• Aktuality

Aktuality

18. května 2021

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UK

18.-19. KVĚTNA 2021

 

Vážení studenti ETF,

 

jak mnozí víte, naše fakulta i univerzita má své samosprávné orgány - akademické senáty. Ty mimo jiné schvalují rozpočty, vnitřní předpisy a též volí děkana/rektora. Zpravidla jsou v nich rovně zastoupeni učitelé a studenti. Zástupci ETF ve "velkém" senátu (AS UK) nyní jsou Jan Kranát a Petr Sláma za učitele, za studenty pak Ondřej Horký. Poté co Petra Procházková úspěšně zakončila studium, nemáme však druhého studentského zástupce a bohužel ani náhradníka z minulých voleb. Proto předsednictvo AS UK vyhlásilo na naší fakultě doplňovací volby.

 

Tyto volby proběhnou 18.-19. května 2021. Poprvé v dějinách ETF se uskuteční elektronicky a bude se hlasovat jen ve studentské komoře. Zvolený náhradník setrvá ve své funkci až do ledna 2022, kdy skončí mandát všech senátorů za ETF. O způsobu voleb a kandidátech budete včas informováni.

 

Kandidovat může každý člen akademické obce fakulty, nyní tedy každý student. Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce, nyní každý student. Prosím obracejte se s návrhy na možné kandidáty na členy volební komise (Olga Navratilová, Jáchym Šenkyřík, Ondřej Horký nebo Maria Synko), nejlépe přímo na mail navratilova@etf.cuni.cz.

 

Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit. Volební komisi hodně usnadníte práci, když zjistíte a doplníte, že kandidát s kandidaturou souhlasí. Navržení kandidáti mohou oslovit akademickou obec krátkou informací o sobě a svém programu opět přes mail volební komise. Seznam kandidátů a jejich programy budou vyvěšeny na webových stránkách ETF nejpozději 14. května.

 

Q.B.F.F.F.

 

Mgr. Jan Kranát, PhD.

předseda AS ETF

 

Mgr. Jáchym Šenkyřík

místopředseda AS ETF

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám