• Aktuality

Aktuality


Časopis Absolvent o ETF UK

20. listopadu 2020


MOBILITA AKADEMIKŮ A DOKTORANDŮ v roce 2021

Termín pro odevzdání návrhů na všechny zahraniční partnerské univerzity je STŘEDA 2. 12. 2020 do 15:00 na zahraničním odd.

Veškeré podklady (tzn. přihlášku i zvací dopis či e-mail od vašeho zahraničního partnera) můžete zasílat i elektronicky na intl@etf.cuni.cz

Podpis proděkana pro zahraničí na vaší přihlášce zajistíme po uzávěrce pro všechny odevzdané návrhy společně.

Dodržte prosím výše uvedený termín pro odevzdání návrhů, neboť musíme všechny návrhy zprocesovat a odeslat na RUK a přes ESS (Elektronickou spisovou službu UK).

Podrobné informace k výjezdům přes tento program včetně seznamu meziuniverzitních dohod najdete ZDE

Formuláře ke stažení zde:

Academic Visitor Application 2020

GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Věru Fritzovou

5. listopadu 2020


FOND POINT- PODZIM 2020, Deadline 30.11.2020

Podávejte žádostí o finanční podporu z programu na Podporu internacionalizace na UK neboli Fondu POINT

Návrhy podávejte on-line v aplikaci IS Věda

Aplikace bude pro žadatele přístupná do 30. listopadu 2020

Podrobnosti k programu POINT najdete ZDE

Předkládejte návrhy projektů, které budou realizovány v průběhu kalendářního roku 2021.

V případě, že uvažujete o podání návrhu v tomto termínu, kontaktujte prosím Mgr.Věru Fritzovou.

5. listopadu 2020
Podpora studentských projektů ETF UK

Nadační fond Věry Třebické - Řivnáčové vypisuje další ročník podpory studentských projektů UK ETF. Termín podání přihlášek je 30. listopadu 2020. Podpora je určena studentům všech programů bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia.

27. října 2020


Oznámení: Home office od 14.10.

Administrativní pracovníci ETF UK do odvolání na Home office.

14. října 2020


Zpravodaj říjen 2020

Vyšlo nové číslo fakultního Zpravodaje ZDE.

12. října 2020

Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám