Ostatní granty

Grantová agentura České republiky


Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

22-03932S

Přechodové rituály v českém protestantismu

T. Landová

2022 - 2024

22-08389S

Ps.-Atanáš Alexandrijský, In sanctum pascha sermo: kritická edice staroslověnského překladu

V. Lytvynenko

2022 - 2024

20-26324S

Písařské tradice v aramejských teritoriích Levanty v době železné: centra písařských kultur a jejich šíření

J. Dušek

2020 - 2022

20-19395S

Výzkum a interpretace textů z Nag Hammádí – kodexy I a XII

Z. Vítková

2020 - 2022


Poslední změna: 3. leden 2022 12:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám