• Aktuality

AktualityKonference (Za) Co můžou média

Evangelická teologická fakulta

ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem České republiky,Diakonií Českobratrské církve evangelické,

Psychologickou službou Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru MV ČR, Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Spolkem krizovců a humanitářů zve na 9. mezioborovou konferenci

-

tentokrát s názvem

(ZA) CO MŮŽOU MÉDIA v pátek 9.listopadu 2018

Velká posluchárna

Evangelické teologické fakulty UK v Praze 1, Černá 9

9. listopadu 2018Promoce absolventů doktorského studia

Promoce absolventů doktorského studia se koná ve čtvrtek dne 29. listopadu 2018 od 10,30 hodin

ve Velké aule Karolina.

29. listopadu 2018


Konvokační přednáška Prof. Gerd Thiessen

V úterý dne 27. listopadu 2018 se od 11 hodin koná ve velké posluchárně fakulty

konvokační přednáška v rámci projektu Centra excelence „Historie a interpretace Bible“,

kterou prosloví

Prof. Gerd Theissen

(Theologische Fakultät,

Uni Heidelberg)

Téma:

„Paul: his development from a fanatic to a reconciliator“.

27. listopadu 2018Sympozium ke 100. výročí vzniku ČCE

SYMPOZIUM KE 100. VÝROČÍ VZNIKU

ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

13. listopadu 2018

UK ETF, Černá 9, Praha 1, Velká posluchárna.

Program sympozia:

9:30 – 10:30 Ota Halama: Česká konfese před vystoupením Ferdinanda Hrejsy. Toleranční a potoleranční předpoklady unie českomoravských protestantů

10:30 – 11:30 Martin Vaňáč: Vznik ČCE v kontextu

náboženské situace v českých zemích

11:30 – 12:30 Jan Štefan: ČCE – českobratrská, nebo evangelická?

13. listopadu 2018


Přihlášky do programu POINT- PODZIM 2018

POINT je nový program na podporu internacionalizace na Univerzitě Karlově.

Studentům i akademickým pracovníkům umožňuje získat finanční podporu na krátkodobé výjezdy do zahraničí.

Podrobnosti najdete ZDE

Návrhy projektů, které budou realizovány v první polovině kalendářního ROKU 2019 podávejte on-line prostřednictvím modulu INTERNÍ SOUTĚŽE UK

v PODZIMNÍM TERMÍNU od 1. října do 31. října 2018

V případě podání návrhu kontaktujte Mgr. Věru Fritzovou e-mail: intl@etf.cuni.cz

31. října 2018
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám