• Aktuality

Aktuality

7. dubna 2021

Studentští senátoři UK: Abychom se stali odborníky ve své profesi, potřebujeme praktickou výuku


Studentští senátoři akademického senátu Univerzity Karlovy upozorňují na opomínání vysokoškolského studia v uvolňování vládních opatření. Pro to, abychom se stali odborníky ve svém oboru, potřebujeme možnost praktické výuky, ale co nejdříve také osobní kontakt s učiteli a svou fakultou. Vysokoškolské studium je založené na samostudiu, vnitřní motivaci a píli, ale také na praktických zkušenostech v laboratořích, nemocnicích, archivech, výzkumných výjezdech za odborného vedení svých pedagogů. Vyzýváme k prioritnímu, odpovědnému a předvídatelnému plánování otevření vysokých škol, praktickou výukou počínaje.


Dlouhodobé uzavření vysokých škol způsobuje nejen izolaci studentů a z ní vyplývající apatii, ale především, stejně jako u některých středních škol, studentům chybí praktická výuka, dovednosti a schopnosti, které si absolvent musí na škole vyzkoušet na vlastní kůži. Někteří studenti navazujících magisterských oborů nastoupili v minulém akademickém roce do nového studia a v červnu by měli odevzdávat své magisterské práce, přitom byli prezenčně na své škole pouze jeden semestr, ten první, kdy se teprve seznamovali s novým prostředím, netušíc, že je čeká několikaměsíční izolace.


Uvědomujeme si závažnost situace a nutnost podrobit se přísným bezpečnostním pravidlům vzhledem k závažné pandemii, která již vedla k úmrtí tisíců lidí nejen v České republice, ale zároveň máme potřebu se vzdělávat, abychom se mohli stát odborníky, kteří budou pomáhat s řešením dopadů pandemie nejen v blízké, ale i vzdálené budoucnosti. Jsme schopni mít praktickou výuku za dodržování přísných hygienických pravidel, roušek, rozestupů, testů, v malých skupinách. Potřebujeme, abychom i my vysokoškolští studenti byli, vedle ZŠ a SŠ, pro vládu prioritou při uvolňování protiepidemických opatření.


Žijeme v takzvané vzdělanostní společnosti, kdy vzdělání je nejcennějším zdrojem moderní společnosti, naši vědci se podílí na řešení i covid krize a to nejen lékaři, chemici a ekonomové, ale také psychologové, metodici, sociologové a mnoho dalších profesí. Proto, abychom mohli mít kvalitní vědu, medicínu, učitele… i nadále, potřebujeme mít kvalitní výuku na vysokých školách včetně praktické výuky a kontaktu s našimi akademickými špičkami. Prosíme, umožněte nám stát se odborníky svého oboru.Otevřený dopis v plném znění i možnost jeho podpisu prostřednictvím petičního archu naleznete na odkaze: https://www.ukforum.cz/rubriky/nazory/7894-otevreny-dopis-vlade-cr-nezapominejte-na-studenty-vysokych-skol


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám