Vnitrouniverzitní granty

GA UK - Grantová agentura Univerzity Karlovy


Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

1510317

Izrael podĺa Ezechiela: kultúrne-politický kontext záverečnej podoby knihy Ezechiel

S. Jezný

2017 - 2019

728516

Socialna realita Podobenstiev Henochových

D. Cielontko

2016 - 2018PROGRES


Registrační

číslo projektu

Název projektu

Koordinátor

Doba řešení projektu

Q01

Teologie jako způsob interpretace historie, tradic a současné společnosti

M. Prudký

2017 - 2021PRVOUK


Registrační

číslo projektu

Název projektu

Koordinátor

Doba řešení projektu

P01

Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury

M. Prudký

2012 - 2016SVV - Specifický vysokoškolský výzkum


Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

260355

Mezi tradicí a inovací: Křesťanství jako faktor evropské identity

P. Sláma

2017 - 2019UNCE - Univerzitní výzkumná centra


Registrační

číslo projektu


Název projektu

Spoluřešitel

Doba řešení projektu

204002

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

L. Karfíková

2012 - 2017


Poslední změna: 25. říjen 2017 12:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám