• Aktuality

Aktuality


Archeologické expedice do Izraele: uzávěrka přihlášek 9.2.

Studenti a studentky, můžete se opět zúčastnit archeologických výzkumů v Izraeli, které naše fakulta pořádá v roce 2020.

Výzkum v termínu 21. 3 - 3. 4.2020, zejména pro studenty magisterského a doktorského studia, proběhne v lokalitě Tel Moca v blízkosti Jeruzaléma.

Ve druhém termínu 25. 7. - 6. 8. 2020, zejména pro studenty bakalářského a magisterského studia, se již poosmé zapojíme do vykopávek starověké pevnosti Tel Azeka v oblasti Šefely.

Další informace najdete ZDE

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK zasílejte elektronicky je NEDĚLE 9. února 2020 do 23:59 na zahraniční odd. ETF

POHOVORY se zájemci proběhnou v ÚTERÝ 25. února 2020, čas pohovorů bude upřesněn všem řádně přihlášeným.

28. ledna 2020


Zpravodaj - 2. číslo

Vyšlo druhé číslo Zpravodaje ETF.

28. ledna 2020


Prof. Petr Pokorný: 1933 - 2020

Prof. Petr Pokorný: 1933 - 2020

20. ledna 2020


Prof. Petr Pokorný: Nekrolog

Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., dr.h.c. (1933–2020)

20. ledna 2020


Pozvánka: Bílá hora 1620 - 2020, uzávěrka přihlášek 17.1.

7. - 9. 2. 2020 Praha

Sdružení Ackermann-Gemeinde chce v roce 2020 připomenout 400. výročí bitvy na Bílé hoře, která definitivně rozdělila katolické a protestantská vyznání v Evropě. Naše konference má za cíl prozkoumat důsledky této události na církve a společnost a prodiskutovat aktuální vztahy mezi církvemi v Německu a Česku.

V rámci konference vystoupí odborníci jako Jan Royt, Martin Vaňáč, Stanislav Přibyl, Daniel Ženatý nebo také zakladatelka SAG Helena Faberová.

Mimo praktických a teoretických poznatků poskytne konference rovněž příležitost k zajímavým česko-německým setkáním!

Konference probíhá v českém a německém jazyce a je simultánně tlumočena.

12. ledna 2020


Studijní oddělení informuje

Oznamujeme, že studijní oddělení bude 19. 12. 2019 - 1. 1. 2020 UZAVŘENO.

Děkujeme za pochopení.

19. prosince 2019


Církevní dějiny jako koncept - v pátek dne 20. 12. 2019 od 9,30 hodin

ETF UK zve na veřejnou přednášku

doc. Martina WERNISCHE, Dr.

konanou v rámci profesorského řízení

v pátek dne 20. prosince 2019 od 9,30 hodin

(posluchárna E ve 3. patře)

na téma

"Církevní dějiny jako koncept"

17. prosince 2019


Přednáška: Plánování v sociálních službách, 13.12.

Katedra Pastorační a sociální práce ETF UK srdečně zve na hostovskou přednášku "Na člověka zaměřené plánování v sociálních službách."

6. prosince 2019


Guest lecture: Kiriath Jearim & the Ark Traditions, 17.12.

Guest lecture:

Prof. Dr. Thomas Römer: "Kiriath Jearim and the Ark Traditions in the Hebrew Bible"

6. prosince 2019


Block Seminar: Pre-Priestly Abraham Traditions, 18.12.

Block seminar: "The Political Functions of the Pre-Priestly Abraham Traditions & Cultic Diversity and Cult centralization in the so-called Deuteronomistic History"

5. prosince 2019


Fakultní vánoční večírek: 19.12.

Srdečně zveme na tradiční vánoční večírek ETF UK.

4. prosince 2019


Adventní bohoslužby v kapli

Srdečně zveme všechny zájemce do rekonstruované podzemní fakultní kaple na adventní bohoslužbu.

3. prosince 2019


Den otevřených dveří: 27. ledna

Představení všech studijních programů, které ETF UK otevírá ve školním roce 2020/2021.

29. listopadu 2019


Centrum antické a středověké tradice: Zimní konference 28.1.

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE) srdečně zve zájemce na

"Zimní konferenci,"

která předestaví příspěvky zástupců ETF UK a FF UK.

28. listopadu 2019Setkání Spolku přátel ETF 2019: 8. listopadu

Setkání Spolku na téma "What's Life Like after Theology?"začíná na fakultě v pátek 8. listopadu 2019 v 17:00 a pokračuje pak následující den v sobotu 9. listopadu 2019 od 9:30. Vše probíhá v seminární místnosti E, 3.patro

Podrobný program najdete ZDE

Přijďte si poslechnout životní zkušenosti současných studentů i absolventů teologie z řad Čechů i zahraničních studentů a setkat se k diskusi nad tím, jak studium na teologické fakultě ovlivnilo či ovlivňuje jejich (či vaše vlastní) profesní a životní směřování.

7. listopadu 2019


Promoce absolventů bakalářského studia 27.11.2019

Promoce absolventů bakalářského studia se koná ve středu 27. 11. 2019 v Profesním domě na Malostranském náměstí. Od 12:00 promoce absolventů PSP, od 13:30 promoce absolventů PSP, EvT, TKT a SSFD. Místa zaujměte prosíme s dostatečným předstihem.

3. listopadu 2019


Pozvánka na blokový seminář 21.11.2019

Srdečně zveme na blokový seminář JUDAH IN THE SHEPHELAH: RECENT DEVELOPMENTS IN TEL BETH SHEMESH, jehož hostem bude Alexandra Wrathall z telavivského institutu archeologie. Seminář proběhne ve ČTVRTEK 21. listopadu na ETF UK od 9:00 do 12:30 v posluchárně MP, 1.patro.

informace a kontakt: doc.Filip Čapek Ph.D.

3. listopadu 2019


Seminář: Pesach a večeře Páně 22.-23.11.

Pesach a večeře Páně v mezináboženském dialogu.

Přednášející:

Israel Yuval, prof. Hebrew University of Jerusalem

Nava Hefetz, rabínka, Rabbis for Human Rights

Moshe Yehudai, rabín, Rabbis for Human Rights

2. listopadu 2019


Podpora studentských projektů UK ETF

Nadační fond Věry Třebické - Řivnáčové vypisuje další ročník podpory nadaných studentů UK ETF. Termín podání přihlášek je 30. listopadu 2019.

2. listopadu 2019Den s Diakonií: 23. října

23. října 2019

Den s Diakonií, Jablonec nad Nisou. Exkurze ETF, garant Dr. Hana Janečková

16. října 2019
Pozvánka: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - nové náboženství a žitá starost, 15.11.

Pozvánka na konferenci. Životní prostředí: Nové náboženství a žitá starost.

12. října 2019


Sami, nebo spolu? Pro středoškoláky, co se zajímají o druhé , 18.11-2.12.

Sami nebo spolu? Kurz pro středoškoláky, kteří se zajímají o druhé.

11. října 2019


I.kolo - Stipendia do zahraničí v akademickém roce 2020/21

Vyhlášení I. kola výběrového řízení na stipendijní pobyty do zahraničí v akademickém roce 2020/2021. Termín pro podávání přihlášek je ČTVRTEK 28. 11. 2019 do 15:00 hod. na zahraničním oddělení.

Podrobnější informace a formuláře přihlášek najdete ZDE

10. října 2019


Zpravodaj ETF - 1. číslo

Vyšlo první číslo Zpravodaje ETF!

5. října 2019


Nabídka: Katedra PsP hledá pomocnou vědeckou sílu

Katedra pastorační a sociální práce ETF UK hledá pro zimní semestr 2019/2020 asistenta, tzv. pomocnou vědeckou sílu.

23. září 2019Přednáška. Karl Schwarz: Im Gedenken an Prof. Pavel Filipi, 8.10.

Srdečně zveme na hostovskou přednášku historika vídeňské univerzity Prof. Dr. Karla Schwarza, Dr. h. c.

17. září 2019


Seznamovací dny aneb Začínáme spolu 1.-3.10.

Studenti vyšších ročníků a pedagogové ETF UK srdečně zvou všechny studenty prvních ročníků ETF UK k účasti na zahajovacím programu, kterým chceme podpořit akademickou komunitu na naší fakultě. Pozvání platí i pro všechny studenty ročníků vyšších.

Vedle slavnostní zahajovací bohoslužby a imatrikulace v aule starobylého Karolina budou první 3 dny měsíce října ve znamení diskusí, vycházek, bytových seminářů či komentovaných prohlídek. A na závěr nemůže chybět studetnský večírek.

CO: Seznamovací dny ETF UK

KDY: 1.-3. října 2019

KDE: Evangelická teologická fakulta, aula Karolina, kostel Sv. Martina ve zdi a blízké okolí Prahy 1.

PODROBNÝ PROGRAM AKCE

Více informací poskytne paní Hana Janečková, janeckova@etf.cuni.cz.

10. září 2019


Právě vyšlo! Psychická první pomoc volně ke stažení

Studijní program Diakonika - Komunitní krizová a pastorační práce, který na ETF propojuje teologii s komunitní krizovou spoluprací, získal publikační práva od Světové zdravotnické organizace na vydání příručky

Psychická první pomoc

Publikace je volně ke stažení na webu ETF UK

Vydání pomohlo i díky přispění Diakonie ČCE.

Díky spolupráci tak vznikl první dárek k desetiletí Diakoniky.

6. září 2019


Návrhy do fondu POINT - PODZIM 2019

Upozorňujeme, že je opět otevřena aplikace pro předkládání vašich návrhů do fondu POINT. Jedná se o program na podporu internacionalizace na Univerzitě Karlově.

Studentům i akademickým pracovníkům umožňuje získat finanční podporu na krátkodobé výjezdy do zahraničí.

Podrobnosti najdete ZDE. Návrhy projektů, které budou realizovány v průběhu kalendářního ROKU 2020, podávejte on-line prostřednictvím modulu INTERNÍ SOUTĚŽE UK v PODZIMNÍM TERMÍNU od 1. října (od 8:00) do 31. října (do 23:59) 2019.

V případě podání návrhu kontaktujte zahraniční oddělení ETF, Mgr.Věru Fritzovou, E-mail: intl@etf.cuni.cz

6. září 2019


Přihlášky do Fondu mobility PODZIM 2019

PODZIMNÍ termín pro podávání vašich návrhů do FONDU MOBILITY Univerzity Karlovy je STŘEDA 23. října 2019.

Předkládejte návrhy projektů, které budou realizovány do konce kalendářního roku 2019 nebo v první polovině roku 2020.

Projekty podávejte přes ON-LINE APLIKACI

ČTĚTE PODROBNOSTI ZDE

Agenda návrhů do Fondu mobility je zpracovávána na zahraničním odd. ETF.

V případě podání návrhu kontaktujte Mgr.Věru Fritzovou osobně nebo e-mailem: INTL@ETF.CUNI.CZ

5. září 2019
MOBILITA AKADEMIKŮ A DOKTORANDŮ v roce 2020

Upozorňujeme na vyhlášení MOBILITY AKADEMIKŮ A DOKTORANDŮ v kalendářním roce 2020 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce.

Termín pro odevzdání návrhů na všechny evropské zahraniční partnerské univerzity je ÚTERÝ 19.11.2019 do15:00 na zahraničním odd.

Pobyty do mimoevropských zemí je možno projednat individuálně kdykoliv během roku.

Podrobné informace a formuláře najdete ZDE

11. srpna 2019
III.kolo - Stipendia do zahraničí v LS 2020

STIPENDIJNÍ POBYTY V ZAHRANIČÍ - STUDIUM / STÁŽ V LETNÍM SEMESTRU 2020

Vyhlašujeme III. kolo výběrového řízení na stipendijní pobyty do zahraničí v letním semestru akademického roku 2019/2020. Termín pro podávání přihlášek je NEDĚLE 15. 9. 2019 do 23:55 Podrobnější informace a formuláře přihlášek najdete ZDE

Najdete zde veškeré podrobnosti o kriteriích, o postupu ve výběrovém řízení, formuláře přihlášek i možnosti studia v zahraničí, které nabízíme, nebo se je můžete dozvědět od nás na zahraničním oddělení. Přijďte se ZEPTAT osobně, neboť vám tak budeme moci lépe poradit a najít možnosti, které vám vyhovují.

PŘIHLÁŠKU a další podklady odevzdejte na zahraničním oddělení nebo nám vše zašlete elektronicky e-mailem: INTL@ETF.CUNI.CZ

Upozorňujeme, že přes program ERASMUS+, je nyní možné opakovaně vyjet na STUDIUM či na PRAKTICKOU STÁŽ do zahraničí, a to v každé úrovni studia - bakalářské - magisterské - doktorské

22. července 2019
Pozvánka na kolokvium s Tel Aviv University

Zveme akademickou veřejnost k účasti na každoročním mezinárodním kolokviu, jež se koná v rámci spolupráce Univerzity Karlovy a Tel Aviv University.

Zasedání pod názvem "CITIES, VILLAGES AND REGIONS IN THE BIBLICAL PERIOD: BIBLICAL DESCRIPTION VERSUS ARCHAEOLOGICAL FINDS"

proběhne na Evangelické teologické fakultě v PONDĚLÍ, 24. června 2019, posluchárna E, 3. patro

Program kolokvia najdete ZDE

Jednacím jazykem je angličtina, příspěvky nebudou překládány do češtiny

10. června 2019XII. výzva Fondu Post-doc

Upozorňujeme na VYHLÁŠENÍ XII. výzvy FONDU POST-DOC o možnosti získání kvalitních zahraničních výzkumníků s nástupem od 1. 1. 2020.

Termíny:

- do 10. 6. 2019 fakulty navrhují vědecké projekty a ve spolupráci s rektorátem je zveřejňují v dostupných médiích

- do 5.8. 2019 je nutno odeslat jména kandidátů prorektorovi pro zahraniční vztahy a mobilitu

Další postup a podrobnosti čtěte ZDE

Pokud se rozhodnete do této výzvy vstoupit s návrhem, kontaktujte prosím zahraniční oddělení ETF.

4. června 2019


Hostovská přednáška Dr.phil. Eick Sternhagen

Hostovská přednáška, Dr.phil. Eick Sternhagen: What is THE HUMAN? Facets of Anthropology: towards the Definition of The Human Being

Co je člověk? Kontury antropologie: poznámky k definici člověka

Přednáška bude přednesena anglicky ve ČTVRTEK 30. května 2019 v seminární místnosti "F", 3.patro, v rámci kurzu Filozofická a teologická antropologie (tlumočení bude v případě potřeby k dispozici)

Lecture will be given as a part of the Course in Philosophical and Theological Anthropolgy for Helping Professions on Thursday, May 30th, 2019 at 11-12.30 am

Lecture Room F, third floor

20. května 2019


Obhajoba dizertační práce: 9.5. a 4.6.

Ve čtvrtek dne 9. května 2019 se od 9, 30 hodin koná v místnosti č. 204 ve 2. patře veřejná obhajoba dizertační práce

Mgr. Sergeye GAGENA.

Téma: „Byzantská polemická teologie ve 30. letech 14. století.“

9. května 2019
Dodatečné přijímací řízení

ETF UK vyhlašuje dodatečné přijímací řízení (II. kolo) do všech bakalářských a navazujících magisterských oborů s termínem odevzdání přihlášek do 11. 8. 2019. Přijímací zkoušky budou 2. - 5. 9. 2019.

11. dubna 2019


Seminář "Am Limit - Na hraně" (Praha-Marburg)

Ve dnech 6.-9. května proběhne na ETF první blokový seminář v rámci Prague-Marburg Summer School of Theology o tématu hranic s názvem "Am Limit / Na hraně".

5. dubna 2019Konzultační hodiny Bohumila Baštecká

Bohumila Baštecká:

KONZULTAČNÍ HODINY mám obvykle KAŽDÉ ÚTERÝ od 10.15 do 12.

V úterý 2. dubna výjimečně v čase 11.15-13.

V úterý 9. dubna konzultační hodiny odpadají (jsem na schůzi u

hasičů).

1. dubna 2019


Bytové semináře Diakonika 2019: Rok s antropologií

Praktický teologický obor Křesťanská komunitní krizová a pastorační práce - Diakonika se každý rok věnuje jednomu z hraničních oborů, které do něj vstupují.

V roce 2019 je tímto hraničních oborem antropologie. Zakládáme cyklus s názvem "Bytové semináře Diakonika 2019: Rok s antropologií," který na půdě ETF UK představí řadu odborníků na dané téma.

Setkání budou probíhat každou první středu v měsíci od 17.30 do 19.30 ve druhém patře ETF.

První setkání proběhne ve středu 6. února 2019. Na téma "Antropologie migrace a péče" promluví paní doktorka Petra Ezzeddine z katedry obecné antropologie Fakulty dociálních věd UK.

Více informací o akci zde.

Více informací o cyklu "Bytové semináře Diakonika 2019: Rok s antropologií" poskytne B. Baštecká na bastecka@etf.cuni.cz.

29. března 2019


Letní škola vězeňství - pozvánka

Letní škola vězeňství 2019. Čtěte pozvánku.

21. března 2019


Course Invitation: The Tale of Tel Moza

20. března 2019


Sociální a vývojová psychologie: od 4. března

Oznámení pro studetny ETF UK:

Výuka předmětu Sociální a vývojová psychologie (RP122) je v letním semestru zahájena od pondělí 4. 3. 2019.

Náhrada dvou únorových setkání bude domluvena na základě časových kapacit studentů.

Děkuji za pochopení.

Více informací: PhDr. Eva Mašková, Ph.D.: maskova@etf.cuni.cz

12. února 2019


Studijní oddělení zavřeno

Dnes 4.2. je studijní oddělení z důvodu nemoci zavřeno.

4. února 2019


Návrhy do fondu POINT- JARNÍ TERMÍN 2019

Upozorňujeme, že je opět otevřena aplikace pro předkládání vašich návrhů do fondu POINT, což je program na podporu internacionalizace na Univerzitě Karlově.

Studentům i akademickým pracovníkům umožňuje získat finanční podporu na krátkodobé výjezdy do zahraničí.

Podrobnosti najdete ZDE

Návrhy projektů, které budou realizovány v průběhu kalendářního ROKU 2019 podávejte on-line prostřednictvím modulu INTERNÍ SOUTĚŽE UK

v JARNÍM TERMÍNU od 1. února (od 8:00) do 28. února (do 23:59) 2019

V případě podání návrhu kontaktujte zahraniční oddělení ETF, Mgr.Věru Fritzovou, e-mail: intl@etf.cuni.cz

31. ledna 2019


Přihlášky do Fondu mobility JARO 2019

JARNÍ termín pro podávání návrhů do FONDU MOBILITY Univerzity Karlovy je PONDĚLÍ 25.března 2019 do 14:00.

Předkládejte návrhy projektů, které budou realizovány v průběhu kalendářního roku 2019 (léto a podzim) nebo začátkem roku 2020.

Přihlášku podávejte přes ON-LINE APLIKACI

Zde čtěte PODROBNOSTI

Agenda návrhů do Fondu mobility je zpracovávána na zahraničním odd. ETF.

V případě podání přihlášky kontaktujte Mgr.Věru Fritzovou osobně nebo e-mailem: intl@etf.cuni.cz

24. ledna 2019


Archeologické expedice do Izraele 2019

Studenti a studentky,

můžete se zapojit do archeologických výzkumů v Izraeli, které naše fakulta pořádá v roce 2019!!!

PRVNÍ výzkum v termínu 29. března - 12. dubna 2019 proběhne v lokalitě Tel Moca v blízkosti Jeruzaléma, kde byla odkryta svatyně z doby železné, je určen zvláště pro studenty magisterského a doktorského studia.

Během DRUHÉHO výzkumu v termínu 3. -16. srpna 2019, který je určen zejména pro studenty bakalářského a magisterského studia, se již posedmé zapojíme do vykopávek starověké pevnosti Tel Azeka v oblasti Šefely.

ZDE najdete PROPOZICE pro zájemce v sekci Archeologické expedice do Izraele - Aktuální

POZOR - DEADLINE je pondělí 11.2.2019 do 24:00

ZDE najdete PODROBNOSTI a formuláře PŘIHLÁŠEKPŘIHLÁŠ

15. ledna 2019


Bohumila Baštecká: Konzultační hodiny

Bohumila Baštecká má KONZULTAČNÍ HODINY obvykle KAŽDÉ ÚTERÝ od 10.15 do 12.00 hodin.

VÝJIMKY:

- namísto úterý 29. ledna budou konzultační hodiny ve čtvrtek 31. ledna 2019 (10.15-12);

- namísto úterý 5. února budou konzultační hodiny v pátek 8. února 2019 (10.15-12);

- konzultační hodiny 12. února a 12. března 2019 odpadají (dovolená).

Děkujeme za pochopení.

Na shledanou se těší: BB

12. ledna 2019II.kolo - Stipendia do zahraničí v akademickém roce 2019/2020

STIPENDIJNÍ POBYTY V ZAHRANIČÍ, tj. STUDIUM či STÁŽ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

Vyhlašujeme II. kolo výběrového řízení na stipendia do zahraničí v akademickém roce 2019/2020

Vyplněné přihlášky (se všemi dalšími náležitostmi) odevzdejte na zahraničním oddělení nejpozději ve STŘEDU 6.3.2019 do 15:00 hod.

Přihlášku lze poslat i elektronicky intl@etf.cuni.cz

FORMULÁŘ přihlášky si stáhněte ZDE

Veškeré podrobnosti o kriteriích, o postupu ve výběrovém řízení, formuláře přihlášek i možnosti studia v zahraničí, které nabízíme, najdete nebo se je můžete dozvědět od nás na zahraničním oddělení. Přijďte se ZEPTAT osobně, neboť vám tak budeme moci lépe poradit a najít možnosti, které vám vyhovují.

Upozorňujeme, že přes program ERASMUS+, je nyní možné opakovaně vyjet na STUDIUM či na PRAKTICKOU STÁŽ do zahraničí, a to v každé úrovni studia - bakalářské - magisterské - doktorské

10. ledna 2019Upozornění ohledně elektronických přihlášek

Podávání elektronických přihlášek na studijní programy "Pastorační a sociální práce" a "Komunitní krizová a pastorační práce" v současnosti není z technických důvodů možné.

Obory budou otevřené, na odstranění technické závady pracujeme. Děkujeme za pochopení.

Proděkan UK ETF pro studium

4. ledna 2019


Obhajoba dizertační práce Petry Bandhauer

Ve čtvrtek dne 24. ledna 2019

se od 10,30 hodin

koná v místnosti č. 204 ve 2. patře

veřejná obhajoba dizertační práce

Mgr. Petry BANDHAUER.

Téma:

„Nábožensko-pedagogický systém

Marie Montessori

v ekumenické katechezi.“

3. ledna 2019


PF 2019

18. prosince 2018


Propagační předměty ETF UK

16. prosince 2018Blokový seminář "Pots and People? A Story of Identity"

Srdečně zveme na přednáškový blok Sabine Kleiman, Ph.D.

a Heleny Roth z Archeologického institutu Tel Aviv University, na téma:

"POTS AND PEOPLE? A STORY OF IDENTITY"

ve čtvrtek 13. prosince 2018

10:00 –12:30, Malá posluchárna M (1. patro, Černá 9, Praha 1)

Přednáška proběhne v anglickém jazyce bez překladu.

13. prosince 2018


Pozvánka na habilitační přednášku Tabity Landové

Pozvánka na veřejnou habilitační přednášku

Mgr. Tabity LANDOVÉ, Ph.D.

konanou

v pátek dne 7. prosince 2018 od 9,30 hodin

(malá posluchárna ETF, 1. patro)

na téma

„Liturgia semper reformanda. Teologické a antropologické výzvy pro evangelickou liturgiku“.

7. prosince 2018


Porada pedagogického sboru

V úterý dne 4. prosince 2018 se koná od 11 hodin v místnosti E ve 3. patře porada pedagogického sboru.

4. prosince 2018
Konvokační přednáška Prof. Gerd Theissen

V úterý dne 27. listopadu 2018 se od 11 hodin koná ve velké posluchárně fakulty

konvokační přednáška v rámci projektu Centra excelence „Historie a interpretace Bible“,

kterou prosloví

Prof. Gerd Theissen

(Theologische Fakultät,

Uni Heidelberg)

Téma:

„Paul: his development from a fanatic to a reconciliator“.

27. listopadu 2018


Promoce absolventů bakalářského studia

Promoce absolventů bakalářského studia Pastorační a sociální práce, Evangelické teologie a Teologie křesťanských tradic

se koná v pátek 23. listopadu 2018 od 12:00, 13:30 a 15:00 v Profesním domě, Malostranské náměstí 25.

23. listopadu 2018


I.kolo - Stipendia do zahraničí v akademickém roce 2019/2020

Vyhlašujeme I. kolo výběrového řízení na stipendia do zahraničí v akademickém roce 2019/2020

Vyplněné přihlášky se všemi dalšími náležitostmi odevzdejte na zahraničním oddělení nejpozději ve ČTVRTEK 22.11.2018 do 15:00 hod.

Přihlášku lze poslat i elektronicky na intl@etf.cuni.cz

FORMULÁŘ přihlášky si stáhněte ZDE

Veškeré podrobnosti o kriteriích, o postupu ve výběrovém řízení, formuláře přihlášek i možnosti studia v zahraničí, které nabízíme, najdete TADY, nebo se je můžete dozvědět od nás na zahraničním oddělení. Přijďte se ZEPTAT osobně, neboť vám tak budeme moci lépe poradit a společně vám najít možnosti, které vám vyhovují.

Upozorňujeme, že přes program ERASMUS+, je možné opakovaně vyjet na STUDIUM či na PRAKTICKOU STÁŽ do zahraničí, a to v každé úrovni studia - bakalářské - magisterské - doktorské

22. listopadu 2018


Konzultační hodiny PhDr. Baštecká

Konzultační hodiny PhDr. Baštecká

14. listopadu 2018Sympozium ke 100. výročí vzniku ČCE

SYMPOZIUM KE 100. VÝROČÍ VZNIKU

ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

13. listopadu 2018

UK ETF, Černá 9, Praha 1, Velká posluchárna.

Program sympozia:

9:30 – 10:30 Ota Halama: Česká konfese před vystoupením Ferdinanda Hrejsy. Toleranční a potoleranční předpoklady unie českomoravských protestantů

10:30 – 11:30 Martin Vaňáč: Vznik ČCE v kontextu

náboženské situace v českých zemích

11:30 – 12:30 Jan Štefan: ČCE – českobratrská, nebo evangelická?

13. listopadu 2018


Konference (Za) Co můžou média

Evangelická teologická fakulta

ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem České republiky,Diakonií Českobratrské církve evangelické,

Psychologickou službou Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru MV ČR, Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Spolkem krizovců a humanitářů zve na 9. mezioborovou konferenci

-

tentokrát s názvem

(ZA) CO MŮŽOU MÉDIA v pátek 9.listopadu 2018

Velká posluchárna

Evangelické teologické fakulty UK v Praze 1, Černá 9

9. listopadu 2018


Setkání Spolku přátel ETF 2018

Setkání Spolku přátel ETF proběhne letos na téma "From Nationalism, Secularization to Environmental Destruction: North Bohemia as a Showcase of Central European Modern History"

Setkání začíná na fakultě v pátek 9. listopadu 2018 v seminární místnosti E, 3.patro. V sobotu 11. listopadu 2018 jedeme na celodenní exkurzi do Mostu.

Přijďte se v pátek vpodvečer podívat na dokumentární film "Kamenolom boží" o hledání štěstí v nešťastné krajině a setkat se s našimi bývalými i současnými zahraničními studenty.

8. listopadu 2018Výzva k dodatečnému zápisu

Výzva k dodatečnému zápisu

6. listopadu 2018


Přihlášky do programu POINT- PODZIM 2018

POINT je nový program na podporu internacionalizace na Univerzitě Karlově.

Studentům i akademickým pracovníkům umožňuje získat finanční podporu na krátkodobé výjezdy do zahraničí.

Podrobnosti najdete ZDE

Návrhy projektů, které budou realizovány v první polovině kalendářního ROKU 2019 podávejte on-line prostřednictvím modulu INTERNÍ SOUTĚŽE UK

v PODZIMNÍM TERMÍNU od 1. října do 31. října 2018

V případě podání návrhu kontaktujte Mgr. Věru Fritzovou e-mail: intl@etf.cuni.cz

31. října 2018Náhradní zápis

Náhradní zápis

3. října 2018


Seznamovací dny na úvod nového semestru 2.- 4.10.

Srdečně veme všechny studenty ETF UK, zejména ty z prvních ročníků, k účasti na zahajovacím programu, kterým chceme podpořit akademickou komunitu na naší fakultě.

Akce se koná ve dnech 2. – 4. 10. 2018, podrobný program zde.

21. září 2018


Pozvánka na habilitační přednášku

Srdečně zveme na veřejnou habilitační přednášku

Mgr. Oty HALAMY, Th.D.

konanou v pátek dne 5. října 2018 od 12,30 hodin

(malá posluchárna ETF, 1. patro)

na téma

„Jan Augusta před vstupem

do Jednoty bratrské“.

21. září 2018


Pozvánka na habilitační přednášku

Srdečně zveme na veřejnou habilitační přednášku

Dr. Pietera C. A. MORÉE

konanou

v pátek dne 5. října 2018 od 9,30 hodin

(malá posluchárna ETF, 1. patro)

na téma

„Českobratrská církev evangelická a židovská otázka za 2. světové války“.

21. září 2018Kurzy celoživotního vzdělávání 2018/2019

Kurzy Celoživotního vzdělávání a U3V na ZS 2018/19.

11. září 2018


Přihlášky do Fondu mobility PODZIM 2018

Upozorňujeme na PODZIMNÍ termín pro podání návrhů do FONDU MOBILITY Univerzity Karlovy,

a to v  PONDĚLÍ  15.10. 2018 do 15:00

Předkládejte návrhy projektů, které budou realizovány do konce kalendářního roku 2018 nebo v první polovině roku 2019.

Přihlášku podávejte přes on-line aplikaci

Agenda Fondu mobility je zpracovávána na zahraničním odd. ETF.

V případě podání přihlášky kontaktujte Mgr.Věru Fritzovou osobně nebo e-mailem kontakty ZDE

11. září 2018


Orientační týden pro studenty prvních ročníků

Orientační týden

10. září 2018


Chotěboř 2018

Seminář z religionistiky v Chotěboři

9. září 2018Výsledky přijímacího řízení

Evangelická teologie - Přijímací řízení na akademický rok 2018-2019

3. září 2018


Zápis do studia a Studijní informační systém

Pro studenty prvních ročníků je připraven krátký kurz k seznámení se studijním plánem, studijními předpisy a se Studijním informačním systémem (SIS). Uskuteční se ve čtvrtek 6. září 2018 od 10:00 hod. Pravděpodobně v místnosti E, případně bude upřesněno.

29. srpna 2018


Dodatečné přijímací řízení: Uzávěrka přihlášek již 10.8.

Mgr. a Bc. obory vypsané Evangelickou teologickou fakultou na nadcházející školní rok 2018/2019:

1) Pastorační a sociální práce - bakalářské

2) Evangelická teologie - bakalářské/magisterské

3) Teologie křesťanských tradic - bakalářské

4) Pastorační práce - diakonika - magisterské

5) Teologie-spiritualita-etika - magisterské

Více informací na webu ETF: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-617.html

6. srpna 2018


Odstávka vody

Ve středu 18.7. bude omezen provoz fakulty v důsledku výměny vodovodní přípojky v době od 8,00 - 16,00 hod.

18. července 2018

Ochrana soukromí aneb GDPR

25. května 2018


Konference Centra pro studium antické a středověké tradice - 18.6.

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké

myšlenkové tradice srdečně zve na letní konferenci, která

se v prostorách ETF uskuteční dne 18. června.

Na akci promluví:

Ota Gál (FF UK)

Robert Roreitner (FF UK)

David Vopřada (KTF UK)

Viacheslav Lytvynenko (ETF UK)

Více informací v přiloženém programu akce.

Více informací na: navratilova@etf.cuni.cz.

23. května 2018


Studijní oddělení informuje

Z důvodu nemoci bude Bc. Romana Krčmářová přítomna na studijním oddělení až od úterý 28. 5. 2018.

Zástup zajišťují Mgr. Dudek (221 988 210) nebo p. Trojanová (221 988 213).

17. května 2018


Konference UNCE "Contemporary Images of Holiness" 24.-27.5.

We kindly invite to the conference "Contemporary Images of Holiness", 24.-27. May 2018 at PTF and Jabok.

Programme

11. května 2018


Obhajoba dizertační práce 26.9. - Michal Chalupski

Obhajoba disertační práce

24. dubna 2018Obory doktorského studia vypsané na rok 2018/2019

Obory doktorského studia pro rok 2018

3. dubna 2018


Seminář Rovnost před zákonem pro všechny: KAPACITA NAPLNĚNA

Zveme Vás na seminář, který se týká nás všech: lidí, kteří zažili

nerovnost, i lidí, kteří mají dost moci, aby mohli zařídit rovnost.

Přihlašujte se, prosím!

29. března 2018


Hostovská přednáška Ido Kocha, Ph.D.

Srdečně zveme na přednáškový blok Ido Kocha, Ph.D.

z Archeologického institutu Tel Aviv University, na téma:

"Egypt in Canaan: Colonial Encounters and Local Responses during the Late Bronze Age"

ve čtvrtek 15. března 2018

10:00 –12:30, Malá posluchárna M (1. patro, Černá 9, Praha 1)

Přednáška proběhne v anglickém jazyce bez překladu; studenti mohou obdržet za aktivní účast a vypracování „paperu“ (3–4 str.) 1 ECTS kredit.

6. března 2018


Pozvánka na přednášku

Zveme vás na přednášku naší absolventky Kristýny Pilecké, která také působí externě jako

přednášející na katedře Teologické etiky na HTF UK.

čtvrtek 1.3. od 17.00 hodin na HTF UK

1. března 2018Efektivní studium

Semináře s názvem "Efektivní studium"jsou určeny nejen studentům, ale i všem zaměstnancům UK.

28. února 2018


Konzultační hodiny PhDr. Bohumila Baštecká

POZOR ZMĚNA

PhDr. Bohumila Baštecká oznamuje...

Konzultační hodiny :

KONZULTAČNÍ HODINY obvykle KAŽDÉ ÚTERÝ od 10.15 do 12.

VÝJIMKA:

Namísto úterý 27. února proběhnou konzultační hodiny v pátek 2. března 2018.

23. února 2018


Nové číslo časopisu Studie a texty

Vyšlo nové číslo časopisu Studie a texty ETF 2017/1

"Jan Augusta: Nové

texty - nové perspektivy".

23. února 2018


Hostovská přednáška

Katedra sytematické teologie zve na hostovskou přednášku profesora Malte D. Krügera z univerzity v Marburgu: Teologie obrazu. Proč a jak musí teologie nasadit nově.

Přednáška se koná ve středu 21. března 2018 od 13.30 v místnosti E.

Přednáška bude přednesena německy a překládána do češtiny.

23. února 2018


Přihlášky do Fondu mobility JARO 2018

JARNÍ termín pro podání návrhů do FONDU MOBILITY Univerzity Karlovy je PÁTEK 23.3. 2018 do 15:00

Předkládejte návrhy projektů, které budou realizovány v průběhu kalendářního roku 2018 nebo začátkem roku 2019.

Přihlášku podávejte přes on-line aplikaci ZDE

Zde čtěte podrobnosti o Fondu mobility

Agenda je zpracovávána na zahraničním odd. ETF, v případě podání přihlášky kontaktujte Mgr.Věru Fritzovou

9. února 2018


Prodloužený termín pro II.kolo, studium v zahraničí 2018/19

Vyplněné přihlášky (se všemi dalšími náležitostmi) odevzdejte na zahraničním oddělení nejpozději v PÁTEK 23. 3. 2018 do 14:00 hod (lze poslat i elektronicky).

Veškeré podrobnosti o kriteriích, o postupu ve výběrovém řízení, formuláře přihlášek i možnosti studia v zahraničí, které nabízím přes ETF, najdete na ZDE nebo se je můžete dozvědět od nás na zahraničním oddělení.

8. února 2018


Dodatečný zápis a změny v zápisu na LS

Studenti mají možnost provést v období 1. - 9. 2. 2018 prostřednictvím SISu dodatečný zápis předmětů a změny v zápisu na LS.

1. února 2018


Hodnocení studia

Hodnocení studia studenty

10. ledna 2018


Fakultní vánoční večírek

Fakultní vánoční večírek se koná ve čtvrtek 21.12. ve Velké posluchárně. Začátek je v 19.00. Srdečně zveme!

21. prosince 2017Přednáška "Vývoj staroslověnské Bible v rukopisech a starých tiscích"

Přednášku prosloví prof. Dr. Anatolij A. Alexejev, vedoucí katedry biblických studií na filologické fakultě Státní univerzity v Petrohradě.

Datum konání: 1. prosince od 15:30 do 17:00 hod.

27. listopadu 2017


Nalezená karta!

Pozor!

V budobě se našla platební karta. Je k vyzvednutí u mzdové účetní paní Vlasákové.

23. listopadu 2017


Studijní oddělení uzavřeno

Dnes odpoledne je studijní oddělení uzavřeno z důvodů konání promocí v Karolinu.

Děkujeme za pochopení.

22. listopadu 2017


Seminář Neziskovky a plnění snů

pátek 24. listopadu 2017 se v seminární místnosti H (č. 425) ve 4. patře koná od 9.15 do 12.30

výklad s diskusí na téma

NEZISKOVKY A PLNĚNÍ SNŮ

Mgr. Karin Pospíšilová

Mgr. Karin Pospíšilová

Mgr. Karin Pospíšilová

20. listopadu 2017


Symposium 500 let reformace

Dne 14.11. 2017 se v budově Evangelické teologické fakulty UK koná symposium

500 let reformace

14. listopadu 2017


Soutěž Grantové agentury UK

Opatřením rektora č. 42/2017 bylo vyhlášeno 15. kolo soutěže Grantové agentury Univerzity Karlovy.

Podrobné informace naleznete v sekci Věda a výzkum.

13. listopadu 2017


Konference Odolnost jako rozhodnutí

8. mezioborová konference ODOLNOST JAKO ROZHODNUTÍ

10. listopadu 2017


Spiritualita v teologii

Institut ekumenických studií pořádá 10.-11. listopadu 2017 seminář na téma Spiritualita v teologii.

10. listopadu 2017


Setkání Spolku přátel Evangelické teologické fakulty

Na letošním setkání Spolku přátel Evangelické teologické fakulty se budeme věnovat Hudbě v české a evropské protestantské tradici. Přijďte si to poslechnout, jste srdečně zváni.

10. listopadu 2017


I.kolo - Stipendia do zahraničí v akademickém roce 2018/2019

I. kolo výběrového řízení na stipendia do zahraničí

v akademickém roce 2018 / 2019

Vyplněné přihlášky (se všemi dalšími náležitostmi) odevzdejte na zahraničním oddělení nejpozději ve ČTVRTEK 30.11.2017 do 15:00 hod (lze poslat i elektronicky).

8. listopadu 2017


Cena děkana 2017

Cena děkana 2017 za nejlepší studentské práce byla udělena

2. listopadu 2017


Mobilita v rámci meziuniverzitní spolupráce v roce 2018

Upozorňujeme na vyhlášení MOBILITY AKADEMIKŮ, DOKTORANDŮ A POST-DOKTORANDŮ pro kalendářní rok 2018 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce.

Termín pro odevzdání návrhů na všechny zahraniční partnerské univerzity je STŘEDA 15.11.2017 do15:00 na zahraničním odd. (vyřizuje Mgr. Věra Fritzová, e-mail: intl@etf.cuni.cz)

Seznam meziuniverzitních dohod najdete ZDE

Pobyty do mimoevropských zemí je možno projednat individuálně kdykoliv během roku.

Podrobné informace a formuláře najdete ZDE

1. listopadu 2017


Televizní dokument o Lutherovi

Česká televize připomíná oslavy pětistého výročí evropské reformace a život a odkaz Martina Luthera, který zveřejněním 95 tezí změnil svět.

V dokumentu vystupují vyučující na ETF UK. Uvidíte v něm také knihy z Evangelické teologické knihovny UK.

30. října 2017


Dovolená vedoucí studijního oddělení

Oznamujeme, že vedoucí studijního oddělení Bc. Romana Krčmářová má dnes 19.10. dovolenou.

19. října 2017


Zasedání Etické rady Evropské federace psychologických asociací

Zasedání Etické rady Evropské federace psychologických asociací se koná v neděli 15. 10. od 9 do 12 hodin v místnosti C.

15. října 2017


Konference Coptica-Gnostica-Mandaica III

Coptica Gnostika Mandaica III

5. října 2017


Blokový seminář: Cult - Monotheism - Archaeology (prof. Z. Herzog)

Srdečně zveme na blokový seminář, který povede

Prof. Zeev Herzog

z Archeologického institutu Univerzity v Tel Avivu:

ve čtvrtek 19. října 2017 v 10:00–12:30

v Malé posluchárně ETF UK (Černá 9, Praha 1)

Cult – Monotheism – Archaeology: In Search for Beginnings of Monotheism in Israel

(anglicky, bez překladu)

Bližší informace a kontakt:

Doc. Filip Čapek, Th.D. (capek@etf.cuni.cz)

3. října 2017


Seznamovací dny studentů všech oborů prezenčního i kombinovaného studia

Seznamovací dny pro studenty všech oborů

prezenčního i kombinovaného studia

3. – 5. 10. 2017

26. září 2017


Termín řádného zápisu studentů končí 27.9.

Termín pro řádný zápis studentů končí 27. 9. 2017

20. září 2017


Přihlášky do Fondu mobility

Vyhlašujeme podzimní termín pro podání návrhů do FONDU MOBILITY Univerzity Karlovy: 

20. září 2017
Přijímací řízení

ETF vypisuje dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2017/18 do bakalářských oborů Evangelická teologie, Teologie křesťanských tradic a Pastorační a sociální práce a do navazujících magisterských oborů Evangelická teologie a Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika. Přihlášky je možno podávat do 31.7.2017.

30. června 2017
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám