Vnitrouniverzitní granty

GA UK - Grantová agentura Univerzity Karlovy


Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

1576219

Vzpomínka na Jidáše: Dějiny recepce raněkřesťanské tradice o Jidášovi v pojetí sociální paměti

K.R.L. Parsons

2019 - 2021

54119

Teorie sociální paměti a možnosti její aplikace na obraz Ježíše v Janově evangeliu

P. Langhammer

2019 - 2021

258218

Pavol a obnova Izraela

D. Stehlíková

2018 - 2020

1510317

Izrael podĺa Ezechiela: kultúrne-politický kontext záverečnej podoby knihy Ezechiel

S. Jezný

2017 - 2019PRIMUS


Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

PRIMUS/HUM/23

Křesťanství po křesťanstvu: paradoxy "teologických obratů" v současné kultuře

F. Štěch

2017 - 2019PROGRES


Registrační

číslo projektu

Název projektu

Koordinátor

Doba řešení projektu

Q01

Teologie jako způsob interpretace historie, tradic a současné společnosti

M. Prudký

2017 - 2021SVV - Specifický vysokoškolský výzkum


Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

260355

Mezi tradicí a inovací: Křesťanství jako faktor evropské identity

P. Sláma

2017 - 2019UNCE - Univerzitní výzkumná centra


Registrační

číslo projektu


Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

UNCE/HUM/012

Teologická antropologie v ekumenické perspektivě

I. Noble

2018 - 2023

UNCE/HUM/016

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

L. Karfíková

2018 - 2023


Poslední změna: 12. červenec 2019 12:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám