Přehled projektů UK ETF podle data


Přehled projektů UK ETF podle data


Začínající 2017

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

GAČR

17-00987S

Proměny tradice: důsledky pro současnou ekumenickou teologii

Z. Širka

2017 - 2019

GAČR

17-07880S

Atanáš Alexandrijský, Oratio III contra Arianos: kritická edice staroslověnského překladu

V. Lytvynenko


2017 - 2019

GAČR

17-17435S

Metaforická konceptualizace pojmové oblasti zákon, spravedlnost, soud a právo v poetických textech starozákonního biblického kánonu

I. Procházková

2017 - 2019

GAUK

1510317

Izrael podĺa Ezechiela: kultúrne-politický kontext záverečnej podoby knihy Ezechiel

S. Jezný

2017 - 2019

UK

Q01

PROGRES - Teologie jako způsob interpretace historie, tradic a současné společnosti

M. Prudký

2017 - 2021

UK

260355

Specifický vysokoškolský výzkum - Mezi tradicí a inovací: Křesťanství jako faktor evropské identity

P. Sláma

2017 - 2019Začínající 2016

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Spoluřešitel

Doba řešení projektu

EU Erasmus+

2016-1-CZ01-KA204-023975

Inclusive Direction in Education of Adults on Article 12

B. Baštecká

2016 - 2018

EU Horizon 2020

ITN-HHFDWC-676258

The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization

L. Karfíková

2016 - 2019

GAČR

16-09001S

Kázání a homiletická teorie Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské

T. Landová

2016 - 2018

GAUK

728516

Socialna realita Podobenstiev Henochových

D. Cielontko

2016 - 2018

Norské fondy a fondy EHP

NF-CZ07-ICP-4-334-2016

The Churches´ Response of Welcome to the Migrant Other

T. Noble

2016

UK

260141

Specifický vysokoškolský výzkum - Teologická východiska evropské kulturní identity

P. Sláma

2016

MŠMT

236075

Institucionální plán

J. Halama

2016 - 2018Začínající 2015

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

UK

260128


Specifický vysokoškolský výzkum - Diskurzy v dialogu: teologická reflexe multikulturalismu

P. Sláma

2015

MŠMT

236075

Institucionální plán

J. Halama

2015Začínající 2014

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

GAČR

14-22950P

Mýtus jako výrazový prostředek narativní teologie

P. Bargár

2014 - 2016

GAUK

124314


Biblická dogmatika Friedricha Mildenbergera. Jeden pozapomenutý systematicko-teologický koncept

P. Roubík

2014 - 2016

UK

260001

Specifický vysokoškolský výzkum -Teologie jako hermeneutika dějinných projevů křesťanské víry

P. Sláma

2014

MŠMT

236054

Institucionální plán

P. Hošek

2014Začínající 2013

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

GAČR

13-36407S

Transformace českého protestantského náboženského prostředí (1980-2000)

P. Morée

2013 - 2016

GAUK

1088213

Hermeneutika zkušenosti a její využití v christologii a ekleziologii

Z. Širka

2013 - 2014

UK

266201

Specifický vysokoškolský výzkum - Teologie jako hermeneutika křesťanských tradic

J. Mrázek

2013

MŠMT

236022

Institucionální rozvojový plán

P. Hošek

2013Začínající 2012

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu


Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

GAČR

P401/12/G168

Historie a interpretace Bible

J. Dušek

2012 - 2018

UK

UNCE 204002

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

L. Karfíková

2012 - 2017

MHMP

OPPA

CZ.2.17/3.1.00/34153

Inovace studijního programu Teologie ETF UK

P. Hošek

3/2012 - 2/2014

UK

264201

Specifický vysokoškolský výzkum - Evangelická teologická fakulta v Praze od svého založení po dnešek: akademická instituce jako místo kontinuity a inovace

M. Wernisch

2012

UK

P01

PRVOUK - Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury

M. Prudký

2012 - 2016

MŠMT

212045

Institucionální rozvojový plán

P. Hošek

2012Poslední změna: 8. srpen 2017 11:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám