Siam Bhayro. -- 295 stran. -- (Alter Orient und Altes Testament. Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte des Alten Orients und des Alten Testaments ; Band 322)
ISBN 3-934628-62-1
Biblical interpretation beyond historicity / edited by Ingrid Hjelm and Thomas L. Thompson. -- First published. -- xiv, 208 stran. -- (Changing perspectives ; 7) (Copenhagen International Seminar)
ISBN 978-1-138-88952-1. -- ISBN 978-1-315-69077-3
Deuteronomium 12-34. Zweiter Teilband, 23,16-34,12 / übersetzt und ausgelegt von Eckart Otto. -- li, strany 1771-2300 : ilustrace, mapy ; 24 cm. -- (Herders theologischer Kommentar zum Alten Testament)
ISBN 978-3-451-25078-1
Freundschaft bei Ben Sira : Beiträge des Symposions zu Ben Sira, Salzburg, 1995 / herausgegeben von Friedrich V. Reiterer. -- viii, 264 stran ; 23 cm. -- (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft ; Band 244)
ISBN 3-11-015261-4
Gunneweg, Antonius, 1922-1990
Sola scriptura / A.H.J. Gunneweg ; zum 60. Geburtstag herausgegeben von Peter Höffken. -- 2 svazky ; 24 cm
ISBN 3-525-58120-3. -- ISBN 3-525-58158-0
History, archaeology and the Bible forty years after historicity / edited by Ingrid Hjelm and Thomas L. Thompson. -- First published. -- xvi, 229 stran : ilustrace. -- (Changing perspectives ; 6) (Copenhagen International Seminar)
ISBN 978-1-138-88951-4. -- ISBN 978-1-315-69078-0
Israel's Exodus in transdisciplinary perspective : text, archaeology, culture, and geoscience / Thomas E. Levy, Thomas Schneider, William H.C. Propp editors ; managing editor: Brad C. Sparks. -- xxvii, 584 stran : ilustrace ; 26 cm. -- (Quantitative methods in the humanities and social sciences)
ISBN 978-3-319-04767-6. -- ISBN 978-3-319-04768-3
Kohata, Fujiko
Jahwist und Priesterschrift in Exodus 3-14 / Fujiko Kohata. -- xii, 372 stran ; 24 cm. -- (Beihefte zur Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft ; 166)
ISBN 3-11-010649-3
Kränkl, Emmeram
Jesus der Knecht Gottes : die heilsgeschichtliche Stellung Jesu in den Reden der Apostelgeschichte / Emmeram Kränkl. -- xii, 239 stran. -- (Biblische Untersuchungen ; Band 8) (Münchener Universitäts-Schriften. Katholisch-Theologische Fakultät)
ISBN 3-7917-0334-X
Lescow, Theodor
Das Stufenschema : untersuchungen zur Struktur alttestamentlicher Texte / Theodor Lescow. -- x, 282 stran ; 23 cm. -- (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft ; Band 211)
ISBN 3-11-013768-2
Les douze prophètes. 10-11, Aggée, Zacharie / traduction du texte grec de la Septante ; introduction et notes par Michel Casevitz, Cécile Dogniez et Marguerite Harl. -- 387 stran. -- (La Bible d'Alexandrie ; 23)
ISBN 978-2-204-08440-6
Rudnig, Thilo Alexander
Heilig und Profan : redaktionskritische Studien zu Ez 40-48 / Thilo Alexander Rudnig. -- xii, 411 stran. -- (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft ; Band 287)
ISBN 3-11-016638-0
The book of Leviticus : composition and reception / edited by Rolf Rendtorff and Robert A. Kugler ; with the assistance of Sarah Smith Bartel. -- xviii, 475 stran ; 25 cm. -- (Supplements to Vetus Testamentum, ISSN 0083-5889 ; volume XCIII) (Formation and interpretation of Old Testament literature ; III)
ISBN 90-04-12634-1
Tuell, Steven Shawn, 1956-
The law of the temple in Ezekiel 40-48 / Steven Shawn Tuell. -- x, 194 stran 23 cm. -- (Harvard Semitic monographs ; number 49)
ISBN 1-55540-717-X
VO - Všeobecnosti 4
Birnbaum, Solomon Asher, nar. 1891
The hebrew scripts / Solomon A. Birnbaum. -- 2 svazky ; ilustrace, faksimile
Koestler, Arthur, 1905-1983
Šíp do nebe : první svazek autobiografie: 1905-1931 / Arthur Koestler ; z anglického originálu Arrow in the blue ... přeložila Petruška Šustrová. -- Vydání první. -- 422 stran : ilustrace, 1 portrét ; 21 cm. -- (Paměť ; sv. 84)
ISBN 978-80-200-2551-7
Moisés, Naím
Soumrak moci : od prezidentských paláců k bitevním polím / Naím Moisés ; z anglického originálu The end of power ... přeložila Eva Křístková. -- Vydání první. -- 307 stran ; grafy. -- (Moderní dějiny)
ISBN 978-80-7429-529-4
Souček, Josef Bohumil, 1902-1972
Řecko-český slovník k Novému zákonu / Josef B. Souček. -- Šesté vydání. -- 374 stran
ISBN 80-7017-853-1
ZZ - Ostatní 33
"Kéž je to všecko ku prospěchu obce!" : Jan Patočka v dokumentech Státní bezpečnosti / Petr Blažek (ed.). -- Vydání první. -- 526 stran, xcvi stran obrazových příloh ; 23 cm
ISBN 978-80-200-2663-7. -- ISBN 978-80-7298-203-5
Bardtke, Hans
Katechetische Kinderpredigten / von Hans Bardtke. -- Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1937. -- 76 s. ; 8°
Baumgärtel, Friedrich, 1888-1981
Der Hiobdialog : Aufriss und Deutung / von D. Friedrich Baumgärtel. -- viii, 201 stran. -- (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament. 4. Folge ; Heft 9)
Bolton, Jonathan, 1968-
Worlds of dissent : Charter 77, the Plastic People of the Universe, and Czech culture under communism / Jonathan Bolton. -- 349 stran ; 25 cm
ISBN 978-0-674-06438-6
Broch, Hermann, 1886-1951
Teorie masového šílenství : příspěvky k psychologii politiky / Hermann Broch ; Paul Michael Lützeler (editor) ; [z německého originálu Massenwahntheorie. Beiträge zu einer Psychologie der Politik ... přeložil Milan Váňa]. -- Vyd. 1.. -- 535 stran ; 21 cm. -- (Europa ; sv. 39)
ISBN 978-80-200-2260-8
Budil, Ivo T., 1965-
Dějiny Skandinávie / Ivo T. Budil. -- 1. vydání. -- 498 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm
ISBN 978-80-7553-228-2. -- ISBN 978-80-87956-42-7
Černušák, Tomáš, 1972-
Papežství a české země v tisíciletých dějinách / Tomáš Černušák a kol.. -- Vydání první. -- 450 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. -- (Historie ; 845)
ISBN 978-80-200-2638-5
Das Konzil von Konstanz : beiträge zu seiner Geschichte und Theologie : festschrift / unter dem Protektorat Hermann Schäufele ; im Auftrag der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg im Breisgau herausgegeben von August Franzen und Wolfgang Müller. -- xviii, 535 stran
Davila, James R., 1960-
Descenders to the chariot : the people behind the Hekhalot literature / by James R. Davila. -- 342 stran ; 25 cm. -- (Supplements to the Journal for the study of Judaism ; volume 70)
ISBN 90-04-11541-2
Die politische Aufgabe von Religion : Perspektiven der drei monotheistischen Religionen / herausgegeben von Irene Dingel und Christiane Tietz. -- 433 stran : grafy ; 24 cm. -- (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz. Abteilung für abendländische Religionsgeschichte ; Beiheft 87)
ISBN 978-3-525-10113-1. -- ISBN 978-3-647-10113-2
Dummett, Michael, 1925-2011
O přistěhovalectví a uprchlících / Michael Dummet ; z anglického originálu On Immigration and Refugees přeložila Sylva Ficová. -- Vydání první. -- 192 stran. -- (Dnešní svět; ISSN svazek 2)
ISBN 978-80-7007-462-6
Halík, Tomáš, 1948-
Kristus v Getsemanech : nově objevený gotický reliéf v kostele Nejsv. Salvátora / texty: Tomáš Halík, Jan Havrda, Miroslav Kováč, Benedikt Mohelník, Jan Royt, Petr Vacík. -- Vydání první. -- 71 stran : barevné ilustrace, plány, 1 faksimile ; 19 cm
ISBN 978-80-7575-008-2. -- ISBN 978-80-7467-123-4
Hill, James, 1964-
Berkeleyho filosofie ducha / James Hill ; z anglického originálu George Berkeley's notion of mind přeložil Lukáš Kollert. -- Vydání první. -- 235 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7007-464-0
Hrzal, Ladislav, 1923-
Předmět a metoda historického materialismu : základní otázky / Ladislav Hrzal, Karel Mácha. -- Vyd. 1.. -- Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1961. -- 152 s.
Jaroš-Gamma, Gustav, 1867-1948
Hlas 1918 : poznámky z oněch dnů / Gustav Jaroš ; Gamma. -- Praha : Bedřich Kočí, 1919. -- 339 s.
Jemelka, Petr, 1962-
Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie / Petr Jemelka. -- Vydání první. -- 241 stran ; 21 cm. -- (Studie a prameny k myšlení v českých zemích ; svazek 12)
ISBN 978-80-7007-459-6
Katechismus westminsterský menší / vydává L.B.Kašpar. -- V Praze : s.n., 1867. -- 24 s.
Keller, Jan, 1955-
Přemýšlení s Josefem Vavrouškem / Jan Keller. -- Praha : G plus G, 1995. -- 175 s.. -- (Zde a nyní ; svazek 2)
ISBN 80-901896-1-X
Miškovský, Josef, 1859-1940
Rodinná kronika Rottovská 1630-1930 : vydáno r. 1930 na památku stoletých narozenin Karoliny Světlé-Rottové / napsal Jozef Miškovský. -- 86 stran, fotografie, faksimile
Nebřenský, Zdeněk, 1978-
Marx, Engels, Beatles : myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956-1968 / Zdeněk Nebřenský. -- Vydání první. -- 422 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (České moderní dějiny ; 1)
ISBN 978-80-200-2668-2. -- ISBN 978-80-87782-66-8
Porfyrios, asi 234-asi 301
Jak vystoupit do inteligibilního světa (Sentence) : řecko-české vydání / Porfyrios ; úvod, překlad a poznámky Lenka Karfíková. -- První vydání. -- 236 stran. -- (Knihovna antické tradice ; svazek 14)
ISBN 978-80-7298-231-8
Rad, Gerhard von, 1901-1971
Deuteronomium-Studien / von Gerhard von Rad. -- 2. durchgesehene Auflage. -- 64 stran. -- (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments. Neue Folge ; 40. Heft) (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments ; 58. Heft)
Runze, Georg
Katechismus der Religionsphilosophie / Georg Runze. -- Leipzig : Weber, 1901. -- 10, 324 s.
Seeberg, Alfred
Der Katechismus der Urchristenheit. -- Leipzig : A. Deichert, 1903. -- iv, 281 s.
Svoboda, Milan, 1972-
Redernové v Čechách : nalézání zapomenutých příběhů 16. a 17. věku / Milan Svoboda. -- Vydání první. -- 553 stran : ilustrace, portréty, faksimile, genealogická tabulka. -- (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis ; vol. X)
ISBN 978-80-7308-356-4. -- ISBN 978-80-87258-57-6
Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu / Milada Homolková, Michal Dragoun (eds.). -- 414 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 25 cm
ISBN 978-80-88013-41-9
Trlifajová, Kateřina, 1959-
Spor o pravdu / Kateřina Trlifajová, Jan Frei & al.. -- Vydání první. -- 249 stran
ISBN 978-80-7007-461-9
Urban, Petr, 1977 květen 11.-
Jak rozumíme druhým? : studie o sociálním rozumění a sdílení světa nejen u člověka / Petr Urban. -- Vydání první. -- 55 stran ; 19 cm. -- (Parva philosophica ; svazek 23)
ISBN 978-80-7007-457-2
Vavák, František Jan, 1741-1816
Selské povstání r.1775 : z pamětí F.J.Vaváka Miličického / poznámkami opatřil a vydal Jozef Miškovský. -- Č. Brod : Jozef Miškovský, 1886. -- 44 s. ; 16 cm
Volavka, Vojtěch, 1899-1985
Pouť Prahou : dějiny a umění / Vojtěch Volavka. -- V NČSVU 1. vyd.. -- Praha : Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1967. -- 350 s., bar. foto. : čb. foto.,
Walters, C. C.
An elementary Coptic grammar of the Sahidic dialect / C.C. Walters. -- 84 stran ; 30 cm
Weingreen, J. (Jacob)
Učebnice biblické hebrejštiny / Jacob Weingreen ; z anglického originálu Practical grammar for classical Hebrew ... přeložili Josef Hermach a Mlada Mikulicová. -- 2. české vydání. -- 358 stran
ISBN 80-246-0623-2
Zlatá bula sicilská : mezi mýtem a realitou / k vydání připravili Martin Wihoda a Josef Žemlička. -- Vydání první. -- 197 stran ; ilustrace, mapy, faksimile. -- (Prameny české historie ; Svazek 1)
ISBN 978-80-7422-288-7

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1


Telefon: 221 988 603 (výpůjční pult)

221 988 601 (vedoucí knihovny)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu
Kudy k nám

Otevírací doba

PO

10-14

ÚT-ČT

10-16

10-14

Soboty, další informace