Výuka na ETF UK v době karantény


Elektronické knihovny a databáze


Podpora online výuky


Centrum pro podporu e-learningu UK pro vyučující připravilo návod pro využití dostupných služeb k online výuce (více viz https://knihovna.cuni.cz/vyuka-navzdory-coronaviru-teach-online/).


Přístup do odborné literatury z domova


Studenti (ale i ostatní členové akademické obce) mají i mimo počítačovou síť UK dostupnou celou škálu elektronických informačních zdrojů, jejichž přehled je k dispozici na Portálu elektronických zdrojů UK https://ezdroje.cuni.cz<https://ezdroje.cuni.cz/> (PEZ). Pro přístup z domova do online databází a kolekcí e-časopisů/e-knih je potřeba pouze znát své přihlašovací údaje do Centrální autentizační služby UK.


Provoz knihoven UK a výpůjční lhůta


Od 29. 10. 2020 nedošlo v oblasti fyzických knihovních služeb ke změně. Výpůjčky, jejichž platnost uplyne do 3. 11. 2020 jsou prodlouženy do 18. 11. 2020. Fakulty řídí poskytování výpůjček na místě podle aktuální situace a možností (např. nařízená karanténa zaměstnanců, omezení vstupu do budovy). Uzavřeny jsou studovny. Informace ke službám knihoven je ideálně možné získat přímo od příslušné fakultní knihovny (https://knihovna.cuni.cz/knihovna_uk/knihovny-fakult-a-soucasti/)

​<https://knihovna.cuni.cz/knihovna_uk/knihovny-fakult-a-soucasti/>, centrálně pak i na adrese ukn@ruk.cuni.cz<mailto:ukn@ruk.cuni.cz> .


Nabídka elektronických informačních zdrojů je rozšířena o možnosti testovacích přístupů, průběžně aktualizovaný seznam je dostupný na následujícím odkazu: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/?type=freetrials&lang=cs .


Další užitečné linky a kontakty na dotazy:


* Centrálním katalogu UK<https://ckis.cuni.cz/>

* Online výuka/e-learning - moodle-help@ruk.cuni.cz

* Přístup do e-zdrojů - admin-eiz@cuni.cz

* Knihovny UK - ukn@ruk.cuni.cz


Fondy Národní knihovny


* Adresa pro aplikaci zde - http://kramerius.nkp.cz/.


Centrum podpory e-learningu a Centrum celoživotního vzdělávání nabízí řadu didaktických i technických školení (https://dl.cuni.cz/kalendar-skoleni/).


Nadále je v provozu poradna (https://dl.cuni.cz/podpora/<https://dl.cuni.cz/podpora/>). Ukládání a zpřístupňování videozáznamů vyučujících (přednášky) s autentifikovaným přístupem je možné z celouniverzitních nástrojů využít streamservery Univerzity Karlovy - další informace jsou dostupné zde (https://dl.cuni.cz/streamserver/<https://dl.cuni.cz/streamserver/>) .


Pro dočasné videozáznamy / úkoly studentů je možné využít i alternativní nástroje - specifikace viz Základní metodika pro distanční průběh kontroly studia studijního předmětu (https://cczv.cuni.cz/CCZV-239-version1-03_final_zakladni_metodika_pro_distancni_kontroly.pdf)


Pro zpracování a vystavování videozáznamů mají jednotlivé fakulty i své vlastní doporučení a řešení, doporučujeme se obrátit na fakultního koordinátora e-learningu, seznam zde (https://dl.cuni.cz/podpora/<https://dl.cuni.cz/podpora/>) .Knihovny byly z rozhodnutí příslušných orgánů uzavřeny. K dispozici jsou elektronické databáze a programy.Distanční výuka


Předměty vypsané pro tento semestr běží distanční formou za využití online elektronických nástrojů typu moodle, Skype, Office365 nebo Zoom. Pro informace o konkrétním způsobu výuky v jednotlivých předmětech, kontaktujte prosím konkrétního vyučujícího.


Online kurzy


Centrem celoživotního vzdělávání UK pořádá bohatou nabídku kurzů na zkvalitnění výuky. Aktuální nabídka zde.


Aktuální informace

Další informace zde


Poslední změna: 6. listopad 2020 12:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám