• Aktuality

Aktuality

26. října 2023

Se zděšením jsme sledovali zprávy o vražedném útoku, který v době svátku podnikli palestinští teroristé na obyvatele státu Izrael. Útok byl veden s brutálním a nevybíravým násilím vůči bezbranným lidem. Takto podlé jednání nelze ospravedlnit žádnými důvody ani cíli. Ti, kdo útok naplánovali a provedli, projevili pohrdání lidským životem, a to i životy svých vlastních lidí, které vystavili odvetě, s níž museli počítat. Skutky zloby a nenávisti nemohou vést k dobrému, a k dobrému nepovede ani jejich stupňování.

Vyjadřujeme solidaritu všem postiženým, mezi nimiž jsou také rodiny našich přátel a kolegů z univerzit v Tel Avivu a v Jeruzalémě. Modlíme se za zraněné, odvlečené, za všechny, kdo někoho blízkého ztratili. Jsme vděčni všem, kdo usilují o pomoc postiženým, zastavení násilí a překonání nenávisti.


Děkan a kolegium děkana ETF UK, Akademický senát UK ETF, 13. října 2023With horror, we watched the news of the murderous attack on the population of the State of Israel conducted by Palestinian terrorists during the holiday season. The attack was carried out with brutal and indiscriminate violence against defenceless people. There is no justification for such a vile act for any reason or objective. Those who planned and carried out the attack showed disregard for human life, including the lives of their own people, whom they exposed to a retaliation that must have been reckoned with. Acts of malice and hatred cannot lead to good, nor will their escalation lead to good.

We express our solidarity with all those affected, among whom are the families of our friends and colleagues at the universities of Tel Aviv and Jerusalem. We pray for the wounded, for the abducted, for all those who have lost someone they loved. We are grateful to all those who are working to help those affected, to stop the violence and to overcome hatred.


Dean and Dean’s Board and Academic Senate of Protestant Theological Faculty, Charles University, October 13, 2023


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám