Opatření děkana


Opatření děkana 6/2021 - Organizační řád

Opatření děkana 5/2021 - Harmonogram akademického roku 2021/2022

Opatření děkana 3/2021 - Mimořádné stipendium pro studenty doktorských studií

Opatření děkana 2/2021 - Stravenkový paušál

Opatření děkana 1/2021 - Inventarizace pro rok 2021


Opatření děkana 4/2020 - Poskytování stravenek pro 12ti hodinové služby

Opatření děkana 3/2020 - Harmonogram AR 2020/21

Opatření děkana 2/2020 - Poplatky za rigorózní řízení

Opatření děkana 1/2020 - Pravidla pro poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje


Příloha: opatřeni-6-2019-doktorská-stipendia.pdf

Opatření č.5/ 2019 Pravidla pro poskytování a čerpání dnů zdravotního volna

Opatření č.4/ 2019 Čerpání řádné dovolené

Příloha: opatření-3-2019-spisová-služba.pdf

Opatření č.2/ 2019 Metodický pokyn

Opatření děkana č.1/2019 Pracovní doba pedagogů


Opatření děkana č. 2/2018 - Pravidla průběhu přijímacích zkoušek

Dodatky k opatření 1/2015 - odměny pro vedoucí a oponenty bakalářských a magisterských prací

Opatření děkana 2/2016 - o poplatcích za jazykové kurzy v rámci CžV

Opatření děkana 1/2015 - k odměnám v rámci doktorských a habilitačních řízení

Opatření děkana 2/2014 - k výběrovým řízením malého rozsahu

Opatření děkana 1/2014 - k uvádění titulů na diplomech UK - viz opatření rektora 55/2017, čl. 2, odst. 4

Opatření děkana 3/2013 - Pravidla pro vytváření a kontrolu ISP v doktorských studijních programech uskutečňovaných na UK ETF

Opatření děkana 5/2012 - k příspěvku na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění zaměstnanců

Opatření děkana 4/2012 - Pravidla pro zapůjčování majetku ETF UK

Opatření děkana 2/2012 - k nové právní úpravě pracovnělékařských služeb

Opatření děkana 6/2010 - Vedení kvalifikačních písemných prací na UK ETF

Opatření děkana 5/2010 - Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Opatření děkana 5/2008 - k zabezpečení budovy sídla fakulty, pravidlům pobytu osob v budově a obsluze elektronických zámků

Opatření děkana 4/2007 - Příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění zaměstnanců – dodatek k opatření č . 11/2006

Opatření děkana 3/2007 - o vytvoření sociálního fondu na UK-ETF

Opatření děkana 11/2006 o příspěvku na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění zaměstnanců

Opatření děkana 3/2005 - Výše úhrad za některé služby poskytované fakultou studentům

Opatření děkana 1/2004 - Poplatky za účast na intenzivních kurzech

Opatření děkana 2/2003 - Poplatky za rigorózní řízení

Opatření děkana 5/2002 - jímž se konkretizují pravidla Rigorózního řádu UK ETF

Opatření děkana 5/2001 - Pravidla pro postup při poskytování informací


Obsoletní ( tj. vyhaslá) nebo zrušená opatření:


Opatření děkana 1/2018 - Stanovení výše doktorandských stipendií

Opatření děkana 1/2017 - Organizace studia PSP pro akademický rok 2017-2018

Opatření děkana 1/2016 - Stravenky pro zaměstnance Opatření děkana 3/2011 - k uznávání studijních povinností v rámci studia PSP uskutečňovaného ve spolupráci s partnerskými VOŠ

Opatření děkana 1/2008 - Pravidla užívání barevné tiskárny / kopírky na děkanátu

Opatření děkana 2/2017 - Poplatky-studim-cizi-jazyk

Opatření děkana 3/2016 - Cena děkana za nejlepší studentské písemné práce

Opatření děkana 3/2015 - o poplatcích za studium v oboru "Social Services Focused on Diaconia..."

Opatření děkana 2/2015 - o předmětech z VOŠ uznávaných studentům oboru PSP

Opatření děkana 4/2013 - Stanovení výše poplatků za studium

Opatření děkana 1/2013 - Stanovení cen za ubytování a služby ve studentské ubytovně UK ETF

Opatření děkana 3/2012 - Stanovení výše poplatků za studium

Opatření děkana 2/2011 - Stanovení poplatků spojených se studiem na UK-ETF pro akademický rok 2011/2012

Opatření děkana 1/2011 - Přijímací řízení do doktorských studijních programů

Opatření děkana 2/2010 - Stanovení poplatků spojených se studiem na UK-ETF pro akademický rok 2010/2011

Opatření děkana 1/2010 - Vyhlášení dodatečného termínu státní závěrečné zkoušky pro obor Pastorační a sociální práce

Opatření děkana 3/2009 - Ceník pro studentskou ubytovnu ETF

Opatření děkana 2/2009 - Pravidla ubytovny ETF

Opatření děkana 1/2009 - Poplatky za studium v roce 2009/2010

Opatření děkana 4/2008 - Upuštění od přijímacích zkoušek v oborech Evangelická teologie a Pastorační a sociální práce

Opatření děkana 2/2008 - Poplatky za studium v roce 2008/2009

Opatření děkana 8/2007 - Jmenování Disciplinární komise

Opatření děkana 7/2007 - k zajištění bezpečnosti budovy fakulty

Opatření děkana 6/2007 - Kvalifikační písemné práce, formální náležitosti,... - zrušeno opatřením 5/2010

Opatření děkana 2/2007 - Cena děkana za nejlepší studentské písemné práce

Opatření děkana 10/2006 k dodatečnému zapsání předmětů nebo zrušení zapsaných předmětů v akad. roce 2006/2007

Opatření děkana 2/2006 - Odměny za posudky a účast v komisích

Opatření děkana 8/2005 - jímž se upravuje výplata stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2004/2005

Opatření děkana 1/2007 - k zajištění bezpečnosti budovy fakulty dne 12. ledna 2007


Poslední změna: 26. duben 2022 13:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám