• Aktuality

Aktuality


1. výzva aliance 4EU+ společné vzdělávací projekty

V rámci projektu Evropských univerzitních aliancí (Erasmus+) vypsala aliance 4EU+ 1. výzvu k přípravě společných vzdělávacích projektů.

Vzdělávací aktivity, které budou podpořeny v této výzvě mohou nabývat různé formy, od workshopů a krátkých intenzivních studijních zkušeností po společné kurzy, moduly či studijní programy. Všechny projekty musí zahrnovat alespoň tři členské univerzity 4EU+ a spadat do jednoho ze čtyř Flagshipů

Deadline 15. června 2020 je určen pro podávání návrhů spadající pod Flagship 2.

Deadline 1. července 2020 je určen pro podávání návrhů ve třech zbývajících Flagshipech.

Podrobnější informace najdete na: Evropské centrum UK a 4EU+ Educational Projects

Pokud uvažujete o podání projektu v této výzvě, kontaktujte Dr. Kristýnu Kolínovou z Evropského centra UK nebo pište na tento e-mail

25. května 2020


Slovo na tento den

24. května 2020


Knihovna otevřena od 25.5.

21. května 2020


Obhajoba disertační práce Josefa Bartoška. 10. června

OZNÁMENÍ

Ve středu dne 10. června 2020

se od 13,30 hodin

koná v místnosti č. 204 ve 2. patře

veřejná obhajoba dizertační práce

Mgr. Ing. Josefa BARTOŠKA.

Téma:

„Ikony a ikonoklastie v džinismu (srovnání s křesťanstvím).“

13. května 2020

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Krizová a pastorační práce - diakonika. Uzávěrka 15. června

Děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

vypisuje výběrové řízení na místo odborné asistentky / odborného asistenta pro studijní program Komunitní krizová a pastorační práce – diakonika

Bližší informace zde

22. května 2020


Zpravodaj květen 2020

Vyšlo další číslo fakultního Zpravodaje.

20. května 2020


HARMONOGRAM a důležité informace o výuce, poplatcích, konzultacích aj.

Harmonogram aktualizován 27. 3. 2020 na základě opatření rektora 11/2020 s ohledem na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR, a v návaznosti na rozhodnutí kolegia děkana ze dne 25. 3. 2020.

Harmonogram

Prosím, věnujte mu pozornost.

Hlavní změny:

Konec výuky LS - 12. 6. 2020

Zkouškové období - 15. 6. - 30. 7. 2020

SZZ

22. - 30. 6. 2020 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 29. 5. 2020

14. – 18. 9. 2020 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 20. 7. 2020

18. května 2020


Letní škola klasických studií

Letošní Letní škola klasických studií bude zaměřena na překládání a vykládání Bible, koná se na ETF 1.-4. července.

15. května 2020


Obhajoba disertační práce Zbyňka Marjanka. 18. června

Ve čtvrtek dne 18. června 2020

se od 13,30 hodin

koná v místnosti č. 204 ve 2. patře

veřejná obhajoba dizertační práce

Mgr. Zbyňka MARJANKA.

Téma:

„Etické rozměry v současném pojištovnictví na konkrétním příkladě zemědělského pojištění

v České republice.“

13. května 2020
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám