• Aktuality

Aktuality

23. dubna 2021

Mezinárodní Rada pro hodnocení tvůrčí činnosti dokončila vnitřní hodnocení vědecké činnosti na UK.


Téměř dva roky se několik set převážně zahraničních odborníků zabývalo vědeckou produkcí univerzity v období let 2014–2018, seznamovalo se s organizací vědecké činnosti, zapojením do mezinárodních projektů, výchovou mladých výzkumníků a dalšími aspekty vědecké práce na UK.


Za měřítko kvality bylo zvoleno několik referenčních univerzit, s nimiž hodnotitelé porovnávali výkon UK (například university v Lovani, Heidelbergu nebo Kodani).

Ačkoli hodnocení bylo oficiálně ukončeno, nyní začíná neméně důležité období diskuzí o tom, jak získané výstupy, výsledky a doporučení nejlépe využít ke skutečnému zlepšení UK v její vědecké a tvůrčí činnosti.


Shrnutí evaluačního procesu a výsledky hodnocení, stejně tak i doporučení, která by měla univerzitě pomoci na její cestě k excelentní vědecké a tvůrčí činnosti, naleznete v dokumentu níže.

Výsledky naší fakulty naleznete na straně 7. Vědecká komise vyzdvihla např. publikační aktivitu fakultních členů, jejich přispívání do mezinárodních odborných oborových časopisů, účast fakulty na realizaci mezinárodních vědeckých a vzdělávacích projektů nebo systém získávání a udržování mladých vědeckých pracovníků.


Executive summary
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám