• Aktuality

Aktuality

14. dubna 2022

Ocenění "Litera za nakladatelský čin" v roce 2022 v soutěži Magnesia Litera získala kniha Lipnická bible: Štít víry v neklidných časech pozdního středověku.


Kvalitně zpracovanou knižní publikaci, vydanou díky možnosti podrobně studovat 600 let starý rukopis Lipnické bible, připravil mezinárodní a mezioborový vědecký kolektiv pod vedením Lucie Doležalové a Karla Pacovského, který je kromě doktorského studia na FF UK současně i studentem a pomocným vědeckým pracovníkem na Evangelické teologické fakultě.


Oběma editorům, všem autorům i nakladateli gratulujeme k povedené publikaci, jejímu úspěchu a přejeme mnoho štěstí do další práce!


Více informací o publikaci naleznete na tomto odkaze.Zleva nakladatel Ladislav Langpaul (Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého), Lucie Doležalová a Karel Pacovský (Univerzita Karlova)

Foto: Michal Břicháč
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám