Prof. Filip Čapek, Ph.D.

Professor in the Department of Old Testament

(+420) 221 988 403

4. floor, door no. 403


Filip Čapek (* October 18, 1971, Plzeň) is a Czech evangelical theologian, archaeologist and biblical scholar working at the Protestant Theological Faculty of Charles University and the Centre for Biblical Studies of the Czech Academy of Sciences and Charles University. He is also a translator of academic literature from English and German.


ORCID: 0000-0003-1382-0422

Scopus ID: 55597393100


Profile in SIS

WhoIs


Academia.edu

ResearchGate

Wikipedia


specialisation:

archaeology and history of the Southern Levant, wisdom literature, theology of the Old Testament, ancient temples


CURRICULUM VITAE

 • born. 18th October 1971 in Plzeň (Pilsen), Czech Republic

 • 1985-1986 College of Media Graphics and Printing, Rumburk

 • 1986-1991 Gymnasium, Česká Lípa

 • 1991-1997 Protestant Theological Faculty, Charles University of Prague

 • 1995-1997 Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Germany (Prof. Dr. Manfred Oeming)

 • 1998-1999 Oxford University, UK (Prof. John Barton, FBA)

 • 2000 Military Service

 • 2002-2017 minister of The Evangelical Church of Czech Brethern in Třebechovice pod Orebem

 • 2006 senior lecturer, Department of Old Testament and fellow of the Centre for Biblical Studies of the Czech Academy of Sciences

 • 2011 research stay at The Hebrew University of Jerusalem (Insitute of Archaeology)

 • 2016 appointed as an associate professor

 • 2022 appointed as a professor

BIBLIOGRAPHY

Publishing and other professional activities registered in database OBD.


Biblical studies, text criticism, Old Testament theology

[if not in English, translation in square brackets]


1. Židovská biblická teologie – iluze nebo skutečnost? [Jewish Biblical Theology - Illusion or Reality], Teologická reflexe 1 (2000) 13-25.


2. O takzvané synchronní onomatologii [On So-Called Synchronic Onomatology], Religio 2 (2000) 194-200.


3. Double Rhetoric of Brueggemann´s Theology: Hegemony as a Rhetorical Construct, Biblische Notizen 2 (2001) 55-65.


4. The Texts of the Hebrew Bible: Perspectives in the Textual Criticism, Religio 1 (2001) 67-78.


5. Interpretační tradice v pohybu – Příklad knihy Jób [Tradition of Interpretation on the Go - Case Book of Job], Protestant 3 (2003) 9-12.


6. Inspirace v současné diskuzi biblické vědy [Inspiration in Contemporary Discussion of Biblical Studies], Sborník KTF, Sv. IX (2007) 18-26.


7. History and/or Old Testament Theology: The Question of “Traditioning Process” from a Prague Perspective, Communio Viatorum 3 (2008) 276-284.


8. David´s Ambiguous Testament – The Role of Joab in 1 Kings 2:1-12,Communio Viatorum 1 (2010) 4-26.


9. Philosophical Discourse on Genesis 22 – Akedah Reflected by Kant, Fichte and Schelling, Communio Viatorum 3 (2010) 217-227.


10. Náboženství jako možnost a výzva [Religion as an Option and Challenge], in: Čapek, F., Polehla, P., (eds.), Náboženství a válka ve znamení kalicha [Religion and War in the Name of Chalice], Oftis: Ústí n/O 2011, 4-6.


11. Význam minulosti pro porozumění přítomnosti a budoucnosti [Meaning of Past for Understanding of Present and Future], in: Čapek, F., Polehla, P., (eds.), Náboženství a válka ve znamení kalicha, Oftis: Ústí n/O 2011, 66-72.


12. Nepříkladné násilí? Davidova závěť a Jóab (1Kr 2,1-12) [David´s Testimony and Joab - The Question of Violence in 1Kings 2:1-12], in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly prorockých knih, KN: Kostelní Vydří 2013, 248-256.


13. Odkdy železo plave? Elíša a utopená sekera (2Kr 6,1-7) [Since When the Iron Floats? Elisha und the Drowned Axe in 2Kings 6:1-7], in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly prorockých knih, KN: Kostelní Vydří 2013, 355-363.


14. První přikázání: Bůh, který jedná v dějinách [The First Commandment: God Who Acts in History ], Křesťanská revue 5 (2013) 8-10.


15. Na cestě k poznání zpět přes zahradu Eden (Kazatel 8,16-17) [On the Way to Knowledge Throught the Garden of Eden - Qoheleth 8:16-17], Teologická reflexe 2 (2014) 147-157.


16. Pre(post)delluvial Hero for All? Reflections on the New Film "Noah" (2014), Communio Viatorum 2 (2014) 211-216.


17. Zadní proroci - dějinný, literární a teologický kontext [The Latter Prophets - Historical, Literary and Theological Context], in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly Zadních proroků, KN: Kostelní Vydří 2016, 237-260, 304-309.


18. Existuje to 'lepší' a lze je nalézt? (Kazatel 7,1-12) [Is There the 'Better' and Is it Possible to Find it?], Teologická reflexe 1 (2015) 33-48.


19. What is the score for Exodus: Gods and Kings? (2014), Communio Viatorum 2 (2016) 228-233.


20. Jaká je (nakonec) teologie knihy Kazatel, Teologická reflexe 1 (2016) 1-12.


21. O složité povaze času v knize Kazatel a ve Starém zákoně, Revue SKŽ 74 (2016) 12-13.


22. Is Violence a Part of Natural Order (Qoh 5,7-8 and 10,4-11), in: Ber, V., (ed.), Nomos and Violence. Dimensions in Bible and Theology, LIT Verlag: Münster 2019, 137-146.


23. Lidská existence jako temný případ? (Kaz 11,9-12,8), in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti, KN: Kostelní Vydří 2020, 153-168.


24. Neklid v duši jako důsledek Boží nepřítomnosti (Kaz 6,1-6)? [Unrest in Soul as a Result of God´s Absence? Qoh 6:1-6] - forthcoming.


25. Je násilí součástí přirozeného řádu? (Kaz 4,1; 5,1.8 a 10,4-7)[ Is Violence a Part of Natural Order. Qoh 4:1; 5:1.8 and 10:4-7], in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti, KN: Kostelní Vydří 2020,141-152.


26. Ecclesiastes and Ecclesiasticus in Dispute – Are Dreams Permissible? (Qoh 4:17–5:6 & Eccl 34:1–8), in: Roskovec, J., Hušek, V., (eds.), Authority - Interactions in Interpretation: The Pilgrimage of Meaning through Biblical Texts and Contexts, Brill: Leiden 2021, 19-26.


27. Sola Scriptura versus/and Veritas Hebraica : A Czech Reformation Perspective, in: Nicák, M., Tamcke, M., (Hrsg.)., Theologie: Dienst und Notwendigkeit, 100 Jahre evangelisch-theologische Ausbildung in der Slowakai, LIT Verlag: Münster 2021, 23-32.


28. Teorie kolektivní paměti a její místo v biblických studiích (spolu s D. Cielontkem) (Theory of the Collective Memory and Its Place in Biblical Studies), in: Cielontko, D, Čapek, F., (eds.), Kolektivní paměť v bibli a křesťanství - Od teoretických otázek k praktickým aplikacím [Collective Memory in the Bible and Christianity – From Theoretical Questions to Practical Applications] (with D. Cielontko), Karolinum: Praha 2022 (forthcoming).


29. Čapek, F., Свештенички изворin [the Priestly source], in: Родољуб Кубат (прр), Лексикон библијске херменеутике, Филон & Службени гласник, Београд 2022, 554-555.


Archaeology, Ancient history, Religion of Israel


1. Starý zákon a dějiny náboženství Izraele [Old Testament and History of Religion of Israel], Teologická reflexe 1 (2001) 66-74.


2. Davidův Návrat – Archeologie versus očekávání [David´s Return – Archaeology versus Expectations], Maskíl 8 (2009) 7.


3. Archeologie a Bible: Polarita, Komplementarita, Exkluzivita nebo Harmonie [Archaeology and Bible: Polarity, Complementarity, Exclusiveness and Harmony], Universum 1 (2010) 22-25.


4. Jehu, the King Who Repaid and Paid – Last King of ‘Omride’ Dynasty According to Biblical, Neo-Assyrian and Aramaens Historiography, in: Charvát, P., Vlčková, M., (eds.), Who Was the King, Who Was not King, Proceedings of Colloquium, Institute of Archaeology of the Academy of Sciences: Prague 2010, 95-112.


5. Judské království doby železné IIA znovu na scéně? [Kingdom of Judah of Iron Age IIA on the Stage Again?], Teologická reflexe 1 (2011) 5-32.


6. Azeka 2012: Nový archeologický výzkum v západní Šefele za české účasti [Azekah 2012: New Archaeological Research in Shephelah with the Czech Participation], Nový Orient 67 (2012) 14-17.


7. The Shephelah in the Iron Age I and IIA:A New Survey of the Emergence of the Early Kingdom of Judah, Oriental Archive 80 (2012) 475-504.


8. Dějiny Izraele a Judska v době královské [History of Israel and Judah in the Time of Monarchy], in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly prorockých knih, KN: Kostelní Vydří 2013, 383-392.


9. Jehu and Joash in Ancient Near East Texts – Critical Reassessment, Communio Viatorum 1 (2014) 23-34.


10. United Monarchy as Theological Construct in Light of the Contemporary Archaeological Research on Iron Age IIA, in: Oeming, M., Sláma, P., (eds.), Kingdoms of Israel and Judah, LIT Verlag: Münster 2015, 9-20.


11. Theological Reshaping of one (Hi)story: Israel in the Second Half of 9th Century BCE, Communio Viatorum 1 (2016) 5-18.


12. Tel Azeka po prvních pěti letech výzkumu [Tel Azeka after Five Years of Excavations] (together with O. Lipschits and D. R. Moulis), Nový Orient 1 (2017) 14-17.


13. Tel Azeka na mapě interakcí v Šefele konce mladší doby bronzové a doby železné I-IIB a otázka vzniku Judského království [Tel Azekah on the Map of the Late Bronze and Iron Age I-IIA Interactions in Shephelah], in: Trefný, M. (ed.), Klasické rozhovory - Colloquia classica, Podřipské muzeum Roudnice n/L: Roudnice n/L 2019, 6-17.


14. Judah in Transition Between Iron Age I and IIA: Khirbet Qeiyafa as a Crossection of Ethnicities and Cultures, in: Oeming, M. (Hg.), Das Alte Testament im Rahmen der antiken Religionen und Kulturen,

Lit Verlag: Münster a jinde 2019, 297-327.


15. King Josiah Between Eclipse and Rebirth: Judah of the 7th Century BCE in History and Literature, in: Čapek, F., Lipschits, O. (eds.), The Last Century in the History of the Kingdom of Judah - The 7th Century BCE in Archaeological, Historical and Biblical Perspective, SBL (AIL Series) Atlanta 2019, 45-59.


16. The Last Century in the History of the Kingdom of Judah: New Data, New Queries, New Interpretations (together with O. Lipschits), in: Čapek, F., Lipschits, O. (eds.), The Last Century in the History of the Kingdom of Judah - The 7th Century BCE in Archaeological, Historical and Biblical Perspective, SBL (AIL Series) Atlanta 2019, 1-6.


17. Ramat Rahel – Ort einer interdisziplinären Begegnung, in: Oeming, M. und Lipschits, O., (Hgs.), Den Frieden ausgraben - die versöhnende Kraft der Archäologie. Erfahrungen und Ergebnisse der Ausgrabungen in Ramat Rahel/Jerusalem, Universität Winter Verlag: Heidelberg (forthcoming).


18. Archeologický výzkum v Izraeli - Evangelická teologická fakulta a Centrum biblických studií Akademie věd České republiky[Archaeological Research in Israel – Protestant Theological Faculty and Centre of Biblical Studies of the Academy of Science of Czech Republic and Charles University],, in: Šárka Velhartická (ed.), 100 let české staroorientalistiky. České klínopisné bádání, předovýchodní archeologie a spřízněné obory v dokumentech, Libri: Praha 2020, 577-582.


19. Judské chrámy a svatyně v geopolitických souvislostech [Judaean Temples and Shrines in Geopolitical Contexts], in: Šárka Velhartická (ed.), 100 let české staroorientalistiky. České klínopisné bádání, předovýchodní archeologie a spřízněné obory v dokumentech, Libri: Praha 2020, 583-603.


20. How Many Temples in Jerusalem: On Literary Patternig in the Books of Kings, in: Graupner, A. und Gadot, Y., (eds.), Jerusalem in Archaeological, Historical and Theological Perspectives, Göttingen (forthcoming; also in German and Czech).


21. Monoteismus v Izraeli a Judsku mezi archeologií, textem a ideologií: nové impulzy, nová evidence, nové interpetace interpetace [Monotheism in Israel and Judah among Archaeology, Text and

Ideology: New Impulses, New Evidence, New Interpretations], Religio 2 (2020) 141-164.


22. Good Things Come only Retrospectively: Search for Historical and Theological Topoi of the Phrase הנה־בן נולד לבית־דוד יאשׁיהו שׁמו

in Kings 13:2, in: Čapek F, and Sláma, P. (eds.), And God Saw That It Was Good (Gen 1:12) The Concept of Quality in Archaeology, Philology and Theology [BVB 42], LIT Verlag: Münster 2020, 223-234.


23. On the Perception of Reality: When Archaeology, Linguistics and Theology Meet (spolu s P. Slámou), in: Čapek F, and Sláma, P. (eds.), And God Saw That It Was Good (Gen 1:12) The Concept of Quality in Archaeology, Philology and Theology [BVB 42], LIT Verlag: Münster 2020, 1-5.


24. Transformace kulturní paměti v textech starověkého Izraele [Transformations of Cultural Memory in Texts of Ancient Israel], in: Cielontko, D., Čapek, F. (eds.)., Kolektivní pamět v bibli a křesťanství - Od teoretických otázek k praktickým aplikacím, Karolinum: Praha 2021 (forthcoming).


25. Dějiny Jeruzaléma a 'Šalomounova' chrámu z pohledu Starého zákona a současného archeologického výzkumu [History of Jerusalem and of 'Solomonic' Temple from the Point of View of Old Testament and Current Archaeological Research], Salve 4 (2020) 29-40.

MONOGRAPHS


 • 1. Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu: Kánon jako interpretační možnost rozvedená na pozadí díla B. S. Childse a J. A. Sanderse [Hebrew Bible, Its Canon and Options of Interpretations: Canon as an Interpretative Possibility Elucidated on Work of B. S. Childs and J. A. Sanders], Mlýn: Jihlava 2005, 293 pages (ISBN 80-86498-14-X).

 • 2. Kazatel – Zneklidňující kniha pro neklidnou dobu [Qohelet – Unsettled Book for Unsettled Time], ČEK SZ 21), Centrum biblických studií AV ČR a UK/ČBS: Praha 2016, 382 pages (ISBN 978-80-87287-91-0).

 • 3. Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele, [Archaeology, History and Formation of Identity of Ancient Israel], Vyšehrad/Albatros: Praha 2018, 296 pages (ISBN 978-80-7601-082-6) [signed contract for translation in English, ca. 2022].

 • 4. Temples in Transformation: Iron Age Interactions and Continuity in Material Culture and in Textual Traditions, LIT Verlag: Münster 2022 (vyjde).

EDITED BOOKS


 • 1. Náboženství a válka ve znamení kalicha [Religion and War in the Name of Chalice] (with P. Polehla, vyd.) , Oftis: Ústí n/O 2011, 79 pages (ISBN 978-80-7405-121-0).

 • 2. The Last Century in the History of the Kingdom of Judah - The 7th Century BCE in Archaeological, Historical and Biblical Perspective (with O. Lipschits), SBL (AIL Series) Atlanta 2019, 313 pages (ISBN 978-1-62837-252-6).

 • 3. And God Saw That It Was Good (Gen 1:12) The Concept of Quality in Archaeology, Philology and Theology (with P. Sláma) [BVB 42], LIT Verlag: Münster 2020, 289 pages (ISBN 978-3-643-96185-3).

 • 4. Kolektivní paměť v bibli a křesťanství - Od teoretických otázek k praktickým aplikacím [Collective Memory in the Bible and Christianity – From Theoretical Questions to Practical Applications] (with D. Cielontko), Karolinum: Praha 2022 (forthcoming).

 • 5. Starověký Jeruzalém - Archeologie, dějiny, teologie [Ancient Jerusalem - Archaeology, History, and Theology] (with O. Lipschits), Karolinum: Praha 2022/3 (planned).

BOOK REVIEWS


 • 1. Saebo M., On the Way to Canon. Creative Tradition History in the Old Testament /1998/, pod Spletitá cesta ke kánonu Starého zákona (Teologická reflexe 2/1999).

 • 2. Barr J., The Concept of Biblical Theology: An Old Testament Perspective /1999/ (Communio Viatorum 1/2000).

 • 3. Cuvillier E., Apokalypsa byla zítra – Vyznání naděje v Novém zákoně /1999/, pod Apokalyptika a Nový zákon (Teologická reflexe 1/2000).

 • 4. Schart A., Die Entstehung des Zwölfprophetenbuchs. Neubearbeitungen von Amos im Rahmen schriftenübergreifender Redaktionsprozesse /1998/, (Religio 1/2000).

 • 5. Nicholson E., The Pentateuch in the Twentieth Century (The Legacy of Julius Wellhausen) /1998/, pod Přehled dějin interpretace Pentateuchu (Teologická reflexe 1/2001).

 • 6. Mayes A. D. H., (vyd.) Text in Context. Essays by Members of the Society for Old Testament Studies /2000/, (Teologické texty 2/2001).

 • 7. Lundin R., Walhout C., Thiselton A. C., The Promise of Hermeneutics /1999/, pod Neue Hermeneutische Vorschläge für Interpretation im 21. Jahrhundert (Communio Viatorum 1/2001).

 • 8. Jackson B. S., Studies in the Semiotics of Biblical Law /2000/, (vyšlo v Religio 1/2002)

 • 9. Seitz Ch., a Greene-McCreight K., (vyd.), Theological Exegesis. Essays in Honor of Brevard S. Childs (1999), pod Co se za deset let boje o kanonický přístup odehrálo? Childs pětasedmdesátiletý (TREF 2/2002)

 • 10. Heller, J., Talmon, S., Hlaváčková, H., (vyd.), Prudký, M. (výk. vyd.), The Old Testament as Inspiration in Culture, International Academic Symposium /1995/, (Religio 2/2002 a Communio Viatorum 1/2002)

 • 11. Gross, W., Kuschel, K.-J., Bůh a zlo /2005/, (TREF 1/2006).

 • 12. Pentateuch (Pět knih Mojžíšových) – Český katolický překlad /2006/, (Katolický týdeník 28/2006).

 • 13. Heller, J., Prudký. M., Obtížné oddíly knih Mojžíšových /2006/, pod Nad nepoddajnými pěti knih Mojžíšových (Protestant 7/2007).

 • 14. Rukopisy od Mrtvého moře, přel. Segert, S., Bažantová, Š., Řehák, R., /2006/, pod Starověké dokumenty, na které se dlouho čekalo (Reflexe 36/2009)

 • 15. Mynářová, J., Dušek, J., Čech, P., Antalík, D., (eds.), Písemnictví starého předního Východu /2011/, Teologická reflexe 1 (2014) 100-101.

ARCHAEOLOGICAL CAMPAIGNS - PARTICIPATION

for details see: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-635.html


 • 2008 Ramat Rachel, Israel (volunteer)

 • 2011 Chirbet Qeiyafa (coordinator of Czech participation)

 • 2012 Tel Azekah I. (preparation of the Czech involvement)

 • 2013 Tel Azekah II. (first season with Czech group)

 • 2014 Tel Azekah III.

 • 2015 Tel Azekah IV.

 • 2016 Tel Azekah V.

 • 2017 Jerusalem - City of David, Area E

 • 2018 Jerusalem - Nahal Refajim

 • 2018 Tel Azekah VI.

 • 2019 Tel Moza 1. (head of the Czech team)

 • 2019 Tel Azekah VII.

 • 2020 Tel Moza - season fully cancelled

 • 2020 Tel Azekah - Czech participation cancelled

 • 2021 Tel Azekah VIII.

 • 2021 Tel Moza 2.

 • 2022 Tel Azeka IX (in July)

 • 2022 Tel Moza 3. (in September)


INTERVIEWS - MEDIA

Biblická archeologie pomáhá rekonstruovat dějiny biblického světa (2011)

Summer in Israel - Students uncover history in new archaeological locations (2013

Léto v Izraeli. Studenti míří objevovat historii do nové archeologické lokality (2013)

Tel Azeka - po první české účastí (2013)

Tel Azeka - další ročník archeologické kampaně (2014)

Tel Azeka - ohlédnutí za třemi roky archeologického výzkumu (2015)

Biblická archeologie: Tel Azeka - IForum (2015)

Continuing Cooperation between the Prague Theology Faculty and Tel Aviv University (2016)

Komentář ke knize Kazatel - IForum (2017)

O biblické archeologii - ČRo Interview Plus (2017)

Poslední dlouhé století v dějinách Judského království (2017)

Kniha Kazatel je stále aktuální - ČRo Wave (2017)

O archeologii v Izraeli - rozhovor pro Ohel Adom (2019)

Čeští archeologové zkoumají biblické dějiny - ČRo (2019)

Po stopách prvního doloženého monumentálního chrámu - Český Bratr (2019)

Češi vykopávají v Izraeli chrámový komplex - iRozhlas (2019)

Našli Češi biblický Šalamounův chrám? - Zápisník zahraničních zpravodajů (2019)

Chrám plný otázek: Tel Moca - IForum (2019

Starozákonní člověk a jeho víra (KT 2019)

A Temple Full of Questions (Forum 2019)

Czech students in archeological expedition in Jerusalem (CR Embassy, Tel Aviv)

Co vlastně Starý zákon líčí (Universum 2020)

Tel Moca - archeologie ve Svaté zemi (TV NOE 2021)

O Jeruzalémě (Dominikánská 8 - 2021)

Tel Moca versus Starý zákon (Živá Historie 2021)

Český archeologický výzkum v Izraeli (ČT 2021)

LANGUAGE COMPETENCE - TRANSLATIONS


 • Modern: English, German, Russion, Hebrew (basic)

 • Ancient: Hebrew, Greek, Latin, Aramaic

 • Translations: from German and English

COOPERATIONS - RESEARCH PROJECTS


 • 2005-2009 spolupráce na výzkumném záměru Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy (MSM 0021620802, hlavní řešitel prof. M. Prudký)

 • 2011 RP - Judsko doby železné IIA podle textů Starého zákona a podle nejnovějšího archeologického výzkumu se zaměřením na oblast Šefely (visiting researcher na Hebrew University, Institute of Archaeology, Jeruzalém)

 • 2011 RP - Spolupráce mezi Hebrew University a UK Praha, účast skupiny vyučujících (prof. M. Prudký a doc. P. Sláma) a studentů z ETF UK na archeologickém výzkumu v Chirbet Qeyiafa. Projektový seminář Judsko doby železné IIA podle textů Starého zákona a podle nejnovějšího archeologického výzkumu, garant české účasti.

 • 2012-2018 člen starozákonní sekce vedené doc. P. Slámou v rámci projektu Centra excelence Historie a interpretace Bible (GAČR P401/12/G160, hlavní řešitel doc. Jan Dušek, CBS AV ČR)

 • 2013 IRP - Azeka 2013 ve spolupráci s mezinárodním konsorciem The Lautenschläger Excavation Project (účast na archeologickém výzkumu spolu s prof. M. Prudkým a skupinou studentů), garant české účasti.

 • 2014 IRP - Azeka 2014 ve spolupráci s mezinárodním konsorciem The Lautenschläger Excavation Project (účast na archeologickém výzkumu spolu s doc. P. Slámou a skupinou studentů), garant české účasti.

 • 2015 IRP - Azeka 2015 ve spolupráci s mezinárodním konsorciem The Lautenschläger Excavation Project (účast na archeologickém výzkumu spolu s prof. M. Prudkým a skupinou studentů), garant české účasti.

 • 2016 IRP - Azeka 2016 ve spolupráci s mezinárodním konsorciem The Lautenschläger Excavation Project (účast na archeologickém výzkumu spolu s prof. M. Prudkým a skupinou studentů), garant české účasti.

 • 2016-2018 IP - The Last Century in the history of the Kingdom of Judah (spolu s prof. Lipschitsem koordinátor interdisciplinárního vědeckého sympozia Institutu archeologie Tel Aviv a ETF UK).

 • 2017-2022 OP3V - Biblická archeologie, hlavní řešitel.

 • 2019-2020 - Cities, Villages and Regions in the Biblical Period: Biblical Descriptions vs. Archaeological Finds (spolu s prof. Lipschitsem koordinátor interdisciplinárního vědeckého sympozia Institutu archeologie Tel Aviv a ETF UK).

 • 2019-2021 GAČR Transformace kultu: Interakce a kontinuita v hraničních oblastech pozdního Kenaanu, Pelišteje, Izraele a Judska v době želené I-IIC i za nimi, hlavní řešitel (spolu s D. R. Moulisem, Ph.D.)

 • 2019-2022 Tel Moca Expedition Project (s prof. O. Lipschitsem a S. Kisilevitz, M.A.)

TRANSLATIONS (FROM GERMAN AND ENGLISH)


 • John Barton, Etika a Starý zákon, Jihlava: Mlýn 2006 (spolu s Marií Čapkovou), ISBN 80-86498-15-8.

 • Manfred Oeming, Úvod do biblické hermeneutiky, Praha: Vyšehrad 2001, ISBN 80-7021-518-6.

 • Manfred Oeming, "Teď však jsem tě spatřil vlastním okem." Co se Jób poučil o Bohu a jeho spravedlnosti? Teologická reflexe 1 (2016), ISSN 1211-1872.

 • a další....

AWARDS


 • 1999 Cena rektora podporovaná deníkem Mladá fronta DNES

 • 2018 ocenění rektora UK v Praze v soutěži o vysoce kvalitní monografie na UK v Praze za knihu Kazatel: Zneklidňující kniha pro neklidnou dobu.

 • 2020 ocenění rektora UK v soutěži o vysoce kvalitní monografie na UK za knihu Archeologie, dějiny a útváření identity starověkého Izraele

 • ​2022 Arnost of Pardubice Award for outstanding achievement

RESEARCH STAYS IN ABROAD


 • The Hebrew University of Jerusalem - Israel

 • Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg - Germany

 • Tel Aviv University - Tel Aviv - Israel

 • Universität Wien - Austria

 • Univerzita Komenského, Bratislava - Slovak Republic

CONFERENCES - ACTIVE PARTICIPATION


The Netherlands, Slovak Republic, Austria, Germany, Israel

MEMBERSHIPS - COOPERATIONS - EDITORSHIPS

 • Israel Exploration Society (since 2011)

 • Society of Biblical Literature (since 2005)

 • Czech Christian Academy (2005-2021)

 • Teologická reflexe (journal, editor in-chief since 2009)

 • Israel Science Foundation (2019)

 • Grantová agentura UK - zpravodaj (since 2019)

 • Komise Ceny Josefa Dobrovského (since 2020)

 • Člen pracovní skupiny pro revizi a doplnění Českého překladu Písma svatého pro použití v liturgii (since 2021)

 • European Association of Biblical Studies (since 2023)

 • Národní akreditační úřad - hodnotitel (since 2023)


Last change: November 21, 2023 09:40 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Contact Us
Contact

Charles University

Protestant Theological Faculty

Černá 646/9

110 00 Prague 1

Czech Republic


Dean's Office:

(+420) 221 988 216


Office for International Relations:

(+420) 221 988 211


How To Reach Us