Ekonomické oddělení


Vedoucí

Eva Semecká - od 18. 3. 2024 dočasně kancelář 1. patro

tel. 221 988 218

e-mail:  semecka[at]etf.cuni.cz

úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 8 - 12 hod.


Personální a mzdová agenda, pokladna, vyúčtování pracovních cest

Zuzana Veselá - dočasně sekretariát 5. patro

tel. 221 988 106

e-mail:  vesela[at]etf.cuni.cz

úřední hodiny: denně 9 - 12 hod. MIMO TUTO DOBU JE POKLADNA UZAVŘENA!
FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

bankovní spojení: 85439011/0100


Pozn.: název musí být vždy uveden přesně v tomto znění, bez zkratek.


KE STAŽENÍ


Objednávka objednávka

Vnitřní směrnice č. 11 o oběhu účetních dokladů čtěte zde

Podklad pro platbu na zahraniční bankovní účet zde

Informace pro platbu ze zahraničí IBAN


PRACOVNÍ CESTY

Opatření rektora č. 54/2023: Pracovní cesty zaměstnanců a výjezdy studentů UK zde

Žádost o povolení použití soukromého vozidla zde

Smlouva o výpůjčce zde

Sazby zahraničního stravného na rok 2024 zde

Cestovní náhrady - směrnice č. 14 platná od 1. 8. 2017 čtěte zde

Dodatek č. 1 - limity zde

Dodatek č. 2 - studenti zde


STUDENT: Smlouva o poskytnutí cest. náhrad zde + Vyúčtování cesty zde

Vyúčtování - anglicky zde


Cestovní příkaz platný od 1. 9. 2023 zde

Čestné prohlášení zde

Čestné prohlášení - anglicky zde


Smlouva o poskytnutí cestovních náhrad pro osoby, které nejsou v pracovním poměru u ETF:

- podklad pro uzavření Smlouvy o poskytnutí cestovních náhrad zde

- placeno z grantu nebo projektu zde

- placeno z grantu nebo projektu - anglicky zde

- placeno ze základního příspěvku zde


STIPENDIA

Podklad pro přiznání stipendia zde

Přehled druhů stipendií zde


PERSONÁLNÍ

Dovolenka zde

Den osobního rozvoje zde

Mimořádná odměna zde

Žádost o příspěvek ze sociální fondu zde


DPP

Dohoda o provedení práce - proplacení   DPP - proplacení

Dohoda o provedení práce - hromadný pokyn k proplacení  DPP - hromadný pokyn

Dohoda o provedení práce - dodatek k žádosti o uzavření s cizincem DPP - cizinci

Podklad pro platbu na zahraniční bankovní účet AJ Information for payment

Dohoda o provedení práce - žádost o uzavření DPP - uzavření


DAROVACÍ SMLOUVY:

Upozornění: v případě uzavírání smlouvy v angličtině je nutné současně uzavřít a podepsat tuto smlouvu také v češtině.

do 500 000 Kč právnická osoba  zde

anglická verze  zde

do 500 000 Kč fyzická osoba  zde

anglická verze  zde

nad 500 000 Kč právnická osoba  zde

anglická verze  zde

nad 500 000 Kč fyzická osoba  zde

anglická verze  zde
Poslední změna: 28. červen 2024 11:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám