Novinky řijen 2017


BI - Biblistika 2
Lichner, Miloš, 1971-
Biblia a jej interdisciplinárne reflexie. 1, Monografia / Miloš Lichner, Ladislav Csontos, Ján Ďurica. -- Prvé vydanie. -- 111 stran
ISBN 978-80-7141-813-9
Šustrová, Blanka
Bible - čti a doplňuj : poslouchej, dívej se, vypravuj! / ilustrace Dawn Machell ; z anglického vydání Look and tell - Bible přeložila Blanka Šustrová. -- První české vydání. -- [23] nečíslovaných stran : ilustrace
ISBN 978-80-256-2162-2
CD - Dějiny 19
Arnold, Eberhard
The Early Christians : after the death of the apostles / selected and edited from all the sources of the first centuries by Eberhard Arnold. -- Second edition 1972. -- 496 stran
Beutel, Albrecht, 1957-
Martin Luther : uvedení do života, díla a odkazu / Albrecht Beutel ; z německého originálu Martin Luther. Eine Einführung in Leben, Werk und Wirkung ... přeložili Petr Gallus a Ondřej Macek. -- První vydání. -- 182 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
ISBN 978-80-7017-236-0
Brennen für den Glauben : Wien nach Luther / herausgegeben von: Rudolf Leeb, Walter Öhlinger, Karl Vocelka. -- 411 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile
ISBN 978-3-7017-3415-3
Čejková, Mahulena, 1936-
Po stopách památek reformace v České republice / [autorka textů Mahulena Čejková]. -- 271 stran : barevné ilustrace, mapy ; 21 x 22 cm. -- (Dědictví reformace)
ISBN 978-80-87098-19-6
Irby-Massie, Georgia L.
Greek science of the Hellenistic era : a sourcebook / Georgia L. Irby-Massie and Paul T. Keyser. -- First published. -- xxxv, 392 stran : ilustrace, mapy, tabulky, grafy ; 24 cm
ISBN 0-415-23848-X. -- ISBN 0-415-23847-1
Kaufmann, Thomas, 1962-
Der Anfang der Reformation : studien zur Kontextualität der Theologie, Publizistik und Inszenierung Luthers und der reformatorischen Bewegung / Thomas Kaufmann. -- xviii, 676 stran : ilustrace. -- (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation ; 67)
ISBN 978-3-16-150771-7
Kaufmann, Thomas
An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung / Thomas Kaufmann. -- Unveränderte Studienausgabe. -- xvii, 559 stran. -- (Kommentare zu Schriften Luthers ; 3)
ISBN 978-3-16-154324-1
Lichner, Miloš, 1971-
Vybrané pohľady na latinských autorov kresťanského staroveku. III : vysokoškolské učebné texty / Miloš Lichner, Katarína Karabová. -- Prvé vydanie. -- 193 stran
ISBN 978-80-8191-024-1
Luther, Martin, 1483-1546
Menší a Větší katechismus / Martin Luther ; z německého originálu přeložil a doslovem opatřil Ondřej Macek. -- V tomto výboru první vydání. -- 246 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7017-237-7
Macek, Ondřej, 1980-
O bouřce, Bibli a Martinu Lutherovi / Lydie Férová, Ondřej Macek, Lenka Ridzoňová. -- První vydání. -- 83 stran : barevné ilustrace ; 20 cm
ISBN 978-80-7017-238-4
Marek, Christian, 1950-
Geschichte Kleinasiens in der Antike / Christian Marek ; Unter Mitarbeit von Peter Frei. -- 3., überarbeitete Auflage. -- 966 stran, obrazové přílohy : ilustrace, tabulky, mapy. -- (Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung)
ISBN 978-3-406-70970-8
Raková, Svatava, 1947-
Město na hoře : sen a svět Johna Winthropa (1630-1640) / Svatava Raková. -- 292 stran ; 22 cm. -- (Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ; svazek 78)
ISBN 978-80-7286-303-7
Sládek, Miloš, 1964-
Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém / Miloš Sládek. -- 1. vydání. -- 707 stran : ilustrace, 8 obrazových příloh. -- (Depozitář ;)
ISBN 978-80-87376-36-2
Stoklasová, Hana
Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století / Hana Stoklasová. -- Vydání první. -- 283 stran : faksimile ; 24 cm. -- (Monographica ; XVI)
ISBN 978-80-7560-076-9
The Cambridge ancient history. Volume III. Part 2, The Assyrian and Babylonian Empires and other states of Near East, from the eight to the sixth centuries B.C. / edited by John Boardman, I.E.S. Edwards, N.G.L. Hammond, E. Sollberger ; with assistance C.B.F. Walker. -- Second, eighth printing. -- xix, 906 stran : ilustrace, mapy
ISBN 978-0-521-22717-9. -- ISBN 978-0-521-85073-5
The Cambridge ancient history. Volume III. Part 3, The expansion of the Greek World, eighth to sixth centuries B.C. / edited by John Boardman, N.G.L. Hammond. -- Second edition. -- xvi, 530 stran : ilustrace, mapy
ISBN 978-0-521-23447-4. -- ISBN 978-0-521-85073-5
The Cambridge ancient history. Volume III. Part I, The prehistory of the Balkans, and the Middle East and the Aegean world, from the tenht to the eighth centuries B.C. / edited by John Boardman, I.E.S. Edwards, N.G.L. Hammond, E. Sollberger. -- Second edition. -- xx, 1059 stran : ilustrace, mapy
ISBN 978-0-521-22496-3. -- ISBN 978-0-521-85073-5
The Cambridge ancient history. Volume VII. Part I, The Hellenistic world / edited by F.W. Walbank, A.E. Astin, M.W. Frederiksen, R.M. Ogilvie. -- Second edition. -- xiv, 641 stran : mapy
ISBN 0-521-23445-X
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Bibliografie české historie. Díl třetí. Svazek 1.. II., Zpracování : (politická historie od r. 1419-1526) : čís. 1-5208 / sestavil Čeněk Zíbrt. -- V Praze : Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1904. -- 240, vii s.
EC - Ekumenika 1
Koinonia na starocírkevním základě : texty starokatolicko-pravoslavného dialogu / z německého originálu Koinonia auf altkirchlicher Basis: Beiheft zur Internationalem Kirchlichen Zeitschrift, 79. Jahr, Oktober - Dezember 1989, 4. Heft přeložil Jiří Lifka. -- První vydání. -- 85 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-270-2613-5
ET - Etika 7
Elichová, Markéta, 1979-
Sociální práce : aktuální otázky / Markéta Elichová. -- Vydání 1.. -- 262 stran : ilustrace ; 24 cm
ISBN 978-80-271-0080-4. -- ISBN 978-80-271-9803-0. -- ISBN 978-80-271-9802-3
Havlíček, Aleš, 1956-2015
Lidská práva : jejich zdůvodnění a závaznost / Aleš Havlíček, Jiří Chotaš a kol.. -- Vydání první. -- 210 stran ; 21 cm. -- (Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia Politologica ; svazek č. 10)
ISBN 978-80-7561-039-3
Jak mohou přežít hodnoty? : příspěvky ze senátní konference pořádané Centrem pro studium demokracie a kultury / Jiří Hanuš a kol.. -- 1. vydání. -- 117 stran : ilustrace, grafy ; 21 cm. -- (Quaestiones quodlibetales ; no 29)
ISBN 978-80-7325-426-1
Milfait, René, 1966-
Vývoj a stav etického vzdělávání a teologickoetická reiterace lidských práv : příspěvek k etickému a lidskoprávnímu vzdělávání a k interkulturnímu porozumění hodnotám / René Milfait, Zuzana Svobodová. -- 167 stran ; 25 cm. -- (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 1/2017)
ISBN 978-80-88018-11-7
Rose, Hilary, 1935-
Geny, buňky a mozek : prométheovský příslib nové biologie / Hilary Rose a Steven Rose ; z angličtiny přeložili Andrea Scheansová, Juraj Barbarič. -- Vydání první. -- 357 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-87171-52-3
Šlechtová, Hana, 1976-
Rodinná socializace : na příkladu českých a francouzských rodin se třemi dětmi / Hana Šlechtová. -- 218 stran : ilustrace ; 21 cm
ISBN 978-80-7465-246-2
Uhlmann, Rainer Friedrich
Chancen und Grenzen christlicher Fernsehverkündigung / Rainer Friedrich Uhlmann. -- 1. Aufl.. -- Wuppertal : [s.n.], 1991. -- 264 s.. -- (Monographien und Studienbücher)
ISBN 3-417-29371-5
JD - Judaistika 3
Avineri, Šlomo, 1933-
Theodor Herzl a založení židovského státu / Shlomo Avineri ; z knihy Theodor Herzl and the Foundation of the Jewish State přeložila Alice Marxová. -- Vydání první. -- 347 stran. -- (Edice Paměti/Životopisy)
ISBN 978-80-85924-77-0
Keel, Othmar, 1937-
Das Böcklein in der Milch seiner Mutter und Verwandtes : im Lichte eines altorientalischen Bildmotivs / Othmar Keel. -- 163 stran : ilustrace. -- (Orbis biblicus et orientalis ; 33)
ISBN 3-7278-0235-9. -- ISBN 3-525-53340-3
The Bar Kokhba War reconsidered : new perspectives on the Second Jewish Revolt against Rome / edited by Peter Schäfer. -- xx, 313 stran : ilustrace. -- (Texts and studies in ancient Judaism ; 100)
ISBN 978-3-16-148076-8. -- ISBN 3-16-148076-7
NZ - Nový zákon 10
Bauman, Clarence
The sermon on the mount, the modern quest for its meaning / by Clarence Bauman. -- x, 440 stran
ISBN 0-86554-113-2
Focant, Camille 1946-
L' évangile selon Marc / Camille Focant. -- 661 stran. -- (Commentaire biblique: Nouveau Testament ; 2)
ISBN 978-2-204-07407-0
Gräßer, Erich, 1927-
An die Hebräer. 1. Teilband, Hebr 1-6 / Erich Gräßer. -- 1. Aufl.. -- Neukirchen-Vluyn : Benziger, 1990. -- 388 s.. -- (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament ; 17/1)
ISBN 3-545-23120-8. -- ISBN 3-7887-1335-6
Heil, John Paul, 1947-
The Gospel of Mark as model for action : a reader-response commentary / John Paul Heil. -- x, 396 stran ; 23 cm
ISBN 0-8091-3148-X
Hunter, A. M. (Archibald Macbride), 1906-1991
The unity of the New Testament / Archibald M. Hunter. -- Second edition. -- 111 stran
Juel, Donald H.
Mark / Donald H. Juel. -- 239 stran. -- (Augsburg commentary on the New Testament)
ISBN 0-8066-8856-4
Placher, William C. (William Carl), 1948-
Mark / William C. Placher. -- First edition. -- xiii, 272 stran ; 24 cm. -- (Belief : a theological commentary on the Bible)
ISBN 978-0-664-23209-2
Strauss, Mark L.
