Novinky leden 2021

BI - Biblistika 2
Beit-Arieh, Itzhaq, 1930-2012
Horvat Qitmit : an edomite shrine in the biblical Negev / by Itzhaq Beit-Arieh ; catalogue of cult objects and commentary by Pirhiya Beck. -- xvi, 319 stran : ilustrace, mapy, plány. -- (Monograph Series / Tel Aviv University. Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology ; Number 11)
ISBN 965-440-004-9
Lipschits, Oded
Ramat Raḥel IV : the renewed excavations by the Tel Aviv-Heidelberg Expedition (2005-2010) : stratigraphy and architecture / Oded Lipschits, Manfred Oeming, Yuval Godot. -- x, 526 stran : ilustrace, mapy, plány. -- (Monograph Series / Tel Aviv University. Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology ; Number 39)
ISBN 978-1-57506-748-3
CD - Dějiny 7
Bárta, Miroslav, 1969-
Příběh civilizace : vzestup a pád stavitelů pyramid / Miroslav Bárta. -- Vydání 1.. -- 355 stran : ilustrace, fotografie (převážně barevné), mapy, grafy, plány
ISBN 978-80-200-2613-2
Bornhäuser, Christoph
Leben und Lehre Menno Simons' : ein Kampf um das Fundament des Glaubens (etwa 1496-1561) / Christoph Bornhäuser. -- x, 192 stran ; 24 cm. -- (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche ; XXXV. Band)
ISBN 3-7887-0364-4
Efrém, Syrský, svatý, 306-373
Velikonoční hymny / Efrém Syrský ; ze syrštiny přeložila, úvodem a poznámkami opatřila Mlada Mikulicová ; básnický převod P. Vladimír Mikulica. -- 279 stran ; 22 cm. -- (Pro Oriente : dědictví křesťanského Východu ; sv. 48)
ISBN 978-80-7465-426-8
Gamboso, Vergilio
Svatý Antonín z Padovy : život a duchovní profil / Vergilio Gamboso ; z italského originálu Vita di sant'Antonio ... přeložil Ctirad Václav Pospíšil. -- Vydání druhé. -- 203 stran. -- (Portréty ; svazek 1.)
ISBN 978-80-7195-791-1
Kancírová, Aneta, 1991-
Kázání jako médium konfesně-politické komunikace v raném novověku : Matyáš Hoë z Hoëneggu (1580-1645) a jeho kazatelská aktivita v předvečer a v průběhu třicetileté války / Aneta Kancírová. -- 1. vydání. -- 306 stran ; 19 cm. -- (Hi! ; sv. 17)
ISBN 978-80-88278-41-2
Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Informatorium školy mateřské v jazyce 21. století, aneb, Zevrubná a jasná zpráva, jak mají zbožní rodiče-sami nebo i skrze chůvy, pěstouny a další pomocníky-už v jejich ranném věku rozumně a počestně vést i cvičit své milované děti, ten nejdražší poklad, aby to bylo Bohu ke slávě, jim samotným pro radost a dětem to posloužilo ke spasení / Jan Amos Komenský ; do jazyka 21. století převedl Lukáš Makovička. -- První vydání. -- 77 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-87606-40-7
Sapientia et caritas : gesammelte Aufsätze zum 90. Geburtstag / Othmar Perler ; herausgegeben von Dirk Van Damme und Otto Wermelinger unter Mitarbeit von Flavio Nuvolone. -- xiv, 632 stran : ilustrace, mapy ; 23 cm. -- (Paradosis ; 29)
ISBN 3-7278-0684-2
ET - Etika 2
Hála, Vlastimil, 1951-
Filosofie a ohrožená Země / Vlastimil Hála, Rudolf Kolářský. -- Vydání první. -- 148 stran ; 20 cm. -- (Filosofie a sociální vědy ; 66)
ISBN 978-80-7007-621-7
Von Mises, Ludwig, 1881-1973
Lidské jednání : pojednání o ekonomii / Ludwig von Mises ; překlad Josef Šíma a kol.. -- Druhé vydání. -- xxxiii, 959 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-86389-61-5
JD - Judaistika 1
Ben-Chorin, Šalom, 1913-1999
Was ist der Mensch : Anthropologie des Judentums / von Schalom Ben-Chorin. -- 160 stran ; 19 cm
ISBN 3-16-745106-8
NZ - Nový zákon 4
Festugière, André-Jean
Observations stylistiques sur l'évangile de S. Jean / A.-J. Festugière. -- 147 stran. -- (Études et commentaires ; 84)
ISBN 2-252-01642-6
Huttunen, Niko
Early Christians adapting to the Roman Empire : mutual recognition / by Niko Huttunen. -- ix, 282 stran. -- (Supplements to Novum Testamentum, ISSN 0167-9732 ; volume 179)
ISBN 978-90-04-42615-3. -- ISBN 978-90-04-42824-9
Scholtissek, Klaus, 1962-
Die Vollmacht Jesu : traditions- und redaktionsgeschichtliche Analysen zu einem Leitmotiv markinischer Christologie / Klaus Scholtissek. -- xii, 340 stran. -- (Neutestamentliche Abhandlungen ; Neue Folge 25)
ISBN 3-402-04773-X
Vouaux, Leon
Les Actes de Paul et ses lettres apocryphes : introduction, textes, traduction et commentaire / par Leon Vouaux. -- 483 stran. -- (Les Apocryphes du Nouveau Testament)
PH - Filozofie 2
Dialog mezi filozofií a literaturou : sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity / editoři Veronika Broučková, Veronika Faktorová, Jakub Martinek a David Skalický. -- Vydání první. -- 93 stran
ISBN 80-87082-00-1
Wisser, Richard, 1927-
Philosophische Wegweisung : Versionen und Perspektiven / Richard Wisser. -- 472 stran
ISBN 3-8260-1251-8
PT - Praktická teologie 5
Graham, Billy, 1918-
Pokoj s Bohem / Billy Graham. -- 1. vyd.. -- [S.l.] : [s.n.], [198-]. -- 269 s.
Knapík, Ján, 1969-
Adaptácia a socializácia gréckokatolíckych bohoslovcov / Ján Knapík. -- 142 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7165-929-7
Knapík, Ján
Adaptácia a socializácia rímskokatolíckych bohoslovcov / Ján Knapík. -- Vydanie prvé. -- 175 stran : ilustrace
ISBN 978-80-7165-974-7
Sanneh, Lamin O., 1942-
Translating the message : the missionary impact on culture / Lamin Sanneh. -- Second Edition, Revised and Expanded. -- xii, 324 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (American Society of Missiology series ; 42)
ISBN 978-1-57075-804-1
Schröder, Bernd, 1965-
Religionspädagogik / Bernd Schröder. -- 733 stran. -- (Neue theologische Grundrisse)
ISBN 978-3-16-151710-5. -- ISBN 978-3-16-150979-7
RE - Religionistika 1
Zhuangzi, asi 380 př. Kr.-320 př. Kr.
Sebrané spisy / Mistr Zhuang ; překlad, úvod a komentáře Oldřich Král. -- Druhé, opravené vydání. -- 439 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-86921-18-1
ST - Systematická teologie 8
Atonement : Jewish and Christian origins / edited by Max Botner, Justin Harrison Duff & Simon Dürr. -- pages cm
ISBN 9780802876683
Das neue Paradigma von Theologie : Strukturen und Dimensionen / Hans Küng, David Tracy (Hrsg.) ; die englischsprachigen Beiträge wurden übersetzt von Karl Weber. -- 242 stran. -- (Ökumenische Theologie ; Band 13)
ISBN 3-545-24217-X. -- ISBN 3-579-00174-4
Künkel, Christoph
Totus Christus : die Theologie Georges V. Florovskys / Christoph Künkel. -- 469 stran. -- (Forschungen zur systematischen und ökomenischen theologie ; 62)
ISBN 3-525-56269-1
O'Leary, Joseph Stephen
Conventional and ultimate truth : a key for fundamental theology / Joseph Stephen O'Leary. -- xvii, 401 stran
ISBN 978-0-268-03740-6
Tracy, David, 1939-
Filaments : theological profiles / David Tracy. -- 479 stran. -- (Selected essays / David Tracy ; volume 2)
ISBN 978-0-226-56732-7. -- ISBN 978-0-226-60845-7
Wenz, Gunther, 1949-
Einführung in die evangelische Sakramentenlehre / Gunther Wenz. -- viii, 267 stran ; 22 cm. -- (Die Theologie)
ISBN 3-534-07261-8
Zeman, Vladimír
Boží spolupůsobení a lidská svoboda v díle Josefa Pospíšila / Vladimír Zeman. -- 126 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-270-8935-2
Zur Theologie Karl Barths : Beiträge aus Anlass seines 100. Geburtstags / herausgegeben von Eberhard Jüngel. -- 271 stran ; 23 cm. -- (Zeitschrift für Theologie und Kirche. Beiheft ; 6)
ISBN 3-16-145170-8
SZ - Starý zákon 12
Evolutionstheorie und Schöpfungsverständnis / Philipp Kaiser; Dieter Stefan Peters (Hrsg.). -- 260 stran ; 24 cm. -- (Eichstätter Beiträge. Abteilung Philosophie und Theologie ; 7)
ISBN 3-7917-0905-4
Hossfeld, Frank-Lothar, 1942-
Untersuchungen zu Komposition und Theologie des Ezechielbuches / Frank Hossfeld. -- 590 stran ; 23 cm. -- (Forschung zur Bibel ; 20)
ISBN 3-429-00504-3
Hubbard, Robert L., 1943-
The book of Ruth / by Robert L. Hubbard, Jr.. -- xiv, 317 stran ; 25 cm. -- (New international commentary on the Old Testament)
ISBN 978-0-8028-2526-1
Janzen, J. Gerald, 1932-
Studies in the text of Jeremiah / J. Gerald Janzen. -- 242 stran ; 25 cm. -- (Harvard Semitic monographs ; volume 6)
ISBN 0-674-85260-5
Kegler, Jürgen, 1944-
Synopse zum chronistischen Geschichtswerk / Jürgen Kegler; Matthias Augustin. -- 241 stran ; 21 cm. -- (Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des antiken Judentums ; 1)
ISBN 3-8204-7822-1
Kreuzer, Siegfried
Die Frühgeschichte Israels in Bekenntnis und Verkündigung des Alten Testaments / Siegfried Kreuzer. -- x, 301 stran ; 24 cm. -- (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft ; 178)
ISBN 3-11-011736-3
Landersdorfer, Simon Konrad, 1880-1971
Studien zum biblischen Versöhnungstag / von Simon Landersdorfer. -- 90 stran. -- (Alttestamentliche Abhandlungen ; X. Band, 1. Heft)
Lichtheim, Miriam
Ancient Egyptian literature : a book of readings Vol. 1., The Old and Middle Kingdoms / by Miriam Lichtheim. -- xxi, 245 stran
ISBN 0-520-02899-6
Mesopotamica - Ugaritica - Biblica : Festschrift für Kurt Bergerhof zur Vollendung seines 70. Lebensjahres am 7. Mai 1992 / herausgegeben von Manfried Dietrich und Oswald Loretz. -- x, 515 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm. -- (Alter Orient und Altes Testament ; 232)
ISBN 3-7666-9840-0. -- ISBN 3-7887-1453-0
Oeming, Manfred, 1955-
Das wahre Israel : die "genealogische Vorhalle" 1 Chronik 1-9 / Manfred Oeming. -- 237 stran. -- (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament ; 128-Folge 7, H. 8)
ISBN 3-17-010771-2
Prudký, Martin, 1960-
Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti / Martin Prudký a kolektiv. -- 321 stran ; 22 cm. -- (Studium ; svazek 12.)
ISBN 978-80-7566-058-9
Stuhlmueller, Carroll, 1923-1994
Creative redemption in Deutero-Isaiah / Carroll Stuhlmueller. -- xii, 300 stran. -- (Analecta biblica ; 43)
VO - Všeobecnosti 2
Fasora, Lukáš, 1972-
Svůdnost sociálního experimentu : nový člověk 20. století / Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Denisa Nečasová a kolektiv. -- Vydání první. -- 327 stran : černobílé ilustrace ; 24 cm. -- (Obraz, komunikace, jednání)
ISBN 978-80-7422-606-9
Kurzweil, Ray, 1948-
The singularity is near : when humans transcend biology / Ray Kurzweil. -- 652 stran : 23 cm
ISBN 978-0-14-303788-0. -- ISBN 0-670-03384-7
ZZ - Ostatní 2
Brønno, Einar
Studien über hebräische Morphologie und Vokalismus auf Grundlage der mercatischen Fragmente der zweiten Kolumne der Hexapla des Origenes / Einar Brønno. -- xiv, 489 stran ; 23 cm. -- (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes ; no. 28.)
Vobořil, Karel
Stručný přehled dějin světové války a vzniku státu československého / sestavil Karel Vobořil. -- 24 stran

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1


Telefon: 221 988 603 (výpůjční pult)

221 988 601 (vedoucí knihovny)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu
Kudy k nám

Otevírací doba

1. 7. – 11. 8. středa 13–18

12. 8. – 31. 8. zavřeno