O časopisu

O časopisu


Teologická reflexe je odborný časopis pro teologii, jehož posláním je především zveřejňovat výsledky původní badatelské činnosti ve všech teologických disciplínách (biblistika, systematika a etika, historická teologie a teologie náboženství, praktická teologie) a ve filosofii (s přednostním důrazem na křesťanskou filosofii). Příspěvky příbuzných oborů (např. lingvistika, historie, archeologie...) uveřejňujeme, pokud mají zřetelný přesah do teologie.


Vedle původních badatelských prací zveřejňujeme odborné práce přehledové (se záměrem informovat českou odbornou veřejnost o nejnovějším vývoji v oboru) a odborné recenze teologických publikací, v omezené míře pak překlady významných současných zahraničních příspěvků k teologii.


Vydává Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta ISSN 1211-1872

Vychází dvakrát ročně po 112 stranách.


Odpovědný redaktor doc. Filip Čapek, Ph.D.

Zástupce odpovědného redaktora doc. Tabita Landová, Ph.D.

Grafická úprava Jan Roskovec, Ph.D.

Technická redaktorka Mgr. Blanka Košáková


Časpis je indexován v databázích:


ATLA Religion Database

ERIH PLUSRedakční rada


prof. Lenka Karfíková, Dr. Theol. / UK ETF

doc. Dalibor Antalík, Dr. / ÚFaR UK FF

prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D. / JČU České Budějovice

prof. ThDr. Jan Štefan / UK ETF

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. / CMTF UP Olomouc

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. / UK HTF

doc. ThDr. Martin Wernisch / UK ETF


Editor-in-chief: doc. Filip Čapek, Ph.D.Poslední změna: 2. květen 2019 15:42 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1


Telefon: 221 988 603 (výpůjční pult)

221 988 601 (vedoucí knihovny)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu
Kudy k nám

Otevírací doba


Po

10.00–14.00

Út

10.00–18.00

St

10.00–14.00

Čt

10.00–18.00

10.00–14.00