Novinky únor 2020

BI - Biblistika 2
House, Paul R., 1958-
1, 2 Kings / Paul R. House. -- 431 stran : mapa ; 23 cm. -- (The New American commentary ; volume 8)
ISBN 0-8054-0108-3
The dictionary of the Bible and ancient media / edited by Tom Thatcher (lead editor), Chris Keith, Raymond F. Person, Jr. and Elsie R. Stern. -- First published. -- xviii, 479 stran
ISBN 978-0-5672-2249-7. -- ISBN 978-0-5676-7838-6. -- ISBN 978-0-5676-7837-9
CD - Dějiny 20
Adámek, Jan, 1967-
Mučedníci písečtí : o vypálení a rozboření kláštera Svatého Kříže Řádu bratří kazatelů, jinak též dominikánů, v královském městě Písku a nelítostném vyvraždění tamních řeholníků v neděli 20. dne měsíce srpna L.P. 1419 / text napsal a úryvky z latinských originálů přeložil Jan N. Adámek. -- xli stran : ilustrace ; 25 cm
ISBN 978-80-86193-70-0
Buňatová, Marie, 1970-
Hedvábí, sklo a koření : obchod mezi Prahou a Itálií (1500-1620) / Marie Buňatová. -- Vydání první. -- 403 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, plány, faksimile, erby ; 25 cm
ISBN 978-80-7422-697-7
Cicero, Marcus Tullius, 106 př. Kr.-43 př. Kr.
Výbor z korespondence. I. díl / Marcus Tullius Cicero ; z latinského originálu přeložil a k vydání připravil Václav Marek. -- Rozšířené a přepracované vydání, v Argu první. -- 594 stran : mapy. -- (Antika ; svazek 2)
ISBN 978-80-257-3054-6
Coulton, G. G. (George Gordon), 1858-1947
Art and the reformation. Part II, The fate of medieval art in the renaissance and reformation / G.G. Coulton. -- First published. -- xxiv, 320, lxvi stran : ilustrace. -- xvi, strany 321-502, xxvii : ilustrace. -- (Harper torchbooks ; 26)
Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích Zdeňka K. Vysokého / Jakub Čechvala (ed.) ; s úvodními texty Evy Stehlíkové a Jakuba Čechvaly. -- Vydání první. -- 367 stran
ISBN 978-80-7007-593-7
František Palacký / redakce Miloslav Pospíchal, Ivo Barteček ; vydal Obecní úřad v Hodslavicích ; něm. res. naps. Lumír Dokoupil přel. Zora Kudělková. -- Vyd. 1.. -- Hodslavice : Obecní úřad Hodslavice, 1996. -- 53 s. : [4] s. barev. fot. příl.
ISBN 80-902142-0-7
Historický atlas obyvatelstva českých zemí = Historical population atlas of the Czech Lands / Martin Ouředníček, Jana Jíchová, Lucie Pospíšilová (eds.). -- 131 stran : mapy, grafy
ISBN 978-80-246-3577-4
Hlaváček, Petr, 1974-
Proměny františkánské tradice : od teologie a filosofie ke kultuře a umění / Petr Hlaváček et al.. -- 1. vydání. -- 370 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 20 cm. -- (Europeana Pragensia ; 11) (Historia Franciscana ; VII.)
ISBN 978-80-7308-947-4. -- ISBN 978-80-7007-602-6
Husitské re-formace : proměna kulturního kódu v 15. století / Pavlína Cermanová a Pavel Soukup (edd.).. -- Vydání první. -- 378 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm. -- (Středověk ; sv. 4)
ISBN 978-80-7422-730-1
Chudoba, Bohdan, 1909-1982
Vím, v koho jsem uvěřil : a jiné eseje / Bohdan Chudoba. -- 1. vydání. -- 159 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7325-193-2
Kaufmann, Thomas, 1962-
Türckenbüchlein : zur christlichen Wahrnehmung "türkischer Religion" in Spätmittelalter und Reformation / Thomas Kaufmann. -- 299 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm. -- (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte ; Bd. 97)
ISBN 978-3-525-55222-3
Kocáb, Michael, 1954-
Vabank : 1989-1991 : sametová revoluce, odsun sovětských vojsk / Michael Kocáb. -- Vydání první. -- 591 stran : ilustrace (částečně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. -- (Universum)
ISBN 978-80-7617-844-1
Konzal, Václav, 1931-
Staroslověnská modlitba proti ďáblu : nejstarší doklad exorcismu ve velkomoravském písemnictví / Václav Konzal ; uspořádali a doplnili František Čajka a Martina Chromá. -- Vydání první. -- 234 stran : barevné ilustrace, faksimile ; 22 cm. -- (Práce Slovanského ústavu. Nová řada ; svazek 40)
ISBN 978-80-86420-51-6
Marek, Pavel, 1949-
"Obtížný cizinec" : vladyka srbské pravoslavné církve Dositej (Vasić) a meziválečné Československo (1920-1939) / Pavel Marek. -- 1. vydání. -- 388 stran : ilustrace, portréty, mapy, faksimile ; 22 cm. -- (Monografie)
ISBN 978-80-244-5589-1
Morava, Jiří, 1932-2012
Palacký : Čech - Rakušan - Evropan / Jiří Morava / [z německého originálu ... přeložil Jiří Morava]. -- 1. české vydání. -- 249 s. : ilustrace, fotografie
ISBN 80-85491-79-6 (váz.)
Pohané a křesťané : christianizace českých zemí ve středověku / editoři Martin Nodl, František Šmahel ; autoři Pavlína Cermanová, Ivan Hlaváček, Petr Charvát, Kateřina Charvátová, Libor Jan, Jiří Kuthan, Martin Nodl, Robert Novotný, Jana Pleskalová, Pavel Soukup, František Šmahel, Josef Žemlička, Václav Žůrek. -- Vydání první. -- 244 stran : černobílé ilustrace
ISBN 978-80-7422-729-5
Sládek, Miloš, 1964-
Bůh mně ústa má otevříti může : výbor z českých nedělních postil prvních dvou třetin 18. století / text k vydání připravili a vysvětlivky sestavili Miloš Sládek a Anna Kopová. -- V České knižnici vydání první. -- 419 stran ; 21 cm. -- (Česká knižnice ; svazek 104)
ISBN 978-80-88183-18-1. -- ISBN 978-80-88069-82-9. -- ISBN 978-80-275-0130-4
Somme, Luc-Thomas, 1960-
Zbožštění v Kristu v textech Tomáše Akvinského / Luc-Thomas Somme ; z francouzštiny a latiny přeložil Metoděj Němec. -- 84 stran. -- (Aquinata)
ISBN 978-80-7575-068-6
Sousedé : česko-rakouské dějiny / Václav Šmidrkal, Ota Konrád, Hildegard Schmoller, Niklas Perzi (eds.) ; přeložili Zuzana Schwarzová, Petr Dvořáček a Petr Koura. -- Vydání první. -- 406 stran : ilustrace, portréty, mapy, faksimile ; 28 cm
ISBN 978-80-88304-19-7. -- ISBN 978-80-7422-732-5
The Cambridge ancient history. Volume X, The Augustan Empire, 43 B.C.-A.D. 69 / edited by Alan K. Bowman, Edward Champlin, Andrew Lintott. -- First published 1996. -- 10th printing 2017. -- xxii, 1193 stran : mapy ; 24 cm
ISBN 978-0-521-26430-3. -- ISBN 978-0-521-85073-5
ET - Etika 3
Muusse, Christien
Svoboda především : analýza zkušeností s komunitní péčí o duševní zdraví v italském Terstu a její význam pro Nizozemsko / Christien Muusse, Sonja van Rooijen ; překlad z angličtiny Lenka Němečková ; kapitola o zkušenostech z ČR Pavel Novák a kolektiv. -- Rozšířené vydání doplněné o české zkušenosti. -- 151 stran : graf ; 21 cm. -- (Marco Cavallo)
ISBN 978-80-902741-7-4
Šrajer, Jindřich, 1964-
Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě : kritické výzvy Populorum progressio (1967) a interdisciplinární analýzy mezinárodního rozvoje a chudoby / Jindřich Šrajer a kol.. -- Vydání první. -- 241 stran : ilustrace
ISBN 978-80-7422-610-6
Vegrichtová, Barbora, 1978-
Hrozba radikalizace : terorismus, varovné signály a ochrana společnosti / Barbora Vegrichtová. -- Vydání 1.. -- 198 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), tabulky ; 24 cm
ISBN 978-80-271-2031-4. -- ISBN 978-80-271-1068-1. -- ISBN 978-80-271-1069-8
JD - Judaistika 3
Allison, Dale C., 1955-
4 Baruch : Paraleipomena Jeremiou / Dale C. Allison, Jr.. -- 640 stran ; 24 cm. -- (Commentaries on early Jewish literature)
ISBN 978-3-11-026973-4. -- ISBN 978-3-11-026980-2. -- ISBN 978-3-11-038548-9
Jerusalem in ancient history and tradition / edited by Thomas L. Thompson. -- xi, 301 stran : ilustrace. -- (Journal for the study of the Old Testament. Supplement series ; 381) (Copenhagen International Seminar ; 13)
ISBN 0-8264-6664-8. -- ISBN 0-5670-8360-8
Slezkine, Yuri, 1956-
Židovské století / Yuri Slezkine ; přeložila Lucie Nováková. -- 539 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7272-618-9. -- ISBN 978-80-7272-617-2. -- ISBN 978-80-7272-616-5. -- ISBN 978-80-7272-615-8
NZ - Nový zákon 3
Constantineanu, Corneliu
The social significance of reconciliation in Paul's theology : narrative readings in Romans / Corneliu Constantineanu. -- Paperback edition first published in 2019. -- xvi, 254 stran ; 24 cm. -- (Library of New Testament studies ; 421)
ISBN 978-0-567-58198-3. -- ISBN 978-0-5676-8838-5. -- ISBN 978-0-5675-3548-1
Schnackenburg, Rudolf, 1914-2002
Der Brief an die Epheser / Rudolf Schnackenburg. -- 1. Aufl.. -- Neukirchen-Vluyn : Benziger, 1982. -- 362 s.. -- (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament ; 10)
ISBN 3-545-23111-9. -- ISBN 3-7887-0695-3
Sōtēria : salvation in Early Christianity and Antiquity : festschrift in honour of Cilliers Breytenbach on the occasion of his 65th birthday / edited by David S. du Toit, Christine Gerber, Christiane Zimmermann. -- xxiii, 681 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Supplements to Novum Testamentum, ISSN 0167-9732 ; volume 175)
ISBN 978-90-04-33109-9. -- ISBN 978-90-04-39688-3
PH - Filozofie 8
Benoist, Alain de, 1943-
Být pohanem / Alain de Benoist ; z anglického překladu On being a pagan ... a s přihlédnutím na francouzský originál Comment peut-on etre paien? ... přeložil Ivan Šebesta. -- Vydání první. -- 276 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-973292-0-4
Deleuze, Gilles, 1925-1995
Logika smyslu / Gilles Deleuze. -- 1. české vydání. -- 390 stran ; 21 cm. -- (Limes)
ISBN 978-80-246-2235-4
Drozenová, Wendy, 1950-
Filosofie Hanse Jonase / Wendy Drozenová, Vojtěch Šimek a kol.. -- Vydání první. -- 275 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7007-601-9
Immanuel Kant : Kritik der reinen Vernunft / Herausgegeben von Georg Mohr und Marcus Willaschek. -- x, 680 stran. -- (Klassiker Auslegen ; Band 17/18)
ISBN 3-05-003277-4
Jaspers, Karl, 1883-1969
Socrates, Buddha, Confucius, Jesus : the paradigmatic individuals / Karl Jaspers ; edited by Hannah Arendt ; translated by Ralph Manheim. -- viii, 104 stran ; 21 cm
ISBN 0-15-683580-0
Makkreel, Rudolf A., 1939-
Dilthey : philosopher of the human studies / Rudolf A. Makkreel. -- xiv, 456 stran
Psychologie = Psychology / herausgegeben von Dina Emundts and Sally Sedgwick ; redaktion Jaroslaw Bledowski und Anne Mone Sahnwaldt. -- xxvi, 330 stran. -- (Internationales Jahrbuch des Deutschen Idealismus= International Yearbook of German Idealism, ISSN 1613-0472 ; 15. 2017)
ISBN 978-3-11-067364-7. -- ISBN 978-3-11-067369-2. -- ISBN 978-3-11-067376-0
Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951
Filosofická zkoumání / Ludwig Wittgenstein ; z německého originálu Philosophische Untersuchungen ... přeložil Jiří Pechar. -- Druhé vydání. -- 280 stran. -- (Základní filosofické texty ; 16. svazek)
ISBN 978-80-7007-597-5
PT - Praktická teologie 4
Diakonia and diaconate as an ecumenical challenge / Bernd Jochen Hilberath, Rob Mascini (eds.).. -- vi, 173 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Diakonie und Ökumene = Diakonia and ecumenics ; Bd. 1)
ISBN 9783825872687
Florenskij, Pavel Aleksandrovič, 1882-1937
Sůl země : život starce Isidora / Pavel Florenskij ; z ruského originálu Soľ zemli přeložil Ján Komorovský. -- Vydání druhé, v KNA první, upravené. -- 107 stran. -- (Spiritualita do kapsy ; svazek 5)
ISBN 978-80-7195-750-8
Freeman, Laurence, 1951-
Ježíš vnitřní učitel / Laurence Freeman. -- Vydání první. -- 325 stran
ISBN 978-80-7601-247-9
Paprsteinová, Lucie
Domácí násilí : příručka (nejen) pro pastorační pracovníky / Lucie Paprsteinová, Jiřina Navrátilová, Libor Botek. -- 109 stran ; 19 cm. -- (Orientace ; svazek 70)
ISBN 978-80-7566-149-4
RE - Religionistika 2
Čejka, Marek, 1975-
Korán, meč a volební urna : zdroje a podoby islamismu / Marek Čejka. -- Vydání první. -- 286 stran ; 21 cm. -- (Orient ; sv. 37)
ISBN 978-80-200-3014-6
Toorn, Karel van der, 1956-
Family religion in Babylonia, Syria and Israel : continuity and change in the forms of religious life / Karel van der Toorn. -- vi, 491 stran ; 23 cm. -- (Studies in the history and culture of the Ancient Near East , ISSN 0169-9024 ; Number 7)
ISBN 978-1-62837-168-0
ST - Systematická teologie 6
Mikulášek, Josef, 1983-
Dynamická církev : promýšlení ekleziologie J. B. Metze na prahu třetího tisíciletí / Josef Mikulášek. -- 204 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7465-399-5
Noble, Ivana, 1966-
880-01Golosa pravoslavnogo bogoslovija na Zapade v XX veke = Mnohohlas pravoslavné teologie ve 20. století na Západě / Ivana Noble, Kateřina Bauerová, Tim Noble a Parsuh Parushev. -- xi, 320 stran. -- (Sovremennoje bogoslovije)
ISBN 978-5-89647-389-3
Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-
I řekl Bůh : trinitární teologie stvoření / Ctirad Václav Pospíšil. -- Vydání první. -- 356 stran ; 21 cm + 1 příloha (1 nečíslovaný list). -- (Teologie)
ISBN 978-80-246-4261-1
Przywara, Erich, 1889-1972
Einführung in Newmans Wesen und Werk : mit zwei Bildnissen von Newman / Erich Przywara ; aus seinen Werken zusammengestellt und eingeleitet von Erich Przywara ; Übertragungen von Otto Karrer. -- 112 stran. -- (Christentum : ein Aufbau ; 4)
Svoboda, Vojtěch, 1987-
Sport jako teologická výzva / Vojtěch Svoboda. -- 1. vydání. -- 291 stran ; 21 cm. -- (Moderní česká teologie)
ISBN 978-80-7325-485-8
Věřím ve vzkříšení těla a život věčný : VI. celostátní kongres katechetů, 25.-27. října 2007, Kroměříž. -- Vyd. 1.. -- Praha : Pro katechetickou sekci České biskupské konference vydalo nakl. Tomáš Halama, 2007. -- 184 s.
ISBN 978-80-87082-05-8
SZ - Starý zákon 9
Alte Testament im Rahmen der antiken Religionen und Kulturen / Manfred Oeming (Hg.). -- 438 stran : ilustrace. -- (Beiträge zum Verstehen der Bibel ; Band 39)
ISBN 978-3-643-14392-1
Arnold, Bill T., 1955-
1 & 2 Samuel : from biblical text ... to contemporary life / Bill T. Arnold. -- 681 stran. -- (The NIV application commentary series)
ISBN 0-310-21086-0
Craigie, Peter C., 1938-1985
The book of Deuteronomy / by Peter C. Craigie. -- 424 stran. -- (The New international commentary on the Old Testament)
ISBN 978-0-8028-2524-7
Das Buch Ezechiel : Komposition, Redaktion und Rezeption / Jan Christian Gertz, Corinna Körting, Markus Witte (Hrsg.). -- xii, 337 stran. -- (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, ISSN 0934-2575 ; Band 516)
ISBN 978-3-11-061819-8. -- ISBN 978-3-11-062425-0. -- ISBN 978-3-11-062342-0
Merrill, Eugene H., 1934-
A commentary on 1 & 2 Chronicles / Eugene H. Merrill. -- 637 stran. -- (Kregel exegetical library)
ISBN 978-0-8254-2559-2
Nissinen, Martti, 1959-
Prophetic divination : essays in Ancient Near Eastern prophecy / Martti Nissinen. -- xxiii, 780 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, ISSN 0934-2575 ; volume 494)
ISBN 978-3-11-046654-6. -- ISBN 978-3-11-046776-5. -- ISBN 978-3-11-046766-6
Raši, 1040-1105
Kniha žalmů s Rašiho výkladem / text žalmů z hebrejštiny přeložil Viktor Fischl ; výběr z Rašiho komentářů provedli a z hebrejštiny přeložili Ivan Kohout a Jan David Reitschläger. -- Vydáno v dvojjazyčné verzi s komentáři 1.. -- 414 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-7407-173-7
The last century in the history of Judah : the Seventh Century BCE in archaeological Historical, and Biblical Perspektives / edited by Filip Čapek and Oded Lipschits. -- x, 313 stran : ilustrace ; 23 cm
ISBN 978-0-88414-399-4. -- ISBN 978-1-62837-252-6. -- ISBN 978-0-88414-400-7
Wenham, Gordon J., 1943-
The book of Leviticus / by Gordon J. Wenham. -- xiii, 362 stran ; 22 cm. -- (The New international commentary on the Old Testament ; v. 3)
ISBN 0-8028-2353-X. -- ISBN 0-8028-2522-2
VO - Všeobecnosti 4
Honzák, Radkin, 1939-
Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření / Radkin Honzák. -- 3. vydání. -- 215 stran : ilustrace, grafy ; 21 cm
ISBN 978-80-7601-004-8
Laing, R. D. (Ronald David), 1927-1989
Rozdělené self : existenciální studie o duševním zdraví a nemoci / Ronald D. Laing ; z anglického originálu The divided self přeložily Margita Bartošová a Pavla Le Roch. -- Vydání první. -- 231 stran : ilustrace ; 20 cm. -- (Klasici)
ISBN 978-80-262-1544-8
Ong, Walter J., 1912-2003
Technologizace slova : mluvená a psaná řeč / Walter J. Ong ; z anglického originálu Orality and literacy. Technologizing of the world přeložil Petr Fantys ; doslov Petr A. Bílek. -- Vydání české první. -- 236 stran ; 21 cm. -- (Limes)
ISBN 80-246-1124-4
Urban, Lukáš, 1977-
Sociologie : klíčová témata a pojmy / Lukáš Urban. -- Vydání 1.. -- 228 stran : tabulky ; 24 cm
ISBN 978-80-247-5774-2. -- ISBN 978-80-271-9594-7. -- ISBN 978-80-271-9593-0
ZZ - Ostatní 9
Ečer, Bohuslav, 1893-1954
Norimberský soud / Bohuslav Ečer. -- 1. vyd.. -- Praha : Orbis, 1946. -- 380 s., 16 obr. příl.. -- (Stopami dějin)
Hartwig, Julia, 1921-2017
Apollinaire : život umělecké Paříže / Julia Hartwigová ; z polského originálu přeložila Vendulka Zapletalová. -- Vydání druhé. -- 399 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7407-346-5
Husova československá bohoslovecká fakulta : 35 let života a práce. -- 39 stran
Newman, John Henry, 1801-1890
Weg im Christentum. I., Seele. II., Gemeinschaft / J.H. Newman ; aus seinene Werken zusammengestellt und eingeleitet von Erich Pryzwara ; Übertragungen von Otto Karrer. -- Erste und zweite Auflage. -- 111, vi, 69 stran. -- (Christentum : ein Aufbau ; 5, 6)
Newman, John Henry, 1801-1890
Weg im Christentum. III., Welt ; Kind / J.H. Newman ; aus seinene Werken zusammengestellt und eingeleitet von Erich Pryzwara ; Übertragungen von Otto Karrer. -- Erste und zweite Auflage. -- vi, 99, vi, 60 stran. -- (Christentum : ein Aufbau ; 7, 8)
Newman, John Henry, 1801-1890
Weg zum Christentum. I., Advent : Vorbereitung zum Christentum / J.H. Newman ; aus seinen Werken zusammengestellt und eingeleitet von Erich Przywara ; Übertragungen von Otto Karrer. -- xviii, 71 stran. -- (Christentum : ein Aufbau ; 1)
Newman, John Henry, 1801-1890
Weg zum Christentum. II., Fülle der Zeiten : Beweis des Christentums / J.H. Newman ; aus seinen Werken zusammengestellt und eingeleitet von Erich Przywara ; Übertragungen von Otto Karrer. -- vi, 84 stran. -- (Christentum : ein Aufbau ; 2)
Newman, John Henry, 1801-1890
Weg zum Christentum. III., Glauben / J.H. Newman ; aus seinen Werken zusammengestellt und eingeleitet von Erich Przywara ; Übertragungen von Otto Karrer. -- viii, 106 stran. -- (Christentum : ein Aufbau ; 3)
Svoboda, Josef, 1826-1896
Katolická reformace a marianská Družina v království Českém. 2, Doba druhá od roku 1620-1655 / napsal Josef Svoboda. -- Brno : Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských, 1888. -- 210 s.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1


Telefon: 221 988 603 (výpůjční pult)

221 988 601 (vedoucí knihovny)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu
Kudy k nám

Otevírací doba

1. 7. – 11. 8. středa 13–18

12. 8. – 31. 8. zavřeno