Archiv řešených grantů


Granty v roce 2021

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

EU, MŠMT

OP VVV

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance na trhu práce (dílčí projekt "Biblická archeologie)

F. Čapek

2017 - 2022

GAČR

20-26324S


Písařské tradice v aramejských teritoriích Levanty v době železné: centra písařských kultur a jejich šíření

J. Dušek

2020 - 2022

GAČR

20-20632S

Atanáš Alexandrijský, Epistula ad episcopus Aegypti et Libyae: kritická edice staroslověnského překladu

V. Lytvynenko


2020 - 2021


GAČR

20-19395S

Výzkum a interpretace textů z Nag Hammádí – kodexy I a XII

Z. Vítková


2020 - 2022


GAČR

19-06582S


Transformace kultu: Interakce a kontinuita v hraničních oblastech pozdního Kenaanu, Pelišteje, Izraele a Judska v době železné I-IIC i za nimi

F. Čapek


2019 - 2021


GAČR

19-18046S


Vztah mezi nestvořeným Bohem a stvořenými bytostmi podle Řehoře z Nyssy v návaznosti na alexandrijskou biblickou exegezi

M. Marunová


2019 - 2021


GAUK

308521

Libido, sociální vazby a politická nadvláda

I. Dovhoruk

2021

GAUK

1576219

Vzpomínka na Jidáše: Dějiny recepce raněkřesťanské tradice o Jidášovi v pojetí sociální paměti

K.R.L. Parsons


2019 - 2021


GAUK

54119

Teorie sociální paměti a možnosti její aplikace na obraz Ježíše v Janově evangeliu

P. Langhammer


2019 - 2021


MŠMT

236125

Institucionální plán UK

P. Gallus

2021

UK

PRIMUS/20/ HUM/010

Textualita v judaismu druhého chrámu: kompozice, funkce a způsoby tradování textů

J. Rückl


2020 - 2022


UK

Q01

PROGRES - Teologie jako způsob interpretace historie, tradic a současné společnosti

M. Prudký

2017 - 2021

UK

260489

Specifický vysokoškolský výzkum -

Boží slovo a lidské slovo: Teologie jako umění překladu

P. Sláma

2020 - 2022

UK

UNCE/HUM/012

Teologická antropologie v ekumenické perspektivě

I. Noble

2018 - 2023

UK

UNCE/HUM/016

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

L. Karfíková

2018 - 2023


Granty v roce 2020

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

EU, MŠMT

OP VVV

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance na trhu práce (dílčí projekt "Biblická archeologie)

F. Čapek

2017 - 2022

EU Horizon 2020

ITN-HHFDWC-676258

The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization

L. Karfíková

2016 - 2019

GAČR

20-26324S


Písařské tradice v aramejských teritoriích Levanty v době železné: centra písařských kultur a jejich šíření

J. Dušek

2020 - 2022

GAČR

20-20632S

Atanáš Alexandrijský, Epistula ad episcopus Aegypti et Libyae: kritická edice staroslověnského překladu

V. Lytvynenko


2020 - 2021


GAČR

20-19395S

Výzkum a interpretace textů z Nag Hammádí – kodexy I a XII

Z. Vítková


2020 - 2022


GAČR

19-06582S


Transformace kultu: Interakce a kontinuita v hraničních oblastech pozdního Kenaanu, Pelišteje, Izraele a Judska v době železné I-IIC i za nimi

F. Čapek


2019 - 2021


GAČR

19-18046S


Vztah mezi nestvořeným Bohem a stvořenými bytostmi podle Řehoře z Nyssy v návaznosti na alexandrijskou biblickou exegezi

M. Marunová


2019 - 2021


GAČR

18-00355S


Boží lidství jako Boží akomodace světu. Interpretace chalcedonského vyznání pro současné teologické přemýšlení o Bohu

P. Gallus

2018 - 2020

GAČR

18-01543S

Latinskoamerická teologie osvobození: Výhledy a výzvy

T. Noble

2018 - 2020

GAUK

1576219

Vzpomínka na Jidáše: Dějiny recepce raněkřesťanské tradice o Jidášovi v pojetí sociální paměti

K.R.L. Parsons


2019 - 2021


GAUK

54119

Teorie sociální paměti a možnosti její aplikace na obraz Ježíše v Janově evangeliu

P. Langhammer


2019 - 2021


GAUK

258218

Pavol a obnova Izraela

D. Stehlíková

2018 - 2020

MŠMT

236075

Institucionální plán

P. Gallus

2019 - 2020

UK

PRIMUS/20/ HUM/010

Textualita v judaismu druhého chrámu: kompozice, funkce a způsoby tradování textů

J. Rückl


2020 - 2022


UK

Q01

PROGRES - Teologie jako způsob interpretace historie, tradic a současné společnosti

M. Prudký

2017 - 2021

UK

260489

Specifický vysokoškolský výzkum -

Boží slovo a lidské slovo: Teologie jako umění překladu

P. Sláma

2020 - 2022

UK

UNCE/HUM/012

Teologická antropologie v ekumenické perspektivě

I. Noble

2018 - 2023

UK

UNCE/HUM/016

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

L. Karfíková

2018 - 2023


Granty v roce 2019

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

EU, MŠMT

OP VVV

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance na trhu práce (dílčí projekt "Biblická archeologie)

F. Čapek

2017 - 2022

EU, MŠMT

OP VVV

CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - VRR

J. Halama

2017 - 2019

EU Horizon 2020

ITN-HHFDWC-676258

The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization

L. Karfíková

2016 - 2019

GAČR

19-06582S


Transformace kultu: Interakce a kontinuita v hraničních oblastech pozdního Kenaanu, Pelišteje, Izraele a Judska v době železné I-IIC i za nimi

F. Čapek


2019 - 2021


GAČR

19-18046S


Vztah mezi nestvořeným Bohem a stvořenými bytostmi podle Řehoře z Nyssy v návaznosti na alexandrijskou biblickou exegezi

M. Marunová


2019 - 2021


GAČR

18-00355S


Boží lidství jako Boží akomodace světu. Interpretace chalcedonského vyznání pro současné teologické přemýšlení o Bohu

P. Gallus

2018 - 2020

GAČR

18-01543S

Latinskoamerická teologie osvobození: Výhledy a výzvy

T. Noble

2018 - 2020

GAČR

17-00987S

Proměny tradice: důsledky pro současnou ekumenickou teologii

Z. Širka

2017 - 2019

GAČR

17-07880S

Atanáš Alexandrijský, Oratio III contra Arianos: kritická edice staroslověnského překladu

V. Lytvynenko


2017 - 2019

GAČR

17-17435S

Metaforická konceptualizace pojmové oblasti zákon, spravedlnost, soud a právo v poetických textech starozákonního biblického kánonu

I. Procházková

2017 - 2019

GAUK

1576219

Vzpomínka na Jidáše: Dějiny recepce raněkřesťanské tradice o Jidášovi v pojetí sociální paměti

K.R.L. Parsons


2019 - 2021


GAUK

54119

Teorie sociální paměti a možnosti její aplikace na obraz Ježíše v Janově evangeliu

P. Langhammer


2019 - 2021


GAUK

258218

Pavol a obnova Izraela

D. Stehlíková

2018 - 2020

GAUK

1510317

Izrael podĺa Ezechiela: kultúrne-politický kontext záverečnej podoby knihy Ezechiel

S. Jezný

2017 - 2019

MŠMT

236075

Institucionální plán

P. Gallus

2019 - 2020

UK

PRIMUS/HUM/23

Křesťanství po křesťanstvu: paradoxy "teologických obratů" v současné kultuře

F. Štěch


2019

(2017 - 2019)

UK

Q01

PROGRES - Teologie jako způsob interpretace historie, tradic a současné společnosti

M. Prudký

2017 - 2021

UK

260355

Specifický vysokoškolský výzkum - Mezi tradicí a inovací: Křesťanství jako faktor evropské identity

P. Sláma

2017 - 2019

UK

UNCE/HUM/012

Teologická antropologie v ekumenické perspektivě

I. Noble

2018 - 2023

UK

UNCE/HUM/016

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

L. Karfíková

2018 - 2023


Granty v roce 2018

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

EU, MŠMT

OP VVV

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance na trhu práce (dílčí projekt "Biblická archeologie)

F. Čapek

2017 - 2022

EU, MŠMT

OP VVV

CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - VRR

J. Halama

2017 - 2019

EU Erasmus+

2016-1-CZ01-KA204-023975

Inclusive Direction in Education of Adults on Article 12

B. Baštecká

2016 - 2018

EU Horizon 2020

ITN-HHFDWC-676258

The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization

L. Karfíková

2016 - 2019

GAČR

18-00355S


Boží lidství jako Boží akomodace světu. Interpretace chalcedonského vyznání pro současné teologické přemýšlení o Bohu

P. Gallus

2018 - 2020

GAČR

18-01543S

Latinskoamerická teologie osvobození: Výhledy a výzvy

T. Noble

2018 - 2020

GAČR

17-00987S

Proměny tradice: důsledky pro současnou ekumenickou teologii

Z. Širka

2017 - 2019

GAČR

17-07880S

Atanáš Alexandrijský, Oratio III contra Arianos: kritická edice staroslověnského překladu

V. Lytvynenko


2017 - 2019

GAČR

17-17435S

Metaforická konceptualizace pojmové oblasti zákon, spravedlnost, soud a právo v poetických textech starozákonního biblického kánonu

I. Procházková

2017 - 2019

GAČR

16-09001S

Kázání a homiletická teorie Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské

T. Landová

2016 - 2018

GAČR

P401/12/G168

Historie a interpretace Bible

J. Dušek

2012 - 2018

GAUK

258218

Pavol a obnova Izraela

D. Stehlíková

2018 - 2020

GAUK

1098218

Výklady Zjevení Janovo 20,1-10 od dob rané církve až do 5. století

H. Horáková

2018

GAUK

1510317

Izrael podĺa Ezechiela: kultúrne-politický kontext záverečnej podoby knihy Ezechiel

S. Jezný

2017 - 2019

GAUK

728516

Socialna realita Podobenstiev Henochových

D. Cielontko

2016 - 2018

MŠMT

236075

Institucionální plán

J. Halama

2016 - 2018

UK

Q01

PROGRES - Teologie jako způsob interpretace historie, tradic a současné společnosti

M. Prudký

2017 - 2021

UK

260355

Specifický vysokoškolský výzkum - Mezi tradicí a inovací: Křesťanství jako faktor evropské identity

P. Sláma

2017 - 2019

UK

UNCE/HUM/012

Teologická antropologie v ekumenické perspektivě

I. Noble

2018 - 2023

UK

UNCE/HUM/016

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

L. Karfíková

2018 - 2023Granty v roce 2017

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

EU, MŠMT

OP VVV

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance na trhu práce (dílčí projekt "Biblická archeologie)

F. Čapek

2017 - 2022

EU, MŠMT

OP VVV

CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - VRR

J. Halama

2017 - 2019

EU Erasmus+

2016-1-CZ01-KA204-023975

Inclusive Direction in Education of Adults on Article 12

B. Baštecká

2016 - 2018

EU Horizon 2020

ITN-HHFDWC-676258

The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization

L. Karfíková

2016 - 2019

GAČR

17-00987S

Proměny tradice: důsledky pro současnou ekumenickou teologii

Z. Širka

2017 - 2019

GAČR

17-07880S

Atanáš Alexandrijský, Oratio III contra Arianos: kritická edice staroslověnského překladu

V. Lytvynenko


2017 - 2019

GAČR

17-17435S

Metaforická konceptualizace pojmové oblasti zákon, spravedlnost, soud a právo v poetických textech starozákonního biblického kánonu

I. Procházková

2017 - 2019

GAČR

16-09001S

Kázání a homiletická teorie Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské

T. Landová

2016 - 2018

GAČR

P401/12/G168

Historie a interpretace Bible

J. Dušek

2012 - 2018

GAUK

1510317

Izrael podĺa Ezechiela: kultúrne-politický kontext záverečnej podoby knihy Ezechiel

S. Jezný

2017 - 2019

GAUK

728516

Socialna realita Podobenstiev Henochových

D. Cielontko

2016 - 2018

MŠMT

236075

Institucionální plán

J. Halama

2016 - 2018

UK

Q01

PROGRES - Teologie jako způsob interpretace historie, tradic a současné společnosti

M. Prudký

2017 - 2021

UK

260355

Specifický vysokoškolský výzkum - Mezi tradicí a inovací: Křesťanství jako faktor evropské identity

P. Sláma

2017 - 2019

UK

280101

Donatio Universitatis Carolinae - Biblické základy křesťanské kultury

P. Pokorný

2017

UK

UNCE 204002

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

L. Karfíková

2012 - 2017Granty v roce 2016

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

EU Erasmus+

2016-1-CZ01-KA204-023975

Inclusive Direction in Education of Adults on Article 12

B. Baštecká

2016 - 2018

EU Horizon 2020

ITN-HHFDWC-676258

The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization

L. Karfíková

2016 - 2019

GAČR

16-09001S

Kázání a homiletická teorie Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské

T. Landová

2016 - 2018

GAČR

14-22950P

Mýtus jako výrazový prostředek narativní teologie

P. Bargár

2014 - 2016

GAČR

13-36407S

Transformace českého protestantského náboženského prostředí (1980-2000)

P. Morée

2013 - 2016

GAČR

P401/12/G168

Historie a interpretace Bible

J. Dušek

2012 - 2018

GAUK

728516

Socialna realita Podobenstiev Henochových

D. Cielontko

2016 - 2018

GAUK

124314


Biblická dogmatika Friedricha Mildenbergera. Jeden pozapomenutý systematicko-teologický koncept

P. Roubík

2014 - 2016

MŠMT

236075

Institucionální plán

J. Halama

2016 - 2018

Norské fondy a fondy EHP

NF-CZ07-ICP-4-334-2016

The Churches´ Response of Welcome to the Migrant Other

T. Noble

2016

UK

260141

Specifický vysokoškolský výzkum - Teologická východiska evropské kulturní identity

P. Sláma

2016

UK

P01

PRVOUK - Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury

M. Prudký

2012 - 2016

UK

UNCE 204002

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

L. Karfíková

2012 - 2017Granty v roce 2015

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

EU, MŠMT

OP VaVPI

CZ.1.05/4.1.00/16.0342

VIA LUCIS

2014 - 2015

GAČR

14-22950P

Mýtus jako výrazový prostředek narativní teologie

P. Bargár

2014 - 2016

GAČR

13-36407S

Transformace českého protestantského náboženského prostředí (1980-2000)

P. Morée

2013 - 2016

GAČR

P401/12/G168

Historie a interpretace Bible

J. Dušek

2012 - 2018

GAČR

P401/11/1688

Symbolické prostředkování celistvosti v západním pravoslaví

I. Noble

2011 - 2015

GAUK

124314


Biblická dogmatika Friedricha Mildenbergera. Jeden pozapomenutý systematicko-teologický koncept

P. Roubík

2014 - 2016

MŠMT

236075

Institucionální plán

J. Halama

2015

UK

260128


Specifický vysokoškolský výzkum - Diskurzy v dialogu: teologická reflexe multikulturalismu

P. Sláma

2015

UK

P01

PRVOUK - Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury

M. Prudký

2012 - 2016

UK

UNCE 204002

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

L. Karfíková

2012 - 2017


Granty v roce 2014

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

EU, MŠMT

OP VaVPI

CZ.1.05/4.1.00/16.0342

VIA LUCIS

2014 - 2015

GAČR

14-22950P

Mýtus jako výrazový prostředek narativní teologie

P. Bargár

2014 - 2016

GAČR

13-36407S

Transformace českého protestantského náboženského prostředí (1980-2000)

P. Morée

2013 - 2016

GAČR

P401/12/G168

Historie a interpretace Bible

J. Dušek

2012 - 2018

GAČR

P401/11/1688

Symbolické prostředkování celistvosti v západním pravoslaví

I. Noble

2011 - 2015

GAUK

124314


Biblická dogmatika Friedricha Mildenbergera. Jeden pozapomenutý systematicko-teologický koncept

P. Roubík

2014 - 2016

GAUK

1088213

Hermeneutika zkušenosti a její využití v christologii a ekleziologii

Z. Širka

2013 - 2014

MHMP

OPPA

CZ.2.17/3.1.00/34153

Inovace studijního programu Teologie ETF UK

P. Hošek

3/2012 -

2/2014

MŠMT

236054

Institucionální rozvojový plán

P. Hošek

2014

UK

260001

Specifický vysokoškolský výzkum -Teologie jako hermeneutika dějinných projevů křesťanské víry

P. Sláma

2014

UK

P01

PRVOUK - Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury

M. Prudký

2012 - 2016

UK

UNCE 204002

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

L. Karfíková

2012 - 2017Granty v roce 2013

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

GAČR

13-36407S

Transformace českého protestantského náboženského prostředí (1980-2000)

P. Morée

2013 - 2016

GAČR

P401/12/G168

Historie a interpretace Bible

J. Dušek

2012 - 2018

GAČR

P401/11/1688

Symbolické prostředkování celistvosti v západním pravoslaví

I. Noble

2011 - 2015

GAUK

1088213

Hermeneutika zkušenosti a její využití v christologii a ekleziologii

Z. Širka

2013 - 2014

MHMP

OPPA

CZ.2.17/3.1.00/34153

Inovace studijního programu Teologie ETF UK

P. Hošek

3/2012 - 2/2014

MŠMT

236022

Institucionální rozvojový plán

P. Hošek

2013

UK

266201

Specifický vysokoškolský výzkum - Teologie jako hermeneutika křesťanských tradic

J. Mrázek

2013

UK

P01

PRVOUK - Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury

M. Prudký

2012 - 2016

UK

UNCE 204002

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

L. Karfíková

2012 - 2017Granty v roce 2012

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu


Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

GAČR

P401/12/G168

Historie a interpretace Bible

J. Dušek

2012 - 2018

GAČR

P401/11/1688

Symbolické prostředkování celistvosti v západním pravoslaví

I. Noble

2011 - 2015

MHMP

OPPA

CZ.2.17/3.1.00/34153

Inovace studijního programu Teologie ETF UK

P. Hošek

3/2012 - 2/2014

MHMP

OPPA CZ.2.17/3.1.00/33279

Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK


2010 - 2012

MŠMT

212045

Institucionální rozvojový plán

P. Hošek

2012

UK

264201

Specifický vysokoškolský výzkum - Evangelická teologická fakulta v Praze od svého založení po dnešek: akademická instituce jako místo kontinuity a inovace

M. Wernisch

2012

UK

P01

PRVOUK - Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury

M. Prudký

2012 - 2016

UK

UNCE 204002

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

L. Karfíková

2012 - 2017Granty v roce 2011

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

GAAV

KJB901830902

Hermeneutika liturgické tradice Jednoty bratrské

T. Landová

2009 - 2011

GAAV

KJB701830901

Úloha církví v národním životě Libanonu. Teologické hodnocení církevně-politického vývoje

M. Šlajerová

2009 - 2011

GAAV

IAA901830902

Narativní evangelia. Důvody vzniku, funkce, dopad na utváření křesťanské mentality

J. Mrázek

2009 - 2011

GAAV

A801830801

Josef Lukl Hromádka (1889-1969) a český protestantismus v letech 1945-1989

P. Morée

2008 - 2011

GAČR

P401/11/1688

Symbolické prostředkování celistvosti v západním pravoslaví

I. Noble

2011 - 2015

MHMP

OPPA CZ.2.17/3.1.00/33279

Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK


2010 - 2012

MŠMT

1c

Rozvoj knihovny Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

B. Drobíková

2011

MŠMT

2b

Program na podporu personálního rozvoje UK ETF

I. Noble

2011

MŠMT

3

Rozvoj přístrojového vybavení UK ETF

P. Hošek

2011

MŠMT

4a

Podpora rozvoje dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků -

e-learningové kurzy UK ETF

O. Fischer

2011

MŠMT

5a

Rozvoj spolupráce s universitami Roehampton a Jerusalem

V. Fritzová

2011

MŠMT

5c

Judsko doby železné IIa podle textů starého zákona a podle nejnovějšího archeologického výzkumu se zaměřením na oblast Šefely

F. Čapek

2011

MŠMT

5e

Studijní pobyty 2011

V. Fritzová

2011

MŠMT

MSM

0021620802

Výzkumný záměr - Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy

M. Prudký

2005 - 2011

UK

262201

Specifický vysokoškolský výzkum - Texty a kontexty

J. Mrázek

2011Granty v roce 2010

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

GAAV

KJB901830902

Hermeneutika liturgické tradice Jednoty bratrské

T. Landová

2009 - 2011

GAAV

KJB701830901

Úloha církví v národním životě Libanonu. Teologické hodnocení církevně-politického vývoje

M. Šlajerová

2009 - 2011

GAAV

IAA901830902

Narativní evangelia. Důvody vzniku, funkce, dopad na utváření křesťanské mentality

J. Mrázek

2009 - 2011

GAAV

A801830801

Josef Lukl Hromádka (1889-1969) a český protestantismus v letech 1945-1989

P. Morée

2008 - 2011

GAČR

401/08/P544

Bratrská biskupská sídla jako komunikační centra nekatolické opozice mezi Majestátem a českým povstáním

J. Just

2008 - 2010

GAUK

57908

"Bůh je král", výstavba metaforického významu v žalmech

I. Procházková

2008 - 2010

MHMP

OPPA CZ.2.17/3.1.00/33279

Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK

2010 - 2012

MŠMT

4

Vzdálený přístup k informačním zdrojům pro sociálně znevýhodněné studenty UK ETF

B. Drobíková

2010

MŠMT

2a

Rozvoj spolupráce s universitami Erlangen a Heidelberg

J. Halama

2010

MŠMT

6b

Filozoficko-teologické vzdělání pro pomáhající profese

O. Fischer

2010

MŠMT

2d

Stipendijní pobyty

V. Fritzová

2010

MŠMT

5a

Podpora mladých absolventů Dr. Studia na UK ETF

I. Noble

2010

MŠMT

MSM

0021620802

Výzkumný záměr - Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy

M. Prudký

2005 - 2011

UK

260201

Specifický vysokoškolský výzkum - Texty - tradice - kultura

P. Filipi

2010Granty v roce 2009

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

GAAV

KJB901830902

Hermeneutika liturgické tradice Jednoty bratrské

T. Landová

2009 - 2011

GAAV

KJB701830901

Úloha církví v národním životě Libanonu. Teologické hodnocení církevně-politického vývoje

M. Šlajerová

2009 - 2011

GAAV

IAA901830902

Narativní evangelia. Důvody vzniku, funkce, dopad na utváření křesťanské mentality

J. Mrázek

2009 - 2011

GAAV

A801830801

Josef Lukl Hromádka (1889-1969) a český protestantismus v letech 1945-1989

P. Morée

2008 - 2011

GAAV

A901830701

Rétorika - společný fenomén raně křesťanské literatury

J. Lukeš

2007 - 2009

GAAV

A901830702

Hermeneutika narativních a právních textů Starého zákona

P. Sláma

2007 - 2009

GAČR

401/08/P544

Bratrská biskupská sídla jako komunikační centra nekatolické opozice mezi Majestátem a českým povstáním

J. Just

2008 - 2010

GAČR

401/07/P454

Kritická analýza nových epigrafických nálezů k dějinám Samaří od 4. stol. př. K. do 1. stol. po K.

J. Dušek

2007 - 2009

GAUK

57908

"Bůh je král", výstavba metaforického významu v žalmech

I. Procházková

2008 - 2010

GAUK

114407/2007

Poselství Matěje Poustevníka

P. Nápravník

2007 - 2009

MŠMT

7a)

Podpora mladých absolventů

J. Halama

2009

MŠMT

1c)

Stipendijní pobyty

V. Fritzová

2009

MŠMT

1

Přístrojové vybavení a zabezpečení ETF UK

J. Mrázek

2009

MŠMT

LC538

Výzkumné centrum - Centrum biblistiky

Z. Nidlová

2005 - 2009

MŠMT

MSM

0021620802

Výzkumný záměr - Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy

M. Prudký

2005 - 2011Granty v roce 2008

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

GAAV

A801830801

Josef Lukl Hromádka (1889-1969) a český protestantismus v letech 1945-1989

P. Morée

2008 - 2011

GAAV

A901830701

Rétorika - společný fenomén raně křesťanské literatury

J. Lukeš

2007 - 2009

GAAV

A901830702

Hermeneutika narativních a právních textů Starého zákona

P. Sláma

2007 - 2009

GAAV

B901830703

Za hříchem: hamartiologická heuristika jako ukazatel k etice spravedlnosti a milosrdenství

O. Hron

2007 - 2008

GAAV

A701010606

Interakce člověk-počítač v humanitních vědách

B. Drobíková

2006 - 2008

GAČR

401/08/P544

Bratrská biskupská sídla jako komunikační centra nekatolické opozice mezi Majestátem a českým povstáním

J. Just

2008 - 2010

GAČR

401/07/P454

Kritická analýza nových epigrafických nálezů k dějinám Samaří od 4. stol. př. K. do 1. stol. po K.

J. Dušek

2007 - 2009

GAČR

401/06/1790

Výzkum a interpretace textů z Nag Hammádí (II.)

P. Pokorný

2006 - 2008

GAUK

61908

Modlitba u Martina Luthera

O. Macek

2008

GAUK

57908

"Bůh je král", výstavba metaforického významu v žalmech

I. Procházková

2008 - 2010

GAUK

114407/2007

Poselství Matěje Poustevníka

P. Nápravník

2007 - 2009

HMP, JPD3

CZ.04.3.07/

3.2.01.3/3372

Nemocniční kaplan

Z. Nidlová

10/2006-08/2008

MŠMT

1c)

Stipendijní pobyty

V. Fritzová

2008

MŠMT

1a)

Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika

J. Halama

2008

MŠMT

3c)

Rozvoj e-learningové podpory pro kombinované studium oboru Sociální a pastorační práce ETF UK

M. Martinek

2008

MŠMT

1a)

ERLANGENSKÝ SEMINÁŘ: „Dějiny a čas“

J. Kranát

2008

MŠMT

3b)

Budování repozitáře elektronických kvalifikačních prací a dalších digitálních objektů na Univerzitě Karlově v Praze

J. Moskalová

2008

MŠMT

3a)

Rozvoj a obnova přístrojového vybavení UK-ETF

J. Mrázek

2008

MŠMT

LC538

Výzkumné centrum - Centrum biblistiky

Z. Nidlová

2005 - 2009

MŠMT

MSM

0021620802

Výzkumný záměr - Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy

M. Prudký

2005 - 2011Granty v roce 2007

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

GAAV

A901830701

Rétorika - společný fenomén raně křesťanské literatury

J. Lukeš

2007 - 2009

GAAV

A901830702

Hermeneutika narativních a právních textů Starého zákona

P. Sláma

2007 - 2009

GAAV

B901830703

Za hříchem: hamartiologická heuristika jako ukazatel k etice spravedlnosti a milosrdenství

O. Hron

2007 - 2008

GAAV

A701010606

Interakce člověk-počítač v humanitních vědách

B. Drobíková

2006 - 2008

GAČR

401/07/P454

Kritická analýza nových epigrafických nálezů k dějinám Samaří od 4. stol. př. K. do 1. stol. po K.

J. Dušek

2007 - 2009

GAČR

401/06/1790

Výzkum a interpretace textů z Nag Hammádí (II.)

P. Pokorný

2006 - 2008

GAČR

401/03/H017

Hermeneutika projevů křesťanské tradice ve vztahu k obecné kultuře

M. Prudký

2003 - 2007

GAUK

114407/2007

Poselství Matěje Poustevníka

P. Nápravník

2007 - 2009

GAUK

117107/2007

Praxis pietatis haereticorum. Vnitřní život českých kacířů a jeho vnější projevy dvacet let před Tolerančním patentem a v prvním desetiletí existence tolerančních církví

O. Macek

2007

GAUK

388/2006

Obnova současné blízkovýchodní teologické reflexe: Palestina a Bilad Aš-Šam

M. Šlajerová

2006 - 2007

HMP, JPD3

CZ.04.3.07/

3.2.01.3/3372

Nemocniční kaplan

Z. Nidlová

10/2006-08/2008

MŠMT

171 rozv. 8b

Budování repozitáře elektronických kvalifikačních vysokoškolských prací na Univerzitě Karlově v Praze

J. Moskalová

2007

MŠMT

153 rozv. 1c

Stipendijní pobyty pro 2 studenty/ky magisterského nebo doktorského programu ETF v rámci meziuniverzitní dohody o spolupráci s Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, SRN, nebo formou „free movers“

V. Fritzová

2007

MŠMT

164 rozv. 10b

Program na podporu rovných příležitostí pro vstup a studium na vysoké škole včetně rozvoje poradenských služeb

I. Kafková

2007

MŠMT

151 rozv. 8c

Internetové výukové pomůcky pro studenty kombinovaného studia

J. Mrázek

2007

MŠMT

LC538

Výzkumné centrum - Centrum biblistiky

Z. Nidlová

2005 - 2009

MŠMT

MSM

0021620802

Výzkumný záměr - Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy

M. Prudký

2005 - 2011Granty v roce 2006

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

GAAV

A701010606

Interakce člověk-počítač v humanitních vědách

B. Drobíková

2006 - 2008

GAAV

IAA9183201

Historický Ježíš v rané křesťanské teologii

P. Pokorný

2002 - 2006

GAČR

401/06/1790

Výzkum a interpretace textů z Nag Hammádí (II.)

P. Pokorný

2006 - 2008

GAČR

401/04/0340

Ježíšovo nasycení zástupů v evangelijní tradici

J. Roskovec

2004 - 2006

GAČR

401/04/0481

Teologie jako věda

P. Macek

2004 - 2006

GAČR

401/03/H017

Hermeneutika projevů křesťanské tradice ve vztahu k obecné kultuře

M. Prudký

2003 - 2007

GAUK

388/2006

Obnova současné blízkovýchodní teologické reflexe: Palestina a Bilad Aš-Šam

M. Šlajerová

2006 - 2007

GAUK

416/2005

Filosofie nebo teologie? Theologia ancilla philosophiae?

D. Bartoň

2005 - 2006

GAUK

418/2005

Slavomil C. Daněk – dílo a působení v českém protestantismu

O. Macek

2005 - 2006

GAUK

419/2005

Teologie masoretského textu Hebrejské bible

P. Tomášek

2005 - 2006

GAUK

525/2004

Křesťanská tradice lidských práv a islámské právo (šaría)

D. Jurech

2004 - 2006

GAUK

532/2004

Gnostické interpretace stvoření člověka

Z. Vlčková

2004 - 2006

HMP, JPD3

CZ.04.3.07/

3.2.01.3/3372

Nemocniční kaplan

Z. Nidlová

10/2006-08/2008

MŠMT

236 rozv. 7a

Erlangenský seminář: "Paměť, dějiny, zapomnění"

J. Kranát

2006

MŠMT

639 rozv. 4a

Zabezpečení fondu knihovny ETF elektronickým zabezpečovacím zařízením

J. Moskalová

2006

MŠMT

LC538

Výzkumné centrum - Centrum biblistiky

Z. Nidlová

2005 - 2009

MŠMT

MSM

0021620802

Výzkumný záměr - Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy

M. Prudký

2005 - 2011Granty v roce 2005

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

FRVŠ

1543/05/F5b

Podpora rozvoje studijního oboru Evangelická teologie dvouoborová

J. Halama

2005

GAAV

E901830501

Barth a ti druzí. 5 evangelických teologů 20. století. Monografie.

J. Štefan

2005

GAAV

IAA9183201

Historický Ježíš v rané křesťanské teologii

P. Pokorný

2002 - 2006

GAČR

401/04/0340

Ježíšovo nasycení zástupů v evangelijní tradici

J. Roskovec

2004 - 2006

GAČR

401/04/0481

Teologie jako věda

P. Macek

2004 - 2006

GAČR

401/03/0959

Výzkum a interpretace textů z Nag Hammádí I.

P. Pokorný

2003 - 2005

GAČR

401/03/P073

Ediční zpřístupnění celku kazatelské činnosti Jakoubka ze Stříbra

O. Halama

2003 - 2005

GAČR

401/03/H017

Hermeneutika projevů křesťanské tradice ve vztahu k obecné kultuře

M. Prudký

2003 - 2007

GAUK

416/2005

Filosofie nebo teologie? Theologia ancilla philosophiae?

D. Bartoň

2005 - 2006

GAUK

417/2005

Pojetí víry u P. Tillicha a K. Bartha

P. Gallus

2005

GAUK

418/2005

Slavomil C. Daněk – dílo a působení v českém protestantismu

O. Macek

2005 - 2006

GAUK

419/2005

Teologie masoretského textu Hebrejské bible

P. Tomášek

2005 - 2006

GAUK

525/2004

Křesťanská tradice lidských práv a islámské právo (šaría)

D. Jurech

2004 - 2006

GAUK

527/2004

"Vita Mosis" Filóna Alexandrijského

L. Kopecká

2004 - 2005

GAUK

532/2004

Gnostické interpretace stvoření člověka

Z. Vlčková

2004 - 2006

GAUK

533/2004

Literatura jako kritika a model společenské praxe

J. Zámečník

2004 - 2005

GAUK

528/2004

Místní samospráva v českém utrakvismu

P. Kůrka

2004 - 2005

GAUK

341/2003

Německá mystika. Původ, průběh a význam duchovního probuzení

J. Kranát

2003 - 2005

GAUK

344/2003

Kritická edice díla českého starozákonního badatele S.C.Daňka

L. Beneš

2003 - 2005

MŠMT

383, rozv. 1e

Inovace studentské počítačové pracovny UK v Praze, ETF se zaměřením na multimediální výuku

J. Halama

2005

MŠMT

421, rozv. 2e

Seminář o diverzifikaci českého školství od 1989

V. Fritzová

2005

MŠMT

LC538

Výzkumné centrum - Centrum biblistiky

Z. Nidlová

2005 - 2009

MŠMT

MSM

0021620802

Výzkumný záměr - Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy

M. Prudký

2005 - 2011

MŠMT

ICT

UK-ETF – obnova počítačového vybavení

J. Mrázek

2005

MŠMT

377; rozv. 1e

Studijní portál/virtuální učebna pro humanitní obory (modelové pro teologii a filosofii-religionistiku)

M. Šírová

B. Drobíková

2003 - 2005

MŠMT

MSM

112700001

Kritická reflexe tradic protestantismu (se zvláštním ohledem na oblast biblické vědy a na aktuální dědictví českého utrakvismu)

P. Pokorný

1999 - 2004

(05)

MŠMT

MSM

112700002

Reflexe role církve v kulturní a sociální oblasti ve světle protestantských tradic

J. S. Trojan

1999 - 2004

(05)Granty v roce 2004

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

FRVŠ

1808/04, F5d

Modernizace výuky předmětu Ekumenická eklesiologie

M. Vaňáč

2004

FRVŠ

933/04, Ad

Pracoviště pro zrakově postižené studenty humanitních oborů

O. Václavová

2004

GAAV

IAA9183201

Historický Ježíš v rané křesťanské teologii

P. Pokorný

2002 - 2006

GAČR

401/04/0340

Ježíšovo nasycení zástupů v evangelijní tradici

J. Roskovec

2004 - 2006

GAČR

401/04/0481

Teologie jako věda

P. Macek

2004 - 2006

GAČR

401/03/0959

Výzkum a interpretace textů z Nag Hammádí I.

P. Pokorný

2003 - 2005

GAČR

401/03/P073

Ediční zpřístupnění celku kazatelské činnosti Jakoubka ze Stříbra

O. Halama

2003 - 2005

GAČR

401/03/H017

Hermeneutika projevů křesťanské tradice ve vztahu k obecné kultuře

M. Prudký

2003 - 2007

GAUK

525/2004

Křesťanská tradice lidských práv a islámské právo (šaría)

D. Jurech

2004 - 2006

GAUK

527/2004

"Vita Mosis" Filóna Alexandrijského

L. Kopecká

2004 - 2005

GAUK

532/2004

Gnostické interpretace stvoření člověka

Z. Vlčková

2004 - 2006

GAUK

523/2004

Apokalyptické motivy v Sibylliných věštbách

J. Dus

2004

GAUK

533/2004

Literatura jako kritika a model společenské praxe

J. Zámečník

2004 - 2005

GAUK

528/2004

Místní samospráva v českém utrakvismu

P. Kůrka

2004 - 2005

GAUK

341/2003

Německá mystika. Původ, průběh a význam duchovního probuzení

J. Kranát

2003 - 2005

GAUK

343/2003

Barth a ti druzí. Kapitoly z evangelické teologie 20.stol.

J. Štefan

2003 - 2004

GAUK

344/2003

Kritická edice díla českého starozákonního badatele S.C.Daňka

L. Beneš

2003 - 2005

GAUK

340/2003

Text o hořícím keři (Ex 3) v rabínské literatuře do konce období gaonim (11.stol.)

M. Vymětal

2003 - 2004

MK 3/D

Ochrana historického fondu knihovny ETF UK před nepříznivými vlivy

H. Seidlová

2004

MŠMT

387, rozv. 1d

Bakalářský studijní program "sociální práce"

2004

MŠMT

403, rozv.1eb

Projekt využití internetu pro výuku jazyků

P. Sláma

2004

MŠMT

433, rozv. 2e

Heidelberský seminář

2004

MŠMT

377; rozv. 1e

Studijní portál/virtuální učebna pro humanitní obory (modelové pro teologii a filosofii-religionistiku)

M. Šírová

B. Drobíková

2003 - 2005

MŠMT

MSM

112700001

Kritická reflexe tradic protestantismu (se zvláštním ohledem na oblast biblické vědy a na aktuální dědictví českého utrakvismu)

P. Pokorný

1999 - 2004

(05)

MŠMT

MSM

112700002

Reflexe role církve v kulturní a sociální oblasti ve světle protestantských tradic

J. S. Trojan

1999 - 2004

(05)Granty v roce 2003

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

FRVŠ

2080/03, F5a

Inovace kombinovaného magisterského studia v oboru historické teologie

N. Rejchrtová

2003

GAAV

IAA9183201

Historický Ježíš v rané křesťanské teologii

P. Pokorný

2002 - 2006

GAČR

401/03/0959

Výzkum a interpretace textů z Nag Hammádí I.

P. Pokorný

2003 - 2005

GAČR

401/03/P073

Ediční zpřístupnění celku kazatelské činnosti Jakoubka ze Stříbra

O. Halama

2003 - 2005

GAČR

401/03/H017

Hermeneutika projevů křesťanské tradice ve vztahu k obecné kultuře

M. Prudký

2003 - 2007

GAUK

341/2003

Německá mystika. Původ, průběh a význam duchovního probuzení

J. Kranát

2003 - 2005

GAUK

343/2003

Barth a ti druzí. Kapitoly z evangelické teologie 20.stol.

J. Štefan

2003 - 2004

GAUK

344/2003

Kritická edice díla českého starozákonního badatele S.C.Daňka

L. Beneš

2003 - 2005

GAUK

340/2003

Text o hořícím keři (Ex 3) v rabínské literatuře do konce období gaonim (11.stol.)

M. Vymětal

2003 - 2004

GAUK

335/2002

"Vita Mosis" Filóna Alexandrijského

L. Kopecká

2002 - 2003

GAUK

336/2001

Čítanka rabínské literatury

P. Sláma

2001 - 2003

GAUK

333/2001

Překlad novozákonních apokryfů

J. Dus

2001 - 2003

GAUK

334/2001

Kumránské svitky a další texty od mrtvého moře - překlad do ČJ

R. Řehák

2001 - 2003

MK VISK9

Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit v knihovně ETF UK

B. Drobíková

2003

MŠMT

377; rozv. 1e

Studijní portál/virtuální učebna pro humanitní obory (modelové pro teologii a filosofii-religionistiku)

M. Šírová

B. Drobíková

2003 - 2005

MŠMT

LI200005

Oborové multifunkční knihovnické centrum pro teologii a religionistiku

M. Šírová

2000 - 2003

MŠMT

MSM

112700001

Kritická reflexe tradic protestantismu (se zvláštním ohledem na oblast biblické vědy a na aktuální dědictví českého utrakvismu)

P. Pokorný

1999 - 2004

(05)

MŠMT

MSM

112700002

Reflexe role církve v kulturní a sociální oblasti ve světle protestantských tradic

J. S. Trojan

1999 - 2004

(05)Granty v roce 2002

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

GAAV

IAA9183201

Historický Ježíš v rané křesťanské teologii

P. Pokorný

2002 - 2006

GAAV

E9183203

Slovník biblických jmen (publikační)

J. Heller

2002

GAČR

401/01/D118

Vztah mezi hermeneutikou podezření a apofatickou cestou

I. Noble

2001 - 2002

GAČR

401/00/0349

Filozofická hermeneutika a biblická exegeze

P. Pokorný

2000 - 2002

GAUK

333/2002

Současné pochopení hebrejské profétie

J. Hoblík

2002

GAUK

335/2002

"Vita Mosis" Filóna Alexandrijského

L. Kopecká

2002 - 2003

GAUK

336/2001

Čítanka rabínské literatury

P. Sláma

2001 - 2003

GAUK

333/2001

Překlad novozákonních apokryfů

J. Dus

2001 - 2003

GAUK

334/2001

Kumránské svitky a další texty od mrtvého moře - překlad do ČJ

R. Řehák

2001 - 2003

GAUK

306/2000

Překlad základních teologických učebních textů

J. Štefan

2000 - 2002

MK VISK9

Kooperativní tvorba a využívání korporativních autorit vysokoškolských pracovišť na příkladu Univerzity Karlovy v Praze

2002

Rozšíření a zkvalitnění přístupu k informačním službám jednotlivých pracovišť studijních programů teologických fakult (společně s KTF UK)

2002

MŠMT

LI200005

Oborové multifunkční knihovnické centrum pro teologii a religionistiku

M. Šírová

2000 - 2003

MŠMT

MSM

112700001

Kritická reflexe tradic protestantismu (se zvláštním ohledem na oblast biblické vědy a na aktuální dědictví českého utrakvismu)

P. Pokorný

1999 - 2004

(05)

MŠMT

MSM

112700002

Reflexe role církve v kulturní a sociální oblasti ve světle protestantských tradic

J. S. Trojan

1999 - 2004

(05)Granty v roce 2001

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

FRVŠ

1702/01, F5

Modernizace výuky liturgiky

I. Dolejšová

2001

FRVŠ

1701/01, G5

Webovské zpracování perikopálních řad

L. Beneš

2001

FRVŠ

1703/01, G5

Tradicionalismus v římskokatolické církvi po II. Vatikánském koncilu

M. Doležal

2001

GAAV

A0183701

Biblická onomatologie ze synchronního hlediska

J. Heller

1997 - 2001

GAČR

401/01/D118

Vztah mezi hermeneutikou podezření a apofatickou cestou

I. Noble

2001 - 2002

GAČR

401/00/0349

Filozofická hermeneutika a biblická exegeze

P. Pokorný

2000 - 2002

GAUK

336/2001

Čítanka rabínské literatury

P. Sláma

2001 - 2003

GAUK

333/2001

Překlad novozákonních apokryfů

J. Dus

2001 - 2003

GAUK

334/2001

Kumránské svitky a další texty od mrtvého moře - překlad do ČJ

R. Řehák

2001 - 2003

GAUK

301/2000

Hebrejské sloveso HYH

V. Ber

2000 - 2001

GAUK

303/2000

Dobro a jedno v Platónových pozdních dialozích

L. Ondra

2000 - 2001

GAUK

306/2000

Překlad základních teologických učebních textů

J. Štefan

2000 - 2002

GAUK

193/99

Otázka svatých v české reformaci - její proměny od doby Karla IV. do doby České konfese

O. Halama

1999 - 2001

GAUK

191/99

Soudobá filosofická diskuse a její vliv na protestantskou theologii

J. Kranát

1999 - 2001

MK VISK9

Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit v prostředí Souborného katalogu Univerzity Karlovy

2001

MŠMT

LI200005

Oborové multifunkční knihovnické centrum pro teologii a religionistiku

M. Šírová

2000 - 2003

MŠMT

MSM

112700001

Kritická reflexe tradic protestantismu (se zvláštním ohledem na oblast biblické vědy a na aktuální dědictví českého utrakvismu)

P. Pokorný

1999 - 2004

(05)

MŠMT

MSM

112700002

Reflexe role církve v kulturní a sociální oblasti ve světle protestantských tradic

J. S. Trojan

1999 - 2004

(05)Granty v roce 2000

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

FRVŠ

1864/2000

Vybavení studentské počítačové pracovny ETF UK

J. Halama

2000

FRVŠ

1841/2000

Elektronické dodávky dokumentů v knihovně ETF UK

M. Šírová

2000

GAAV

A0183701

Biblická onomatologie ze synchronního hlediska

J. Heller

1997 - 2001

GAČR

401/00/0349

Filozofická hermeneutika a biblická exegeze

P. Pokorný

2000 - 2002

GAČR

401/98/1587

Teologie SZ v moderní době - dějiny a současnost biblické disciplíny

M. Prudký

1998 - 2000

GAUK

301/2000

Hebrejské sloveso HYH

V. Ber

2000 - 2001

GAUK

303/2000

Dobro a jedno v Platónových pozdních dialozích

L. Ondra

2000 - 2001

GAUK

306/2000

Překlad základních teologických učebních textů

J. Štefan

2000 - 2002

GAUK

193/99

Otázka svatých v české reformaci - její proměny od doby Karla IV. do doby České konfese

O. Halama

1999 - 2001

GAUK

191/99

Soudobá filosofická diskuse a její vliv na protestantskou theologii

J. Kranát

1999 - 2001

GAUK

196/99

Sociální učení českých bratří

J. Halama

1999 - 2000

GAUK

190/99

Mesiášské koncepce rabínské literatury připsané rabi Jehošuovi ben Levimu. Příspěvek k literární kritice Babylonského a Jeruzalémského talmudu.

P. Sláma

1999 - 2000

MŠMT

LI200005

Oborové multifunkční knihovnické centrum pro teologii a religionistiku

M. Šírová

2000 - 2003

MŠMT

MSM

112700001

Kritická reflexe tradic protestantismu (se zvláštním ohledem na oblast biblické vědy a na aktuální dědictví českého utrakvismu)

P. Pokorný

1999 - 2004

(05)

MŠMT

MSM

112700002

Reflexe role církve v kulturní a sociální oblasti ve světle protestantských tradic

J. S. Trojan

1999 - 2004

(05)

MŠMT

INFRA2

LB98046

Centrum referenčních služeb

M. Šírová

1998 - 2000Granty v roce 1999

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

FRVŠ

1733/99

Zavedení bakalářského studijního programu "teologie"

P. Filipi

1999

FRVŠ

1732/99

Softwarové řešení informačního systému výuky na ETF UK

P. Macek

1999

GAAV

A0183701

Biblická onomatologie ze synchronního hlediska

J. Heller

1997 - 2001

GAČR

401/98/1587

Teologie SZ v moderní době - dějiny a současnost biblické disciplíny

M. Prudký

1998 - 2000

GAUK

193/99

Otázka svatých v české reformaci - její proměny od doby Karla IV. do doby České konfese

O. Halama

1999 - 2001

GAUK

191/99

Soudobá filosofická diskuse a její vliv na protestantskou theologii

J. Kranát

1999 - 2001

GAUK

196/99

Sociální učení českých bratří

J. Halama

1999 - 2000

GAUK

190/99

Mesiášské koncepce rabínské literatury připsané rabi Jehošuovi ben Levimu. Příspěvek k literární kritice Babylonského a Jeruzalémského talmudu.

P. Sláma

1999 - 2000

GAUK

201/97

Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti

L. Hejdánek

1997 - 1999

GAUK

205/97

Kritické vydání NZ apokryfů

P. Pokorný

1997 - 1999

GAUK

204/97

Dějiny a zjevení

J. S. Trojan

1997 - 1999

GAUK

206/97

Recepce Matoušova evangelia v české a německé exegetické tradici

J. Mrázek

1997 - 1999

MŠMT

MSM

112700001

Kritická reflexe tradic protestantismu (se zvláštním ohledem na oblast biblické vědy a na aktuální dědictví českého utrakvismu)

P. Pokorný

1999 - 2004

(05)

MŠMT

MSM

112700002

Reflexe role církve v kulturní a sociální oblasti ve světle protestantských tradic

J. S. Trojan

1999 - 2004

(05)

MŠMT

INFRA2

LB98046

Centrum referenčních služeb

M. Šírová

1998 - 2000

UK

Optimalizace služeb knihovny-přímý přístup ke knižnímu fondu i el. zdrojům

M. Šírová

1999Granty v roce 1998

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

GAAV

A0183701

Biblická onomatologie ze synchronního hlediska

J. Heller

1997 - 2001

GAČR

401/98/1587

Teologie SZ v moderní době - dějiny a současnost biblické disciplíny

M. Prudký

1998 - 2000

GAUK

318/98

Překlad starozákonních pseudepigrafů s příslušnými úvody a kritickým aparátem

M. Prudký

1998

GAUK

203/97

Duchovní péče ve zdravotnických zařízeních: instituční rámec a obsahové zaměření

P. Filipi

1997 - 1998

GAUK

201/97

Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti

L. Hejdánek

1997 - 1999

GAUK

205/97

Kritické vydání NZ apokryfů

P. Pokorný

1997 - 1999

GAUK

204/97

Dějiny a zjevení

J. S. Trojan

1997 - 1999

GAUK

206/97

Recepce Matoušova evangelia v české a německé exegetické tradici

J. Mrázek

1997 - 1999

GAUK

356/96

Informační zpřístupnění knižní pozůstalosti historika F.M.Bartoše a pramenných materiálů k dějinám Jednoty bratrské z pozůstalosti V. Sokola

M. Wernisch

1996 - 1998

MŠMT

INFRA2

LB98045

Vysokorychlostní připojení počítačové sítě

J. Halama

1998

MŠMT

INFRA2

LB98046

Centrum referenčních služeb

M. Šírová

1998 - 2000Granty v roce 1997

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

FRVŠ

1159/97

Automatizovaný tezaurus pro teologii

M. Šírová

1997

FRVŠ

1157/97

Ekumenická teologie

P. Filipi

1997

FRVŠ

1158/97

Rozšíření FTP serveru ETF UK a vytvoření databáze klasických textů

M. Wernisch

1997

GAAV

A0183701

Biblická onomatologie ze synchronního hlediska

J. Heller

1997 - 2001

GAUK

203/97

Duchovní péče ve zdravotnických zařízeních: instituční rámec a obsahové zaměření

P. Filipi

1997 - 1998

GAUK

201/97

Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti

L. Hejdánek

1997 - 1999

GAUK

205/97

Kritické vydání NZ apokryfů

P. Pokorný

1997 - 1999

GAUK

204/97

Dějiny a zjevení

J. S. Trojan

1997 - 1999

GAUK

206/97

Recepce Matoušova evangelia v české a německé exegetické tradici

J. Mrázek

1997 - 1999

GAUK

207/97

Sedmijazyčný slovník biblických jazyků

J. Heller

1997

GAUK

356/96

Informační zpřístupnění knižní pozůstalosti historika F.M.Bartoše a pramenných materiálů k dějinám Jednoty bratrské z pozůstalosti V. Sokola

M. Wernisch

1996 - 1998

GAUK

37/95

Biblický slovník vycházející z hebrejských a řeckých ekvivalentů

P. Pokorný

1995 - 1997


Granty v roce 1996

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

FRVŠ

472/96

Rozšíření přístupu k informačně-knihovnickým službám ETF UK

M. Šírová

1996

GAUK

356/96

Informační zpřístupnění knižní pozůstalosti historika F.M.Bartoše a pramenných materiálů k dějinám Jednoty bratrské z pozůstalosti V. Sokola

M. Wernisch

1996 - 1998

GAUK

37/95

Biblický slovník vycházející z hebrejských a řeckých ekvivalentů

P. Pokorný

1995 - 1997

MŠMT

INFRA

IF96057

Automatizovaný tezaurus pro teologii - integrace věcného popisu v knihovnách teologických fakult

M. Šírová

1996


Granty v roce 1995

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

FRVŠ

Věcné třídění v teologii

M. Šírová

1995

GAUK

37/95

Biblický slovník vycházející z hebrejských a řeckých ekvivalentů

P. Pokorný

1995 - 1997Poslední změna: 2. únor 2022 20:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám