Projekt "Sociologické praktikum"

Nerovnosti v současné společnosti - studentský seminář ze Sociologického praktika 2020

zde


Chudoba v Česku - studentský seminář ze Sociologického praktika 2020 a aktivní link na přiložený dokument

zde


Workshop Sociologické praktikum 2019 - denní studium

Pozvánka


Pozvánka na studentský workshop 2019


Návštěva divadelního představení Odvolání v Divadle v Řeznické 12.11.2018

pozvánka


Dne 23.11.2018 návštěva představení sociálního divadla Cylindr s názvem „Budu všude kolem tebe“. V představení vyprávějí skutečné příběhy ženy-matky, které ztratily své děti. Představení se koná v divadle Kampa.


Návštěva dokumentárního divadla - představení Rusáci


Rusáci


Pozvánka na studentský workshop 2018


Časopis Fórum sociální práce/Social Work Forum  2/2017 informuje o rozvojových projektech   v článku Šťastná, Křížová: Inovace výuky v oboru sociální práce na Katedře pastorační a sociální práce Evangelické teologické fakulty UK 

zde


Czech Protestant News informoval 27.11.2017 o mezinárodní konferenci zprávou s názvem „Interdisciplinary and international conference on sociology and social work at the Protestant Theological Faculty of Charles University"

zde


Nakladatelství Karolinum vydalo UČEBNICI DR. Evy KŘÍŽOVÉ:

SOS - SOCIOLOGIE PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE (2017)


Napsali o nás iforum


Ve dnech 7.- 8.9. 2017 se koná 7. Mezinárodní  konference sociologie a sociální práce s názvem Sociologie a sociální práce v postsekulární době.


program zde


Book of Abstract


Za projekt, PhDr. Eva Křížová, PhD. 3.7.2017


Katedra PSP realizuje rozvojový projekt s názvem: Sociologické praktikum


Tento předmět byl zařazen jako povinný v nově akreditovaném studijním programu sociální práce, realizovaném od r. 2017 na ETF. Cílem projektu je vytvořit sylabus předmětu, ověřit postupy výuky a vypracovat elektronickou oporu ve výukovém portálu ETF UK.  Idea kurzu počítá s přímým zapojením studentů do jeho přípravy a realizace, tak aby reagoval na jejich studijní a profesní potřeby a pomohl jim nahlédnout problémy společnosti a sociální práce s aktivním využitím sociologických znalostí, zdrojů a sociologické imaginace. Důležitým cílem předmětu je rovněž  rozvinutí schopnosti  odborného ústního i písemného projevu, který aplikuje sociologické pohledy, pojmy a přístupy na vnímání aktuálních společenských jevů. Formy výuky budou zahrnovat účast na veřejných přednáškách, besedách,  uměleckých představeních, promítání dokumentárních pořadů i hraných filmů se sociální tematikou. Zamýšleným výsledkem absolvování kurzu je prohloubená schopnost studenta vnímat sociální jevy komplexně,  př íprava na mezioborové vnímání jevů sociální práce, zdokonalená schopnost analýzy vybraných témat a argumentace v ústním i písemném projevu.  Projekt je dvouletý a  pro první rok řešení byla vybrána témata „Migrace“ a „Česká společnost“.


Dne 12.3. 2017 proběhne návštěva filmu Fuocoammare (Požár na moři, Gianfranco Rosi, Itálie/Francie 2015)  v rámci festivalu Jeden svět- umění spolupráce 2017. Film se zabývá situací uprchlíků z Afriky na italském ostrově Lampedusa.


Návštěva představení Sametová noc v Divadle Řeznická k tématu "Česká společnost",  dne 23.5.2017, http://www.reznicka.cz/Inscenace/55

workshop Migrace a sociální práce 23.5. 2017, místnost E, 3. patro, ETF UK program zde


Za projekt, PhDr. Eva Křížová, PhD. 10.3.2017


Last change: February 15, 2022 19:30 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Contact Us
Contact

Charles University

Protestant Theological Faculty

Černá 646/9

110 00 Prague 1

Czech Republic


Dean's Office:

(+420) 221 988 216


Office for International Relations:

(+420) 221 988 211


How To Reach Us