Novinky leden 2020

BI - Biblistika 9
Biblická konkordance : k textu Kralické bible. -- 1. vydání v ČBS. -- 1021 stran ; 22 cm
ISBN 80-900881-9-8
Cole, R. Dennis
Numbers / R. Dennis Cole. -- 590 stran. -- (The New American commentary ; volume 3B)
ISBN 978-08054-9503-4
Gane, Roy Edwin, 1955-
Leviticus : pozvání k oltáři / Roy Gane ; překlad Oldřich Svoboda. -- Vydání první. -- 252 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7172-671-5
Howard, David M., Jr.
Joshua / David M. Howard, Jr.. -- 464 stran : mapy. -- (The New American commentary ; volume 5)
ISBN 0-8054-0105-9
Kdo byl Melchisedek? : postava kněze-krále v biblických textech a v dějinách jejich působení / Jaroslav Brož (ed.). -- 338 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Pro Oriente : dědictví křesťanského Východu ; svazek 47)
ISBN 978-80-7465-376-6
Knight, George R., 1941-
Marek : evangelium Ježíše Krista, syna Božího / George R. Knight ; překlad Fabiána Tetamenti. -- Vydání první. -- 278 stran ; 22 cm. -- (Bible pro dnešek)
ISBN 978-80-7172-687-6
Mathews, Kenneth A.
Genesis 11:27-50:26 / Kenneth A. Mathews. -- 960 stran : mapa. -- (The New American commentary ; volume 1B)
ISBN 978-0-8054-0141-7
Mathews, Kenneth A.
Genesis 1-11:26 / Kenneth A. Mathews. -- 528 stran. -- (The New American commentary ; volume 1A)
ISBN 0-8054-0101-6
Stefanović, Zdravko
Daniel : moudrost moudrým / Zdravko Stefanović ; překlad Josef Hrdinka. -- Vydání první. -- 367 stran. -- (Bible pro dnešek)
ISBN 978-80-7172-640-1
CD - Dějiny 38
Athénagoras, činný 2. století
Přímluva za křesťany : řecko-české vydání / Athénagorás z Athén ; úvodní studie, překlad a komentář Monika Recinová. -- 328 stran ; 22 cm. -- (Pro Oriente : dědictví křesťanského Východu ; sv. 46)
ISBN 978-80-7465-368-1
Augustin, svatý, 354-430
O velikosti duše / Aurelius Augustinus ; z latinského originálu přeložila, úvodem a komentářem opatřila Lenka Karfíková. -- Vydání první. -- 159 stran ; 21 cm. -- (Reflexe)
ISBN 978-80-7601-204-2
Augustin, svatý, 354-430
The Trinity / Saint Augustine ; introduction, translation, and notes Edmund Hill ; editor John E. Rotelle. -- 471 stran ; 23 cm. -- (The works of Saint Augustine. A translation for the 21st century. Part 1, Books ; volume 5)
ISBN 0-911782-89-3. -- ISBN 0-911782-96-6. -- ISBN 1-56548-055-4
Augustin, svatý, 354-430
Vyznání I-IX = Confessiones, I-IX : latinsko-české vydání / Aurelius Agustinus ; úvodní studie, překlad a poznámky Jiří Šubrt. -- První vydání. -- 503 stran. -- (Knihovna raně křesťanské tradice ; svazek XXIV)
ISBN 978-80-7298-354-4
Boček, Pavel, 1955-
Moskva - Třetí Řím : od ideje k symbolu / Boček, Pavel a kolektiv. -- Vydání první. -- 346 stran : ilustrace, fotografie
ISBN 978-80-7422-582-6
Brown, Boyd Christopher
Zpívání evangelia : Luterské písně a úspěch reformace / Christopher Boyd Brown ; z anglického originálu přeložil Dan Török. -- 335 stran : ilustrace
ISBN 978-80-907557-1-0
Čekisté : orgány státní bezpečnosti v evropských zemích sovětského bloku 1944-1989 / Krzystof Persak, Łukasz Kamiński, Pavel Žáček, Petr Blažek (eds.) ; z polského originálu Czekiści - organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989 ... přeložila Markéta Tardy Páralová. -- Vydání první. -- 786 stran, nečíslovaná obrazová příloha : tabulky + 1 volně složený list přílohy. -- (Historie)
ISBN 978-80-200-3048-1
Čornej, Petr, 1951-
Jan Žižka : život a doba husitského válečníka / Petr Čornej. -- Vydání první. -- 855 stran : ilustrace, plány, obrazové přílohy, faksimile, mapy, erby ; 24 cm
ISBN 978-80-7432-990-6
Dynda, Jiří, 1988-
Svjatogor : smrt a iniciace staroruského bohatýra / Jiří Dynda. -- 530 stran : ilustrace, mapy, portréty, grafická znázonění, 1 mapa ; 24 cm. -- (Russia Altera ; svazek 28)
ISBN 978-80-7465-242-4
Eckhart, Johannes, Mistr, asi 1260-asi 1327
Kázání / Mistr Eckhart ; upravil a přeložil Josef Quint. -- Vydání první. -- 333 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-901884-8-8
Emmert, František, 1974-
Sametová revoluce : cesta ke svobodě / František Emmert. -- 1. vydání. -- 265 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 31 cm
ISBN 978-80-264-2834-3
Evans, Richard J., 1947-
Na obranu historie / Richard J. Evans ; z anglického originálu In defence of history ... přeložila Zuzana Krotovychová. -- Vydání první. -- 300 stran. -- (Historické myšlení ; svazek 80)
ISBN 978-80-257-3006-5
Ferro, Marc, 1924-
Jak se vyprávějí dějiny dětem po celém světě / Marc Ferro ; z francouzského originálu Comment on raconte l'histoire aux enfants à travers le monde ... přeložila Doubravka Olšáková. -- První vydání. -- 423 stran : ilustrace ; 20,5 cm
ISBN 978-80-200-3018-4
Foletti, Ivan, 1980-
Jupiter, Kristus, chalífa : obrazy mocných a zrození středověku (IV.-VIII. století) / Ivan Foletti, Katharina Meinecke ; z anglického originálu Faces and bodies, past and present: from Serapis to Christ and the Caliph přeložil Karel M. Pala. -- 1. vydání. -- 109 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 20 cm. -- (Parva convivia ; svazek 5)
ISBN 978-80-7485-199-5. -- ISBN 978-80-210-9425-3
Glassheim, Eagle, 1970-
Očista česko-slovenského pohraničí : migrace, životní prostředí a zdraví v bývalých Sudetech / Eagle Glassheim ; z anglického originálu Cleansing the Czechoslovak borderlands ... přeložila Eva Poskočilová. -- Vydání první. -- 406 stran : ilustrace ; 20 cm. -- (Historie)
ISBN 978-80-200-3045-0
Hajšman, Jan, 1970-
Příručka amatérského archeologa, aneb, Do mrtvých se nekope / Jan Hajšman, Milan Řezáč, Petr Sokol, Robert Trnka. -- 2., upravené a doplněné vydání. -- 335 stran, LXIV stran obrazových příloh : ilustrace, mapy ; 25 cm
ISBN 978-80-7277-577-4
Himl, Pavel, 1971-
Pozorovat, popsat, stvořit : osvícenská policie a moderní stát 1770-1820 / Pavel Himl. -- Vydání první. -- 415 stran : černobílé ilustrace. -- (Každodenní život ; svazek 75)
ISBN 978-80-257-2906-9
Hons, Miloš, 1958-
Hudba zvaná symfonie / Miloš Hons. -- Vydání první. -- 388 stran : ilustrace, noty ; 25 cm + 1 CD (12 cm)
ISBN 80-902912-6-0
Hranice smíchu : komika a vážnost ve středověké Evropě / edd. Vojtěch Bažant, Martin Šorm. -- Vydání první. -- 449 stran : ilustrace ; 22 cm
ISBN 978-80-7422-716-5
Just, Jiří, 1973-
Biblický humanismus Jana Blahoslava : překlad Nového zákona z roku 1564/1568 a jeho kontext / Jiří Just. -- 317 stran : faksimile. -- (Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; svazek 91) (Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu)
ISBN 978-80-7286-344-0
Kaufmann, Thomas, 1962-
Die Mitte der Reformation : eine Studie zu Buchdruck und Publizistik im deutschen Sprachgebiet, zu ihren Akteuren und deren Strategien, Inszenierungs- und Ausdrucksformen / Thomas Kaufmann. -- xx, 846 stran : facsimiles ; 24 cm. -- (Beiträge zur historischen Theologie, ISSN 0340-6741 ; 187)
ISBN 978-3-16-156605-9. -- ISBN 978-3-16-156606-6
Kershaw, Ian, 1943-
Na horské dráze : Evropa v letech 1950-2017 / Ian Kershaw ; z anglického originálu Roller Coaster. Europe, 1950-2017 ... přeložili Daniela Orlando, Magdaléna Řezáčová a Pavel Vereš. -- Vydání první. -- 588 stran, 32 nečíslovaných stran obrazové přílohy : mapy ; 23,5 cm
ISBN 978-80-257-2971-7
Klíma, Jan, 1943-
Dějiny Angoly / Jan Klíma. -- Vydání druhé. -- 493 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 22 cm. -- (Dějiny států)
ISBN 978-80-7422-721-9
Krawczyk, Andrzej, 1954-
Kněz prezidentem : Slovensko Jozefa Tisa / Andrzej Krawczyk ; přeložila Michala Benešová. -- Vydání první. -- 361 stran ; 20 cm. -- (Historie)
ISBN 978-80-200-2963-8
Künzl, Ernst, 1939-
Germáni : tajemné národy ze severu / Ernst Künzl ; z německého originálu Die Germanen ... přeložil Jan Hlavička. -- Vydání první. -- 187 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm
ISBN 978-80-7601-188-5
Linschoten, Jan Huygen van, 1563-1611
Itinerario : cesta a plavba na východ neboli do Portugalských Indií (1579-1592) / Jan Huygen van Linschoten ; z nizozemského originálu Itinerario, voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien přeložil, k vydání připravil, úvodní studií a poznámkami opatřil Karel Staněk. -- Vydání první. -- 538 stran, xl stran barevných obrazových příloh : reprodukce, faksimile, mapy ; 20,5 cm. -- (Itineraria ; svazek 7)
ISBN 978-80-257-2949-6
Malý, Tomáš, 1978-
Obrazy a rituál : římské korunovace divotvorných Madon a koncept barokní kultury / Tomáš Malý. -- Vydání první. -- 324 stran : ilustrace. -- (Obraz, komunikace, jednání)
ISBN 978-80-7422-691-5
Origeniana duodecima : Origen's legacy in the Holy Land-a tale of three cities : Jerusalem, Caesarea and Bethlehem : proceedings of the 12th International Origen Congress, Jerusalem, 25-29 June, 2017 / edited by Brouria Bitton-Ashkelony ;Oded Irshai ; Aryeh Kofsky ; Hillel Newman ; Lorenzo Perrone. -- xiv, 893 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Bibliotheca Ephemeridum theologicarum Lovaniensium ; 302)
ISBN 978-90-429-3947-9. -- ISBN 978-90-429-3948-6
Pitzer, Andrea
Jedna dlouhá noc : obecné dějiny koncentračních táborů / Andrea Pitzerová ; přeložil Radim Klekner. -- První vydání. -- 454 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-7577-989-2
Počátky ariánského sporu : řecké teologické prameny k ariánské kontroverzi před koncilem v Nikaii (325) : řecko-české vydání / úvodní studie, překlad a komentář Pavel Dudzik. -- První vydání. -- 347 stran. -- (Knihovna raně křesťanské tradice ; XXVI)
ISBN 978-80-7298-370-4
Razim, Jakub, 1982-
Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové : česko-říšské vztahy v raném a vrcholném středověku / Jakub Razim. -- Vydání první. -- 416 stran ; 21 cm. -- (Teoretik)
ISBN 978-80-7502-218-9
Ripa, Cesare, asi 1555-1622
Ikonologie / Cesare Ripa ; vybral a k vydání připravil Piero Buscaroli ; předmluva Mario Praz ; přeložil a uspořádal Jiří Špaček. -- Vydání první. -- 533 stran : ilustrace, 1 portrét ; 22 cm
ISBN 978-80-257-2785-0
Středověké město : politické proměny a sociální inovace / k vydání připravil Martin Nodl ve spolupráci s Michaelou Antonín Malanikovou a Beatou Možejko. -- 237 stran : ilustrace, faksimile, genealogické tabulky, grafy. -- (Colloquia mediaevalia Pragensia ; 20)
ISBN 978-80-7007-598-2
Tertullianus, asi 160-asi 220
Mučedníkům / Tertullianus ; úvod, český překlad a poznámky Petr Kitzler. -- 56 stran. -- (Oikúmené. Malá řada ; svazek 24)
ISBN 978-80-7298-372-8
Věrnost a zrada v ohroženém městě : prameny k politické komunikaci Českých Budějovic na počátku stavovského povstání (1618) / Tomáš Sterneck (ed.). -- 341 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. -- (Prameny k českým dějinám 16.-18. století. Řada A = Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia. Series A ; svazek II-3)
ISBN 978-80-7286-338-9
Volný, Zdeněk
Toulky českou minulostí. Patnáctý díl, [Zlatý věk české literatury] / Zdeněk Volný. -- První vydání. -- 213 stran : ilustrace, faksimile, fotografie ; 30 cm
ISBN 978-80-904103-6-7
Wihoda, Martin, 1967-
Vladislav Jindřich / Martin Wihoda. -- Vydání druhé, přepracované (v Argu první). -- 301 stran : ilustrace, plány, faksimile ; 24 cm. -- (Ecce Homo ; svazek 31)
ISBN 978-80-257-2905-2
Zbíral, David, 1980-
Pokřtěni ohněm : Katarské křesťanství ve světle dobových pramenů (12.-14. století) / David Zbíral. -- Vydání první. -- 497 stran
ISBN 978-80-257-2807-9
EC - Ekumenika 5
Knight, George R., 1941-
Adventismus v proměnách času / George R. Knight ; překlad Eva Havelková. -- Vydání první. -- 130 stran, 4 obrazové přílohy : ilustrace, portréty ; 21 cm
ISBN 80-7172-553-6
Knight, George R., 1941-
Hledání identity : vývoj věrouky adventistů sedmého dne / George R. Knight ; překlad Jiří Drejnar. -- 171 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7130-136-3
Krynská, Jiřina, 1914-
Když pohlédneme zpátky ... / Jiřina Krynská, Dimitrij Krynský. -- Vydání první. -- 151 stran, 4 obrazové přílohy : ilustrace ; 18 cm. -- (Život s Bohem)
ISBN 80-85832-05-4
Stobbe, Heinz-Günther, 1948-
Hermeneutik- ein ökumenisches Problem : eine Kritik der katholischen Gadamer-Rezeption / Heinz Günther Stobbe. -- 278 stran. -- (Ökumenische Theologie ; Bd. 8)
ISBN 3-545-24208-0. -- ISBN 3-579-00163-9
What is Lutheran? : Introductions to Theology, Worship, Congregation, Ecumenism and Church Law / published on behalf of the United Evangelical Lutheran Church of Germany (VELKD) with the German National Committee of the Lutheran World Federation (GNC/LWF) by Henrike Müller und Florian Hübner ; translated by Neville Williamson. -- 206 stran. -- (Lutheran Theology ; volume 1)
ISBN 978-3-374-05913-3
ET - Etika 5
Bednařík, Petr, 1973-
Dějiny českých médií : od počátku do současnosti / Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová. -- 2., upravené a doplněné vydání. -- 456 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
ISBN 978-80-271-0553-3. -- ISBN 978-80-271-1145-9. -- ISBN 978-80-271-1144-2
Benoist, Alain de, 1943-
Za horizontem lidských práv / Alain de Benoist. -- Vydání první. -- 148 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-973292-4-2
Kernighan, Brian W., 1942-
Jak porozumět digitálnímu světu : vše, co potřebujete vědět o internetu, bezpečnosti a soukromí / Brian W. Kernighan ; z anglického originálu Understanding the digital world. What you need to know about computers, the internet, privacy, and security přeložil Petr Holčák. -- První vydání v českém jazyce. -- 311 stran : černobílé ilustrace ; 24 cm. -- (Zip ; svazek 65)
ISBN 978-80-7363-903-7. -- ISBN 978-80-257-2944-1
Komunikace neslyšících : sociolingvistika : (antologie textů) / [texty vybral a uspořádal Jiří Homoláč ; přeložily Milena Turbová, Ilona Kořánová a Petra Doležalová]. -- 161 stran : ilustrace
ISBN 80-85899-40-X
Redding, Anna Crowley
Vygoogli si to! : stručná historie nejoblíbenějšího internetového vyhledávače / Anna Crowley-Reddingová ; z anglického originálu Google it: history of Google ... přeložil Dušan Sajvera. -- 1. vydání. -- 254 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm
ISBN 978-80-7597-554-6
JD - Judaistika 3
Daniélou, Jean, 1905-1974
Philo of Alexandria / Jean Daniélou ; translated by James G. Colbert. -- xvii, 184 stran
ISBN 978-1-4982-0550-4
Krekulová, Tereza
Vše je dobré, vše je jedno : rabi Nachman ben Simcha mi-Braslav, jeho osobnost a dílo / Tereza Krekulová. -- 278 stran
ISBN 978-80-87908-38-9
Tydlitátová, Věra, 1959-
Kosmologie Hebrejské bible a starověké židovské tradice / Věra Tydlitátová. -- První vydání. -- x, 227 stran : ilustrace ; 21 cm
ISBN 978-80-261-0868-9
NZ - Nový zákon 2
Crawford, Sidnie White
Scribes and scrolls at Qumran / Sidnie White Crawford. -- xviii, 406 stran : ilustrace
ISBN 978-0-8028-6620-2
Thatcher, Tom, 1967-
Greater than Caesar : Christology and empire in the Fourth Gospel / Tom Thatcher. -- xx, 172 stran
ISBN 978-0-8006-6339-1
PH - Filozofie 13
Allen, Diogenes, 1932-
Filosofie jako brána k teologii / Diogenes Allen ; z anglického originálu Philosophy for understanding theology ... přeložil Tomáš Hančil ; úryvky z filosofických textů doplnili Jan Kranát a Tomáš Hančil. -- Vydání první. -- 228 stran
ISBN 80-902296-3-8
Anteile : Martin Heidegger zum 60. Geburtstag / Walter F. Otto ; Walter Bröcker, Erik Wolf ; Karl Löwith ; Romano Guardini ; Gerhard Kruger. -- 284 stran
Coltman, Rod
The language of hermeneutics : Gadamer and Heidegger in dialogue / Rod Coltman. -- 187 stran
ISBN 0-7914-3900-3
Heidegger, Martin, 1889-1976
Vigiliae und Notturno : (Schwarze Hefte 1952/53- 1957) / Martin Heidegger ; herausgegeben von Peter Trawny. -- 303 stran. -- (Gesamtausgabe. IV. Abteilung, Hinweise und Aufzeichnungen ; Band 100)
ISBN 978-3-465-01118-7. -- ISBN 978-3-465-01121-7
Herder, Johann Gottfried von, 1744-1803
Volkslieder, Übertrachtungen, Dichtungen / Johann Gottfried Herder ; herausgegeben von Ulrich Gaier. -- Erste Auflage. -- 1531 stran ; 19 cm. -- (Werke in zehn Bänden / Johann Gottfried Herder ; Band 3) (Bibliothek deutscher Klassiker ; 60)
ISBN 3-618-60730-X. -- ISBN 3-618-60735-0
Křivský, Pavel, 1912-1989
Augustin Smetana / Pavel Křivský. -- Vydání 1.. -- 376 stran, [21] stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile
ISBN 80-7066-305-7
Leibniz, Gottfried Wilhelm, 1646-1716
Pacidius Philalethi : Prima de motu philosophia = Pacidius Philalethovi : O první filosofii pohybu / Gottfried Wilhelm Leibniz ; přeložil, komentářem a doprovodnou studií s názvem Pacidius v labyrintu kontinua opatřil Jan Makovský. -- První vydání. -- 341 stran ; 22 cm. -- (Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 98)
ISBN 978-80-7298-517-3
Nancy, Jean-Luc, 1940-
Nečinné společenství / Jean-Luc Nancy ; z francouzského originálu Le communauté désæuvrée ... přeložil Čestmír Pelikán. -- Vydání první. -- 158 stran ; 20,5 cm. -- (LIMES)
ISBN 978-80-246-3866-9. -- ISBN 978-80-246-3867-6
Orozco, Teresa, 1959-
Platonische Gewalt : Gadamers politische Hermeneutik des NS-Zeit / Teresa Orozco. -- 266 stran ; 19 cm. -- (Argument-Sonderband ; n. F., AS 240)
ISBN 3-88619-240-7
Rádková, Adéla
Politické myšlení Davida Huma : základní otázky, východiska a inspirace pro americké otce zakladatele / Adéla Rádková. -- Vydání první. -- 201 stran ; 18 cm. -- (Polemos ; 16. svazek)
ISBN 978-80-7476-169-0
Sousedík, Stanislav, 1931-
Dějiny, dějepis, filosofie dějin / Stanislav Sousedík. -- Vydání první. -- 146 stran ; 21 cm. -- (Oikúmené ; svazek 201)
ISBN 978-80-7298-371-1
Vasilache, Andreas
Interkulturelles Verstehen nach Gadamer und Foucault / Andreas Vasilache. -- 152 stran
ISBN 3-593-37345-9
Wischke, Mirko, 1961-
Die Schwäche der Schrift : zur philosophischen Hermeneutik Hans-Georg Gadamers / von Mirko Wischke. -- vi, 277 stran ; 24 cm. -- (Collegium Hermeneuticum ; Bd. 6)
ISBN 3-412-10301-2
PT - Praktická teologie 1
Hadjadj, Fabrice, 1971-
Když je všechno na cestě ke zkáze : úvahy o konci a cíli kultury a modernity / Fabrice Hadjadj ; z francouzského originálu Puisque tout est en voie de destruction : réflexions sur la fin de la culture et de la modernité přeložila Pavla Doležalová. -- 1. vydání. -- 171 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-7325-474-2
RE - Religionistika 1
Wilkinson, Philip, 1955-
Kniha mytologie / autorský kolektiv Philip Wilkinson, Georgie Carrollová, Mark Faulkner, Jacob F. Field, John Haywood, Michael Kerrigan, Neil Philip, Nicholaus Pumphrey, Juliette Tocino-Smithová ; z anglického originálu The Mythology book ... přeložila Lucie Kellnerová Kvachová. -- Vydání první. -- 350 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Universum)
ISBN 978-80-7617-786-4
ST - Systematická teologie 6
Hilberath, Bernd Jochen, 1948-
Theologie zwischen Tradition und Kritik : die philosophische Hermeneutik Hans-Georg Gadamers als Herausforderung des theologischen Selbstverständnisses / Bernd Jochen Hilberath. -- 1. Auflage. -- 344 stran. -- (Themen und Thesen der Theologie)
ISBN 3-491-77710-0
Lexikon philosophischer Grundbegriffe der Theologie / Herausgegeben von Albert Franz, Wolfgang Baum, Karsten Kreutzer. -- 1. Auflage.. -- 520 stran + 1 CD
ISBN 3-451-28068-X
McGrath, Alister E. (Alister Edgar), 1953-
Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení / editor Alister E. McGrath ; odborní poradci D. Forrester ... [et al.] ; překlad J. Dus, Lubomír Miřejovský, Michal Plzák, Marek Váňa. -- První vydání. -- xiii, 593 stran
ISBN 80-7255-043-8
Nicolas, Jean-Hervé, 1910-2001
Syntéza dogmatické teologie III. Církev a svátosti / Jean-Hervé Nicolas ; z francouzského originálu Synthèse dogmatique, de la Trinité à la Trinité ... přeložili Tomáš Parma a Markéta Štěpánková. -- Vydání první. -- 490 stran ; 23 cm. -- (Teologie)
ISBN 978-80-7575-065-5
Sikora, Joseph John
Theological reflections of a Christian philosopher / by Joseph J. Sikora. -- x, 278 stran ; 24 cm
The hermeneutics of tradition : explorations and examinations / edited by Craig Hovey and Cyrus P. Olsen. -- xx, 252 stran ; 23 cm
ISBN 978-1-62564-498-5
SZ - Starý zákon 6
880-01Miḳraʾot gedolot ha-Keter : Daniel, Ezra-Nehemiah / edited by Menachem Cohen. -- 27, 172 stran
ISBN 978-965-226-546-3
Alexander, T. Desmond,
Exodus / T. Desmond Alexander. -- xx, 764 stran; 24 cm. -- (Apollos Old Testament commentary ; 2)
ISBN 978-0-8308-2502-8
Kitchen, K. A.
On the reliability of the Old Testament / K. A. Kitchen. -- xxii, 662 stran : ilustrace ; 25 cm
ISBN 978-0-8028-0396-2
Webb, Barry G.
The Book of Judges / Barry G. Webb. -- xx, 555 stran : mapa ; 25 cm. -- (The New international commentary on the Old Testament)
ISBN 978-0-8028-2628-2
Wright, Christopher J. H., 1947-
Deuteronomy / Christopher J.H. Wright. -- xiv, 350 stran ; 22 cm. -- (New International biblical commentary. Old Testament series ; 4)
ISBN 978-1-56563-171-7. -- ISBN 978-0-85364-725-6
Žalmy. Žalmy I, Žalm 1-40 : podle řeckého překladu Septuaginty / z řeckých originálů přeložili Veronika Černušková, Jana Plátová a Ladislav Tichý, úvodem a komentářem opatřil Petr Chalupa. -- Vydání první. -- 145 stran ; 22 cm. -- (Septuaginta ; 3. svazek)
ISBN 978-80-7601-201-1
VO - Všeobecnosti 13
Balík, Stanislav, 1978-
Od Palackého k Babišovi : česká politika 19. až 21. století / Stanislav Balík, Vít Hloušek, Jan Holzer, Lubomír Kopeček, Pavel Pejša, Andrew Roberts. -- První vydání. -- 349 stran. -- (Bod)
ISBN 978-80-7363-968-6. -- ISBN 978-80-210-9168-9
Čecho/slovakismus / Adam Hudek, Michal Kopeček, Jan Mervart (eds.). -- Vydání první. -- 478 stran ; ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm
ISBN 978-80-7422-679-3. -- ISBN 978-80-7285-229-1
Halbwachs, Maurice, 1877-1945
Kolektivní paměť / Maurice Halbwachs ; kritické vydání připravené Gérardem Namerem za spolupráce Marie Jaissonové ; z francouzského originálu přeložili Yasar Abu Ghosh, Marie Černá, Kateřina Gajdošová a Barbora Spalová. -- Vydání první. -- 289 stran ; 21 cm. -- (Klas (Klasická sociologická tradice) ; 5. svazek)
ISBN 978-80-7419-016-2
Králová, Kristýna, 1985-
A po celou zimu byl klid : analýza času jako narativní kategorie ve staroseverských ságách / Kristýna Králová. -- Vydání první. -- 151 stran : ilustrace
ISBN 978-80-87855-21-8
Michéa, Jean-Claude 1950 -
Tajnosti levice : od ideálu osvícenství k neomezenému kapitalismu / Jean-Claude Michéa ; z francouzského originálu Les mystères de la gauche ... přeložil Petr Drulák. -- 125 stran
ISBN 978-80-87348-63-5
Milligan, Tony, 1966-
Pravda v době populismu / Tony Milligan ; z anglického originálu Truth in a time of populism přeložila Alžběta Vargová. -- Vydání první. -- 248 stran. -- (Dnešní svět ; svazek 6)
ISBN 978-80-7007-588-3
Na vzdělání záleží : jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti / Dana Hamplová, Tomáš Katrňák (eds.). -- 1. vydání. -- 227 stran : černobílé grafy, tabulky ; 20 cm. -- (Sociologická řada ; svazek č. 17)
ISBN 978-80-7325-457-5
Paměť a trauma pohledem humanitních věd : komentovaná antologie teoretických textů / Alexander Kratochvil (ed.) ; texty přeložili Lucie Antošíková, Jakub Flanderka, Zdeněk Hrbata, Světlana Ondroušková, Stefan Segi, Václav Smyčka a Jiří Soukup. -- Vydání první. -- 341 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 20 cm
ISBN 978-80-7470-109-2. -- ISBN 978-80-88069-12-6
Postkoloniální myšlení IV / [Arjun Appadurai ... et al. ; editoři Vít Havránek, Ondřej Lánský ; překlady Antonín Handl ... et al.]. -- Vyd. 1.. -- 253 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Navigace ; sv. 12)
ISBN 978-80-87259-24-5
Sensorium Dei : člověk - prostor - transcendence / Karel Rechlík, Jiří Hanuš, Jan Vybíral (eds.). -- 1. vydání. -- 254 stran, 20 stran obrazových příloh : ilustrace, plány ; 22 cm
ISBN 978-80-7325-322-6
Schwanitz, Dietrich, 1940-2004
Vzdělanost jako živý dialog s minulostí : vše, co musíte vědět, chcete-li rozumět přítomnosti / Dietrich Schwanitz ; z německého originálu Bildung. Alles, was man wissen muss přeložili Daniela Petříčková a Miroslav Petříček. -- V českém jazyce vydání třetí. -- 554 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. -- (Obzor ; sv. 104)
ISBN 978-80-7260-434-0
Stach, Reiner, 1951-
Franz K. : Kafka - roky poznání / Reiner Stach ; z německého originálu Kafka - Die Jahre der Erkenntnis ... přeložil Petr Dvořáček. -- Vydání první. -- 723 stran, 40 nečíslovaných stan obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 22 cm
ISBN 978-80-257-2575-7
White, Hayden V., 1928-
Tropika diskursu : kulturně kritické eseje / Hayden White ; z anglického originálu Tropics of discourse, essays in cultural criticism ... přeložil Ladislav Nagy ; doslov Martin Procházka. -- První české vydání. -- 364 stran ; 21 cm. -- (Limes)
ISBN 978-80-246-1123-5
ZZ - Ostatní 6
Borggrefe, Friedhelm
Gottes Stadt : Urbane Theologie in Bruchstücken / Friedhelm Borggrefe. -- 303 stran ; ilustrace. -- (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Ludwigshafen am Rhein ; 47)
ISBN 978-3-924667-51-1
Dačický z Heslova, Mikuláš, 1555-1626
Paměti Mikuláše Dačického z Heslova. Svazek 2 / k vydání upravil Ant. Rezek. -- Praha : Matice česká, 1880. -- 354 s.. -- (Památky staré literatury české. Řada 3 ; č. 5)
Klika, Josef, 1857-1906
Komenského život a práce / vypravuje Josef Klika. -- Praha : Ústřední spolek jednot učitelských v Čechách. Odbor literární a pedagogický, 1892. -- 106 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 23 cm
Neubauer, Zdeněk, 1901-1956
Státověda a theorie politiky / Zdeněk Neubauer. -- 1. vydání. -- 487 stran. -- (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; Kniha 76)
Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
Antikrist : Přehodnocení všech hodnot (fragment) : předmluva a kniha první / Friedrich Nietzsche ; přeložil a poznámkami opatřil Josef Fischer. -- 103 stran
Stalker, James, 1848-1927
Život Pána Ježíše Krista / napsal James Stalker ; z anglického jazyka přeložil Fr. Kozák. -- Praha : Spolek Komenského, 1896. -- 128 s.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1


Telefon: 221 988 603 (výpůjční pult)

221 988 601 (vedoucí knihovny)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu
Kudy k nám

Otevírací doba

1. 7. – 11. 8. středa 13–18

12. 8. – 31. 8. zavřeno