• Aktuality

Aktuality


16. října 2019

Den s Diakonií


Srdečně zveme na setkání pracovníků Diakonie ČCE, studentů a učitelů

Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a představitelů města

Jablonec nad Nisou na téma služby Diakonie.


PODROBNÝ PROGRAM AKCE


Přihlášky zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclGSB29bE6i74Qpm4Id6Aho0cUoeuzTfXxSq7XiMBNphqhdA/viewform


Cíle setkání s pracovníky Diakonie ČCE a střediska Diakonie Jablonec jsou z pohledu studentů a učitelů ETF UK následující:


- Během návštěvy ve středisku by studenti spolu se svými učiteli chtěli zachytit inovativní postupy ve službách Diakonie (tzn. participativní, zaměřené na klienta, jinak definující vlastnictví moci, přesahující hranice, tedy též zaměřené na vytváření podpůrných kruhů a sítí, na propojenost s obcí a na hledání jiných neformálních a formálních zdrojů podpory a pomoci).

- Zachytit způsoby, jakými dané středisko nabízí zájmovým skupinám svou křesťanskou podobu.

- Skrze návštěvu studentů a učitelů ve středisku a setkání s pracovníky Diakonie se také vzájemně ubezpečit, že si máme co říci, můžeme se od sebe navzájem učit, inspirovat se a společně přispívat k růstu studentů, učitelů i Diakonie. Uvědomit si způsoby, kterými se to už děje, a hledat nové, konkrétní cesty k naplňování uvedeného cíle.


Dny s Diakonií se konají při příležitosti oslav 30. výročí DČCE


Více informací o středisku Diakonie Jablonec na https://jablonec.diakonie.cz/


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám