Přijímací pohovor

Přijímací pohovor s uchazeči o PDS v oboru HST – náležitosti vyplývající z předpisů:


Předběžné povinnosti uchazeče:

- prokonsultovat zvolené téma a výběr zamýšleného školitele s předsedou oborové rady

- zvolit si druhý jazyk rozpravy, přínosný pro disertační projekt (konkrétně angličtinu, němčinu či francouzštinu)

- vypracovat seznam nejméně pěti titulů nastudované literatury z oboru, se zřetelem k projektu i jeho širšímu kontextu

(při výběru se lze orientovat i na požadavcích k magisterským zkouškám, uveřejněných pro CD/HT na stránce https://web.etf.cuni.cz/ETFN-328.html, pro ST na str. https://web.etf.cuni.cz/ETFN-354.html); přednost má dílčí disciplína, k níž se vztahuje projekt, ale je žádoucí, aby i ona druhá byla zastoupena alespoň jedním titulem)


Povinné složky pohovoru jsou dvě:


1. Odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce.

Část z ní se musí konat ve zvoleném cizím jazyce. Oborová rada vyžaduje také přezkoušení studentových schopností číst latinské texty. Vyžaduje-li to povaha projektu, ověřují se též znalosti dalších relevantních starověkých a světových jazyků.

Vedle jazykové způsobilosti se hodnotí především věcná a metodologická kvalita projektu, jeho inovativní potenciál a schopnost uchazeče vyložit a obhájit badatelský záměr.

Komise v této složce uděluje 0–60 bodů.


2. Ústní zkouška z oboru.

Posuzují se znalosti a orientace v systematické i historické theologii, v rozsahu odpovídajícím státním závěrečným zkouškám magisterského studia. Při tom se respektuje povaha disertačního projektu, který nemusí vyžadovat oboustranně vyvážené znalosti (má-li své zřetelné těžiště v jedné z obou dílčích disciplín), resp. i obory předchozího studia (u těch, kteří se studiem bohosloví teprve začínají).

Komise v této složce uděluje 0–40 bodů.


K celkovému hodnocení:

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky celkem získal minimálně 75 bodů.


Poslední změna: 4. květen 2024 14:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám