• Naše publikace

Naše publikace

16. dubna 2021
Petr Gallus, The Perspective of Resurrection. A Trinitarian Christology, Tübingen: Mohr Siebeck, 2021, Religion in Philosophy and Theology 106, ISBN 978-3-16-160109-5


Anotace: "Protože křesťanská víra stojí a padá s osobou Ježíše Krista, stojí christologie v centru křesťanské teologie. Jejím naléhavým úkolem je přinést odpověď na základní otázku: Kdo je tento Ježíš Kristus? Petr Gallus se ve své habilitační práci pokouší tuto odpověď dát pro současnou postmoderní dobu. Předložená studie zachovává chalcedonský rámec, ale tradici čte přísně kriticky a často posouvá její důrazy. Vychází z nezbytného trojičního pozadí a odvažuje se přinést také několik nových myšlenek, jimž vévodí koncept Boží akomodace člověku."


Publikace je k dispozici ZDE

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám