Novinky květen 2019

BI - Biblistika 1
Myth and scripture : contemporary perspectives on religion, language, and imagination / edited by Dexter E. Callender, Jr.. -- xi, 311 stran. -- (Society of Biblical Literature Resources for Biblical Study ; Number 78)
ISBN 978-1-58983-961-8. -- ISBN 978-1-58983-963-2. -- ISBN 978-1-58983-962-5
CD - Dějiny 20
Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) / Petr Anev, Matěj Bílý (eds.). -- Vydání první. -- 2 svazky (731; 658 stran) : černobílé fotografie
ISBN 978-80-200-2974-4. -- ISBN 978-80-200-2960-7. -- ISBN 978-80-200-2973-7. -- ISBN 978-80-88292-18-0. -- ISBN 978-80-88292-14-2. -- ISBN 978-80-88292-15-9
Caughey, Ellen W.
Jan Viklef : na úsvitu reformace / Ellen Caugheyová ; translation Karel Běhounek ; editor Stanislav Forejt. -- 149 stran : ilustrace
ISBN 978-80-87081-82-2
Cline, Eric H., 1960-
1177 př. Kr. : zhroucení civilizace a invaze mořských národů / Eric H. Cline ; z anglického originálu 1177 B. C. The year civilization collapsed ... přeložily Ruth J. Weiniger a Kateřina Zerzánová. -- Vydání první. -- 299 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm. -- (Zlomové body starověkých dějin ; 1)
ISBN 978-80-7429-805-9
Dvořáková, Zora, 1934-
Děsivý červenec 1950 / Zora Dvořáková. -- 1. vydání. -- 388 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm
ISBN 978-80-904313-9-3
Glazik, Josef
Die russisch-orthodoxe Heidenmission seit Peter dem Grossen : ein missionsgeschichtlicher Versuch nach russischen Quellen und Darstellungen / von Josef Glazik. -- xxxvi, 270 stran : mapy. -- (Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte ; 19)
Hartog, François, 1946-
Regimes of historicity : presentism and experiences of time / François Hartog ; translated by Saskia Brown. -- Paperback edition. -- xix, 260 stran ; 23 cm. -- (European perspectives)
ISBN 978-0-231-16376-7. -- ISBN 978-0-231-16377-4
Havelka, Jiří, 1984-
Katolické političky? : český katolický feminismus (1896-1939) / Jiří Havelka. -- Vydání první. -- 206 stran : portréty ; 21 cm
ISBN 978-80-7422-653-3
Kaplan, Karel, 1928-
Politický proces s Miladou Horákovou a spol. : komentované dokumenty / Karel Kaplan. -- První vydání. -- 269 stran : portréty, fotografie ; 23 cm
ISBN 978-80-7557-173-1
Karfíková, Lenka, 1963-
Duše, prozřetelnost a svoboda podle Origena : šest studií k Origenovu myšlení a jeho ohlasu na Západě / Lenka Karfíková. -- Vydání první. -- 215 stran ; 21 cm. -- (Reflexe)
ISBN 978-80-7601-083-3
Kubler, George, 1912-1996
Tvar času : poznámky k dějinám / George Kubler ; z anglického originálu The shape of time : remarks on the history of things ... přeložili Rostislav Švácha a Tereza Pálková ; úvodní text Milena Bartlová. -- 191 stran
ISBN 978-80-87407-25-7
Mülhaupt, Erwin
Luther über Müntzer / erläutert und an Thomas Müntzers Schrifttum nachgeprüft von Erwin Mülhaupt. -- 119 stran
ISBN 3-7858-0183-1
Padevět, Jiří, 1966-
Poznámky k dějinám / Jiří Padevět. -- 2., rozšířené vydání. -- 167 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-7564-036-9
Pavlas, Petr
Definovat a kombinovat : Komenského projekt posledního jazyka / Petr Pavlas. -- 177 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Hermés ; sv. 16)
ISBN 978-80-7465-365-0
Petráček, Tomáš, 1972-
Západ a jeho víra : 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace / Tomáš Petráček. -- Vydání první. -- 143 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Teologie)
ISBN 978-80-7429-911-7
Řezníková, Lenka, 1970-
Ad majorem evidentiam : literární reprezentace "zřejmého" v textech J.A. Komenského / Lenka Řezníková. -- Vydání první. -- 255 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. -- (Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích ; svazek 18)
ISBN 978-80-7007-556-2
Seay, Albert, 1916-1984
Music in the medieval world / Albert Seay. -- Second edition. -- 182 stran. -- (Prentice-Hall history of music series)
ISBN 0-13-608133-9. -- ISBN 0-13-608125-8
States of memory : continuities, conflicts, and transformations in national retrospection / edited by Jeffrey K. Olick. -- 354 stran ; 24 cm. -- (Politics, history, and culture)
ISBN 0-8223-3051-2. -- ISBN 0-8223-3063-6
Šmied, Miroslav, 1978-
Praga sacra : k vizi posvátné Prahy císaře Karla IV. a jejím duchovním kořenům / Miroslav Šmied. -- Vydání první. -- 340 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm. -- (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium ; vol. XXXI)
ISBN 978-80-7422-559-8
Štefek, Martin, 1985-
Kádry rozhodují, ovšem : předjaří, pražské jaro, a počátky normalizace v proměnách systému nomenklatury ÚV KSČ / Martin Štefek. -- Vydání první. -- 151 stran : tabulky. -- (Humanitas ; 11. svazek)
ISBN 978-80-7308-905-4
Zamarovský, Vojtěch, 1919-2006
Na počátku byl Sumer / Vojtěch Zamarovský ; ilustrace Antonín Jukl. -- 1. vyd.. -- Praha : Mladá fronta, 1966. -- 302 s. : il., mapy, portréty, plány, faksim. ; 17 cm. -- (Kolumbus ; sv. 34)
EC - Ekumenika 1
Pargačová, Viola, 1977-
Světci a světice v životě egyptských Koptů : proces formování identity příslušníků Koptské orthodoxní církve prismatem hagiografií / Viola Pargačová. -- Vydání první. -- 189 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm
ISBN 978-80-7560-122-3
ET - Etika 9
Barsam, Ara Paul
Reverence for life : Albert Schweitzer's great contribution to ethical thought / Ara Paul Barsam. -- xiv, 195 stran
ISBN 978-0-19-532955-1
Chudé budete míti mezi sebou stále... : od charity k sociální politice ve městech 18.-20. století / sestavili Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Martina Maříková a Jiří Pešek. -- 731 stran : portréty, faksimile. -- (Documenta Pragensia ; XXXIV)
ISBN 978-80-88013-43-3
Karczubová, Luisa, 1973-
Teologie a ekologie / Luisa Karczubová. -- Druhé doplněné vydání. -- 287 stran ; 21 cm. -- (Současné otázky ; 61)
ISBN 978-80-7412-312-2
O'Donovan, Oliver, 1945-
Entering into rest / Oliver O'Donovan. -- ix, 236 stran. -- (Ethics as theology ; 3)
ISBN 978-0-8028-7359-0
O'Donovan, Oliver, 1945-
Finding and seeking / Oliver O'Donovan. -- x, 249 stran. -- (Ethics as theology ; 2)
ISBN 978-0-8028-7187-9
O'Donovan, Oliver, 1945-
Self, World, and Time : An Induction / Oliver O'Donovan. -- xiii, 138 stran. -- (Ethics as Theology ; 1)
ISBN 978-0-8028-6921-0
Pinckaers, Servais, 1925-
Prameny křesťanské morálky : její metoda, obsah, dějiny / Servais Pinckaers ; z francouzštiny přeložila Tereza Hodinová. -- První vydání. -- 468 stran 23 cm
ISBN 978-80-7575-039-6
Tammelo, Ilmar
Theorie der Gerechtigkeit / Ilmar Tammelo. -- 1. Auflage. -- 155 stran. -- (Kolleg Rechtstheorie ; 1,1)
ISBN 3-495-47357-2
Theorietechnik und Moral / herausgegeben von Niklas Luhmann und Stephan H. Pfürtner. -- 1. Auflage. -- 266 stran ; 18 cm. -- (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft ; 206)
ISBN 3518078062
JD - Judaistika 2
Sadek, Vladimír, 1932-2008
Kabala a pražská judaika / Vladimír Sadek. -- 301 stran
ISBN 978-80-7530-152-9
Zerubavel, Yaʿel
Recovered Roots : collective memory and the making of Israeli national tradition / Yael Zerubavel. -- xx, 340 stran, 16 obrazových příloh : ilustrace, faksimile ; 23 cm
ISBN 0-226-98158-4
NZ - Nový zákon 13
Bartoň, Josef, 1966-
Český obrozenec překládá písmo : překladatelské dílo Františka Novotného z Luže - edice Janova evangelia / Josef Bartoň, Robert Dittmann. -- 158 stran : 1 portrét, faksimile ; 22 cm
ISBN 978-80-88013-72-3
Biblical interpretation in early Christian Gospels. Volume 3, The Gospel of Luke / edited by Thomas Hatina. -- xii, 228 stran : ilustrace. -- (Studies in scripture in early Judaism and Christianity ; 16) (Library of New Testament studies ; 376)
ISBN 978-0-567-03309-3
Cane, Anthony
The place of Judas Iscariot in christology / Anthony Cane. -- First issued in paperback 2017. -- 211 stran ; 24 cm
ISBN 978-1-138-27504-1
Hatina, Thomas R., 1962-
In search of a context : the function of scripture in Mark's narrative / Thomas R. Hatina. -- xii, 428 stran ; 24 cm. -- (Journal for the study of the New Testament. Supplement series ; 232) (Studies in scripture in early Judaism and Christianity ; 8)
ISBN 978-0-8264-6067-7
Hebron, Carol A.
Judas Iscariot damned or redeemed? : a critical examination of the portrayal of Judas in Jesus films (1902-2014) / Carol A. Hebron. -- ix, 298 stran : ilustrace. -- (Sciptural traces: critical perspectives on the reception and influence of the bible ; 9)
ISBN 978-0-567-66829-5
Jesus in memory : traditions in oral and scribal perspectives / Werner H. Kelber and Samuel Byrskog, editors. -- 291 stran
ISBN 978-1-4813-0820-5
Kelber, Werner H., 1935-
Imprints, voiceprints, and footprints of memory collected essays of Werner H. Kelber / by Werner H. Kelber. -- xxii, 507 stran. -- (Resources for biblical study ; no. 74)
ISBN 978-1-58983-892-5. -- ISBN 978-1-58983-893-2. -- ISBN 978-1-58983-894-9
Maccoby, Hyam, 1924-
Judas Iscariot and the myth of Jewish evil / Hyam Maccoby. -- 1st American editon. -- ix, 213 stran, 7 obrazových příloh : ilustrace
ISBN 0-02-919555-1
Malbon, Elizabeth Struthers 1947-
Mark's Jesus : characterization as narrative Christology / Elizabeth Struthers Malbon. -- 286 stran 23 cm
ISBN 978-1-4813-0354-5. -- ISBN 978-1-60258-247-7
Martin, Michael W.
Judas and the rhetoric of comparison in the fourth Gospel / Michael W. Martin. -- x, 173 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (New Testament monographs, ISSN 1747-9606 ; No. 25)
ISBN 978-1-906055-87-5
Myers, Alicia D.
Characterizing Jesus : a rhetorical analysis on the fourth Gospel's use of scripture in its presentation of Jesus / Alicia D. Myers. -- Paperback edition. -- vi, 242 stran. -- (Library of New Testament studies ; 458)
ISBN 978-0-567-18235-7. -- ISBN 978-0-567-18235-7
Social memory and social identity in the study of early judaism and early christianity / editoři : Samuel Byrskog, Raimo Hakola, Jutta Jokiranta. -- 336 stran. -- (Novum Testamentum et Orbis Antiquus. Studien zur Umwelt des Neuen Testaments ; 116)
ISBN 978-3-525-59375-2
The fourth Gospel in first-century media culture / edited by Anthony Le Donne, Tom Thatcher. -- vx, 283 stran. -- (Library studies of New Testament studies ; 426)
ISBN 978-0-567-46468-2. -- ISBN 978-0-567-37515-5
PH - Filozofie 8
Cardal, Roman, 1965-
Filosofie jako lék : partnerský vztah filozofie a medicíny v Platónově myšlení / Roman Cardal. -- Vydání první. -- 396 stran
ISBN 978-80-907249-1-4
Der deutche Idealismus und die Rationalisten = German Idealismus and the Rationalisten / herausgegeben von Dita Emundts und Sally Sedwick ; redaction editors Jaroslaw Bledowski und Anne Mone Sahnwaldt. -- xxiv, 345 stran. -- (Internationales Jahrbuch des Deutschen Idealismus = International yearbook of German idealism, ISSN 1613-0472 ; 14.2016)
ISBN 978-3-11-064826-3. -- ISBN 978-3-11-065154-6. -- ISBN 978-3-11-064828-7
Gichtel, Johann Georg, 1638-1710
O třech principech a světech v člověku / Johann Georg Gichtel ; z německého ooriginálu přeložil Pavel Krummer. -- Vydání první. -- 141 stran : ilustrace (některé barevné) ; 20 cm
ISBN 978-80-7530-156-7
Heidegger, Martin, 1889-1976
Vier Hefte I und II : (Schwarze Hefte 1947-1950) / Martin Heidegger ; herausgegeben von Peter Trawny. -- 189 stran. -- (Gesamtausgabe. 4. Abteilung, Hinweise und Aufzeichnungen ; Band 99)
ISBN 978-3-465-00762-3. -- ISBN 978-3-465-00776-0
Pexidr, Karel, 1929-
Bytí / Karel Pexidr. -- Vydání první. -- 151 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7476-159-1
Relativismus a (post)pravda v demokracii : se třemi studiemi Ladislava Hejdánka / Martin Šimsa (ed.). -- Vydání první. -- 374 stran ; 21 cm. -- (Acta Universitatis Purkynianae. Studia philosophica ; sv. 17)
ISBN 978-80-7561-109-3
Wagner-Pacifici, Robin Erica
What is an event? / Robin Wagner-Pacifici. -- xii, 225 stran, 15 obrazových příloh ; 23 cm
ISBN 978-0-226-43964-8. -- ISBN 978-0-226-43978-5. -- ISBN 978-0-226-43981-5
Yates, Frances Amelia, 1899-1981
The art of memory / Frances A. Yates. -- 439 stran, 12 obrazových příloh : ilustrace ; 24 cm
ISBN 978-1-84792-292-2
PT - Praktická teologie 3
Fulkerson, Mary McClintock, 1950-
Places of redemption : theology for a worldly church / Mary McClintock Fulkerson. -- First published in paperback. -- 257 stran
ISBN 978-0-19-959150-3. -- ISBN 978-0-19-929647-7
Oestreich, Bernhard, 1949-
Kroky ke kázání : příprava a uvedení do kázání pro neteology / Bernhard Oestreich ; překlad a redakce Luděk Svrček. -- Vydání první. -- 159 stran ; 21 cm. -- (Teologie)
ISBN 978-80-7172-665-4
Znamení víry v krajině / Michaela Vlčková (ed.). -- Vydání první. -- 131 stran : ilustrace
ISBN 978-80-270-5431-2
RE - Religionistika 4
Hirsi Ali, Ayaan, 1969-
Kacířka : proč islám právě teď potřebuje reformaci / Ayaan Hirsi Ali ; z anglického originálu Heretic ... přeložila Markéta Zbavitelová. -- Vydání první. -- 287 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-249-2792-3
Hirsi Ali, Ayaan, 1969-
Z područí islámu : otázka integrace muslimů do západní společnosti / Ayaan Hirsi Ali ; z anglického originálu Nomad ... přeložil Vít Mlejnek. -- Vydání první. -- 405 stran
ISBN 978-80-249-3258-3
Hoblík, Jiří, 1966-
Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami : náboženskofilosofické konfrontace II. / Jiří Hoblík. -- Vydání první. -- 679 stran ; 22 cm. -- (Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia Philosophica ; svazek 14)
ISBN 978-80-7561-054-6
Hons, Pavel, 1977-
Kasta, a basta! : pohledy na kastovní systém, tentokrát převážně zdola / Pavel Hons. -- Vydání první. -- 193 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. -- (Orient ; sv. 34)
ISBN 978-80-200-2979-9
ST - Systematická teologie 4
Filokalie / z ruského originálu Dobrotoljubije ... přeložil Alan Černohous ; předmluvu napsal Tomáš Špidlík. -- Vydání první. -- svazky (554 stran) : ilustrace ; 24 cm. -- (Prameny spirituality ; 71)
ISBN 978-80-7412-310-8
Jørgensen, Theodor Holzdeppe
Das religionsphilosophische Offenbarungsverständnis des späteren Schleiermacher / von Theodor Holzdeppe Jørgensen. -- x, 382 stran. -- (Beiträge zur historischen Theologie ; 53)
ISBN 3-16-139472-0
Poetry and theology / edited by Maroš Nicák. -- First printing. -- vi, 318 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-86498-67-6
Svatoň, Robert, 1976-
Doteky křesťanského Východu v protestantské teologii 20. století : Schlink, Pelikan, Torrance, Mannermaa, Moltmann / Robert Svatoň. -- 243 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7465-346-9
SZ - Starý zákon 8
André, Gunnel
Determining the destiny : PQD in the Old Testament / Gunnel Andre. -- 264 stran ; 24 cm. -- (Coniectanea Biblica. Old Testament Series ; 16)
ISBN 91-40-04759-8
Bauks, Michaela, 1962-
Theologie des Alten Testaments : religionsgeschichtliche und bibelhermeneutische Perspektiven / Michaela Bauks ; unter Mitarbeit von Lilli Ohliger und Jochen Wagner. -- 472 stran : ilustrace, tabulky. -- (UTB. Theologie, Religion ; 4973) (Basiswissen Theologie und Religionswissenschaft)
ISBN 978-3-8252-4973-1
Fischer, Alexander Achilles
Skepsis oder Furcht Gottes? : Studien zur Komposition und Theologie des Buches Kohelet / Alexander A. Fischer. -- x, 289 stran ; 24 cm. -- (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft ; Band 248)
ISBN 3-11-015458-7
Jobling, David
The Sense of Biblical narrative : three structural analyses in the Old Testament (I Samuel 13-31, Numbers 11-12, I Kings 17-18) / David Jobling. -- 102 stran 22 cm. -- (Journal for the study of the Old Testament. Supplement series ; 7)
ISBN 0-905774-12-4. -- ISBN 0-905774-06-X
Jobling, David
The Sense of Biblical Narrative. 2, Structural Analyses in the Hebrew Bible / David Jobling. -- 152 stran. -- (Journal for the study of the Old Testament. Supplement series ; 39)
ISBN 1-85075-010-6. -- ISBN 1-85075-011-4
Klein, Christian
Kohelet und die Weisheit Israels : eine formgeschichtliche Studie / Christian Klein. -- 227 stran : tabulky. -- (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament. 7. Folge ; Heft 12) (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament ; Heft 132)
ISBN 3-17-012497-8
Scherer, Andreas
Das weise Wort und seine Wirkung : eine Untersuchung zur Komposition und Redaktion von Proverbia 10,1-22,16 / Andreas Scherer. -- viii, 374 stran. -- (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament ; 83. Band)
ISBN 3-7887-1718-1
Schmid, Konrad, 1965-
Theologie des Alten Testaments / Konrad Schmid. -- xviii, 414 stran. -- (Neue Theologische Grundrisse)
ISBN 978-3-16-150763-2. -- ISBN 978-3-16-156630-1. -- ISBN
VO - Všeobecnosti 14
Assmann, Jan, 1938-
Cultural memory and early civilization : writing, remembrance, and political imagination / Jan Assmann. -- 319 stran
ISBN 978-0-521-18802-9
Botterweck, Gerhard Johannes, 1917-1981
Der Triliterismus im Semitischen : erläutert an den Wurzeln GL KL ḲL / von G. Johannes Botterweck. -- 75 stran ; 26 cm. -- (Bonner biblische Beiträge ; 3)
Connerton, Paul, 1940-
How modernity forgets / Paul Connerton. -- 1st pub.. -- 149 stran
ISBN 978-0-521-74580-2. -- ISBN 978-0-521-76215-1
Domov jako most : Festschrift k padesátinám prof. Ivany Noble / uspořádal Zdenko Š. Širka. -- xi, 195 stran. -- (Studie a texty Evangelické teologické fakulty, ISSN 1802-6818 ; číslo 27 (2016))
ISBN 978-80-86498-59-1
Erll, Astrid, 1972-
Memory in culture / Astrid Erll ; translated by Sara B. Young. -- ix, 209 stran ; 22 cm. -- (Palgrave Macmillan memory studies)
ISBN 978-0-230-29745-6. -- ISBN 978-0-230-29744-9
García de Cortázar, Fernando, 1942-
Stručné dějiny španělské kultury : cesty kulturou prostřednictvím měst / Fernando García de Cortázar ; přeložila a poznámkami vybavila Anna Tkáčová. -- 458 stran : ilustrace (černobílé) ; 21 stran
ISBN 978-80-7272-764-3
Memory : history, culture and the mind / edited by Thomas Butler. -- ix, 189 stran : ilustrace ; 24cm. -- (Wolfson College lectures)
ISBN 0-631-16442-1
Nöldeke, Theodor, 1836-1930
Kurzgefasste syrische Grammatik : Anhang: Die handschriftlichen Ergänzungen in dem Handexemplar Theodor Nöldekes und Register der Belegstellen / Theodor Nöldeke ; bearbeitet von Anton Schall. -- xxxiv, 401 stran : tabulka ; 23 cm
Olick, Jeffrey K., 1964-
The politics of regret : on collective memory and historical responsibility / Jeffrey K. Olick. -- 229 stran
ISBN 978-0-415-95682-6. -- ISBN 978-0-415-95683-3
Prager, Jeffrey, 1948-
Presenting Past : psychoanalysis and the Sociology of Misremembering / Jeffrey Prager. -- 261 stran
ISBN 978-0-674-00419-1
Schacter, Daniel L.
The seven sins of memory : how the mind forgets and remembers / Daniel L. Schacter. -- 1st Houghton Mifflin pbk. ed.. -- viii, 272 stran : ilustrace ; 24 cm
ISBN 0-618-21919-6
Schudson, Michael, 1946-
Watergate in American memory : how we remember, forget, and reconstruct the past / by Michael Schudson. -- 282 stran
ISBN 0-465-09084-2
Sticky reputations : the politics of collective memory in midcentury America / edited by Gary Alan Fine. -- xxi, 215 stran ; 24 cm
ISBN 9780415894982. -- ISBN 9780415894999. -- ISBN 9780203135969
The invention of tradition / edited by Eric Hobsbawm and Terence Ranger. -- 27th printing. -- vi, 320 stran ; 22 cm. -- (Past and present publications)
ISBN 978-1-107-60467-4
ZZ - Ostatní 38
Aramaean borders : defining Aramaean territories in the 10th-8th centuries B.C.E / edited by Jan Dušek, Jana Mynářová. -- xviii, 351 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm. -- (Culture and history of the ancient Near East ; volume 101)
ISBN 9789004398528
Assmann, Aleida, 1947-
Cultural memory and Western civilization : functions, media, archives / Aleida Assmann. -- 1st English edition. -- xii, 410 stran : fotografie ; 23 cm
ISBN 978-0-521-16587-7. -- ISBN 978-0-521-76437-7
Byzantské epos Basilios Digenis Akritas / přeložil, úvodem a poznámkami opatřil K. Müller. -- 130 stran ; 24 cm
Carruthers, Mary J. (Mary Jean), 1941-
The book of memory : a study of memory in medieval culture / Mary Carruthers. -- 3rd printing. -- xvi, 519 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Cambridge studies in medieval literature)
ISBN 978-0-521-88820-2. -- ISBN 978-0-521-71631-4
Cohen, Marcel, 1884-1974
Le système verbale sémitique et l'expression du temps / Marcel Cohen. -- 317 stran
Connerton, Paul, 1940-
How societies remember / Paul Connerton. -- 121 stran ; 24 cm. -- (Themes in the social sciences)
ISBN 0-521-24948-1. -- ISBN 0-521-27093-6
Člověk českého středověku / Martin Nodl, František Šmahel (edd.). -- Vydání první. -- 500 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm. -- (Každodenní život ; svazek 14)
ISBN 80-7203-448-0
Dahrendorf, Ralf, 1929-2009
Pokoušení nesvobody : intelektuálové v časech zkoušek / Ralf Dahrendorf ; z německého originálu Versuchungen der Unfreiheit přeložila Jana Zoubková. -- Vydání první. -- 228 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
ISBN 978-80-7319-065-1
Demjančuk, Nikolaj, 1949-
O povaze vědy: fenomenologie / Nikolaj Demjančuk. -- 1. vyd.. -- Praha : Epocha ; Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. -- 150 s. ; 22 cm
ISBN 978-80-261-0044-7 (Západočeská univerzita : váz.). -- ISBN 978-80-7425-127-6 (Epocha : váz.)
Die mythologischen und kultischen Texte aus Ras Schamra / übersetzt von J. Aistleitner. -- Zweite Auflage. -- 113 stran. -- (Bibliotheca Orientalis Hungarica ; VIII)
Die Philosophie des Neuplatonismus / herausgegeben von Clemens Zintzen. -- xxix, 525 stran ; 20 cm. -- (Wege der Forschung ; Band 436)
ISBN 3-534-06669-3
Energein : Petru Rezkovi k jednasedmdesátým narozeninám / Jaroslav Blažek, Štěpán Kosík, Jiří Starý, Pavel Humhal, Karel Císař, Vojtěch Kolman, Kryštof Boháček, Veronika Konrádová, Jindřich Karásek, Robin Pech, Martin Pokorný, Michael Špirit, Michal Blažek. -- První vydání. -- 111 stran ; 19 cm. -- (Singolare)
ISBN 978-80-87705-74-2
Feigl, Marek, 1976-
Sartrův ateismus / Marek Feigl. -- Vydání první. -- 116 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7007-560-9
Furet, François, 1927-1997
Minulost jedné iluze : esej o ideji komunismu ve 20. století / Francois Furet ; z francouzského originálu Le Passé d'une illusion. Essai sur l'idée communiste au XXe siecle ... přeložila Jana Lemmonier. -- Vydání první. -- 697 stran. -- (Historické myšlení ; svazek 76)
ISBN 978-80-257-2656-3
Gruber, Mayer I. (Mayer Irwin)
Aspects of nonverbal communication in the ancient Near East / Mayer I. Gruber. -- 2 svazky (xxx, 770 stran) ; 22 cm. -- (Studia Pohl ; 12)
Hellersberg,
Hegel und die Hegelianer : eine Bibliothek / Hellersberg. -- 39 stran
Hlaváček, Jakub, 1975-
Asklépios / Jakub Hlaváček & Martin Žemla. -- Vydání první. -- 122 stran ; 17 cm
ISBN 978-80-87054-59-8
Horáček, Filip, 1978-
K čemu je věštění ze snů? : Překlad a výklad Synesiova spisu O snech / Filip Horáček. -- 453 stran. -- (Studie)
ISBN 978-80-7465-345-2
Hrdina, Jan, 1970-
Relikvie, odpustky, poutní odznaky : čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy / Jan Hrdina. -- Vydání první. -- 191 stran : ilustrace, mapy, plány : 22 cm
ISBN 978-80-7480-075-7. -- ISBN 978-80-88013-44-0
Jakobson, Roman, 1896-1982
Angažovaná čítanka Romana Jakobsona : články, recenze, polemiky 1920-1945 a Moudrost starých Čechů / Jindřich Toman (editor). -- Vydání první. -- 298 stran : ilustrace, portréty, mapy ; 21 cm
ISBN 978-80-246-3673-3
Judt, Tony, 1948-2010
Zapomenuté 20. století : osobnosti, události, ideje / Tony Judt ; z anglického originálu Reappraisals ... přeložil Jan Petříček. -- V českém jazyce vydání první. -- 505 stran ; 24 cm. -- (Obzor ; 102. svazek)
ISBN 978-80-7260-405-0
Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské / editoři Kamil Boldan, Jan Hrdina. -- 206 stran : ilustrace, 1 mapa, faksimile ; 24 cm. -- (Colloquia mediaevalia Pragensia ; 19)
ISBN 978-80-7007-559-3
Kužel, Petr, 1982-
Myšlení a tvorba Egona Bondyho / Petr Kužel a kol.. -- Vydání první. -- 495 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7007-525-8
Liška, Otakar
Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918-1989 / Otakar Liška a kol.. -- 2., opr. a rozš. vyd.. -- Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006. -- 294 s. : fot., příl.. -- (Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ; 2)
ISBN 80-86621-09-X
Matoušek, Alexander, 1963-
Spát, běžet a rozumět : šest studií k filosofii života / Alexander Matoušek. -- Vydání první. -- 119 stran ; 21 cm. -- (Oikúmené ; svazek 196)
ISBN 978-80-7298-252-3
Merleau-Ponty, Claire
Řeč, dějinnost, příroda : shrnutí přednášek z College de France (1952-1960) / Maurice Merleau-Ponty ; přeložil Jan Halák. -- První vydání. -- 107 stran ; 20 cm. -- (Oikúmené ; svazek 200)
ISBN 978-80-7298-251-6
Nejedlý, Martin, 1964-
Pohleďte do zrcadla! : čtyři příběhy o autorech a čtenářích pramenů pozdního středověku / Martin Nejedlý. -- Vydání první. -- 747 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm
ISBN 978-80-88013-38-9
Nožina, Miroslav, 1962-
Dějiny Laosu / Miroslav Nožina. -- Vydání první. -- 317 stran : ilustrace, mapy ; 22 cm. -- (Dějiny států)
ISBN 978-80-7422-063-0
Pera, Heinrich, 1938-2004
Nemocným nablízku : jak pomáhat v těžkých chvílích / Heinrich Pera, Bernd Weinert ; z německého originálu Mit Leidenden unterwegs ... přeložil Patrik Munzar. -- Vydání první. -- 199 stran
ISBN 80-7021-152-0
Petříček, Miroslav, 1951-
Filosofie en noir / Miroslav Petříček. -- Vydání první. -- 322 stran ; 20 cm. -- (Myšlení současnosti)
ISBN 978-80-246-3917-8. -- ISBN 978-80246-3925-3
Pochopit vteřinu : prožívání času v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 38. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 22.-24. února 2018 / uspořádali Martin Hrdina, Kateřina Piorecká a Eva Bendová. -- Vydání první. -- 378 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 21 cm
ISBN 978-80-200-2932-4
Řízení sociálních procesů v České republice / Kateřina Šámalová, Igor Tomeš (editoři) a kolektiv autorů. -- Vydání první. -- 147 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-246-4180-5. -- ISBN 978-80-246-4189-8
Scruton, Roger, 1944-
Zápisky z podzemí / Roger Scruton ; z anglického originálu Notes from underground přeložila Zuzana Uhdeová. -- 1. vydání. -- 244 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7325-372-1
Sitruk, Anthony, 1975-
Krátký život Jana Palacha / Anthony Sitruk ; z francouzského originálu La vie brève de Jan Palach ... přeložil Tomáš Kybal. -- Vydání první. -- 175 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7252-785-4
Strauss, Leo, 1899-1973
Eseje o politické filosofii. I / Leo Strauss ; přeložili Michal Mocek, Václav Sochor a Jan Šindelář. -- Vydání první. -- 273 stran. -- (Knihovna politického myšlení ; svazek 4)
ISBN 978-80-7298-253-0
Šimková, Táňa
„Hrad přepevný je Pánbůh náš.“ : saská luterská šlechta severozápadních Čech ve světle raně novověké sakrální architektury / Táňa Šimková. -- Vydání první. -- 333 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány, faksimile ; 24 cm. -- (Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia historica ; 19)
ISBN 978-80-7414-644-2. -- ISBN 978-80-88013-58-7
Wellner, L. V. (Luděk Václav), 1960-
Labutí píseň faraonů : Egypt mezi Ramessovci a Alexandrem / L.V. Wellner. -- Vydání první. -- 444 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány, genealogické tabulky ; 24 cm
ISBN 978-80-7557-163-2
Zerubavel, Eviatar, 1948-
Time maps : collective memory and the social shape of the past / Eviatar Zerubavel. -- xii, 180 stran : ilustrace, grafy
ISBN 0-226-98152-5. -- ISBN 0-226-98153-3

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1


Telefon: 221 988 603 (výpůjční pult)

221 988 601 (vedoucí knihovny)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu