Výběrová řízení

Odborná asistentka / odborný asistent pro studijní program Sociální práce - pozice sociologa


Děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo odborné asistentky / odborného asistenta pro studijní program Sociální práce, pozice sociologia, studijní obor Pastorační a sociální práce; částečný úvazek.


Požadavky:


- Ph.D. nebo zahájené studium PhD.

- magisterské vzdělání v oboru sociologie- zaměření na kvalitativní metodologii

- praxe a publikační činnost v oboru,

- vítán zájem o téma migrace, stáří, médií, sociálního vyloučení, sociálních služeb, není ale podmínkou


Náplň práce:


- výuka kvalitativní metodologie v bakalářském a magisterském programu

- výuka sociologického předmětu v bakalářském programu

- vedení bakalářských a diplomových prací

- vědecká, výzkumná a publikační činnost

- další činnosti odpovídající pracovní pozici dle podmínek Univerzity Karlovy


Nástup od 1. října 2020 (nebo dle dohody).

Mzdové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy.


Písemnou přihlášku s vlastnoručním podpisem, spolu se strukturovaným profesním životopisem, úředně ověřenými doklady o vzdělání a kvalifikaci, přehledem vědecké a publikační činnosti a písemným souhlasem s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), zasílejte na adresu: UK ETF, pošt. přihr. 529, 115 55 Praha 1 – Nové Město nejpozději do 15. 8. 2020.


Datová schránka ID: piyjab4


Odborná asistentka / odborný asistent - studijní program Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika


Děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo odborné asistentky / odborného asistenta pro studijní program Komunitní krizová a pastorační práce – diakonika; úvazek 1,00 (možnost i zkráceného úvazku a zaměření na dílčí oblast).


Požadavky:


- Ph.D.

- odborné zaměření na oblasti krizového řízení, komunikace a psychosociální krizové spolupráce v komunitní perspektivě

- vzdělání, praxe a publikační činnost v oboru

- mezioborová spolupráce


Náplň práce:


- výuka v uvedeném programu

- vedení bakalářských a diplomových prací

- podíl na organizaci studijního programu KKPP-Diakonika

- vědecká, výzkumná a publikační činnost


Nástup od 1. října 2020 (nebo dle dohody).


Mzdové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy.


Písemnou přihlášku s vlastnoručním podpisem, spolu se strukturovaným profesním životopisem, doklady o vzdělání a kvalifikaci, přehledem vědecké a publikační činnosti a písemným souhlasem s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), zasílejte na adresu: UK ETF, pošt. přihr. 529, 115 55 Praha 1 – Nové Město nejpozději do 15. 6. 2020.


Datová schránka ID: piyjab4


Poslední změna: 17. červen 2020 10:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám