Vnitrouniverzitní granty

GA UK - Grantová agentura Univerzity Karlovy


Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

310322

Vzpomínání na padouchy: Jidáš Iškariotský v raně křesťanských reputačních konstruktech

K. R. L. Parsons

2022PRIMUS


Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

PRIMUS/20/HUM/010

Textualita v judaismu druhého chrámu: kompozice, funkce a způsoby tradování textů

J. Rückl

2020 - 2022PROGRES


Registrační

číslo projektu

Název projektu

Koordinátor

Doba řešení projektu

Q01

Teologie jako způsob interpretace historie, tradic a současné společnosti

M. Prudký

2017 - 2021SVV - Specifický vysokoškolský výzkum


Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

260489

Boží slovo a lidské slovo: Teologie jako umění překladu

P. Sláma

2020 - 2022UNCE - Univerzitní výzkumná centra


Registrační

číslo projektu


Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

UNCE/HUM/012

Teologická antropologie v ekumenické perspektivě

I. Noble

2018 - 2023

UNCE/HUM/016

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

L. Karfíková

2018 - 2023


Poslední změna: 23. březen 2022 12:37 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám