• Aktuality

Aktuality


17. září 2019

Mezinárodní konference In Pluribus Unitas - Jednota v mnohosti:


Call for papers


Srdečně Vás zveme na VIII. ročník mezinárodní vědecké konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky In Pluribus Unitas 2019, která je v letošním roce pořádána ve spolupráci dvou fakult Univerzity Karlovy - Evangelické teologické fakulty a Husitské teologické fakulty.


Konference se uskuteční ve dnech 19. - 21. 9. 2019 v prostorách ETF UK na Praze 1. Je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia a mladým vědeckým pracovníkům v oblasti teologie, religionistiky a příbuzných disciplín.


Jejím cílem je na jedné straně představit aktuální výstupy bádání jednotlivých účastníků a práci jejich pracovišť, ale také budování nových partnerství mezi jednotlivými účastníky a jejich institucemi. Jednota v mnohosti se tradičně těší mezinárodní účasti, proto je samozřejmostí možnost přednesení příspěvku v některém ze světových jazyků (angličtina, němčina) a také v češtině a slovenštině.


PODROBNÝ PROGRAM AKCE


Výstupem z konference bude recenzovaný konfereční sborník. Přihlášku na konferenci vyplňujte pomocí google formuláře do 31. 7. 2019. Přihlášení tímto způsobem je závazné.


V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mailu ipu@cuni.cz.


Na Vaši účast se těší organizační tým z ETF a HTF UK.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám