• Aktuality

Aktuality

30. dubna 2021

Neznámé hlasy ze Středozemě


Soutěž esejí na téma náboženství a kultura ve střední a východní Evropě.


Papežská univerzita sv. Tomáše Akvinského (Řím) ve spolupráci s Karlovou Univerzitou, Teologickou kolejí Sapientia (Budapešť) a Univerzitou kardinála Stefana Wyszyńského (Varšava) pořádají soutěž esejí pro země střední a východní Evropy. Práce musí být v anglickém jazyce. Tématem je náboženství v regionu střední a východní Evropy. Práce musí být zaslány organizátorům prostřednictvím webové stránky soutěže do 18. července 2021. Soutěžní eseje budou hodnoceny nezávislou, odbornou komisí složenou ze zástupců pořádajících institucí. Vítězné práce na prvních 3 místech obdrží peněžité ceny a spolu s dalšími vybranými texty budou publikovány v nakladatelství Angelicum University Press.


Více informací je možné získat na https://www.strangevoices.org.


Plakát


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám