Ostatní granty

Grantová agentura České republiky


Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

20-26324S

Písařské tradice v aramejských teritoriích Levanty v době železné: centra písařských kultur a jejich šíření

J. Dušek

2020 - 2022

20-20632S

Atanáš Alexandrijský, Epistula ad episcopus Aegypti et Libyae: kritická edice staroslověnského překladu

V. Lytvynenko

2020 - 2021

20-19395S

Výzkum a interpretace textů z Nag Hammádí – kodexy I a XII

Z. Vítková

2020 - 2022

19-06582S

Transformace kultu: Interakce a kontinuita v hraničních oblastech pozdního Kenaanu, Pelišteje, Izraele a Judska v době železné I-IIC i za nimi

F. Čapek

2019 - 2021

19-18046S

Vztah mezi nestvořeným Bohem a stvořenými bytostmi podle Řehoře z Nyssy v návaznosti na alexandrijskou biblickou exegezi

M. Marunová

2019 - 2021

18-00355S

Boží lidství jako Boží akomodace světu. Interpretace chalcedonského vyznání pro současné teologické přemýšlení o Bohu

P. Gallus

2018 - 2020

18-01543S

Latinskoamerická teologie osvobození: Výhledy a výzvy

T. Noble

2018 - 2020


Poslední změna: 18. únor 2020 10:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám