Habilitation and professor appointments

procedures currently ongoing

All the procedures listed here are in the field of Evangelical Theology.


  • On 18 August 2023 the procedure for appointment as a professor was initiated with doc. Timothy F. T. Noble, Ph.D.

  • On 24 March 2023 the habilitation procedure with Mgr. Pavol Bargár M.St., Ph.D was initiated; habilitation thesis title: Embodied Existence: our Common Life in God.


procedures concluded

All the procedures listed here are in the field of Evangelical Theology.


a) habilitation procedure

name

date of commencement

habilitation thesis title

appointment date

Mgr. Jan Rückl, Ph.D.

5. 5. 2022

Ageus. Budování chrámu v Judsku perské doby (Český ekumenický komentář ke Starému zákonu)

1. 3. 2023

Mgr. Jan Roskovec, Ph.D.

11. 1. 2022

Evangelium podle Jana (Český ekumenický komentář k Novému zákonu)

1. 7. 2022

Mgr. Petr Gallus, Ph.D.

5. 1. 2021

The Perspective of Resurrection: A Trinitarian Christology

1. 12. 2021

Mgr. Ota Halama, Ph.D.

14. 2. 2018

Studie a texty k dějinám a myšlení české reformace

1. 3. 2019

Dr. Pieter C. A. Morée

15. 2. 2018

Studies in the Bohemian Reformation, its Reception in Modern History and Contemporary History of Czech Protestantism

řízení bylo zastaveno

Mgr. Tabita Landová, Ph.D.

30. 5. 2018

Liturgie Jednoty Bratrské (1457–1620)

1. 2. 2019

Mgr. Stefan Höschele, Dr. theol.

16. 9. 2016

Interchurch Relations in Adventist History: A Study in Ecumenics

1. 9. 2017

Mgr. Timothy Noble,. PhD., MEd., STB, BA (Hons), BA

25. 3. 2015

Drawing Together on Holy Ground: Mission from the Perspective of the Other

1. 8. 2016

Mgr. Filip Čapek, Ph.D.

15. 1. 2016

Kazatel – Zneklidňující kniha pro neklidnou dobu

1. 10. 2016

Mgr. Vít Machálek, Ph.D.

17. 12. 2015

Hledání křesťanské teologické identity v Evropě doby tureckých válek – se zvláštním zřetelem k tematizaci islámu u Václava Budovce z Budova a Jana Amose Komenského

1. 12. 2016

Mgr. Jan Dušek, PhD.

24. 10. 2014

Aramaic and Hebrew Inscriptions from Mt. Gerizim and Samaria between Antiochus III and Antiochus IV Epiphanes

1. 7. 2015

Mgr. Petr Sláma, Ph.D.

14. 3. 2013

Funkce dějin ve starozákonních teologiích 20. století

1. 2. 2014

Mgr. Martin Fárek, Ph.D.

8. 11. 2012

Indie očima Evropanů: Orientalistika, teologie a konceptualizace náboženství.

1. 12. 2013

Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D.

18. 4. 2011

Myšlenkově schůdné stezky mezi Jeruzalémem a Athénami, Hledání spojitostí hebrejské literatury a filosofie náboženství za pomoci religionistiky

1. 4. 2012

MUDr. Mgr. Jan Payne, Ph.D.

14. 2. 2008

Smrt jediná jistota (apoteóza skepse)

1. 2. 2009

ThDr. Pavel Keřkovský

29. 5. 2009

Vina: Porozumění problému viny pomocí textů biblického kánonu a některých mimokanonických autorů

řízení bylo zastaveno

Mgr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.

15. 1. 2009

Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí

1. 7. 2009

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D.

13. 6. 2008

Stromy ve starozákonní tradici

řízení bylo zastaveno

ThDr. Pavel Keřkovský

5. 10. 2006

Řeč filosofické a biblické reflexe – problém spravedlnosti a lidských práv v díle Boženy Komárkové

řízení bylo zastaveno

Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D.

31. 1. 2006

Rekonstrukce teologie po konci novověku.:Postkritický přístup

1. 2. 2007

Mgr. Pavel Hošek, Th.D.

28. 1. 2006

Předpoklady mezináboženského dialogu

2006

Mgr. Dalibor Antalík, Dr.

28. 1. 2006

Náboženství starověké Sýrie, panteon a kult

2006


b) the procedure for appointment as professor

name

date of commencement

appointment date

doc. Filip Čapek, Ph.D.

27. 5. 2021

7. 6. 2022

doc. Martin Wernisch, Dr.

7. 5. 2019

15. 12. 2020

doc. Pavel Hošek, Ph.D.

2. 11. 2015

19. 6. 2017

doc. ThDr. Martin Prudký

12. 4. 2012

1. 3. 2014

doc. Ivana Noble, PhD.

31. 10. 2012

1. 3. 2014

doc. ThDr. Jan Štefan

5. 10. 2006

20. 5. 2008

doc. Lenka Karfíková, Dr. theol.

16. 1. 2004

4. 4. 2005Last change: November 26, 2023 05:03 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Contact Us
Contact

Charles University

Protestant Theological Faculty

Černá 646/9

110 00 Prague 1

Czech Republic


Dean's Office:

(+420) 221 988 216


Office for International Relations:

(+420) 221 988 211


How To Reach Us