Přednášky 1993-2016


doc. ThDr. Martin Wernisch

 • Přehled dějin dogmatu, 1993 / 1994, 1994 / 1995, 1995 / 1996, 1996 / 1997, 1997 / 1998, 1998 / 1999, 1999 / 2000, 2000 / 2001, 2001 / 2002, 2002 / 2003, 2003 / 2004, 2004 / 2005, 2005 / 2006, 2006 / 2007, 2007 / 2008, 2008 / 2009, 2009 / 2010, 2010 / 2011, 2011 / 2012, 2012 / 2013, 2014 / 2015, 2015/2016, 2016/2017 • Stádia dějin dogmatu II., 1993 / 1994 • Starší dějiny evangelické theologie po reformaci, 1993 / 1994 • Martin Luther: Víra a rozum, 1994 / 1995 • Cesty české reformace mezi Zákonem a Evangeliem, 1995 / 1996 • Rekatolisace českých zemí v 16. - 18. století, 1996 / 1997 • Bratrská dogmatika Blahoslavovy generace, 1997 / 1998 • Pozdněreformační období 16. století. Souběžný životopis vybraných protagonistů, 1998 / 1999, 1999 / 2000 • Kapitoly z klasické reformační teologie, 2000 / 2001 • Starocírkevní dějepisectví, 2001 / 2002 • Bratr M. Červenka, život a dílo systematika Jednoty bratrské, 2001 / 2002 • Evropská reformace v přehledu, 2002 / 2003 • Jednota bratrská 1550-1569, 2002 / 2003 • Záhadný Petr Chelčický, 2003 / 2004 • Z dějin křesťanské mystiky, 2004 / 2005 • Z dějin náboženské tolerance, 2004 / 2005 • Theolog jednoty bratrské M. Červenka, 2006 / 2007 • Klasikové reformační theologie, 2006 / 2007 • Z dějin Jednoty bratrské uprostřed 16. století, 2007 / 2008 • Starokřesťanské dějepisectví před Eusebiem, 2007 / 2008 • Politické myšlení reformace, 2008 / 2009 • Evropská reformace v přehledu, přednáška z dějin evropského křesťanství, 2009 / 2010 • Osobnosti reformačního věku, přednáška z dějin reformačního křesťanství, 2010 / 2011 • Starší dějiny křesťanské mystiky, 2012 / 2013 • Reformátor Martin Luther, 2013 / 2014 • Martin Luther ve zralých letech, 2014 / 2015
Ota Halama Th.D.
 • Vavřinec Krasonický. Život a dílo bratrského teologa, 2003 / 2004 • Druhá generace Jednoty bratrské, 2004 / 2005 • Teolog Jakoubek ze Stříbra, 2004 / 2005, 2007 / 2008 • Úvod do církevních dějin, 2005 / 2006, 2006 / 2007, 2007 / 2008, 2008 / 2009 • Mentalita toleračních evangelíků, 2005 / 2006 • Dějiny Jednoty bratrské, 2006 / 2007 • Dějiny katedry církevních dějin, 2007 / 2008, 2008 / 2009 • Mentalita tolerančních evangelíků, přednáška z dějin českého tolerančního evangelictví, 2008 / 2009 • Úcta M. Jana Husa, 2009 / 2010 • Česká reformace 1348 - 1517 (kritický přehled), 2010 / 2011 • Česká reformace 1517 - 1628 (kritický přehled), 2010 / 2011 • Česká reformace, Jednota bratrtská (kritický přehled), 2011 / 2012 • Česká reformace, sekty (kritický přehled), 2011 / 2012 • Česká reformace: teologie české reformace, 2012 / 2013 • Česká reformace: Praha jako jeviště české reformace, 2012 / 2013 • Česká reformace: Utrakvismus - kritický přehled, 2013 / 2014 • Česká reformace: Luterství a kalvinismus, 2013 / 2014 • Česká reformace: Realita a každodennost reformačních církví, 2013 / 2014 • Česká reformace: Husitství, 2014 / 2015 • Česká reformace: Římská církev 2014 / 2015 • Česká reformace: Přehled dějin bádání 2014 / 2015 • Jan Hus 2 (4) 2 (4) P Druhý život 1415–1620 2015/2016 • Sedm svátostí 2015/2016 • Česká reformace – Liturgie a hymnologie 2015/2016
Dr. Peter C. A. Morée

 • Postava a význam Milíče z Kroměříže, 1999 / 2000 • Introduction to the History of the Hussite Movement (s D. Holetonem), 2000 / 2001 • Introduction to the Bohemian Reformation (s D. Holetonem), 2002 / 2003, 2003 / 2004, 2004 / 2005, 2005 / 2006, 2013 / 2014, 2014 / 2015 • Special Themes in the Bohemian Reformation (s D. Holetonem), 2004 / 2005, 2005 / 2006, 2013 / 2014, 2014 / 2015 • Christianity in Modern Society (s P. Pabiánem), 2004 / 2005 • Češi a Němci, 2004 / 2005 • Tschechen und Deutsche, 2004 / 2005 • Církevní dějiny 20. století, 2006 / 2007 • Českobratrská církev evangelická za normalizace, 2008 / 2009 • Církevní dějiny 20. stol., J. L. Hromádka a český protestantismus, 2011 / 2012 • Unjustice and Reconcilitation: Europe´s responsibility, 2014 / 2015 • Politics and Religion in some European States (s V. Kopplin), 2014 / 2015 • Církev za komunismu, 2014 / 2015 • České církve ve 20. stol.prof. PhDr. Noemi Rejchrtová
 • Manýrismus a ezoterismus na přelomu 16. a 17. st., 1993 / 1994 • Pobělohorské evangelictví, 1993 / 1994 • Přehled dějin Karlovy Univerzity se zvláštním zřetelem k theologické fakultě, 1993 / 1994 • Apologie v českých dějinách křesťanství, 1994 / 1995 • Barokní a raně osvícenské evangelictví v českých zemích a střední Evropě, 1994 / 1995 • Česká reformace v době jagellonské a předbělohorské. Instituční zplanění (?) husitství a zdroje obnovy, 1995 / 1996 • Osvícenství a romantismus v českých církevních dějinách. Rozum a cit, 1995 / 1996 • Jednota Bratrská (v evropském kontextu), 1996 / 1997 • Národní obrození a romantismus v českých církevních dějinách, 1996 / 1997 • Přehled dějin české reformace. Od husitství po současnost, 1997 / 1998 • Křesťanství a islám z české perspektivy, 1997 / 1998 • České (a slovenské) "reformační" dějepisectví, 1998 / 1999 • Český utrakvismus (v evropském kontextu), 1998 / 1999 • Počátky křesťanství v českých zemích (v zrcadle legend), 1999 / 2000 • Česká reformace (kritický přehled), 1999 / 2000 • Romantismus v českých dějinách křesťanství, 1999 / 2000 • Husitští mistři a nonkonformisté, 2000 / 2001 • Vstup Jednoty bratrské do evropské politiky, 2000 / 2001 • Barokní a raně osvícenské evangelictví v českých zemích a střední Evropě, 2000 / 2001 • Česká reformace - přehled, 2001 / 2002 • Apologie v čes. církevních dějinách, 2001 / 2002 • Sondy do českého křesťanství 19. století, 2001 / 2002 • Český utrakvismus v evropském kontextu, 2002 / 2003 • Počátky křesťanství a státnosti v českých zemích, 2002 / 2003 • Tzv. česká reformace (kritický přehled), 2003 / 2004, 2007 / 2008 • Sondy do způsobu myšlení a života křesťanů v době osvícenské - České specifikum v evropském kontextu, 2003 / 2004 • Sondy do způsobu myšlení a života křesťanů v období romantismu - České specifikum v evropském kontextu, 2003 / 2004 • Fenomén českého utrakvismu, 2004 / 2005 • Dějiny teologické fakulty v rámci UK, 2004 / 2005 • České protestantské dějepisectví, 2004 / 2005 • Česká reformace – přehled, 2005 / 2006 • Sondy do evropského křesťanství 17.-18. století, 2005 / 2006 • Sondy do českého křesťanství 19. století, 2005 / 2006 • Český utrakvismus, 2006 / 2007 • Dějepisectví české reformace, 2006 / 2007 • Počátky křesťanství v českých zemích, 2006 / 2007 • O barokní zbožnosti a rekatolizaci českých zemí, 2007 / 2008 • Romantismus a jeho vnímání české reformace, 2007 / 2008 • Dějepisectví české reformace, 2008 / 2009

prof. PhDr. Dagmar Čapková

 • The Life and Work of Jan Ámos Komenský, 2002 / 2003, 2003 / 2004


PhDr. Michal Flegl
 • České dějiny - od Lipan do Bílé hory, 1993 / 1994 • České dějiny - od počátků křesťanství do doby Karla IV., 1994 / 1995 • České dějiny - doba Václava IV., husitská revoluce 1378 - 1434, 1995 / 1996 • České dějiny - od Lipan do nástupu Habsburků 1434 - 1526, 1996 / 1997 • České dějiny - od nástupu Habsburků do Bílé Hory 1526 - 1620, 1997 / 1998 • České dějiny - od počátku křesťanství do konce vlády Přemyslovců, 1998 / 1999 • České dějiny - pozdní Přemyslovci a Jan Lucemburský, 1999 / 2000 • Lucemburkové na českém trůnu, 2000 / 2001 • České dějiny v přehledu - doba vlády Václava IV., 2001 / 2002 • Husitská revoluce (1419-1434) a její ohlas v tradici českého národa, 2002 / 2003 • Jiří z Poděbrad - osobnost a doba. České dějiny - přehled, 2003 / 2004 • Jan Žižka - osobnost, doba, tradice. České dějiny - přehled, 2004 / 2005 • Petr Chelčický v obraze českého dějepisectví, 2005 / 2006 • Architektonické památky české reformace v Praze, , 2006 / 2007 • Památky hmotné kultury z období české reformace, 2007 / 2008 • Jan Hus a Jan Žižka v českém výtvarném umění, přednáška z dějin české reformace, 2008 / 2009

prof. Dr. David R. Holeton

 • Introduction to the History of the Hussite Movement (s P. Morée), 2000 / 2001 • Introduction to the Bohemian Reformation (s P. Morée), 2002 / 2003, 2003 / 2004, 2004 / 2005, 2005 / 2006, 2011 / 2012, 2013 / 2014 • Introduction to the History of Liturgy, 2002 / 2003 • History of Christian Initation, 2003 / 2004, 2004 / 2005, 2005 / 2006 • History of the Eucharist, 2003 / 2004, 2004 / 2005, 2005 / 2006 • Special Themes in the Bohemian Reformation (s P. Morée), 2004 / 2005, 2005 / 2006, 2013 / 2014, 2014 / 2015 • Christian Initiation, The History and Practice of Christian Initiation, 2013 / 2014, 2014 / 2015 • Liturgická teologie ekumenicky (s P. Hradílkem a s P. Kolářem), 2014 / 2015 • The Eucharist, The History and Celebration of the Eucharist, 2014 / 2015
doc. PhDr. Eva Melmuková-Šašecí

 • Evropa jako prostor života křesťanské církve, 1993 / 1994 • Československo jako prostor života křesťanské církve, 1993 / 1994 • Afrika jako prostor života křesťanské církve II., 1993 / 1994 • Demokracie a sociální otázka. Reflexe problematiky v církevních dějinách od konce 18. stol., 1994 / 1995 • Atheismus v Evropě, 1994 / 1995 • Atheismus v českých zemích, 1994 / 1995
PhDr. Zdeněk Uhlíř
 • Duchovní rozměr středověku a jeho proměny. Světový názor a náboženské cítění mezi gotikou a reformací, 1997 / 1998 • Prameny k dějinám české duchovní literatury ve středověku, 1998 / 1999 • Monastické a scholastické texty, 1999 / 2000 • Náboženské myšlení ve Střední Evropě ve středověku, 2000 / 2001 • Pozdní středověk - dynamika víry, učení a náboženství, 2001 / 2002 • Prameny k dějinám středověku, 2002 / 2003 • Prameny a autoři středověku, 2003 / 2004 • Dějiny náboženské kultury ve středověku, 2004 / 2005 • Reformismus a prereformace ve středověku, 2005 / 2006 • Středověká náboženská kultura a její dynamika, 2006 / 2007 • Napětí mezi vírou a st. kulturou, 2007 / 2008 • Náboženský život a náboženské myšlení ve střední Evropě pozdního středověku, 2008 / 2009 • Přednáška z dějin středověké církve. Reforma náboženského života v českých zemích na konci středověku. 2009 / 2010 • Svoboda v náboženství a společnosti ve střední Evropě na konci středověku, 2010 / 2011 • Přednáška z dějin středověkého křesťanství, Vita media: kooperace a konkurence ve středověkém křesťanství, 2011 / 2012 • Přednáška z dějin středověkého křesťanství. Od metafyzické svobody ke svobodě občanské ve středověkém křesťanství, 2012/2013 • Přednáška z dějin středověkého křesťanství. Láska versus zákonictví: církev a společnost ... 2015/2016Poslední změna: 18. březen 2017 12:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám