• Aktuality

Aktuality

18. května 2020

Informace UK pro studenty i učitele

Příprava na zimní semestr 2020 v souvislosti s covid-19 (4. 9. 2020) - informace UK


Od 11. 5. 2020 se uvolňují možnosti výuky. Prosíme, sledujte informace prostřednictvím e-mailů ze strany vedení fakulty a vyučujících a informace na webu UK. Děkujeme.


STUDENTI před prvním vstupem do budovy podepíší ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ


VYUČUJÍCÍ pro každou výuku povedou prezenční listinu.


Upozorňujeme na nové mimořádné opatření vlády ČR, které mj. upravuje povinnost nosit roušky na vysokých školách. Za předpokladu, že bude v místnosti max. 15 osob a budou zachovány rozestupy alespoň 1,5 metru, NEMUSÍ od 12. 5. 2020 studenti, uchazeči, akademici a členové zkušebních komisí pro státní a přijímací zkoušky nosit roušky.

Harmonogram AR

 • Harmonogram ETF aktualizován 27. 3. 2020 na základě opatření rektora 11/2020 s ohledem na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR, a v návaznosti na rozhodnutí kolegia děkana ze dne 25. 3. 2020.

  HARMONOGRAM ETF

  Prosím, věnujte mu pozornost.

  Hlavní změny:

  Konec výuky LS - 12. 6. 2020

  Zkouškové období - 15. 6. - 30. 7. 2020


  SZZ

  22. - 30. 6. 2020 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 29. 5. 2020

  14. – 18. 9. 2020 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 20. 7. 2020


  Vše samozřejmě pod podmínkou (viz Jak 4,13), že výuka ve školách bude umožněna nejpozději od 20. 5. 2020. V případě pozdějšího otevření škol bude harmonogram dále upraven.

Další informace pro studenty

 • Jakým způsobem lze nyní podat odvolání proti rozhodnutí o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách (např. proti rozhodnutí o vyměření poplatku, rozhodnutí o ukončení studia)? Informace a formulář žádosti


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám