• Aktuality

Aktuality

20. května 2021

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UK

18.-19. KVĚTNA 2021

 

Vážení studenti ETF,

 

jak mnozí víte, naše fakulta i univerzita má své samosprávné orgány - akademické senáty. Ty mimo jiné schvalují rozpočty, vnitřní předpisy a též volí děkana/rektora. Zpravidla jsou v nich rovně zastoupeni učitelé a studenti. Zástupci ETF ve "velkém" senátu (AS UK) nyní jsou Jan Kranát a Petr Sláma za učitele, za studenty pak Ondřej Horký. Poté co Petra Procházková úspěšně zakončila studium, nemáme však druhého studentského zástupce a bohužel ani náhradníka z minulých voleb. Proto předsednictvo AS UK vyhlásilo na naší fakultě doplňovací volby.

 

Tyto volby proběhnou 18.-19. května 2021. Poprvé v dějinách ETF se uskuteční elektronicky a bude se hlasovat jen ve studentské komoře. Zvolený náhradník setrvá ve své funkci až do ledna 2022, kdy skončí mandát všech senátorů za ETF. O způsobu voleb a kandidátech budete včas informováni.

 

Kandidovat může každý člen akademické obce fakulty, nyní tedy každý student. Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce, nyní každý student. Prosím obracejte se s návrhy na možné kandidáty na členy volební komise (Olga Navratilová, Jáchym Šenkyřík, Ondřej Horký nebo Maria Synko), nejlépe přímo na mail navratilova@etf.cuni.cz.

 

Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit. Volební komisi hodně usnadníte práci, když zjistíte a doplníte, že kandidát s kandidaturou souhlasí. Navržení kandidáti mohou oslovit akademickou obec krátkou informací o sobě a svém programu opět přes mail volební komise. Seznam kandidátů a jejich programy budou vyvěšeny na webových stránkách ETF nejpozději 14. května.

 

Q.B.F.F.F.

 

Mgr. Jan Kranát, PhD.

předseda AS ETF

 

Mgr. Jáchym Šenkyřík

místopředseda AS ETFVýsledky doplňovacích voleb


Výsledky doplňovacích voleb studentských zástupců do akademického senátu Univerzity Karlovy.


Z 323 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 62 hlasujících (19 %), kteří hlasovali následovně:


1.      Lalia-Irena Diopová obdržela 27 hlasů (44 %),


2.      Bc. Karolína Surovcová a Oskar Vogl obdrželi každý po 17 hlasech (28 %).


Jeden hlasující se zdržel.


Novou senátorkou se tedy stává Lalia-Irena Diopová, a to do 31. ledna 2022, kdy uplyne funkční období všem senátorům.
Seznam kandidátů (seřazeni podle abecedy):


Lalia-Irena Diopová

Bc. Karolína Surovcová

Oskar Vogl


Lalia-Irena Diopová, studentka evangelické teologie, 5. ročník bakalářského studia,"Jmenuji se Lalia Diopová a studují evangelickou teologii se záměrem jednoho dne být kaplankou. V současné době jsem členka studentské komory fakultního akademického senátu. Ve volném čase se za normálního režimu věnuji zpívání ve fakultním pěveckém sboru, sportování a práci s mládeží a dětmi v ČCE."Bc. Karolína Surovcová, studentka komunitní krizové a pastorační práce – diakoniky, 1. ročník magisterského studia,


„Vystudovala jsem ETF v bakalářském studijní oboru Sociální a pastorační práce, studium jsem zakončila v červnu 2020. V současné době studuji obor Diakonika v prvním ročníku dálkové studia. Nyní jsem na rodičovské dovolené. Mé předchozí zaměstnání byla na pozicích - asistent pedagoga, vedoucí dramatického kroužku a vychovatelka ve školní družině. Mezi mé koníčky patří mimo rodinu a studia, vaření, cestování, společenství lidí všeho druhu, sociální sítě a procházky po přírodě.

V senátu bych ráda zastupovala studenty kombinovaného studia.“Oskar Vogl, student evangelické teologie, 1. ročník bakalářského studia.


"Jmenuji se Oskar Vogl. Pocházím, tak jako mnozí studenti ETF, z farářské rodiny. Prvních dvanáct let života jsem prožil ve Sněžném na Vysočině, posledních deset let žiji v Uherském Hradišti na Slovácku. Studoval jsem nejprve církevní gymnázium, nicméně maturoval jsem na střední škole pedagogické a sociální. Od nejútlejších žákovských let mi nebylo lhostejno, co se v mnou navštěvovaném vzdělávacím ústavu děje, proto jsem se vždy rád aktivně zapojoval do činnosti „školních parlamentů“. Tam jsem dobře uplatnil svůj organizační talent a chuť přistupovat k věcem inovativně. Obdobně jsem se realizoval na celostátní úrovni díky několikaleté spolupráci s organizací Člověk v tísni. Podobně tomu bylo – a do značné míry stále je – v kruzích církevních. Pracoval jsem čtyři roky jako člen seniorátního odboru mládeže, kde jsem kromě organizace víkendových setkáváni také zastupoval mládež na konventech. Není žádným tajemstvím, že jsem mezi kandidáty benjamínek. Kolegové a kolegyně mi ovšem dodali kuráže a nominaci jsem přijal. Věřím, že své předchozí zkušenosti bych mohl v Akademickém senátu dobře uplatnit, a že i přes svůj nízký věk bych se rychle rozkoukal a pustil se do práce tak, jako tomu bylo ve všech mých předchozích funkcích.

Bez ohledu na výsledek voleb jsem předem vděčný za každý jeden Váš hlas!"


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám