Studijní program Filosofie náboženství

Zájemcům o doktorské studium nabízíme i alternativu v podobě zahrnutí jejich dizertačního projektu nikoli pod kmenový program Historická a systematická teologie, ale pod program Filosofie náboženství (garant prof. Lenka Karfíková Dr. theol.). Vycházíme tím vstříc především těm zájemcům z řad absolventů příbuzných humanitních oborů, kteří mají zájem o zpracování témat z oboru církevních dějin v rámci teologické fakulty, ale s relativně volnější vazbou k teologickým disciplínám. Studium v tomto duchu je však otevřeno i spíše filosoficky orientovaným absolventům oborů teologických.


Další informace na stránkách katedry filosofie: Doktorské studium - Evangelická teologická fakulta (cuni.cz)


Kontakty pro zájemce o tuto formu studia


doc. Ota Halama Th. D.

Peter C. A. Morée Dr.


Poslední změna: 19. listopad 2021 12:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám