• Aktuality

Aktuality

27. října 2020

Výzva studentům a studentkám (nejen) sociální a pastorační práce!Milé studentky, milí studenti!


Podle platné legislativy se na Vás v době nouzového stavu vztahuje pracovní povinnost a Vaše jména byla prostřednictvím rektorátu UK předána magistrátu hl. m. Prahy. Jak již víte, můžete být povoláni k plnění pracovní povinnosti v zařízeních zdravotních a sociálních služeb dle potřeby a vzájemné dohody.


1) Máte však možnost, splnit si tuto povinnost formou dobrovolné pomoci v organizacích, které dobrovolníky naléhavě hledají a jejichž pomoc dokážou dobře využít. Dobrovolné zapojení studentů tam, kde je třeba, upřednostňuje jak vedení UK, tak i vedení naší fakulty. Pan děkan ETF, doc. Jiří Mrázek, vyjádřil ve svém dopise z 23.10. veškeré pochopení a podporu pro dobrovolnickou pomoc studentů ETF, která má v této náročné době přednost před účastní na přednáškách. Studentům PSP bude navíc uznána jako praxe.


Předkládáme Vám proto seznam vybraných organizací a platforem, které dobrovolnickou pomoc zprostředkovávají nebo si zde své dobrovolnické působení můžete přímo vyjednat. Máte možnost nabídnout zde svůj čas a síly dle svých možností a zájmu. Hledejte ve sdílené interaktivní tabulce.


Ve stejné tabulce je také druhý list, kam prosím zapisujte své vlastní působení - slouží k inspiraci a sdílení s ostatními. Se svými dotazy se obracejte na:


2) Naléhavá žádost Diakonie ČCE


Diakonie ČCE naléhavě žádá o dobrovolnickou pomoc studentů ve střediscích Krabčice, Kostelec nad Černými Lesy, Libice nad Cidlinou, Opolany, Pátek u Poděbrad. Dobrovolnickou pomoc v Diakonii ČCE koordinuje Humanitární a rozvojové středisko Diakonie ČCE na adrese: https://www.diakoniespolu.cz/co-delame/dobrovolnici/hledame-dobrovolniky-pro-socialni-sluzby-diakonie/


3) Dobrovolnictví na UK


Rektorát UK obnovuje koordinaci dobrovolnické pomoci studentů a zaměstnanců UK. Dobrovolnické aktivity jsou rozdělené do 6 oblastí: · Centrální pomoc UK v oblasti sociálních a terénních služeb · Vyučování, doučování a hlídání dětí · Pomoc mediků a studentů dalších zdravotnických programů UK · Pomoc zaměstnanců a studentů UK jako jednotlivců · Pomoc jednotlivých fakult a spolků · Sousedská pomoc Podpůrným pracovištěm pro koordinaci dobrovolnické pomoci na UK je Centrum Carolina (UK Point). Kontakty: sarka.vohlidalova@ruk.cuni.cz<mailto:sarka.vohlidalova@ruk.cuni.cz>, tel: 778 750 048.


4) O studentkách ETF UK, které pomáhájí potřebným lidem, hlavně seniorům, vyšel pěkný článek na serveru Univerzity Karlovy UKForum. Přečíst si jej můžete ZDE.
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám