Adresář

Adresář teologických knihoven v ČR


Od r. 2017 funguje nová elektronicka konference TEOS - diskusní skupina pro pracovníky knihoven teologických škol, klášterních knihoven, církevních či farních knihoven. Přihlásit se můžete na adrese https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/teos


Instituce

Kontaktní osoba

E-mail

Arcibiskupská knihovna Olomouc

Wurmova 11

771 01 Olomouc

Tel.: 587 405 430

http://www.ado.cz/knihovna

Mgr. Anna Bláhová

Arcibiskupský kněžský seminář

Knihovna

Žerotínovo náměstí 2

771 11 Olomouc 1

Tel.: 585 222 951


Blanka Handrychová

Arcibiskupský zámek a zahrady

Knihovna

Sněmovní 1

767 01 Kroměříž

http://www.zamek-kromeriz.cz/

Bc.Cyril Měsíc

Benediktinské arciopatství sv. Markéty

Knihovna

Markétská 1

169 00 Praha 6

Tel.: 233 351 565

Mgr. Aleš Vandrovec, Ondřej Dokoupil

Biskupství litoměřické

Knihovna

Dómské nám. 9

412 88 Litoměřice

Tel.: 416 707 549

http://www.dltm.cz/knihovna

Mgr. Lada Hlaváčková

Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého

Velké nám. 35

500 01 Hradec Králové

Tel.: 495 063 450


PhDr. Zdeněk Zahradník


Knihovna CKK KTF UK

Thákurova 3

160 00 Praha 6

Tel.: 220 181 512


http://www.ktf.cuni.cz/KTF-36.html

Mgr. Kateřina BajtlováCentrum Aletti Velehrad-Roma

Knihovna

Křížkovského 2

772 00 Olomouc 2

Tel.: 585 549 280

http://www.aletti.cz

Mgr. Jiří Piáček

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzity Palackého

Informační středisko

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Tel.: 585 637 301

http://www.upol.cz/?id=9417

Mgr. Hana Frycová

Dominikánská knihovna (Praha)

Husova 8

110 00 Praha 1

Tel.: 224 218 439, 224 235 731

http://praha.op.cz/?a=22

Šimon Hlavatý

Dominikánská knihovna (Olomouc)

Slovenská 14

772 00 Olomouc

Tel.: 585 234 388

-

Evangelická teologická fakulta UK

Knihovna

Černá 9

115 55 Praha 1

Tel.: 221 988 105

http://www.etf.cuni.cz/~library/

Adéla Kačerová, DiS.

Evangelikální teologický seminář VOŠ

Knihovna

Stolinská 2417/41A

193 00 Praha 9-Chvaly

Tel: 281 927 137

http://etspraha.cz/cs/library

Bc. Lidija Procházková, Dis.

Husitská teologická fakulta UK

Knihovna

Pacovská 350

P. O. Box 56

140 21 Praha 4

Tel.: 222 539 222

http://www.htf.cuni.cz/knihovna/

Mgr. Hana Končická

Karmelitánská knihovna

Kostelní Vydří 58

380 01 Dačice

Tel.: 384 420 119, 384 420 122

Mgr. Václav Brož OCarm

Klášter kapucínů Brno, knihovna

Kapucínské nám. 5

602 00 Brno

Tel.: 543 213 232

http://www.kapucini.cz/domains/kapucini.cz/index.php/brno/historicka-knihovna

-

-

Klášter premonstrátů - Teplá

Knihovna

364 61 Teplá u Toužimě

Tel.: 353 394 395

http://www.klastertepla.cz/cz_index.html

-

Knihovna biskupství brněnského

Kamenná 36

639 00 Brno

Tel.: 543 331 406

http://www.biskupstvi.cz/knihovna/

Lenka Klašková

Knihovna kardinála Berana

Ruská 1042/52

326 00 Plzeň

http://www.bibber.cz/

Jarmila Štogrová


Pražská kapitula při sv. Vítu

Kapitulní knihovna

Hradčanské nám. 10

110 00 Praha 1

Tel.: 220 514 593

http://kpmk.eu/

Ing. Miroslav Kroneisl

knihovna@kpmk.eu

Redemptoristé na Svaté Hoře

Knihovna

Svatá Hora 591

261 80 Příbram II

-

-

Řád sv. Augustina - provincie česká

Knihovna

Josefská 8/28

118 01 Praha 1 - Malá Strana

Tel.: 257 313 142

-

-

Starokatolická knihovna a archiv Josefa Königa

Na Bateriích 93/27

162 00 Praha 6

Petr Jan VinšSlezská církev evangelická a.v.

Na nivách 7

737 01 Český Těšín

Tel.: 556 731 804

http://www.sceav.cz

Mgr. Anna Macurová.


Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů

Strahovské nádvoří 1

118 00 Praha 1

Tel.:233 107 710

http://www.strahovskyklaster.cz/index2.asp?zobraz=knihovna?=1

PhDr. Marie Kletečková

Teologická fakulta JČU

Knihovna

Kněžská 8

370 01 České Budějovice

Tel.: 387 773 523

http://www.tf.jcu.cz/knihovna

Ing. Eva Křížková

Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne

Knihovna

Radvanice 29

285 06 Sázava

Tel.: 327 321 238

http://www.tscasd.cz/knihovna

Daniel Horničár, Th.D.


Ústřední archiv a muzeum CČSH

Wuchterlova 5

166 26 Praha 6 Dejvice

Tel.: 220 398 101

-

Vyšehradská kapitula

Kapitulní knihovna

K rotundě 10

120 00 Praha 2

http://www.kkvys.cz/archiv-a-kapitulni-knihovny/

-

-

Vyšší odborná škola misijní a teologická

V zídkách 402

280 02 Kolín 2

Tel.: 321 729 868

Fax: 321 727 668

Ing. Yvona Bubanová

Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Jabok

Knihovna

Salmovská 8

120 00 Praha 2

Tel.: 211 222 410

http://knihovna.jabok.cz/

Mgr. Eva Cerniňáková


Poslední změna: 25. srpen 2022 14:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 646/9, 110 00 Praha 1


Telefon: v době rekonstrukce je telefon v knihovně odpojen,

221 988 219 (tajemník)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu
Kudy k nám

Otevírací doba


Zavřeno do října 2024