• Aktuality

Aktuality


17. prosince 2018

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ETF UK


Přijďte získat podrobné informace o všech studijních programech:


Bakalářský a magisterský program


• Evangelická teologie:

• Teologie křesťanských tradic

• Pastorační a sociální práce

• Teologie – spiritualita – etika

• Křesťanská krizová a pastorační práce - Diakonika


Doktorský program


• Biblická teologie

• Historická a systematická teologie

• Praktická teologie a etika

• Filozofie náboženství


Více informací na benes@etf.cuni.cz nebo na telefonu 221 988 621.


Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám