• Aktuality

Aktuality


7. srpna 2020

The Protestant Theological Faculty, The Czech Patristic Society and the Slovak Patristic Society cordially invite you to a conference titled


Eternity, Time and History in Patristic Thought/Věčnost, čas a dějiny patristického myšlení


More information, including the program of the event, avaialable in the event agenda and annotations


Note: Due to the latest Coronavirus development, the language of the conference changed during the preparations. In some cases, the information is presented in English even though individual speeches will eventually be presented in Czech & Slovak.


Upozornění: Z důvodu zdravotní situace v tomto roce se v průběhu příprav změnil jazyk konference. V někte rých případech je tedy anotace uveden a v angličtině, a čkoli příspěvek bude nakonec přednesen česky.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám