• Aktuality

Aktuality

Doplňovací volby do akademické komory AS UK

Ve dnech 5.–6. října 2022 proběhnou doplňovací volby do akademické komory Akademického senátu UK. Vítězný kandidát nahradí v AS odstupujícího senátora doc. Petra Slámu..

5. října 2022


Sociální zemědělství a zahradní terapie v praxi

Konference, která se koná 6. října 2022 v Olomouci, usiluje o nahlédnutí sociálního zemědělství a zahradní terapie jak skrze terapeutickou a integrační, tak také teologickou či sociologickou perspektivu.

30. září 2022


Rozhodujeme se s podporou – ono to ani jinak nejde

Rozhodujeme se s podporou – ono to ani jinak nejde: Úmluva o právech osob se zdravotním postižením.

Symposion neboli veselé vzdělávání

se uskuteční v úterý 11. října 2022 ve 13 hodin

Akce se koná ve Velké posluchárně ETF UK.

30. září 2022


Noc vědců 2022

Největší vědecko-popularizační akce roku se po roce opět vrací a Evangelická teologická fakulta u ní nesmí chybět! Noc Vědců 30. září 2022 otevře dveře stovek akademických budov všem zájemcům, kteří touží okusit vědu a techniku všemi smysly!

30. září 2022


Všichni jsme břemena a nosiči: pandemie, tornádo, válka

Srdečně Vás zveme na 13. transdisciplinární konferenci komunitní krizové spolupráce (11. 11. 2022 na ETF UK, od 10:00 do 15:00). Konferencí chceme přispět ke společenské vzájemnosti za měnících se společenských podmínek.

30. září 2022Studijní soustředění TKT

Ve dnech 9. – 18. září se konalo úvodní studijní soustředění všech ročníků bakalářského oboru Teologie křesťanských tradic Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v budově Staré školy ve Strašicích.

23. září 2022Fakulta v Chotěboři

20. září 2022

Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám