Výběrová řízení
Výběrové řízení na místo odborného asistenta na Katedře Nového zákona ETF UK


Děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborné asistentky /odborného asistenta na katedře Nového zákona. Jedná se o místo se smlouvou na dobu určitou, s mzdovým zařazením AP2 podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy. Předpokládaný nástup od 1. července 2023.


Požadavky:

1. Univerzitní teologické vzdělání

2. Doktorát (Ph.D. nebo ekvivalent) na základě práce z biblistiky

3. Aktivní publikační činnost v oboru novozákonní biblistiky na mezinárodní úrovni

4. Praxe ve výuce novozákonní biblistiky

5. Výborná znalost anglického jazyka (schopnost vést výuku v angličtině)


Písemné přihlášky se strukturovaným profesním životopisem, s doklady o vzdělání a kvalifikaci, s přehledem vědecké a publikační činnosti a s písemným souhlasem s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) zasílejte na adresu: UK ETF, Černá 9, 110 00 Praha 1, a to nejpozději do 31. května 2023.Výběrové řízení na místo docenta na Katedře Starého zákona ETF UK


Děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa docenta na katedře Starého zákona. Jedná se o místo se smlouvou na dobu neurčitou, s mzdovým zařazením AP3 podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy. Předpokládaný nástup od 1. července 2023.


Požadavky:

1. Univerzitní teologické vzdělání

2. Úspěšně završené habilitační řízení v oboru teologie

3. Aktivní publikační činnost v oboru starozákonní biblistiky na mezinárodní úrovni

4. Praxe ve výuce starozákonní biblistiky

5. Výborná znalost anglického jazyka (schopnost vést výuku v angličtině)


Písemné přihlášky se strukturovaným profesním životopisem, s doklady o vzdělání a kvalifikaci, s přehledem vědecké a publikační činnosti a s písemným souhlasem s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) zasílejte na adresu: UK ETF, Černá 9, 110 00 Praha 1, a to nejpozději do 31. května 2023.
Poslední změna: 25. duben 2023 11:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám