• Fakulta
 • Naše činnost v karanténní době

Naše činnost v karanténní době • Aktuální informace o výuce jsou k nalezení ZDE.


  DOPORUČENÍ pro výuku na jaře 2021 - prosíme, věnujte pozornost.


  Výborné a důležité informace pro zájemce o metodiku online výuky a zkoušení, tedy především pro všechny vyučující, naleznete ZDE. Informace a návody lze najít na webu knihovny ETF a důležité návody a informace, které se týkají SIS, Moodle a dalších nástrojů distanční výuky nalznete ZDE.


 • Změny platné od 13.10.2020 - prosíme sledujte na webu UK

  K PRACOVNÍ POVINNOSTI studentů sociální práce: V rámci platné legislativy budou jména studentů, kterých se pracovní povinnost týká, předána pražskému primátorovi. Jeho krizový štáb může studenty povolat dle potřeby a vzájemné dohody. UK však upřednostňuje a usiluje, aby se vše dělo na bázi dobrovolnosti. Pokud můžete, nabízejte svoji pomoc tam, kde máte možnost. Prosíme, informujte proděkana pro studium, pokud tuto pomoc - ať dobrovolně či na základě povolání - budete vykonávat. Přejeme vše dobré - a děkujeme.


 • Od 12. 10. 2020 platí pro VŠ nová nařízení Vlády ČR v souvislosti s epidemiologickou situací. Pan děkan napsal všem vyučujícím a studentům ETF toto sdělení:


  Vážení pedagogové, milé studentky i studenti! Atmosféra se nám zavirovala do té míry a nouzový stav se stal natolik nouzovým, že - ač velice nerad - ruším až do odvolání veškerou prezenční výuku, tedy i tu, která v našich poměrech splňovala parametry (téměř) individuálních konzultací nebo nebyla nepraktická do té míry, že se jevila provozovatelnou jako praktická cvičení. Od pondělí 12. října až do odvolání se tedy kompletně celý náš rozvrh bude odehrávat ve virtuálním světě distanční výuky. Omlouvám se všem studentům, kteří chtěli své pedagogy vidět zhmotněné, a budou jen na obrazovce sledovat, jak zápasí s kamerou a mikrofonem. Na druhou stranu: můžete doma u monitoru kdykoliv svobodně vyprsknout, aniž byste se báli, že Váš smích je nakažlivý. Pedagogy prosím, aby doplnili pozvánky na ZOOM tam, kde jich doposud nebylo třeba. Zejména a speciálně upozorňuji, že také konzultace kombinovaného studia 16.-17. října se bude odehrávat virtuálně, skrze obrazovky. (Nebylo by v dané situaci vhodné zvát studenty k sobotnímu výletu do temně se rdící Prahy, ne všichni by mohli přijet a bez úhony ji zase opustit.) Zachovejte nám prosím svoji přízeň a buďte na sebe opatrní.

  V naději, že ani morové rány netrvají věčně, Váš děkan.


  Prosíme, sledujte i aktuální sdělení na webu UK


 • Dne 1.10.2020 bylo vydáno nové NAŘÍZENÍ č. 15/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy - omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity Od 5. 10. 2020 se stává neplatným předchozí nařízení č. 12/2020. Ale pro VŠ na území HM Prahy se tímto nařízením mění pouze termín, do kdy platí níže uvedená pravidla.


  Stále platí, že:

  - jsou roušky povinné  ve všech vnitřních prostorech vysokých škol

  - s účinností ode dne 5. 10. 2020 do 18. října 2020 je zakázána osobní přítomnost studentů při výuce. Tento zákaz se nevztahuje na:

  individuální návštěvy knihoven a studoven; 

  individuální konzultace;

  zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;

  laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;

  klinickou a praktickou výuku a praxi.


  Budova ETF včetně knihovny je pro studenty a zaměstnance přístupná, návštěvy prosíme, hlaste kontakty na sebe na vrátnici. • Kontaktní osoba na ETF: tajemnice fakulty Ing. Eva Svobodová

  mail: tajemnice[at]etf.cuni.cz;

  tel: 604 535 193


  Studenty a zaměstnance, kteří se ocitnou v karanténně či s potvrzeným pozitivním testem na COVID-19, prosíme, oznamte tuto skutečnost paní tajemnici.


Další informace o fungování v karanténní době
Poslední změna: 1. březen 2022 18:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám