Výběrová řízení

Odborná asistentka / odborný asistent pro studijní program Sociální práce, studijní obor Sociální a pastorační práce


Výběrové řízení na akademického pracovníka na ETF UK


Děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo

odborné asistentky / odborného asistenta pro studijní program Sociální práce, studijní obor Sociální a pastorační práce; částečný úvazek 0,3.


Požadavky:

- Ph.D. nebo zahájené studium PhD.

- magisterské vzdělání v oboru sociální a veřejná politika nebo velmi příbuzném

- praxe a publikační činnost v oboru,

- Znalost problematiky sociální politiky a sociálního zabezpečení, a to i v mezinárodním kontextu


Nástup od 1. ledna 2022 (nebo dle dohody).

Mzdové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy.


VŘ: Odborná asistentka / odborný asistent pro studijní program Sociální práce, studijní obor Sociální a pastorační práce


Odborná asistentka / odborný asistent pro katedru religionistiky


Výběrové řízení na odborného asistenta na ETF UK


Děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo

odborné asistentky / odborného asistenta pro katedru religionistiky; úvazek 0,5.


Požadavky:

- teologické vzdělání, praxe a publikační činnost se zaměřením na religionistiku

- Ph.D.

- účast ve vědeckých grantových projektech

- pedagogická činnost


Nástup od 1. října 2021.

Mzdové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy.


Písemnou přihlášku s vlastnoručním podpisem, spolu se strukturovaným profesním životopisem, doklady o vzdělání a kvalifikaci, přehledem vědecké a publikační činnosti a písemným souhlasem s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), zasílejte na adresu: UK ETF - sekretariát, pošt. přihr. 529, 115 55 Praha 1 – Nové Město nejpozději do 31. 8. 2021.


Datová schránka ID: piyjab4

podatelna@etf.cuni.cz


VŘ: Odborná asistentka/odborný asistent pro katedru religionistiky


Odborná asistentka / odborný asistent pro studijní program Sociální a pastorační práce


Výběrové řízení na akademického pracovníka na ETF UKDěkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo


odborné asistentky / odborného asistenta pro studijní program Sociální a pastorační práce; částečný úvazek 0,2.Požadavky:


- vzdělání, praxe a publikační činnost v oboru sociální práce


- Ph.D.


- odborné zaměření na dluhové poradenství a sociálně ekologickou problematiku výhodou


- zkušenosti z práce v církvi výhodouNáplň práce:


- výuka v uvedeném programu, v profilových a volitelných předmětech


- vedení bakalářských prací


- vědecká, výzkumná a publikační činnostNástup od 1. září 2021 (nebo dle dohody).


Mzdové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy.Písemnou přihlášku s vlastnoručním podpisem, spolu se strukturovaným profesním životopisem, doklady o vzdělání a kvalifikaci, přehledem vědecké a publikační činnosti a písemným souhlasem s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), zasílejte na adresu: UK ETF, pošt. přihr. 529, 115 55 Praha 1 – Nové Město nejpozději do 15. 6. 2021.Datová schránka ID: piyjab4


podatelna@etf.cuni.czVýběrové řízení


Poslední změna: 7. říjen 2021 10:58 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám