Ostatní granty

Grantová agentura České republiky


Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

19-06582S

Transformace kultu: Interakce a kontinuita v hraničních oblastech pozdního Kenaanu, Pelišteje, Izraele a Judska v době železné I-IIC i za nimi

F. Čapek

2019 - 2021

19-18046S

Vztah mezi nestvořeným Bohem a stvořenými bytostmi podle Řehoře z Nyssy v návaznosti na alexandrijskou biblickou exegezi

M. Marunová

2019 - 2021

18-00355S

Boží lidství jako Boží akomodace světu. Interpretace chalcedonského vyznání pro současné teologické přemýšlení o Bohu

P. Gallus

2018 - 2020

18-01543S

Latinskoamerická teologie osvobození: Výhledy a výzvy

T. Noble

2018 - 2020

17-00987S

Proměny tradice: důsledky pro současnou ekumenickou teologii

Z. Širka

2017 - 2019

17-07880S

Atanáš Alexandrijský, Oratio III contra Arianos: kritická edice staroslověnského překladu

V. Lytvynenko

2017 - 2019

17-17435S

Metaforická konceptualizace pojmové oblasti zákon, spravedlnost, soud a právo v poetických textech starozákonního biblického kánonu

I. Procházková

2017 - 2019


Poslední změna: 10. červenec 2019 14:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám