Výuka na ETF UK v době karantény


Elektronické knihovny a databáze


Podpora online výuky


Centrum pro podporu e-learningu UK pro vyučující připravilo návod pro využití dostupných služeb k online výuce (více viz https://knihovna.cuni.cz/vyuka-navzdory-coronaviru-teach-online/).


Přístup do odborné literatury z domova


Studenti (ale i ostatní členové akademické obce) mají i mimo počítačovou síť UK dostupnou celou škálu elektronických informačních zdrojů, jejichž přehled je k dispozici na Portálu elektronických zdrojů UK https://ezdroje.cuni.cz<https://ezdroje.cuni.cz/> (PEZ). Pro přístup z domova do online databází a kolekcí e-časopisů/e-knih je potřeba pouze znát své přihlašovací údaje do Centrální autentizační služby UK.


Provoz knihoven UK a výpůjční lhůta


Knihovny byly z rozhodnutí příslušných orgánů uzavřeny. K dispozici jsou elektronické databáze a programy.


Užitečné linky a kontakty na dotazy:


* Centrálním katalogu UK<https://ckis.cuni.cz/>

* Online výuka/e-learning - moodle-help@ruk.cuni.cz

* Přístup do e-zdrojů - admin-eiz@cuni.cz

* Knihovny UK - ukn@ruk.cuni.cz


Fondy Národní knihovny


* Adresa pro aplikaci zde - http://kramerius.nkp.cz/.


Distanční výuka


Předměty vypsané pro tento semestr běží distanční formou za využití online elektronických nástrojů typu moodle, Skype, Office365 nebo Zoom. Pro informace o konkrétním způsobu výuky v jednotlivých předmětech, kontaktujte prosím konkrétního vyučujícího.


Online kurzy


Centrem celoživotního vzdělávání UK pořádá bohatou nabídku kurzů na zkvalitnění výuky. Aktuální nabídka zde.


Aktuální informace

Další informace zde


Poslední změna: 27. říjen 2020 08:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám