Opatření děkana


Opatření děkana 3/2024 - Krizový štáb fakulty

Opatření děkana 2/2024 - Volno na Zelený čtvrtek

Opatření děkana 1/2024 - Zrušení výuky - čestná promoce


Opatření děkana 9/2023 - Volno 22. prosince

Opatření děkana 8/2023 - Harmonogram akademického roku 2023/2024

Opatření děkana 7/2023 – Volno 29. září

Opatření děkana č. 6/2023 – Provedení inventarizace v roce 2023

Příloha: Opatření děkana č. 6/2023 – Plán inventarizací pro rok 2023

Příloha: Opatření děkana č. 6/2023 – Jmenování inventarizační komise

Opatření děkana 5b/2023 - Rozdělení prostředků Cooperatio na rok 2023

Opatření děkana 5a/2023 - Pravidla pro rozdělení prostředků Cooperatio na rok 2023

Opatření děkana 4/2023 - Vedení závěrečných písemných prací

Opatření děkana 3/2023 - Výuka v rektorský den

Opatření děkana 2/2023 - Pravidla pro zapůjčování majetku fakulty zaměstnancům

Opatření děkana 1/2023 - Volno na Zelený čtvrtek


Opatření děkana 8/2022 - Disciplinární komise

Opatření děkana 7/2022 - Stipendia pro doktorandy

Opatření děkana 6b/2022 - Rozdělení prostředků Cooperatio na rok 2022

Opatření děkana 6a/2022 - Pravidla pro rozdělení prostředků Cooperatio na rok 2022

Opatření děkana 5/2022 - Harmonogram akademického roku 2022/2023

Opatření děkana 4a/2022 - Pokračování studia v doktorských studijních programech

Opatření děkana 4/2022 - Pokračování studia v doktorských studijních programech

Opatření děkana 3/2022 - Evidence studijních výsledků

Příloha k Opatření děkana 2/2022 - Formulář hodnocení pracovníka

Opatření děkana 2/2022 - Kariérní rozvoj

Opatření děkana 1/2022 - Inventarizace pro rok 2022


Opatření děkana 6/2021 - Organizační řád

Opatření děkana 5/2021 - Harmonogram akademického roku 2021/2022

Opatření děkana 3/2021 - Mimořádné stipendium pro studenty doktorských studií

Opatření děkana 2/2021 - Stravenkový paušál

Opatření děkana 1/2021 - Inventarizace pro rok 2021


Opatření děkana 4/2020 - Poskytování stravenek pro 12ti hodinové služby

Opatření děkana 3/2020 - Harmonogram AR 2020/21

Opatření děkana 2/2020 - Poplatky za rigorózní řízení

Opatření děkana 1/2020 - Pravidla pro poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje


Příloha: Opatřeni 6/2019 - Doktorská-stipendia

Opatření děkana 5/2019 - Pravidla pro poskytování a čerpání dnů zdravotního volna

Opatření děkana 4/2019 - Čerpání řádné dovolené

Příloha: Opatření 3/2019 - Spisová služba

Opatření děkana 2/2019 - Metodický pokyn

Opatření děkana 1/2019 - Pracovní doba pedagogů


Opatření děkana 2/2018 - Pravidla průběhu přijímacích zkoušek

Dodatky k opatření 1/2015 - Oodměny pro vedoucí a oponenty bakalářských a magisterských prací

Opatření děkana 2/2016 - O poplatcích za jazykové kurzy v rámci CžV

Opatření děkana 1/2015 - K odměnám v rámci doktorských a habilitačních řízení


Opatření děkana 2/2014 - K výběrovým řízením malého rozsahu

Opatření děkana 1/2014 - K uvádění titulů na diplomech UK - viz opatření rektora 55/2017, čl. 2, odst. 4


Opatření děkana 3/2013 - Pravidla pro vytváření a kontrolu ISP v doktorských studijních programech uskutečňovaných na UK ETF


Opatření děkana 5/2012 - K příspěvku na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění zaměstnanců

Opatření děkana 4/2012 - Pravidla pro zapůjčování majetku ETF UK

Opatření děkana 2/2012 - K nové právní úpravě pracovnělékařských služeb


Opatření děkana 3/2011 - K uznávání studijních povinností v rámci studia PSP uskutečňovaného ve spolupráci s partnerskými VOŠ


Opatření děkana 6/2010 - Vedení kvalifikačních písemných prací na UK ETF

Opatření děkana 5/2010 - Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací


Opatření děkana 5/2008 - K zabezpečení budovy sídla fakulty, pravidlům pobytu osob v budově a obsluze elektronických zámků


Opatření děkana 4/2007 - Příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění zaměstnanců(dodatek k opatření č .11/2006)

Opatření děkana 3/2007 - O vytvoření sociálního fondu na UK ETF


Opatření děkana 11/2006 - O příspěvku na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění zaměstnanců


Opatření děkana 3/2005 - Výše úhrad za některé služby poskytované fakultou studentům


Opatření děkana 1/2004 - Poplatky za účast na intenzivních kurzech


Opatření děkana 2/2003 - Poplatky za rigorózní řízení


Opatření děkana 5/2002 - jímž se konkretizují pravidla Rigorózního řádu UK ETF


Opatření děkana 5/2001 - Pravidla pro postup při poskytování informací


Obsoletní ( tj. vyhaslá) nebo zrušená opatření


Opatření děkana 1/2018 - Stanovení výše doktorandských stipendií

Opatření děkana 1/2017 - Organizace studia PSP pro akademický rok 2017-2018

Opatření děkana 1/2016 - Stravenky pro zaměstnance

Opatření děkana 3/2011 - K uznávání studijních povinností v rámci studia PSP uskutečňovaného ve spolupráci s partnerskými VOŠ

Opatření děkana 1/2008 - Pravidla užívání barevné tiskárny / kopírky na děkanátu

Opatření děkana 2/2017 - Poplatky-studim-cizi-jazyk

Opatření děkana 3/2016 - Cena děkana za nejlepší studentské písemné práce

Opatření děkana 3/2015 - O poplatcích za studium v oboru "Social Services Focused on Diaconia.."

Opatření děkana 2/2015 - O předmětech z VOŠ uznávaných studentům oboru PSP

Opatření děkana 4/2013 - Stanovení výše poplatků za studium

Opatření děkana 1/2013 - Stanovení cen za ubytování a služby ve studentské ubytovně UK ETF

Opatření děkana 3/2012 - Stanovení výše poplatků za studium

Opatření děkana 2/2011 - Stanovení poplatků spojených se studiem na UK-ETF pro akademický rok 2011/2012

Opatření děkana 1/2011 - Přijímací řízení do doktorských studijních programů

Opatření děkana 2/2010 - Stanovení poplatků spojených se studiem na UK-ETF pro akademický rok 2010/2011

Opatření děkana 1/2010 - Vyhlášení dodatečného termínu státní závěrečné zkoušky pro obor Pastorační a sociální práce

Opatření děkana 3/2009 - Ceník pro studentskou ubytovnu ETF

Opatření děkana 2/2009 - Pravidla ubytovny ETF

Opatření děkana 1/2009 - Poplatky za studium v roce 2009/2010

Opatření děkana 4/2008 - Upuštění od přijímacích zkoušek v oborech Evangelická teologie a Pastorační a sociální práce

Opatření děkana 2/2008 - Poplatky za studium v roce 2008/2009

Opatření děkana 8/2007 - Jmenování Disciplinární komise

Opatření děkana 7/2007 - K zajištění bezpečnosti budovy fakulty

Opatření děkana 6/2007 - Kvalifikační písemné práce, formální náležitosti (zrušeno opatřením 5/2010)

Opatření děkana 2/2007 - Cena děkana za nejlepší studentské písemné práce

Opatření děkana 10/2006 - K dodatečnému zapsání předmětů nebo zrušení zapsaných předmětů v akad. roce 2006/2007

Opatření děkana 2/2006 - Odměny za posudky a účast v komisích

Opatření děkana 8/2005 - jímž se upravuje výplata stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2004/2005

Opatření děkana 1/2007 - K zajištění bezpečnosti budovy fakulty dne 12. ledna 2007Poslední změna: 10. duben 2024 14:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám