Setkání teologických knihoven

Setkání teologických knihoven

Od r. 1993 jsou pravidelně pořádány pracovní semináře, na kterých se setkávají a vyměňují si informace knihovníci z českých teologických knihoven. Setkání vznikla z potřeby vzájemné spolupráce knihoven teologických fakult v nových společenských podmínkách po r. 1989. Postupně se přidávaly další knihovny a vytvořila se tradice.

Kontakty na teologické knihovny je možné vyhledat v

Adresáři teologických knihoven.


3.-4. 5. 2017 - Praha

Pořadatel: Knihovna JABOK

Program, prezentace a foto na stránkach pořadatele zde


13.-14. 5. 2015 - Vranov u Brna

Pořadatel: Knihovna Biskupství brněnského

Zpráva a fotografie na stránkách pořadatele zde


18.-19. 6. 2012 - Třemošná u Plzně

Pořadatel: Knihovna kardinála Berana

Program: V rámci setkání se představila nově otevřená Knihovna Kardinála Berana.

18.6. proběhla konference Prof. Josef Kalvoda (1923 – 1999): Historik, křesťanský politik a exulant.

Druhý den setkání (19.6.) byl věnován otázkám teologických knihoven a jejich práci během dvou let uplynulých od minulého setkání.

Program Sborník z konference.


9.-10. 6. 2010 - České Budějovice

Pořadatel: Knihovna Josefa Petra Ondoka Teologická fakulta Jihočeské univerzity


3.-4. 6. 2008 - Olomouc

Pořadatel: Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci

Program: Oddělení pro nevidomé a zrakově postižené na UK KTF, čtení z obrazovky, korespondence kněze básníka Karla Dostála-Lutinova, knihy hostýnských jezuitů v knihovním fondu arcibiskupského zámku v Kroměříži, teologická samizdatová a exilová periodika, rekonstrukce knihoven farního kléru, knižní fond v katedrále sv. Václava v Olomouci, ochrana historických fondů farních knihoven

.

16.-17. 5. 2006 - Kroměříž

Pořadatel: Národní památkový ústav, správa státního zámku Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž a knihovna Arcibiskupství olomouckého.

Program: Církevní knihovny, zámecké knihovny, Zemský archiv Opava - pobočka Olomouc, Mons. Vorlíček, digitalizace, protestantští autoři, Otta ml. z Nostic.

Příspěvky přednesené na setkání:

Církevní fondy v Zemském archivu v Olomouci

Knihovna Národního muzea

Knihovní fond Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži.

Knihy protestantských autorů v zámecké knihovně Otty mladšího z Nostic

Teologická a religionistická literatura v zámeckých knihovnách

Zpřístupnění knihovny Mons.Vorlíčka české teologické veřejnosti

Exkurze: Knihovna Arcibiskupského zámku a zahrad, Knihovna Arcibiskupského gymnázia, Knihovna Kroměřížska.


13.-14. 4. 2005 - Praha

Pořadatel: Knihovna Vyšší sociálně pedagogické a teologické školy Jabok

Účastníci: 19 knihoven

Program: Církevní knihovny, Asociace teologických knihoven v Evropě, pracoviště pro handicapované uživatele, katalogizace starých textů, elektronické zdroje Manuscriptorium a New Catholic Encyklopedia, osobnost p. Františka Vernera OCr.

Exkurze: Knihovna Jabok, Knihovna IBTS (Mezinárodního baptistického teologického semináře), Pracoviště pro handicapované uživatele v knihovně ETF UK, Strahovská knihovna


28.4. 2004 - 29.4. 2004 - Brno

Pořadatel: knihovna Biskupství brněnského

Účastníci: 19 knihoven

Program: První den setkání byl věnován přednáškám a prezentacím. Byl rozdělen na tři odborné sekce: církevní knihovny, vysokoškolské knihovny a práce se starými tisky. Druhý den setkání byl věnován exkurzím po knihovnách v Brně.

Exkurze: Knihovna kláštera kapucínů, Moravská zemská knihovna, Ústřední knihovna FF MU, knihovna Biskupství brněnského


23. - 24. 4. 2003 - Olomouc

Pořadatel: knihovna Arcibiskupského kněžského semináře, Arcibiskupská knihovna v Olomouci

Účastníci: 19 knihoven

Hosté: Centrum pro církevní dějiny České biskupské konference ve Vranově u Brna, Ústav klasických studií FF UK, Katedra historie FF Palackého Univerzity

Program: Staré tisky, farní knihovny a péče o ně, využití moderních textových a indexových databází, katalogizace v teologických knihovnách.

Exkurze: Arcibiskupský palác, Knihovna Centra Alleti, arcibiskupská knihovna, knihovna Arcibiskupského kněžského semináře, knihovna Informačního centra Univerzity Palackého.


25.-26. 4. 2002 - Praha

Pořadatel: Evangelická teologická fakulta UK, knihovna Vyšehradské kapituly

Účastníci: 17 knihoven

Hosté: Národní knihovna, Knihovna Akademie věd

Program: Věcné zpracování, křesťanské autority 20. stol na CD ROM, elektronické časopisy, knihovní zákon, staré tisky

Exkurze: VOŠIS, historická knihovna Vyšehradské kapituly

Program zde:


20.-21. 4. 2001 - České Budějovice

Pořadatel: Teologická fakulta JČU

Účastníci: ? knihoven

Hosté: SVK České Budějovice

Program: Příručky pro katalogizaci - unifikované názvy pro Bibli a korporativní autority, výuka práce s informacemi na ETF UK, hudební oddelení CKK, ProQuest SiteBuilder

Exkurze: SVK České Budějovice

Program zde.


12. - 13. 4. 2000 - Praha

Pořadatel: Evangelická teologická fakulta UK

Účastníci: 19 knihoven

Hosté: ÚVT UK, Kpsys, Albertina Icome Praha

Program: Spolupáce knihoven v USA, problematika stavění fondu ve volném výběru, souborné katalogy, unifikované názvy, projekt Křesťanští autoři 20. stol. český teologický tezaurus verze 2, zahraniční teologické časopisy

Exkurze: Strahovská knihovna

Zápis ze setkání zde.


21. - 22. 4. 1999 - Olomouc

Pořadatel: Centrum Aletti

Účastníci: 16 knihoven

Hosté: ÚVT UK, ÚVT MU

Program: Virtuální společný katalog, spolupráce na katalogizaci - časopisy, články, teologické knihovnické asociace ve světě

Exkurze: arcbiskupský palác

Zápis ze setkání zde.


11. - 12. 11. 1998 - Praha

Pořadatel: Dominikánská knihovna

Účastníci: 20 knihoven

Hosté: Národní knihovna, SKIP

Program: Oborové autority, grantové možnosti, projekt střediska referenčních služeb knihovny ETF UK, meziknihovní výpůjční služba, adresář knihoven

Exkurze: barokní dominikánská knihovna

Zápis ze setkání zde.


22. - 23. 4. 1998 - Praha

Pořadatel: Pokoncilní knihovna

Účastníci: 15 knihoven

Hosté: Národní knihovna

Program: Souborný katalog časopisů, Meziknihovní výpůjční služba, MDT, projekt Centrální katolické knihovny

Exkurze: Katolická teologická fakulta UK

Zápis ze setkání zde zde.


27. 11. 1997 - Praha

Pořadatel: Mezinárodní baptistický teologický seminář (IBTS)

Účastníci: 15 knihoven

Hosté: Ústředí výpočetní technicky UK

Program: Teologické knihovnictví v USA, Souborný seznam časopisů teologických knihoven v ČR, Meziknihovní výpůjční služba, články v českých teologických časopisech, tvorba a údržba autorit, virtuální katalog teologických knihoven

Zápis ze setkání zde.


16.- 17. 4. 1997 - Olomouc

Pořadatel: Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Účastníci: 12 knihoven

Hosté: Ústřední knihovna Univerzity Palackého

Program: Sdružení českých teologických knihoven, náměty spolupráce, problematika jmenného popisu - autority

Exkurze: Ústřední knihovna Univerzity Palackého, Centrum Aletti

Zápis ze setkání zde.


27. 11. 1996 - České Budějovice

Pořadatel: Teologická fakulta JČU

Účastníci: Teologická fakulta JČU, Evangelická teologická fakulta UK, Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Husitská teologická fakulta UK, Česká křesťanská akademie, IBTS, JABOK

Program: Souborné katalogy a účast v nich, Český teologický tezaurus, společný seznam časopisů, sdružení knihoven

Pozvánka zde.


23. 5. 1996 - Praha

Pořadatel: Evangelická teologická fakulta UK

Účastníci: Teologická fakulta JČU, Evangelická teologická fakulta UK, Cyrilometodějská teologická fakulta UP,Česká křesťanská akademie, Evangelikální teologický seminář, JABOK

Program: problematika otevřeného přístupu k fondu/systematické stavění, Český teologický tezaurus


podzim 1994 - České Budějovice

Pořadatel: Teologická fakulta JČU

Účastníci: Teologická fakulta JČU, Evangelická teologická fakulta UK, Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Program: Tinlib, věcný popis, MDT

Zpráva ze setkání zde


jaro 1994 - Olomouc

Pořadatel: Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Účastníci: Teologická fakulta JČU, Evangelická teologická fakulta UK, Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Program: praktické zkušenosti s Tinlibem

Zpráva ze setkání zde


říjen 1993 - Praha

Pořadatel: Evangelická teologická fakulta UK

Účastníci: Teologická fakulta JČU, Evangelická teologická fakulta UK, Cyrilometodějská fakulta UP

Program: zavedení Tinlibu, automatizace


Poslední změna: 6. září 2022 16:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 646/9, 110 00 Praha 1


Telefon: v době rekonstrukce je telefon v knihovně odpojen,

221 988 219 (tajemník)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu
Kudy k nám

Otevírací doba


Zavřeno do října 2024