Mark / Mark L. Strauss. -- 784 stran. -- (Zondervan exegetical commentary on the New Testament ; volume 2)
ISBN 978-0-310-24358-8
The Dead Sea scrolls in scholarly perspective : a history of research / edited by Devorah Dimant ; with the assistance of Ingo Kottsieper. -- xxii, 684 stran. -- (Studies on the texts of the desert of Judah, ISSN 0169-9962 ; volume 99)
ISBN . -- ISBN 978-90-04-21891-8
Wilckens, Ulrich, 1928-
Der Brief an die Römer. 3. Teilband, Röm 12-16 / Ulrich Wilckens. -- 2. Aufl.. -- Neukirchen-Vluyn : Benziger, 1989. -- 160 s.. -- (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament ; 6/3)
ISBN 3-545-23105-4 (Benzinger). -- ISBN 3-7887-0650-3 (Neukirchener)
PH - Filozofie 2
Dvořák, Petr, 1970-
Logika onticky neurčitých domén: Jsou logické pravdy nahodilé? / Petr Dvořák. -- Vydání první. -- 262 stran : ilustrace (některé barevné), grafy ; 19 cm
ISBN 978-80-7476-114-0
Gottesbeweise als Herausforderung für die moderne Vernunft / herausgegeben von Thomas Buchheim, Friedrich Hermanni, Axel Hutter und Christoph Schwöbel. -- 2., unveränderte Auflage. -- xi, 630 stran. -- (Collegium metaphysicum ; 4)
ISBN 978-3-16-155215-1
RE - Religionistika 2
Muslimové v Česku : etablování muslimů a islámu na veřejnosti / Daniel Topinka (ed.). -- První vydání. -- 469 stran ; ilustrace
ISBN 978-80-7485-115-5
Weinrich, Michael, 1950-
Religion und Religionskritik : ein Arbeitsbuch / Michael Weinrich. -- 331 stran ; 22 cm. -- (UTB ; 3453)
ISBN 9783825234539. -- ISBN 978-3-8252-3453-9
ST - Systematická teologie 2
Fowler, Robert Booth
The greening of Protestant thought / Robert Booth Fowler. -- viii, 242 stran ; 25 cm
ISBN 978-0807845172
Nürnberger, Klaus, 1933-
Richard Dawkins' God delusion : a repentant refutation / Klaus Nürnberger. -- 218 stran
ISBN 978-1-4500-5983-1. -- ISBN 978-1-4500-5982-4. -- ISBN 978-1-4500-5984-8
SZ - Starý zákon 17
Baker, Heather D.
Neo-Assyrian specialists : crafts, offices, and other professional designations / by Heather D. Baker. -- xvii, 397 stran. -- (Prosopography of the Neo-Assyrian Empire ; Volume 4, Part 1)
ISBN 978-952-10-1348-5. -- ISBN 951-45-8162-8
Cazelles, Henri
Études sur le code de l'alliance / Henri Cazelles. -- 197 stran
Dietrich, Walter, 1944-
Samuel. Teilband 1, 1Sam 1-12 / Walter Dietrich. -- 567 stran : ilustrace, mapa. -- (Biblischer Kommentar Altes Testament ; Band VIII/1)
ISBN 978-3-7887-2500-6
Dietrich, Walter, 1944-
Samuel. Teilband 2, 1Sam 13-26 / Walter Dietrich. -- xii, 12, 853 stran : ilustrace, mapy. -- (Biblischer Kommentar Altes Testament ; Band VIII/2)
ISBN 978-3-7887-2920-2
Donner, Herbert, 1930-
Kanaanäische und aramäische Inschriften / H. Donner, W. Röllig ; mit einem Beitrag von O. Rössler. -- Dritte, durchgesehene und uveränderte Auflage (Band 1,2). -- Zweite, durchgesehene und erweiterte Auflage (Band 3). -- 3 svazky
Elayi, Josette
Sargon II, King of Assyria / Josette Elayi. -- xvi, 280 stran : mapy. -- (Archaeology and biblical studies ; Number 22)
ISBN 978-1-62837-177-2. -- ISBN 978-0-88414-224-9
Garbini, Giovanni, 1931-
Storia e ideologia nell'Israele antico / Giovanni Garbini. -- 254 stran. -- (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici ; 3)
Hayes, Christine
What's divine about divine law? : early perspectives / Christine Hayes. -- First paperback printing. -- xv, 412 stran
ISBN 978-0-691-17625-3
In Remembrance of me : feasting with the dead in the Ancient Middle East / edited by Virginia Rimmer Herrmann and J. David Schloen ; with new photography by Anna R. Ressman. -- 175 stran : mapy, ilustrace. -- (Oriental Institute Museum publications ; 37)
ISBN 978-1-61491-017-6
Lipiński, Edward
Studies in Aramaic inscriptions and onomastics. IV / by Edward Lipinski. -- xvi, 286 stran : ilustrace (některé barevné), mapy. -- (Orientalia Lovaniensia analecta ; 250)
ISBN 978-90-429-3352-1
Otto, Eckart, 1944-
Wandel der Rechtsbegründungen in der Gesellschaftsgeschichte des antiken Israel : eine Rechtsgeschichte des "Bundesbuches" Ex XX 22 - XXIII 13 / von Eckart Otto. -- viii, 107 stran. -- (Studia biblica ; volume III)
ISBN 90-04-08346-4
Rendtorff, Rolf, 1925-2014
Leviticus. 1. Teilband, Leviticus 1,1-10,20 / Rolf Rendtorff. -- viii, 327 stran. -- (Biblischer Kommentar - Altes Testament ; Band III/1)
ISBN 3-7887-2059-X
Robert, André, 1883-1955
Le Cantique des cantiques : traduction et commentaire / par A. Robert et R. Tournay ; avec le concours de A. Feuillet. -- 463 stran. -- (Études bibliques)
Sas, Benjamin
The alphabet at the turn of the millennium : the West Semitic Alphabet ca. 1150 - 850 BCE ; the antiquity of the Arabian, Greek and Phrygian alphabets by Benjamin Sass /. -- 193 stran : ilustrace. -- (Occasional publications ; No. 4)
ISBN 965-266-021-3
Seebass, Horst, 1934-2015
Numeri. 1. Teilband, Numeri 1,1-10,10 / Horst Seebass. -- x, 45, 246 stran. -- (Biblischer Kommentar - Altes Testament ; Band IV/1)
ISBN 978-3-7887-2547-1
Seebass, Horst, 1934-2015
Numeri. 3. Teilband, Numeri 22,2-36,13 / Horst Seebass. -- x, 466 stran. -- (Biblischer Kommentar - Altes Testament ; Band IV/3)
ISBN 978-3-7887-2262-3
Schunck, Klaus-Dietrich, 1927-
Nehemia / Klaus-Dietrich Schunck. -- xx, 427 stran. -- (Biblischer Kommentar - Altes Testament ; Band XXIII/2)
ISBN 978-3-7887-2338-5
VO - Všeobecnosti 5
Eco, Umberto, 1932-2016
Jak cestovat s lososem / Umberto Eco ; z italského originálu Come viaggiare con un salmone přeložila Magdalena Žáčková. -- Vydání první. -- 197 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-257-2167-4
Kabát, Jindřich, 1953-
Václav Malý : rozhovory / Jindřich Kabát. -- 268 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
ISBN 978-80-7505-765-5
Smékal, Vladimír, 1935-
Psychologie duchovního života / Vladimír Smékal. -- První vydání. -- 131 stran : tabulky ; 20 cm
ISBN 978-80-7295-221-2
Tabery, Erik, 1977-
Opuštěná společnost : česká cesta od Masaryka po Babiše / Erik Tabery. -- 280 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7432-849-7
Vitz, Paul C., 1935-
Psychologie a kult "já" / Paul C. Vitz ; z anglického originálu Psychology as religion ... přeložila Veronika Kreslová. -- 251 stran. -- (Orientace ; svazek 65)
ISBN 978-80-7195-897-0
ZZ - Ostatní 35
Auszüge aus dem Achtundfünfzigsten Jahresbericht der britischen und ausländischen Bibel-Gesellschaft : 1861/62. -- 58 stran
Auszüge aus dem Fünfundsechzigsten Jahresbericht der britischen und ausländischen Bibel-Gesellschaft : 1868/69. -- 111 stran
Berger, Peter L., 1929-2017
Pozvání do sociologie : humanistická perspektiva / Peter L. Berger ; z anglického originálu Invitation to sociology přeložil Jiří Ogrocký. -- 192 stran
ISBN 978-80-7364-062-0
Blaha, Josef, 1963-
Judaismus a láska : židovská filosofie a poesie napříč věky / Josef Blaha. -- Vydání první. -- 142 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-270-2447-6
Brzáková Beksová, Kateřina
Geriatrická problematika v pastorální péči : postulát křesťanské etiky v péči o seniory / Kateřina Brzáková Beksová. -- Vydání první. -- 139 stran
ISBN 978-80-246-2296-5
Canguilhem, Georges, 1904-1995
Poznávání života / Georges Canguilhem ; přeložili Josef Fulka, Šimon Grimmich, Martin Haloun, Jan Lockenbauer a Lucie Šarkadyová. -- První české vydání. -- 241 stran ; 20 cm. -- (Myšlení současnosti)
ISBN 978-80-246-3389-3. -- ISBN 978-80-246-3410-4
Černušák, Tomáš, 1972-
Všední život papežských nunciů u rudolfínského dvora / Tomáš Černušák. -- Vydání 1.. -- 19 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile. -- (Věda kolem nás. Prostory společné paměti, ISSN 2464-6245 ; 70)
Eco, Umberto, 1932-2016
Kant a ptakopysk / Umberto Eco ; z italského originálu přeložil Pavel Štichauer. -- Vydání první. -- 486 stran
ISBN 9788025703779. -- ISBN 978-80-257-0377-9
Ehrhardt, Arnold, 1903-1965
Politische Metaphysik von Solon bis Augustin / von Arnold A.T. Ehrhardt. -- 2 svazky (x, 323, ix, 307 stran) ; 24 cm
Faderman, Lillian, 1940-
Krásnější než láska mužů : romantické přátelství a láska mezi ženami od renesance po současnost / Lillian Faderman ; z angličtiny přeložil Martin Pokorný. -- Vyd. 1.. -- Praha : One Woman Press, 2002. -- 637 s. ; 21 cm + záložka
ISBN 80-86356-12-4
Friedl, Jiří, 1976-
Dějiny Polska / Jiří Friedl, Tomasz Jurek, Miloš Řezník, Martin Wihoda. -- Vydání první. -- 690 stran : ilustrace, mapy, portréty. -- (Dějiny států)
ISBN 978-80-7422-306-8
Gnilka, Joachim, 1928-
Das Evangelium nach Markus. 1, Mk 1-8,26 / Joachim Gnilka. -- 3. vyd.. -- Neukirchen-Vluyn : Benziger, 1989. -- 316 s.. -- (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament ; 2/1)
ISBN 3-545-23106-2. -- ISBN 3-7887-0576-0
Gombárová, Jana
Islámská kultura a její reflexe v Českých zemích / Jana Gombárová. -- První vydání. -- 555 stran : ilustrace, faksimile, tabulky ; 21 cm
ISBN 978-80-246-3338-1. -- ISBN 978-80-246-3366-4
Hendl, Jan, 1947-
Metody výzkumu a evaluace / Jan Hendl, Jiří Remr. -- Vydání první. -- 372 stran : grafy
ISBN 978-80-262-1192-1
Iser, Wolfgang, 1926-2007
Fiktivní a imaginární : perspektivy literární antropologie / Wolfgang Iser ; z německého originálu Fiktive und das Imaginäre: Perspektiven literarischer Antropologie, přeložil Miroslav Petříček. -- První české vydání. -- 377 stran ; 21 cm. -- (Limes)
ISBN 978-80-246-2781-6
Jaksch, Wenzel, 1896-1966
Ztracené vesnice, opuštění lidé... : reportáže z českého pohraničí 1924-1928 / Wenzel Jaksch ; reportáže z německého originálu přeložila Zuzana Schwarzová. -- Vydání první. -- 286 stran ; 20 cm. -- (Historie)
ISBN 978-80-200-2692-7
Jakubowicz, Karol, 1941-2013
Média a demokracie v 21. století : hledání nových modelů / Karol Jakubowicz ; z polského originálu Media a demokracja w XXI wieku přeložila Svatava Navrátilová. -- 1. vydání. -- 287 stran : ilustrace, tabulky ; 25 cm
ISBN 978-80-210-8449-0
Kučera, Miloš, 1954-
Pud u Freuda / Miloš Kučera. -- Vydání první. -- 531 stran : černobílé ilustrace ; 24 cm
ISBN 978-80-246-3466-1
Kuenen, Abraham
The Religion of Israel to the Fall of the Jewish State. vol. II. / by A. Kuenen ; translated from the Dutch by Alfred Heath May. -- 307, 16 stran. -- (Theological Translation Fund Library ; vol. IV.)
Küng, Hans, 1928-
Výsledky koncilu / Hans Küng ; přeložil Václav Žilinský ; [na okopírování připravil J.Ž.]. -- 22 stran
Landa, Ivan
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu / Ivan Landa, Jan Mervart a kol.. -- Vydání první. -- 491 stran ; 21 cm. -- (Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích ; svazek 14)
ISBN 978-80-7007-481-7
Michálek, Jiří, 1941-
Být místem Bytí : tři příspěvky ke studiu Martina Heideggera / Jiří Michálek. -- První vydání. -- 54 stran ; 20 cm. -- (Filosofie)
ISBN 978-80-246-3668-9
Reitinger, Lukáš, 1981-
Vratislav : první král Čechů / Lukáš Reitinger. -- Vydání první. -- 533 stran : ilustrace, mapy, faksimile, genealogické tabulky, iluminace
ISBN 978-80-257-2070-7
Sikora, Ondřej, 1977-
Kantova praktická metafyzika / Ondřej Sikora. -- Vydání první. -- 309 stran
ISBN 978-80-246-3663-4. -- ISBN 978-80-246-3684-9
Souček, Vladimír
Bedřich Hrozný 1879-1952. K stému výročí narození akademika Bedřicha Hrozného / Vladimír Souček. -- 22 stran, 12 obrazových příloh
Šístek, František, 1977-
Dějiny Černé Hory / František Šístek. -- Vydání první. -- 614 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile. -- (Dějiny států)
ISBN 978-80-7422-498-0
The Cambridge ancient history. Volume IX, The last age of the Roman republic, 146-43 B.C. / edited by J.A. Crook, Andrew Lintott, Elizabeth Rawson. -- Second edition. -- xviii, 929 stran : mapy
ISBN 978-0-521-25603-2. -- ISBN 978-0-521-85073-5
Tichonov, Aleksej
Lebensläufe aus Böhmisch-Rixdorf : eine linguistische Analyse der Korrekturen / eingereicht von Aleksej Tikhonov. -- 62 stran
Vattimo, Gianni, 1936-
Transparentní společnost / Gianni Vattimo ; z italského originálu La società trasparente ... přeložil Antonín Kosík. -- První vydání. -- 140 stran ; 18 cm. -- (Eseje ; 11)
ISBN 978-80-87705-09-4
V kleštích dějin : střední Evropa jako pojem a problém / Jiří Trávníček (ed.). -- Vydání první. -- 343 stran : ilustrace
ISBN 978-80-7294-323-4
Vlčková, Michaela, 1978-
Žehnání matky : význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16.-21. století / Michaela Vlčková. -- Vydání první. -- 216 stran : černobílé ilustrace ; 18 cm
ISBN 978-80-7470-110-8
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Bibliografie české historie. Díl 5.. II., Zpracování. Dějiny české od roku 1670-1679, čís. 22999-30910, Jan Amos Komenský, č. 17324-30638 / sestavil pomocí Josefa Volfa Čeněk Zíbrt. -- Praha : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1912. -- iii, iii, xiii, 960 s.
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Bibliografie české historie. Díl čtvrtý. II., Zpracování. Předehra třicetileté války (1600-18). Třicetiletá válka (1618 až do r.1632). Čís.1-11820 / sestavil pomocí Josefa Volfa Čeněk Zíbrt. -- V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1909. -- vi, ii, iv, ii, 720 s.
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Bibliografie české historie. Díl druhý. I., Prameny. II., Zpracování (politická historie: celek, jednotlivá období od věků nejstarších do r. 1419) / sestavil Čeněk Zíbrt. -- V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1902. -- xi, 1216 s. ; 26 cm
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Bibliografie české historie. Díl první. I., Knihověda a část všeobecná. II., Pomocné vědy / sestavil Čeněk Zíbrt. -- V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1900. -- xvi, 674 s.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1


Telefon: 221 988 603 (výpůjční pult)

221 988 601 (vedoucí knihovny)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu
Kudy k nám

Otevírací doba

PO

10-14

ÚT-ČT

10-16

10-14

Soboty, další informace