Ostatní granty

Grantová agentura České republiky

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

17-00987S

Proměny tradice: důsledky pro současnou ekumenickou teologii

Z. Širka

2017 - 2019

17-07880S

Atanáš Alexandrijský, Oratio III contra Arianos: kritická edice staroslověnského překladu

V. Lytvynenko

2017 - 2019

17-17435S

Metaforická konceptualizace pojmové oblasti zákon, spravedlnost, soud a právo v poetických textech starozákonního biblického kánonu

I. Procházková

2017 - 2019

16-09001S

Kázání a homiletická teorie Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské

T. Landová

2016 - 2018

P401/12/G168

Historie a interpretace Bible

J. Dušek

2012 - 2018


Poslední změna: 16. listopad 2017 13:28 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám