Novinky březen 2020

BI - Biblistika 1
Thompson, Thomas L., 1939-
The settlement of Sinai and the Negev in the Bronze Age / by Thomas L. Thompson. -- xi, 210 stran. -- (Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients. Reihe B, Geisteswissenschaften ; Nr. 8)
ISBN 3-920153-44-8
CD - Dějiny 8
Baleka, Jan, 1929-
Výtvarné umění : výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika) / Jan Baleka. -- Vydání 1.. -- 429 stran : černobílé ilustrace
ISBN 978-80-200-1909-7
Ebelová, Ivana, 1961-
Klíč k novověké paleografii = Schlüssel zur Paläographie der Neuzeit / Ivana Ebelová ; německý překlad Anna Ohlídalová a Markéta Vysloužilová (dodatky k doplněnému vydání). -- Třetí, doplněné vydání, v Nakladatelství Karolinum druhé. -- 242 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm
ISBN 978-80-246-4458-5
Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy / Robert Adam. -- 143 stran : ilustrace. -- (Varia ; 83. svazek)
ISBN 978-80-7308-958-0. -- ISBN
Od mániček k undergroundu / Ladislav Kudrna (ed.).. -- 176 stran : faksimile, fotografie ; 21 cm
ISBN 978-80-88292-57-9
Placák, Petr, 1964-
Křesťanský zápas o českou věc : působení opata Opaska a organizace Opus bonum v československém exilu v letech 1972-1989 / Petr Placák. -- Vydání první. -- 351 stran : ilustrace, portréty
ISBN 978-80-257-3117-8. -- ISBN 978-80-88292-54-8
Raby, F. J. E. (Frederic James Edward), 1888-1966
A history of Christian-Latin poetry from the beginnings to the close the middle ages / by F.J.E. Raby. -- Second edition. -- xii, 494 stran
Rychlík, Jan, 1954-
Mezi Terstem a Istanbulem : balkánské národy ve 20. století / Jan Rychlík, Boris Mosković, Jan Pelikán, Ladislav Hladký, Miroslav Kouba, František Šístek, Marijana Stamova, Bobi Bobev, Aneta Mihaylova, Roumiana Preshlenova, Yura Konstantinova, Kalina Peeva ; bulharské texty přeložily Jana Georgievová, Jana Klimešová a Milena Přikrylová. -- Vydání první. -- 401 stran : mapy ; 25 cm
ISBN 978-80-7601-252-3
Život s pochodní v ruce : čtení o Karlu Havlíčkovi / uspořádal Miloslav Novotný. -- Vyd. 2.. -- Havlíčkův Brod : Okresní rada osvětová - Havlíčkův Brod, 1946. -- 319 s. : 32 obr. příl.
NZ - Nový zákon 2
Günther, Hans Werner
Der Nah- und Enderwartungshorizont in der Apokalypse des heiligen Johannes / Hans Werner Günther. -- 315 stran. -- (Forschung zur Bibel ; Bd. 41)
ISBN 3-429-00661-9
Hofmann, Josef
Die Äthiopische Johannes-Apokalypse Kritisch Untersucht / von Josef Hofmann. -- 189 stran. -- (Corpus scriptorum Christianorum Orientalium. Subsidia ; 297, 33)
PH - Filozofie 4
Henry, Paul, 1906-1984
Plotin et l'Occident : Firmicus Maternus, Marius Victorinus, Saint Augustin et Macrobe / Paul Henry. -- 291 stran. -- (Spicilegium sacrum Lovaniense ; 15)
Imdahl, Georg, 1961-
Das Leben verstehen : Heideggers formal anzeigende Hermeneutik in den frühen Freiburger Vorlesungen (1919 bis 1923) / Georg Imdahl. -- 249 stran. -- (Epistemata. Würzburger wissenschaftliche Schriften, Reihe Philosophie ; Band 206)
ISBN 3-8260-1243-7
Pelikán, Ferdinand, 1885-1952
Logika. I., Elementární část ; II., Vědosloví / Napsal Ferd. Pelikán, B. Dratvová. -- 254 stran. -- (Škola vševědná ; sv. 7)
Schmidt, Erik
Hegels System der Theologie / von Erik Schmidt. -- x, 210 stran. -- (Theologische Bibliothek Töpelmann ; 26. Band)
ISBN 3-11-004463-3
ST - Systematická teologie 3
Döring, Heinrich, 1933-
Grundriss der Ekklesiologie : Zentrale Aspekte des katholischen Selbstverständnisses und ihre ökumenische Relevanz / Heinrich Döring. -- 334 stran. -- (Grundrisse Wissenschaftliche Buchgesellschaft ; Band 6)
ISBN 3-534-06351-1
Hertel, Friedrich
Das theologische Denken Schleiermachers : untersucht an der ersten Auflage seiner Reden "Über die Religion" / Friedrich Hertel. -- 334 stran ; 23 cm. -- (Studien zur Dogmengeschichte und systematischen Theologie ; Band 18)
Werk und Wirken Paul Tillichs : ein Gedenkbuch / mit der letzten Rede von Paul Tillich ; und Beitragen von Theodor W. Adorno. -- 207 stran ; 23 cm
SZ - Starý zákon 10
Alexander, T. Desmond, 1955-
Abraham in the Negev : a source-critical investigation of Genesis 20:1-22:19 / T. Desmond Alexander. -- First published. -- viii, 172 stran ; 23 cm
ISBN 0-85364-792-5
Delebecque, Édouard, 1910-1990
Les deux actes des Apôtres / par Édouard Delebecque ; Préface du R. P. Ceslas Spicq o.p.. -- 427 stran. -- (Études Bibliques ; Nouvelle série N 6)
ISBN 2-85021-018-8
Donner, Herbert, 1930-
Aufsätze zum Alten Testament aus vier Jahrzehnten / Herbert Donner. -- 311 stran. -- (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft ; Band 224)
ISBN 3110140977
Huehnergard, John
The Akkadian of Ugarit / John Huehnergard. -- xxiii, 473 stran : tabulky ; 24 cm. -- (Harvard Semitic monographs / Harvard Semitic museum) (Harvard Semitic studies ; 34)
ISBN 1-55540-316-6
Israelite and Judean history / edited by John H. Hayes and J. Maxwell Miller. -- 736 stran
Johnson, Bo
Hebräisches Perfekt und Imperfekt mit vorangehendem we / Bo Johnson. -- 107 stran ; 24 cm. -- (Coniectanea Biblica. Old Testament Series ; 13)
ISBN 91-40-04692-3
Marböck, Johannes, 1935-
Weisheit im Wandel : Untersuchungen zur Weisheitstheologie bei Ben Sira : mit Nachwort und Bibliographie zur Neuauflage / Johannes Marböck. -- xxvii, 223 stran. -- (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft ; Band 272)
ISBN 3-11-016375-6
Oorschot, Jürgen van, 1957-
Gott als Grenze : eine literar- und redaktionsgeschichtliche Studie zu den Gottesreden des Hiobbuches / Jürgen van Oorschot. -- 259 stran : ilustrace. -- (Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. Beiheft ; 170)
ISBN 3-11-011163-2
Petersen, Claus
Mythos im Alten Testament : Bestimmung des Mythosbegriffs und Untersuchung der mythischen Elemente in den Psalmen / Claus Petersen. -- 279 stran. -- (Beiheft zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft ; 157)
ISBN 3-11-008813-4
Steck, Odil Hannes, 1935-2001
Gottesknecht und Zion : Gesammelte Aufsätze zu Deuterojesaja / von Odil Hannes Steck. -- xi, 230 stran. -- (Forschungen zum Alten Testament ; 4)
ISBN 3-16-145968-7
VO - Všeobecnosti 5
Blažek, Petr, 1973-
Živé pochodně v sovětském bloku : politicky motivované případy sebeupálení v letech 1966-1989. -- 470 stran : ilustrace
ISBN 978-80-88292-58-6
Lane, Harlan L., 1936-
Pod maskou benevolence : zneschopňování neslyšící komunity / Harlan Lane ; z anglického originálu The mask of benevolence : disabling the deaf community přeložil Josef Fulka. -- Vydání první. -- 284 stran ; 24 cm. -- (Lingvistika)
ISBN 978-80-246-2449-5
Prokop, Daniel, 1984-
Slepé skvrny : o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti / Daniel Prokop. -- První vydání. -- 253 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7577-991-5
Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918 : společenské a mezinárodní souvislosti / editoři : Markus Giger, Hana Kosáková, Marek Příhoda. -- 164 stran : faksimile ; 21 cm. -- (Russia Altera ; svazek 30. Slavica ; svazek 17)
ISBN 978-80-7465-398-8
Tomeš, Igor, 1931-2018
Vzpomínky na 60 let v oboru sociální politiky, správy a práva, 1955-2015 / Igor Tomeš ; k vydání připravily Kristina Koldinská a Kateřina Šámalová. -- Vydání první. -- 209 stran
ISBN 978-80-246-4414-1. -- ISBN
ZZ - Ostatní 1
Weizsäcker, Viktor, Freiherr von, 1886-1957
Pathosophie / Viktor von Weizsäcker. -- 2. Auflage. -- 405 stran

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1


Telefon: 221 988 603 (výpůjční pult)

221 988 601 (vedoucí knihovny)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu
Kudy k nám

Otevírací doba

1. 7. – 11. 8. středa 13–18

12. 8. – 31. 8. zavřeno