Výuka na ETF UK v době karantény


Elektronické knihovny a databáze


Podpora online výuky


Centrum pro podporu e-learningu UK pro vyučující připravilo návod pro využití dostupných služeb k online výuce (více viz https://knihovna.cuni.cz/vyuka-navzdory-coronaviru-teach-online/) a dále vypsalo 2 termíny online školení na pondělí 16. března k k práci s prostředím Adobe Connect pro organizování webinářů (více viz https://knihovna.cuni.cz/presun-vyuky-do-online-prostredi-adobe-connect/).


Přístup do odborné literatury z domova


Studenti (ale i ostatní členové akademické obce) mají i mimo počítačovou síť UK dostupnou celou škálu elektronických informačních zdrojů, jejichž přehled je k dispozici na Portálu elektronických zdrojů UK https://ezdroje.cuni.cz<https://ezdroje.cuni.cz/> (PEZ). Pro přístup z domova do online databází a kolekcí e-časopisů/e-knih je potřeba pouze znát své přihlašovací údaje do Centrální autentizační služby UK.


Provoz knihoven UK a výpůjční lhůta


Rozhodnutí o uzavření či omezení provozu jednotlivých dílčích knihoven a studoven UK v následujících dnech je v kompetenci vedení daných fakult a součástí. Pro aktuální informace sledujte webové stránky knihoven a fakult/součástí. S ohledem na nastalou situaci byly v Centrálním katalogu UK<https://ckis.cuni.cz/> hromadně prodlouženy výpůjčky z knihoven UK do 6. dubna 2020 včetně. V době od 11. března do 6. dubna 2020 nebude nabíhat zpozdné. Pokud by bylo potřeba doplnit jakékoliv informace, můžete se obracet na níže uvedené kontakty:

* Online výuka/e-learning - moodle-help@ruk.cuni.cz<mailto:moodle-help@ruk.cuni.cz>

* Přístup do e-zdrojů - admin-eiz@cuni.cz<mailto:admin-eiz@cuni.cz>

* Knihovny UK - ukn@ruk.cuni.cz<mailto:ukn@ruk.cuni.cz>


Fondy Národní knihovny


Studenti a pedagogové vysokých škol mohou od 17. března zítřejšího dne využívat dočasný online přístup k fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol. Adresa pro aplikaci zde - http://kramerius.nkp.cz/.


Distanční výuka


Předměty vypsané pro tento semestr běží distanční formou za využití online elektronických nástrojů typu moodle, Skype, Office365 nebo Zoom. Pro informace o konkrétním způsobu výuky v jednotlivých předmětech, kontaktujte prosím konkrétního vyučujícího.


Aktuální informace

Aktuální informace o výuce zde


Poslední změna: 2. květen 2020 13:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám