Ekonomické oddělení

Vedoucí

Eva Semecká

tel. 221 988 218

e-mail:  semecka[at]etf.cuni.czPersonální a mzdová agenda + pokladna a vyúčtování pracovních cest

Ivana Vlasáková

tel. 221 988 204

e-mail:  vlasakova[at]etf.cuni.cz


Pokladní hodiny

pondělí 9 - 12

úterý 13 - 15

středa 9 - 12

čtvrtek 13 - 15

pátek 9 - 12


MIMO TUTO DOBU JE POKLADNA UZAVŘENA!


FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

bankovní spojení: 85439011/0100


Pozn.: název musí být vždy uveden přesně v tomto znění, bez zkratek.


STIPENDIA

Podklad pro přiznání stipendia zde

Přehled druhů stipendií zde


PRACOVNÍ CESTY

Cestovní náhrady - směrnice č. 14 platná od 1. 8. 2017 čtěte zde

Dodatek č. 1 - limity zde

Dodatek č. 2 - studenti zde

Sazby zahraničního stravného na rok 2019 zde


Vnitřní směrnice č. 11 o oběhu účetních dokladů  čtěte zdeFORMULÁŘE KE STAŽENÍ


Objednávka   objednávka


Dohoda o provedení práce - proplacení   DPP - proplacení

Dohoda o provedení práce - hromadný pokyn k proplacení  DPP - hromadný pokyn

Dohoda o provedení práce - dodatek k žádosti o uzavření s cizincem DPP - dodatek cizinci

Dohoda o provedení práce - žádost o uzavření DPP - uzavření


Informace pro platbu ze zahraničí   informace Komerční banky


PRACOVNÍ CESTY:

STUDENT: Vyúčtování cesty zde + smlouva o poskytnutí cest. náhrad zde

Cestovní příkaz platný od 1. 11. 2017 zde

Čestné prohlášení  zde

Čestné prohláčení - anglicky zde


Smlouva o poskytnutí cestovních náhrad pro osoby, které nejsou v pracovním poměru u ETF:

- podklad pro uzavření Smlouvy o poskytnutí cestovních náhrad zde

- placeno z grantu nebo projektu  zde

- placeno z grantu nebo projektu - anglicky  zde

- placeno ze základního příspěvku zde


DAROVACÍ SMLOUVY:

Upozornění: v případě uzavírání smlouvy v angličtině je nutné současně uzavřít a podepsat tuto smlouvu také v češtině.

do 500 000 Kč právnická osoba  zde

anglická verze  zde


do 500 000 Kč fyzická osoba  zde

anglická verze  zde


nad 500 000 Kč právnická osoba  zde

anglická verze  zde


nad 500 000 Kč fyzická osoba zde

anglická verze  zde
Poslední změna: 2. září 2019 09:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám