Výběrová řízení

Tajemník Evangelické teologické fakulty UK

Děkan Evangelické teologické fakulty UK vypisuje dle Řádu výběrového řízení UK výběrové řízení na místo


tajemnice / tajemník ETF


Úvazek: 1,0


Kvalifikační a jiné předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání na úrovni magisterského stupně

 • předchozí praxe na vedoucí pozici

 • schopnost vést komunikaci v češtině (C2) a angličtině (B2)

 • zkušenosti s finančním řízením a plánováním

 • zkušenosti s řízením kolektivů i projektů

 • organizační, manažerské a komunikační schopnosti

 • vysoké pracovní nasazení

 • občanská a morální bezúhonnost


Ekonomické či právní vzdělání a znalost univerzitního prostředí výhodou.


Datum nástupu: 1. června 2022.

Mzdové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy.


Podání přihlášky:

Přihlášku zašlete elektronicky na adresu podatelna@etf.cuni.cz anebo poštou na adresu ETF UK, Černá 9/646, pošt. přihr. 529, 155 55 Praha 1 (obálku nadepište „VŘ tajemník“), nejpozději do 22. února 2022.


Požadované přílohy přihlášky:

 • podrobný strukturovaný profesní životopis

 • kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání

 • motivační dopis

 • kontakt na předchozího zaměstnavatele či jinou profesně vhodnou osobu, od níž je možné získat reference k osobě uchazeče

 • kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc (ke dni podání přihlášky)

 • souhlas s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů)


Výběrový proces:

Výběrový proces se řídí Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu setkání s výběrovou komisí. V souladu se statutem fakulty se ke jmenování kandidáta vyjadřuje akademický senát fakulty. Vybraný kandidát může být za tímto účelem pozván na jednání akademického senátu.


Případné dotazy zodpoví doc. Petr Gallus, proděkan pro rozvoj (gallus@etf.cuni.cz, 221 988 511).


VŘ tajemník ETF


Datová schránka ID: piyjab4


podatelna@etf.cuni.cz


Odborná asistentka / odborný asistent pro studijní program Sociální práce, studijní obor Sociální a pastorační práce


Výběrové řízení na akademického pracovníka na ETF UK


Děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo

odborné asistentky / odborného asistenta pro studijní program Sociální práce, studijní obor Sociální a pastorační práce; částečný úvazek 0,3.


Požadavky:

- Ph.D. nebo zahájené studium PhD.

- magisterské vzdělání v oboru sociální a veřejná politika nebo velmi příbuzném

- praxe a publikační činnost v oboru,

- Znalost problematiky sociální politiky a sociálního zabezpečení, a to i v mezinárodním kontextu


Nástup od 1. ledna 2022 (nebo dle dohody).

Mzdové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy.


VŘ: Odborná asistentka / odborný asistent pro studijní program Sociální práce, studijní obor Sociální a pastorační práce
Datová schránka ID: piyjab4


podatelna@etf.cuni.cz
Poslední změna: 10. leden 2022 12:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám