Podpora rozvoje studijního prostředí

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - VRR


Evangelická teologická fakulta se podílí na realizaci projektu financovaného z prostředků MŠMT a Evropské Unie, jehož cílem je rozvoj prostředí na Karlově Univerzitě.


Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení u pražských fakult a součástí Univerzity Karlovy v průřezových oblastech a v návaznosti na inovaci bakalářských a magisterských studijních programů v souladu s požadavky trhu práce. Aktivity projektu doplňkově podpoří intervence financované v rámci ESF v projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce a obdobné aktivity realizované v minulém programovém období.


Více informací projektu v příloze.


Poslední změna: 29. říjen 2021 15:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám