• Aktuality

Aktuality

Kurz NEMOCNIČNÍ KAPLAN

Cílem kurzu je získání odborných znalostí i dovedností z oblasti speciální pastorace, nezbytných pro výkon povolání nemocničních kaplanů. Součástí je jeka teoretická, tak praktická výuka v nemocnicích. Přihlášky lze podávat do 15. 6. 2024.

15. června 2024


Prof. Dr. Jürgen Moltmann *1926 – †2024

V pondělí 3. června zemřel ve věku 98 let nestor světových křesťanských myslitelů, německý evangelický theolog Jürgen Moltmann (*8. dubna 1926 – †3. června 2024).

5. června 2024


Konference CODE Forum 2024

Registrations and paper submissions till 1. 7. 2024!

submit your proposal before 1st July 2024

register your attendance before 1st July 2024

Mezinárodní konference CODE Forum 2024: Community Development and Diaconal Identity - responding to disruption and uprootedness se uskuteční 17.– 20. 9. 2024 na VOŠ JABOK.

3. června 2024


doc. PhDr. Karel Floss *1926 – †2024

Se zármutkem oznamujeme, že 15. května 2024 nás ve věku nedožitých devadesáti osmi let opustil filosof, politik a pedagog doc. PhDr. Karel Floss.

30. května 2024


Studentské hodnocení výuky

Zpětná vazba nám ukazuje, jak a kam můžeme výuku posouvat. Podněty se zabývají vyučující i vedení fakulty. Prosíme, abyste evaluacím věnovali chvíli času – jsou anonymní, komentujete pouze předměty, které jste navštěvovali. Má to smysl! Hodnotit můžete do 30. 8. 2024.

28. května 2024


Kompletní webový archiv Teologické reflexe 1995–2023

Nově naleznete obsah všech čísel Teologické reflexe od r. 1995 až do současnosti ve veřejně přístupném webovém archivu ZDE. Velký dík za tento počin patří Zdenku Širkovi, Ph.D., který s pomocí několika studentů vše zrealizoval.

12. února 2024

Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám