• Aktuality

Aktuality


Hostovská přednáška Dr.phil. Eick Sternhagen

Hostovská přednáška, Dr.phil. Eick Sternhagen: What is THE HUMAN? Facets of Anthropology: towards the Definition of The Human Being

Co je člověk? Kontury antropologie: poznámky k definici člověka

Přednáška bude přednesena anglicky ve ČTVRTEK 30. května 2019 v seminární místnosti "F", 3.patro, v rámci kurzu Filozofická a teologická antropologie (tlumočení bude v případě potřeby k dispozici)

Lecture will be given as a part of the Course in Philosophical and Theological Anthropolgy for Helping Professions on Thursday, May 30th, 2019 at 11-12.30 am

Lecture Room F, third floor

20. května 2019Dodatečné přijímací řízení

ETF UK vyhlašuje dodatečné přijímací řízení (II. kolo) do všech bakalářských a navazujících magisterských oborů s termínem odevzdání přihlášek do 11. 8. 2019. Přijímací zkoušky budou 2. - 5. 9. 2019.

11. dubna 2019Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám