Studijní program Filosofie náboženství

Zájemcům o doktorské studium nabízíme i alternativu v podobě zahrnutí jejich dizertačního projektu nikoli pod kmenový program Historická a systematická teologie, ale pod program Filosofie náboženství. Vycházíme tím vstříc především těm zájemcům z řad absolventů příbuzných humanitních oborů, kteří mají zájem o zpracování témat z oboru církevních dějin v rámci teologické fakulty, ale s relativně volnější vazbou k teologickým disciplínám. Studium v tomto duchu, ukončované státní doktorskou zkouškou z oboru filosofie, je však otevřeno i spíše filosoficky orientovaným absolventům oborů teologických.


Další informace na stránkách katedry filosofie: Doktorské studium - Evangelická teologická fakulta (cuni.cz)


Garantem tohoto programu, se kterým je třeba jeho volbu konsultovat, je prof. Lenka Karfíková Dr. theol.


Poslední změna: 18. listopad 2022 16:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám