Informace pro autory

Informace pro autory


Příspěvky do TREF je možno zasílat buď poštou na adresu redakce nebo elektronicky na adresu reflexe@etf.cuni.cz.

Příspěvky musí být v elektronickém, textovém formátu (rtf, doc, odt).

Poznámkový aparát může být formou poznámek pod čarou nebo koncových poznámek, s úplnými bibliografickými údaji (případně s připojenou bibliografií).

Každý odborný článek musí být opatřen stručným souhrnem (v rozsahu 900-1300 znaků) v angličtině nebo němčině.


Recenze musí být opatřeny nadpisem, který není shodný s titulem recenzované knihy. Návodem k tomu, jak napsat správně recenzi, může být článek Stanislava Segerta, ke stažení zde:


Rozsah příspěvků je stanoven pro odborné články maximálně 30 tisíc znaků (včetně mezer), pro recenze 5-8 tisíc znaků.

Redakční uzávěrka pro jednotlivá čísla je vždy k 1. 3. a 1. 9.


O uveřejnění rozhoduje redakční rada na základě nejméně dvou nezávislých posudků (posudky si nechává vypracovat redakce).Poslední změna: 13. listopad 2018 13:04 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1


Telefon: 221 988 603 (výpůjční pult)

221 988 601 (vedoucí knihovny)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu
Kudy k nám

Otevírací doba


Po

10.00–14.00

Út

10.00–18.00

St

10.00–14.00

Čt

10.00–18.00

10.00–14.00