• Aktuality

Aktuality

18. února 2024

První krok na společné cestě za rozvojem sociálního podnikání


Evangelická teologická fakulta podepsala ve středu 14. února 2024 s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj ekosystému sociálního podnikání“.


Projekt vychází jak z potřeb sociálních podniků, tak i expertů, kteří se sociálním podnikáním dlouhodobě zabývají. Klade si za cíl vzdělávat a zvyšovat povědomí o tématu, poskytovat podporu a poradenství všem zúčastněným subjektům, a povzbudit tak vznik a rozvoj sociálních podniků a ekosystémů sociálního podnikání v ČR. Je příležitostí pro studenty naučit se začleňovat aspekty podnikavosti při práci s lidmi, kteří služby sociální práce vyhledávají. Je příležitostí i pro učitele, především z řad Katedry sociální práce, rozšířit své stávající kurzy o nové poznatky a informace, případně rozvíjet další oblast své badatelské činnosti.


Memorandum, jež podpisem stvrdili děkan fakulty doc. Jan Roskovec, Ph.D. a ředitelka odboru integrace na trh práce MPSV Mgr. Anna Brabcová, má mezi oběma stranami zajistit přenos informací či vzájemnou propagaci a koordinaci aktivit týkajících se sociálního podnikání, a to ve spolupráci s dalšími součástmi Univerzity Karlovy – zejména s Fakultou humanitních studií a Centrem pro přenos poznatků a technologií.Fotografie ze setkání a podpisu Memoranda naleznete v naší fotogalerii!


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám