Výběrová řízení


Výběrové řízení na místo odborné asistentky / odborného asistenta pro studijní program Sociální práce (specializace sociologie)


Děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo odborné asistentky / odborného asistenta pro studijní program Sociální práce, studijní obor Sociální a pastorační práce; úvazek 0,5.


Požadavky:

– Ph.D. nebo zahájené studium Ph.D.,

– magisterské vzdělání v oboru sociologie,

– zaměření na kvalitativní metodologii,

– praxe a publikační činnost v oboru,

– vítán zájem o téma migrace, stáří, médií, sociálního vyloučení, sociálních služeb, zdraví a nemoci, ekologie, není však podmínkou.


Náplň práce:

– výuka kvalitativní metodologie v bakalářském a magisterském programu,

– výuka v předmětu sociologie v bakalářském programu,

– vedení bakalářských a diplomových prací,

– vědecká, výzkumná a publikační činnost,

– další činnosti odpovídající pracovní pozici dle podmínek Univerzity Karlovy.


Nástup od 1. října 2023 nebo dle dohody.

Mzdové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy.


Písemnou podepsanou přihlášku spolu se strukturovaným profesním životopisem, úředně ověřenými doklady o vzdělání a kvalifikaci, přehledem vědecké a publikační činnosti a písemným souhlasem s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) pošlete nejpozději do 15. 8. 2023.


Poštovní adresa: UK ETF, Černá 9, 110 00 Praha 1

Datová schránka: piyjab4

Výsledek výběrového řízení na místo odborné asistentky / odborného asistenta pro studijní program Sociální práce (specializace sociologie)


Děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy oznamuje výsledek výběrového řízení na místo odborné asistentky / odborného asistenta pro studijní program Sociální práce, studijní obor Sociální a pastorační práce.


Poslední změna: 15. září 2023 11:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám